ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน,ทัวร์หลวงพระบาง พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบาง พระราชวังหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบาง วัดเชียงทอง,ทัวร์หลวงพระบาง วัดใหม่,โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง 6 วัน,แพ็คเกจทัวร์หลวงพระบาง,ราคาทัวร์หลวงพระบางทางรถ,รายการอาหารที่ทัวร์หลวงพระบางจัดให้,ชาวจากทัวร์หลวงพระบาง,วันเดินทางจากทัวร์หลวงพระบาง,เมืองในฝันจากทัวร์หลวงพระบาง,หลวงพระบางบ้านเมืองในอดีตของลาว,ทัวร์หลวงพระบางพาชมประเพณีโบราณ,ทัวร์หลวงพระบางยินดีบริการ,พระหลวงพระบาง,เมืองเก่าหลวงพระบาง, ประเพณีหลวงพระบาง,น้ำใจชาวหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางพาชมตลาดหลวงพระบาง, ร้านค้าในหลวงพระบาง,บุกเดี่ยวหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางเชิญชวนกันไปหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางพาคณะทัวร์มาใส่บาตรพระหลวงพระบาง,ตลาดมืดหลวงพระบาง,ถ้ำติ่งที่หลวงพระบาง,หลวงพระบางมรดกโลกของลาว,รถโบราณของหลวงพระบาง,หลวงพระบางแสนสงบ,หลวงพระบางที่ปรารถนา,บินไปหลวงพระบาง,หลวงพระบางทางรถ,หนองคายไปหลวงพระบาง,อุดร-หลวงพระบางเชียงของ,ล่องเรือไปหลวงพระบาง,เชียงใหม่-หลวงพระบาง,สุวรรณภูมิบินตรงหลวงพระบาง,เตรียมตัวก่อนไปหลวงพระบาง,เที่ยวลาวต้องมาเยือนเมืองหลวงพระบาง,ถนนลอยฟ้าสู่หลวงพระบาง,หลวงพระบางเมืองในหุบเขา,ชมมหาสมุทรหมอกที่หลวงพระบาง,แจ่วบองหลวงพระบาง ,ไคแผ่นลือชื่อในเมืองหลวงพระบาง,สลัดหลวงพระบาง,ล่องเรือในหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางไปถ้ำติ่ง,ทัวร์หลวงพระบางไปบ้านช่างค้อง,ไปหลวงพระบางต้องบเยี่ยมบ้านผานม,พระธาตุโพนเพราที่หลวงพระบาง,ตลาดโพสีใหญ่ทีสุดในหลวงพระบาง,หลวงพระบางมีตลาดจีนด้วย,หลวงพระบางมีหลายชนเผ่า,ตลาดเช้าหลวงพระบาง,เจ้ามหาชีวิตของหลวงพระบาง,ท่องเที่ยวลาวหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางต้องสมปองทัวร์,เมืองหลวงพระบาง,เอาะหลามยอดอร่อยของเมืองหลวงพระบาง,แจ่วหลวงพระบางต้องแจ่วหมากเลน,แจ่วมะกอกของหลวงพระบางไม่เป็นรอง,ส้มตำหลวงพระบาง,ไปมันส์ฮาที่หลวงพระบางกับพี่ปอง,ไปสนุกกันที่หลวงพระบาง,ท่าเต้นหลวงพระบาง,เต้นบาสล็อปอันลือชื่อของหลวงพระบาง,ใครแน่จริงต้องไปหลวงพระบาง,ทัวร์ขอท้าไปหลวงพระบาง,เยือนหลวงพระบาง,ร้านเครื่องเงินมากมีที่หลวงพระบาง,หลวงพระบางมีแต่ความสงบ,ท่องเที่ยวหลวงพระบางดินแดนลาวเหนือ,หลวงพระบางที่คนมาจากหลายมุมของโลก,เรือที่ไปหลวงพระบาง,ลาทีหลวงพระบาง,เที่ยวสัมผัสหลวงพระบาง,ตั๋วเครื่องบินของทัวร์หลวงพระบางทางเครื่องบิน,ทัวร์หลวงพระบางทางรถ,ราคาทัวร์หลวงพระบางทางรถไฟแอร์ตั๋วนอน,โปรแกรมทัวร์หลวงพระบางไปทางหนองคาย,ทัวร์หลวงพระบางไปทางอุดร,ทัวร์หลวงพระบางไปทางเวียงจัน่น์,หลวงพระบางทางเหนือของลาว,ชาวหลวงพระบางมารอต้อนรับ,ทัวร์หลวงพระบางมาชมวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง

 

ทัวร์หลวงพระบาง 2561,ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง,ทัวร์หลวงพระบางราคาถูก,โปรแกรมทัวร์หลวงพระบางที่น่าไปที่สุด,

ทัวร์หลวงพระบาง ทางรถ ทัวร์หลวงพระบาง

ทัวร์หลวงพระบาง พร้อมวันที่เดินทางอื่น ๆ ที่จะไปหลวงพระบาง  ทัวร์หลวงพระบาง พร้อมวันที่เดินทางอื่น ๆ ที่จะไปหลวงพระบาง

ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 6 คืน โดยรถ นอนบนรถ 2 คืน นอนในหลวงพระบาง 2 คืน นอนวังเวียง 1 คืน

รายการทัวร์หลวงพระบาง ดูที่ด้านล่างเลยครับ

แพ็คเกจทัวร์หลวงพระบาง โดยรถไฟแอร์ตั๋วนอน,ทัวร์หลวงพระบาง โดยรถบัส,ทัวร์หลวงพระบาง ด้วยรถตู้

โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินลงอุดร หรือ จะให้ไปรับจากหนองคายไปหลวงพระบาง

ทัวร์หลวงพระบางถามเรื่องหลวงพระบาง / Email : MSN :  jenchai624@hotmail.com   สอบถามเรื่องหลวงพระบาง

ติดต่อทัวร์หลวงพระบาง โทร 089-9246304 ,086-3156304, 087-5149753

ทัวร์หลวงพระบางขายตั๋วเครื่องบินไปหลวงพระบาง โปรโมชั่น รวม โรงแรมหรู 2 คืน ราคาถูกๆๆ ทัวร์หลวงพระบางขายตั๋วเครื่องบินไปหลวงพระบาง โปรโมชั่น รวม โรงแรมหรู 2 คืน ราคาถูกๆๆ

ทัวร์หลวงพระบาง ตอนที่ 1 ภาพรถไฟถึงหลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบาง โชว์ภาพวัดเชียงทอง ตอนที่ 2   ภาพวัดเชียงทองที่หลวงพระบาง  ทัวร์หลวงพระบาง ภาพบ้านช่างไหที่ ตอนที่ 3 ภาพบ้านช่างไหที่หลวงพระบาง  

ทัวร์หลวงพระบาง ภาพตลาดมืดตอนที่ 4 ภาพตลาดมืดหลวงพระบางทัวร์หลวงพระบาง ภาพใส่บาตรพระ ตอนที่ 5  ภาพใส่บาตรพระที่หลวงพระบาง    ทัวร์หลวงพระบาง กับภาพตลาดเช้าลาวเหนือ ตอนที่ 6 ภาพตลาดเช้าหลวงพระบาง   

ทัวร์หลวงพระบาง แสดงภาพน้ำตกตาดกวางชี ตอนที่ 7 ภาพน้ำตกตาดกวางชีที่หลวงพระบาง  ทัวร์หลวงพระบาง ภาพวังเวียง ตอนที่ 8 ภาพวังเวียง ทางผ่านหลวงพระบาง  ทัวร์หลวงพระบาง เยือนถ้าจังที่วังเวียง ตอนที่ 9 ภาพถ้าจังที่วังเวียง

 

 

 

  อยากเที่ยวประเทศไหน คลิกไปที่ธงชาติ นั้น ๆ กรุ๊ป จอย หรือ แจม กันไป มีวันที่เดินทางให้แล้ว คลิกไปที่ธงชาติ ที่อยากจะไปได้เลย

ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียง,ทัวร์หลวงพระบางกับวังเวียงระยะสั้น,ทัวร์หลวงพระบางต้องเครื่องบินลาว,ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง, ทัวร์หลวงพระบาง บินไปโทร 089-9246304,ทัวร์หลวงพระบางรวมวังเวียงแค่ 3 วัน,ทัวร์หลวงพระบางมีวังเวียงควบไปด้วย,ทัวร์หลวงพระบางเดือนมิถุนายน 2558,โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง ปี 2558,ทัวร์หลวงพระบาง เดือนกันยายน 2015,รายการทัวร์หลวงพระบางวังเวียงเดือนกรกฎาคม 2558, ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียง ปี 2558,แด็คเกจทัวร์หลวงพระบางปี2015,ราคาทัวร์หลวงพระบางวังเวียง มิถุนายน-กันยายน 2558,ตารางทัวร์หลวงพระบางปี2015,

 

ทัวร์หลวงพระบาง โดยรถ ปี 2561
ทัวร์หลวงพระบางพาเที่ทัวร์หลวงพระบางพาเที่ยวตลาดเช้าหลวงพระบาง วัดใหม่ พิพิธภัณฑ์เจ้ามหาชีวิต พระราชวังหลวงพระบาง ตลาดมืด
วัดพระธาตุโพนเพรา พระธาตุพูสี วัดพระธาตุหมากโม ล่องเรือชมถ้ำติ่ง บ้านช่างไห น้ำตกตาดกวางชี
ทุ่งไหหิน ชมไหกลางทุ่งนา ชมไหขนาดใหญ่จำนวนมากมาย เป็นอีกสถานที่น่าสนใจของลาวเหนือ

ทัวร์หลวงพระบาง โดยรถวีไอพี เบาะนวดไฟฟ้า 4 วัน 6 คืน
ทัวร์หลวงพระบาง โดยรถบัส หรือ รถตู้
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง อยู่ด้านล่างครับ

ภาพทัวร์หลวงพระบาง ที่ผ่านมา ภาพหลวงพระบาง

พิมพ์โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง   พิมพ์โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง

ทัวร์หลวงพระบาง วันที่ออกเดินทางไปหลวงพระบาง   ทัวร์หลวงพระบางพร้อมวันที่ออกเดินทาง
ขายตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น รวม โรงแรมหรู 2 คืน ราคาถูกๆๆ ขายตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น รวม โรงแรมหรู 2 คืน ราคาถูกๆๆ
ทัวร์หลวงพระบาง ทางเครื่องบิน ติดต่อ / สอบถาม / โอนเงิน ทัวร์มาเลเซียติดต่อ สอบถาม โอนเงิน
เที่ยวตลาดเช้าหลวงพระบาง วัดใหม่ พิพิธภัณฑ์เจ้ามหาชีวิต พระราชวังหลวงพระบาง ตลาดมืด
วัดพระธาตุโพนเพรา พระธาตุพูสี วัดพระธาตุหมากโม ล่องเรือชมถ้ำติ่ง บ้านช่างไห น้ำตกตาดกวางชี
ทุ่งไหหิน ชมไหกลางทุ่งนา ชมไหขนาดใหญ่จำนวนมากมาย เป็นอีกสถานที่น่าสนใจของลาวเหนือ

ทัวร์หลวงพระบาง โดยรถวีไอพี เบาะนวดไฟฟ้า 4 วัน 6 คืน
ทัวร์หลวงพระบาง โดยรถบัส หรือ รถตู้
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง อยู่ด้านล่างครับ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทัวร์หลวงพระบาง พาย้อนกลับไปสู่อดีตสัก 30-40ปี ที่ผ่านมาบรรยากาศแสนสงบไร้มลพิษ

กรณีทัวร์ไปหลวงพระบาง โดยรถไฟตู้นอน-แอร์  เจอกันที่หัวลำโพงหรือ จะขึ้นระหว่างทาง เช่น บางซื่อ , บางเขน, หลักสี่
กรุ๊ปทัวร์หลวงพระบางโดยรถไฟ จะไปถึงหนองคาย สัก 9 หรือ 10 โมง เช้า  
( ต้องดูว่า...มีกรุ๊ปกันไปหรือป่าว? เพราะต้องมีอย่างน้อย รวมๆกันให้ได้สัก 8 คน ขึ่นไป )
แต่หากอยากไปหลวงพระบางโดยรถไฟต้องรีบโอนเงินมัดจำมาด่วนทันทีเพื่อจองตั๋วรถไฟ
หากจองทัวร์เร็วก็จะไปรถไฟกันแน่นอน  หากรีๆรอๆ ๆ จนจองตั๋วรถไฟไม่ได้ เป็นเหตุการณ์ที่เจอบ่อยมาก
ก้อคงต้องไปรถทัวร์เหมือนทัวร์รายอื่นๆที่จัดกันไป
เพราะเท่าที่เห็นมีจัดไปรถไฟดูเหมือนจะมีน้อยเอามาก ๆ เพราะต้องใช้เวลาจองกันแต่เนิ่นๆ
ดังนั้นต้องได้รับตัดสินใจจากคนที่จะไปให้เร็วสักหน่อย  หากช้าก็พลาด

กรณีไปทัวร์หลววงพระบาง โดยรถทัวรวีไอพี 32 ที่นั่ง ( เจอที่ ขนส่งหมอชิต 2 ) ไม่ค่อยยุ่งยากเหมือนจองตั๋วรถไฟ
กรุ๊ปทัวร์หลวงพระบาง โดยรถทัวร์ ไปถึงหนองคาย ประมาณสัก 6 โมงเช้า
หมายเหตุ หากไปทัวร์หลวงพระบางเป็นรายการรถโคส...จะเจอตามที่นัดหมายที่อื่นๆ นะครับ
กรุ๊ปทัวร์หลวงพระบาง โดยรถตู้ Toyota Commuter เดินทาง จาก กรุงเทพฯ ทั้งไป และ กลับ
กรุ๊ปไปหลวงพระบาง โดยรถตู้ จะถึง หนองคาย เวลา สัก 6 โมงเช้า 

ภาพทัวร์หลวงพระบาง ที่ผ่านมา ภาพหลวงพระบาง

พิมพ์โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง   พิมพ์โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง

ทัวร์หลวงพระบาง วันที่ออกเดินทางไปหลวงพระบาง   ทัวร์หลวงพระบางพร้อมวันที่ออกเดินทาง

ขายตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น รวม โรงแรมหรู 2 คืน ราคาถูกๆๆ ขายตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น รวม โรงแรมหรู 2 คืน ราคาถูกๆๆ

ทัวร์หลวงพระบาง ทางเครื่องบิน ติดต่อ / สอบถาม / โอนเงิน ทัวร์มาเลเซียติดต่อ สอบถาม โอนเงิน

 

ทัวร์หลวงพระบางราคาถูก,ทัวร์หลวงพระบางปี2558,ทัวร์หลวงพระบาง3วัน,ทัวร์หลวงพระบางวังเวียง,ทัวร์เวียงจันทน์รวมทัวร์หลวงพระบาง,รายการทัวร์หลวงพระบางที่จะออกเดินทาง,ทัวร์หลวงพระบาง 5 ดาว,ทัวร์หลวงพระบางต้องสมปองทัวร์,ทัวร์หลวงพระบางโทร089-9246304,ทัวร์หลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบางใสบาตรพระที่หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางเที่ยวตลาดหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางพาเจอพระหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางพาสัมผัสชาวหลวงพระบาง, ทัวร์หลวงพระบางอาหารหลวงพระบางอร่อย,ทัวร์หลวงพระบางพาชาวหลวงพระบางมาต้อนรับ,ทัวร์หลวงพระบางชมบายสีหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางมาเต้นบาสะร๊อบแบบหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงโดยเครื่องบิน,ทัวร์หลวงพระบางไปหลวงพระบางโดยเครื่องบิน

ทัวร์หลวงพระบาง ทั้งไปเครื่องบิน มีกำหนดวันเดินทางไว้ให้แล้ว

ทัวร์หลวงพระบาง ทางรถและรถไฟ มีกำหนดวันเดินทางไว้แล้ว เลื่อนลงไปเรื่อยๆๆ

ทัวร์หลวงพระบาง เดือนมกราคม ปี 2561

ทัวร์หลวงพระบาง เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561

 

ทัวร์หลวงพระบาง เดือนมีนาคม ปี 2561

 

ทัวร์หลวงพระบาง เดือนเมษายน ปี 2561

ทัวร์หลวงพระบาง เดือนพฤษภาคม ปี 2561

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++

ทัวร์ลาว เดือนกรกฎาคม ปี 2560

ทัวร์ลาว เดือนสิงหาคม ปี 2560

ทัวรลาว เดือนกันยายน ปี 2560

ทัวร์หลวงพระบาง เดือนตุลาคม ปี 2560

ทัวร์ลาว เดือนพศจิกายน ปี 2560

ทัวร์ลาว เดือนธันวาคม ปี 2560

 

ทัวร์หลวงพระบาง เดือนมกราคม ปี 2561

 
   
 

ทัวร์ลาวเหนือหลวงพระบาง ดูด้านล่างนี้เลย

ทัวร์ลาวใต้คอนพะเพ็ง ดูล่างสุด ๆๆ

 


  เมย.60
  ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
ทัวร์หลวงพระบาง วันไหนก็ได้ ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........15,000-16,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
ทัวร์หลวงพระบาง 07-09, 21-23..........11,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 13-15..........13,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 14-16, 29เมย-01พค60..........14,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
 
  ทัวร์หลวงพระบางบินตรงสู่หลวงพระบาง 3 วัน บินตรงกับบางกอกแอร์เวย์
14-16........19,900_PG_GH
ทัวร์หลวงพระบางบินตรงสู่หลวงพระบาง 3 วัน บินตรงกับบางกอกแอร์เวย์
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
ทัวร์หลวงพระบาง 08-10, 22-24 // 29เมย-01พค60.........12,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
 
  ทัวร์เวียงจันทน์วังเวียงและหลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
14-16.........16,900_PG_GH
15-17.........14,900_PG_GH
28-30.........13,900_PG_GH
ทัวร์เวียงจันทน์วังเวียงและหลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
 
  ทัวร์หลวงพระบาง บินระหว่างประเทศและบินภายในประเทศ 3 วัน กับลาวแอร์ไลน์
07-09.........16,900_QV_PT
29เมย-01พค60.........17,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบาง บินระหว่างประเทศและบินภายในประเทศ 3 วัน กับลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์ลาวเหนือวังเวียงและเวียงจันทน์ บินลาวแอร์ไลน์ 3 วัน
7-9, 29เมย - 01พค60.........14,900 บาท_QV_PT
13-15, 15-17 .........15,900 บาท_QV_PT
ทัวร์ลาวเหนือวังเวียงและเวียงจันทน์ บินลาวแอร์ไลน์ 3 วัน
 
  ทัวร์ลาวเหนือวังเวียงและเวียงจันทน์ บินลาวแอร์ไลน์ 3 วัน
29เมย - 01พค60.........16,900 บาท_QV_PT
ทัวร์ลาวเหนือวังเวียงและเวียงจันทน์ บินลาวแอร์ไลน์ 3 วัน
 
  ทัวร์ลาวใต้ คอนพะเพ็งและหลี่ผี บินไลอ้อนแอร์ 3 วัน
13-15 .........15,900 บาท_SL_PT
ทัวร์ลาวใต้ คอนพะเพ็งและหลี่ผี บินไลอ้อนแอร์ 3 วัน
 
  ทัวร์ลาวเหนือหลวงพระบาง วังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
20-23, 28เมย-01พค60 .........18,900 บาท_QV_PT
13-16, 14-17 .........20,900 บาท_QV_PT
ทัวร์ลาวเหนือหลวงพระบาง วังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางบินลงเวียงจันทน์ต่อเครื่องบินไปหลวงพระบาง 4 วัน
13-16 .........20,900 บาท_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางบินลงเวียงจันทน์ต่อเครื่องบินไปหลวงพระบาง 4 วัน
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
ทัวร์หลวงพระบาง วันไหนก็ได้ ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........18,500-22,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
14-17 .........19,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
28เมย-01พค60 .........18,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
   
  พค60
  ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
ทัวร์หลวงพระบาง 05-07..........13,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 12-14..........12,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
 
  ทัวร์หลวงพระบางบินตรงสู่หลวงพระบาง 3 วัน บินตรงกับบางกอกแอร์เวย์
05-07........16,900_PG_GH
06-08, 10-12........15,900_PG_GH
12-14, 13-15, 19-21, 20-22, 27-29........13,900_PG_GH
ทัวร์หลวงพระบางบินตรงสู่หลวงพระบาง 3 วัน บินตรงกับบางกอกแอร์เวย์
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
ทัวร์หลวงพระบาง 13-15.........12,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
 
  ทัวร์เวียงจันทน์วังเวียงและหลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
05-07.........15,900_PG_GH
06-08, 12-14, .........14,900_PG_GH
10-12, 13-15, 19-21, 20-22, 26-28, 27-29.........13,900_PG_GH
ทัวร์เวียงจันทน์วังเวียงและหลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
 
  ทัวร์ลาวเหนือวังเวียงและเวียงจันทน์ บินลาวแอร์ไลน์ 3 วัน
12-14, 26-28.........14,900 บาท_QV_PT
5-7.............. .........15,900 บาท_QV_PT
ทัวร์ลาวเหนือวังเวียงและเวียงจันทน์ บินลาวแอร์ไลน์ 3 วัน
 
  ทัวร์ลาวเหนือวังเวียงและเวียงจันทน์ บินลาวแอร์ไลน์ 3 วัน
05-07.........16,900 บาท_QV_PT
ทัวร์ลาวเหนือวังเวียงและเวียงจันทน์ บินลาวแอร์ไลน์ 3 วัน
 
  ทัวร์หลวงพระบาง บินระหว่างประเทศและบินภายในประเทศ 3 วัน กับลาวแอร์ไลน์
12-14, 26-28...........16,900_QV_PT
05-07.......................17,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบาง บินระหว่างประเทศและบินภายในประเทศ 3 วัน กับลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์ลาวเหนือหลวงพระบาง วังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
4-7, 18-21, 25-28 .........18,900 บาท_QV_PT
ทัวร์ลาวเหนือหลวงพระบาง วังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
   
  มิย.60
  ทัวร์หลวงพระบางบินตรงสู่หลวงพระบาง 3 วัน บินตรงกับบางกอกแอร์เวย์
02-04, 03-05, 09-11, 10-12, 16-18, 17-19, 23-25, 24-26 // 30,bp-02d860........13,900_PG_GH
ทัวร์หลวงพระบางบินตรงสู่หลวงพระบาง 3 วัน บินตรงกับบางกอกแอร์เวย์
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
ทัวร์หลวงพระบาง 03-05, 24-26............12,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
 
  ทัวร์เวียงจันทน์วังเวียงและหลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
02-04, 03-05, 09-11, 10-12, 16-18, 17-19, 23-25, 24-26, // 30มิย-02กค60.........13,900_PG_GH
ทัวร์เวียงจันทน์วังเวียงและหลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
   
  กค.60
  ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
08-10..........12,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
01-03.........12,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
   
  สค.60
  ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
11-13..........11,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
05-07.............12,900_FD_BIT
12-14.............13,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
   
   

 

 

 
   
 

ทัวร์ลาวเหนือหลวงพระบาง ดูด้านล่างนี้เลย

ทัวร์ลาวใต้คอนพะเพ็ง ดูล่างสุด ๆๆ

 


  มค.60
  ทัวร์หลวงพระบางรวมเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
ทัวร์หลวงพระบาง 1-3 .........18,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางรวมเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
ทัวร์หลวงพระบาง 13-15..........14,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 27-29..........13,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
ทัวร์หลวงพระบาง 14-17 .........13,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
 
  ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
ทัวร์หลวงพระบางวันไหนก็ได้ ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........15,000-16,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
ทัวร์หลวงพระบาง วันไหนก็ได้ ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........18,500-22,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์ลาวใต้ คอนพะเพ็ง หลี่ผี 5 วัน รถไฟตั๋วนอน แอร์
ทัวร์ลาวใต้ 07-11, 14-18, 21-25 .........11,900_Train_IDCW
ทัวร์ลาวใต้ คอนพะเพ็ง หลี่ผี 5 วัน รถไฟตั๋วนอน แอร์
   
   
  กพ.60
  ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
ทัวร์หลวงพระบาง วันไหนก็ได้ ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........15,000-16,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
ทัวร์หลวงพระบาง 03-05, 18-22..........12,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 11-13..........14,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
ทัวร์หลวงพระบาง 04-06, 19-21.........12,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
ทัวร์หลวงพระบาง วันไหนก็ได้ ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........18,500-22,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์ลาวเหนือวังเวียงและเวียงจันทน์ บินลาวแอร์ไลน์ 3 วัน
3-5, 17-19 .........14,900 บาท_QV_PT
11-13 .........15,900 บาท_QV_PT
ทัวร์ลาวเหนือวังเวียงและเวียงจันทน์ บินลาวแอร์ไลน์ 3 วัน
 
  ทัวร์ลาวเหนือ ทุ่งไหหิน วังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน
16-19 .........14,900 บาท_QV_PT
ทัวร์ลาวเหนือ ทุ่งไหหิน วังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน
 
  ทัวร์ลาวเหนือหลวงพระบาง วังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
10-13, 23-26 .........18,900 บาท_QV_PT
ทัวร์ลาวเหนือหลวงพระบาง วังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน บินโอเรียนไทย คอนพะเพ็ง หลี่ผี
11-13 .........14,900 บาท_SL_PT
ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน บินโอเรียนไทย คอนพะเพ็ง หลี่ผี
   
  มีค.60
  ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
ทัวร์หลวงพระบาง วันไหนก็ได้ ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........15,000-16,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
ทัวร์หลวงพระบาง 03-05..........12,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 10-12, 24-26..........11,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
ทัวร์หลวงพระบาง วันไหนก็ได้ ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........18,500-22,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
ทัวร์หลวงพระบาง 04-06, 11-13.........12,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
 
  ทัวร์ลาวเหนือวังเวียงและเวียงจันทน์ บินลาวแอร์ไลน์ 3 วัน
3-5, 17-19, 31มีค-02เมย60.........14,900 บาท_QV_PT
ทัวร์ลาวเหนือวังเวียงและเวียงจันทน์ บินลาวแอร์ไลน์ 3 วัน
 
  ทัวร์ลาวเหนือ ทุ่งไหหิน วังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน
09-12 .........14,900 บาท_QV_PT
ทัวร์ลาวเหนือ ทุ่งไหหิน วังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน
 
  ทัวร์ลาวเหนือหลวงพระบาง วังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
9-12, 23-26 .........18,900 บาท_QV_PT
ทัวร์ลาวเหนือหลวงพระบาง วังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์

 

 

 
   
 

ทัวร์หลวงพระบาง ลาวเหนือ ดูด้านล่างนี้เลย

ทัวร์ลาวใต้ คอนพะเพ็ง ดูล่างสุด ๆๆ

 


   
 
   
  ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
ทัวร์หลวงพระบาง วัดใหม่พูมาราม, พิพิธภัณฑ์เจ้ามหาชีวิต,พระธาตุหมากโม,
ทัวร์หลวงพระบาง พระธาตุพูสี, ช๊อบปิ้งตลาดมืด, ใส่บาตรพระ 100 รูป, ตลาดเช้า
ทัวร์หลวงพระบาง วัดเชียงทอง, บ้านช่างไห, ถ้ำติ่ง, บ้านผานม, น้ำตกตาดกวางชี
  กย.59
  ทัวร์ลาว อุดรเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน บินนกแอร์
02-04, 09-11, 16-18, 23-25, .........8,888_DD_EP
ทัวร์ลาว อุดรเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน บินนกแอร์
 
  ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
ทัวร์หลวงพระบาง 02-04, 09-11, 16-18, 23-25..........11,900_PG_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
 
  ทัวร์หลวงพระบางเน้น ๆ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
ทัวร์หลวงพระบาง 09-12..........17,000_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางเน้น ๆ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
ทัวร์หลวงพระบาง 23-26..........17,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์วังเวียงควบเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
ทัวร์หลวงพระบาง 16-18..........14,900_QV_PT
ทัวร์วังเวียงควบเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางรวมเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
ทัวร์หลวงพระบาง 09-11 .........16,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางรวมเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางกี่คนก็ไปได้บินลาวแอร์ไลน์ เดินทางทุกวัน จันทร์ , พุธ , ศุกร์ , อาทิตย์
กรณี ต้องการเสริม พักเพิ่มอีก 1 วัน มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ต้องบินวันศุกร์ เท่านั้น
ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน .........11,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน .........13,200_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางกี่คนก็ไปได้บินลาวแอร์ไลน์ เดินทางทุกวัน จันทร์ , พุธ , ศุกร์ , อาทิตย์
 
  ทัวร์หลวงพระบาง บินแอร์เอเซีย 3 วัน ช่วงกันยายน-พฤศจิกายน.59
ทัวร์หลวงพระบาง .02-04, 09-11, 16-18, 23-25 // 30 กย-02 ตค.59 .........13,900_FD_GH
ทัวร์หลวงพระบาง บินแอร์เอเซีย 3 วัน ช่วงกันยายน-พฤศจิกายน.59
   
  ตค.59
  ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
ทัวร์หลวงพระบาง 07-09, 14-16, 26-28..........11,900_PG_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 21-23..........14,900_PG_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
 
  ทัวร์หลวงพระบางเน้น ๆ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
ทัวร์หลวงพระบาง 07-10..........17,000_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางเน้น ๆ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
ทัวร์หลวงพระบาง 21-24..........18,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์วังเวียงควบเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
ทัวร์หลวงพระบาง 21-23..........14,900_QV_PT
ทัวร์วังเวียงควบเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางรวมเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
ทัวร์หลวงพระบาง22-24 .........17,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางรวมเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
ทัวร์หลวงพระบาง วันไหนก็ได้ ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........15,000-16,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
ทัวร์หลวงพระบาง วันไหนก็ได้ ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........18,500-22,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบาง บินแอร์เอเซีย 3 วัน ช่วงกันยายน-พฤศจิกายน.59
ทัวร์หลวงพระบาง 07-09, 08-10, 28-30, 29-31 .........14,900_FD_GH
ทัวร์หลวงพระบาง 21-23, 22-27, 23-25 .........15,900_FD_GH
ทัวร์หลวงพระบาง บินแอร์เอเซีย 3 วัน ช่วงกันยายน-พฤศจิกายน.59
   
   
  พย.59
  ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
ทัวร์หลวงพระบาง 04-06, 25-27..........14,900_PG_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
 
  ทัวร์หลวงพระบางเน้น ๆ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
ทัวร์หลวงพระบาง 18-21..........17,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางเน้น ๆ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
ทัวร์หลวงพระบาง 04-06..........13,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 18-20..........12,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
 
  ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
ทัวร์หลวงพระบาง 17-20..........18,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์วังเวียงควบเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
ทัวร์หลวงพระบาง 18-20............14,900_QV_PT
ทัวร์วังเวียงควบเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางรวมเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
ทัวร์หลวงพระบาง 18-20 .........17,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางรวมเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
ทัวร์หลวงพระบาง วันไหนก็ได้ ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........15,000-16,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
ทัวร์หลวงพระบาง วันไหนก็ได้ ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........18,500-22,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบาง บินแอร์เอเซีย 3 วัน ช่วงกันยายน-พฤศจิกายน.59
ทัวร์หลวงพระบาง 04-06, 17-19, 18-20, 19-21, 20-22, 24-26, 25-27, 26-28, 27-29 .........14,900_FD_GH
ทัวร์หลวงพระบาง บินแอร์เอเซีย 3 วัน ช่วงกันยายน-พฤศจิกายน.59
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
ทัวร์หลวงพระบาง 05-07, 12-14 .........13,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
   
  ธค.59
  ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
ทัวร์หลวงพระบาง 03-05, 10-12..........17,900_PG_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 30 ธค-01 มค60 // 31 ธค-02 มค60..........21,900_PG_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
 
  ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
ทัวร์หลวงพระบาง 02-04..........13,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 09-11..........14,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 23-25..........15,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 30ธค-01มค60 // 31ธค-02มค60..........17,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
ทัวร์หลวงพระบาง 17-19 .........14,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 24-26 .........15,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 30ธค59-01มค60 // 31ธค59-02มค60.........17,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
 
  ทัวร์หลวงพระบางเน้น ๆ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
ทัวร์หลวงพระบาง 30ธค-02มค60..........19,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางเน้น ๆ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
ทัวร์หลวงพระบาง 2-5, 9-12, 22-25..........18,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบาง 31ธค - 03 มค60...........20,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์วังเวียงควบเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
10-12.// 31ธค-02มค60.........14,900_QV_PT
ทัวร์วังเวียงควบเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางรวมเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
ทัวร์หลวงพระบาง 3-5, 10-12 // 31ธค-02มค60 .........18,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางรวมเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
ทัวร์หลวงพระบางวันไหนก็ได้ ระหว่าง ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........15,000-16,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
ทัวร์หลวงพระบางวันไหนก็ได้ ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........18,500-22,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์ลาวใต้ คอนพะเพ็ง หลี่ผี 5 วัน รถไฟตั๋วนอน แอร์
ทัวร์ลาวใต้ 10-14, 17-21, 24-28 .........11,900_Train_IDCW
ทัวร์ลาวใต้ คอนพะเพ็ง หลี่ผี 5 วัน รถไฟตั๋วนอน แอร์
   
   
  มค.60
  ทัวร์หลวงพระบางรวมเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
ทัวร์หลวงพระบาง 1-3 .........18,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางรวมเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
ทัวร์หลวงพระบาง 13-15..........14,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 27-29..........13,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
ทัวร์หลวงพระบาง 14-17 .........13,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
 
  ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
ทัวร์หลวงพระบางวันไหนก็ได้ ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........15,000-16,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
ทัวร์หลวงพระบาง วันไหนก็ได้ ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........18,500-22,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์ลาวใต้ คอนพะเพ็ง หลี่ผี 5 วัน รถไฟตั๋วนอน แอร์
ทัวร์ลาวใต้ 07-11, 14-18, 21-25 .........11,900_Train_IDCW
ทัวร์ลาวใต้ คอนพะเพ็ง หลี่ผี 5 วัน รถไฟตั๋วนอน แอร์
   
   
  กพ.60
  ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
ทัวร์หลวงพระบาง วันไหนก็ได้ ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........15,000-16,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
ทัวร์หลวงพระบาง 03-05, 18-22..........12,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 11-13..........14,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
ทัวร์หลวงพระบาง 04-06, 19-21.........12,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
ทัวร์หลวงพระบาง วันไหนก็ได้ ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........18,500-22,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
   
   
   
  มีค.60
  ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
ทัวร์หลวงพระบาง วันไหนก็ได้ ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........15,000-16,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
ทัวร์หลวงพระบาง 03-05..........12,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 10-12, 24-26..........11,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
ทัวร์หลวงพระบาง วันไหนก็ได้ ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........18,500-22,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
ทัวร์หลวงพระบาง 04-06, 11-13.........12,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
   
   
  เมย.60
  ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
ทัวร์หลวงพระบาง วันไหนก็ได้ ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........15,000-16,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
ทัวร์หลวงพระบาง 07-09, 21-23..........11,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 13-15..........13,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 14-16, 29เมย-01พค60..........14,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
ทัวร์หลวงพระบาง 08-10, 22-24 // 29เมย-01พค60.........12,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
ทัวร์หลวงพระบาง วันไหนก็ได้ ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........18,500-22,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
   
  พค60
  ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
ทัวร์หลวงพระบาง 05-07..........13,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 12-14..........12,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
ทัวร์หลวงพระบาง 13-15.........12,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
   
  มิย.60
  ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
ทัวร์หลวงพระบาง 03-05, 24-26............12,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
   
   
   
  กค.60
  ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
08-10..........12,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
01-03.........12,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
   
  สค.60
  ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
11-13..........11,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
05-07.............12,900_FD_BIT
12-14.............13,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
   
   

 

 
   
 

ทัวร์หลวงพระบาง ลาวเหนือ ดูด้านล่างนี้เลย

ทัวร์ลาวใต้ คอนพะเพ็ง ดูล่างสุด ๆๆ

 


   
 
   
  ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
วัดใหม่พูมาราม, พิพิธภัณฑ์เจ้ามหาชีวิต,พระะาตุหมากโม,
พระธาตุพูสี, ช๊อบปิ้งตลาดมืด, ใส่บาตรพระ 100 รูป, ตลาดเช้า
วัดเชียงทอง, บ้านช่างไห, ถ้ำติ่ง, บ้านผานม, น้ำตกตาดกวางชี
  กย.59
  ทัวร์ลาว อุดรเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน บินนกแอร์
02-04, 09-11, 16-18, 23-25, .........8,888_DD_EP
ทัวร์ลาว อุดรเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน บินนกแอร์
 
  ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
02-04, 09-11, 16-18, 23-25..........11,900_PG_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
 
  ทัวร์หลวงพระบางเน้น ๆ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
09-12..........17,000_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางเน้น ๆ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
23-26..........17,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์วังเวียงควบเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
16-18..........14,900_QV_PT
ทัวร์วังเวียงควบเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางรวมเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
09-11 .........16,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางรวมเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางกี่คนก็ไปได้บินลาวแอร์ไลน์ เดินทางทุกวัน จันทร์ , พุธ , ศุกร์ , อาทิตย์
กรณี ต้องการเสริม พักเพิ่มอีก 1 วัน มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ต้องบินวันศุกร์ เท่านั้น
3 วัน .........11,900_QV_PT
4 วัน .........13,200_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางกี่คนก็ไปได้บินลาวแอร์ไลน์ เดินทางทุกวัน จันทร์ , พุธ , ศุกร์ , อาทิตย์
 
  ทัวร์หลวงพระบาง บินแอร์เอเซีย 3 วัน ช่วงกันยายน-พฤศจิกายน.59
.02-04, 09-11, 16-18, 23-25 // 30 กย-02 ตค.59 .........13,900_FD_GH
ทัวร์หลวงพระบาง บินแอร์เอเซีย 3 วัน ช่วงกันยายน-พฤศจิกายน.59
   
  ตค.59
  ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
07-09, 14-16, 26-28..........11,900_PG_BIT
21-23..........14,900_PG_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
 
  ทัวร์หลวงพระบางเน้น ๆ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
07-10..........17,000_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางเน้น ๆ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
21-24..........18,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์วังเวียงควบเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
21-23..........14,900_QV_PT
ทัวร์วังเวียงควบเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางรวมเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
22-24 .........17,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางรวมเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
วันไหนก็ได้ ระหว่าง ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........15,000-16,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
วันไหนก็ได้ ระหว่าง ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........18,500-22,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบาง บินแอร์เอเซีย 3 วัน ช่วงกันยายน-พฤศจิกายน.59
07-09, 08-10, 28-30, 29-31 .........14,900_FD_GH
21-23, 22-27, 23-25 .........15,900_FD_GH
ทัวร์หลวงพระบาง บินแอร์เอเซีย 3 วัน ช่วงกันยายน-พฤศจิกายน.59
   
   
  พย.59
  ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
04-06, 25-27..........14,900_PG_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
 
  ทัวร์หลวงพระบางเน้น ๆ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
18-21..........17,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางเน้น ๆ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
04-06..........13,900_FD_BIT
18-20..........12,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
 
  ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
17-20..........18,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์วังเวียงควบเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
18-20............14,900_QV_PT
ทัวร์วังเวียงควบเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางรวมเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
18-20 .........17,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางรวมเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
วันไหนก็ได้ ระหว่าง ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........15,000-16,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
วันไหนก็ได้ ระหว่าง ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........18,500-22,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบาง บินแอร์เอเซีย 3 วัน ช่วงกันยายน-พฤศจิกายน.59
04-06, 17-19, 18-20, 19-21, 20-22, 24-26, 25-27, 26-28, 27-29 .........14,900_FD_GH
ทัวร์หลวงพระบาง บินแอร์เอเซีย 3 วัน ช่วงกันยายน-พฤศจิกายน.59
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
05-07, 12-14 .........13,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
   
  ธค.59
  ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
03-05, 10-12..........17,900_PG_BIT
30 ธค-01 มค60 // 31 ธค-02 มค60..........21,900_PG_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
 
  ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
02-04..........13,900_FD_BIT
09-11..........14,900_FD_BIT
23-25..........15,900_FD_BIT
30ธค-01มค60 // 31ธค-02มค60..........17,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
17-19 .........14,900_FD_BIT
24-26 .........15,900_FD_BIT
30ธค59-01มค60 // 31ธค59-02มค60.........17,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
 
  ทัวร์หลวงพระบางเน้น ๆ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
30ธค-02มค60..........19,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางเน้น ๆ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
2-5, 9-12, 22-25..........18,900_QV_PT
31ธค - 03 มค60...........20,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์วังเวียงควบเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
10-12.// 31ธค-02มค60.........14,900_QV_PT
ทัวร์วังเวียงควบเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางรวมเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
3-5, 10-12 // 31ธค-02มค60 .........18,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางรวมเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
วันไหนก็ได้ ระหว่าง ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........15,000-16,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
วันไหนก็ได้ ระหว่าง ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........18,500-22,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
   
   
   
  มค.60
  ทัวร์หลวงพระบางรวมเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
1-3 .........18,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางรวมเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
13-15..........14,900_FD_BIT
27-29..........13,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
14-17 .........13,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
 
  ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
วันไหนก็ได้ ระหว่าง ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........15,000-16,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
วันไหนก็ได้ ระหว่าง ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........18,500-22,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
   
   
   
  กพ.60
  ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
วันไหนก็ได้ ระหว่าง ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........15,000-16,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
03-05, 18-22..........12,900_FD_BIT
11-13..........14,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
04-06, 19-21.........12,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
วันไหนก็ได้ ระหว่าง ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........18,500-22,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
   
   
   
  มีค.60
  ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
วันไหนก็ได้ ระหว่าง ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........15,000-16,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
03-05..........12,900_FD_BIT
10-12, 24-26..........11,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
วันไหนก็ได้ ระหว่าง ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........18,500-22,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
04-06, 11-13.........12,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
   
   
  เมย.60
  ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
วันไหนก็ได้ ระหว่าง ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........15,000-16,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
07-09, 21-23..........11,900_FD_BIT
13-15..........13,900_FD_BIT
14-16, 29เมย-01พค60..........14,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
08-10, 22-24 // 29เมย-01พค60.........12,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
วันไหนก็ได้ ระหว่าง ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........18,500-22,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
   
  พค60
  ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
05-07..........13,900_FD_BIT
12-14..........12,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
13-15.........12,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
   
  มิย.60
  ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
03-05, 24-26............12,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
   
   
   
  กค.60
  ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
08-10..........12,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
01-03.........12,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
   
  สค.60
  ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
11-13..........11,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแอร์เอเซีย 3 วัน
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
05-07.............12,900_FD_BIT
12-14.............13,900_FD_BIT
ทัวร์หลวงพระบางควบเวียงจันทน์และวังเวียง บินแอร์เอเซีย 3 วัน
   
   

 

 

 
   
  ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
วัดใหม่พูมาราม, พิพิธภัณฑ์เจ้ามหาชีวิต,พระะาตุหมากโม,
พระธาตุพูสี, ช๊อบปิ้งตลาดมืด, ใส่บาตรพระ 100 รูป, ตลาดเช้า
วัดเชียงทอง, บ้านช่างไห, ถ้ำติ่ง, บ้านผานม, น้ำตกตาดกวางชี
  มิย.59
  ทัวร์ลาว อุดรเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน บินนกแอร์
03-05, 10-12, 17-19, 24-26..........8,888_DD_EP
ทัวร์ลาว อุดรเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน บินนกแอร์
 
  ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
03-05, 10-12, 17-19, 24-26..........11,900_PG_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
 
  ทัวร์หลวงพระบางเน้น ๆ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
24-27..........17,000_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางเน้น ๆ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
17-20..........17,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์วังเวียงควบเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
10-12..........14,900_QV_PT
ทัวร์วังเวียงควบเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางรวมเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
10-12, 17-19 .........16,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางรวมเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
   
   
 

กค.59

  ทัวร์ลาว อุดรเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน บินนกแอร์
01-03, 08-10, 15-17, 22-24, 29-31..........8,888_DD_EP
ทัวร์ลาว อุดรเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน บินนกแอร์
 
  ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
01-03, 08-10, 15-17, 22-24, 29-31..........11,900_PG_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
 
  ทัวร์หลวงพระบางเน้น ๆ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
15-18, 17-20..........17,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางเน้น ๆ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
16-19, 17-20..........18,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์วังเวียงควบเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
17-19..........14,900_QV_PT
ทัวร์วังเวียงควบเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางรวมเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
16-18, 17-19, 18-20 .........17,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางรวมเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางกี่คนก็ไปได้บินลาวแอร์ไลน์ เดินทางทุกวัน จันทร์ , พุธ , ศุกร์ , อาทิตย์
กรณี ต้องการเสริม พักเพิ่มอีก 1 วัน มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ต้องบินวันศุกร์ เท่านั้น
3 วัน .........11,900_QV_PT
4 วัน .........13,200_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางกี่คนก็ไปได้บินลาวแอร์ไลน์ เดินทางทุกวัน จันทร์ , พุธ , ศุกร์ , อาทิตย์
   
   
 

สค.59

  ทัวร์ลาว อุดรเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน บินนกแอร์
05-07, 19-21, 26-28..........8,888_DD_EP
ทัวร์ลาว อุดรเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน บินนกแอร์
 
  ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
05-07, 19-21, 26-28..........11,900_PG_BIT
12-14..........14,900_PG_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
 
  ทัวร์หลวงพระบางเน้น ๆ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
12-15..........17,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางเน้น ๆ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
11-14..........17,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์วังเวียงควบเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
12-14..........14,900_QV_PT
ทัวร์วังเวียงควบเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางรวมเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
12-14 .........17,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางรวมเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางกี่คนก็ไปได้บินลาวแอร์ไลน์ เดินทางทุกวัน จันทร์ , พุธ , ศุกร์ , อาทิตย์
กรณี ต้องการเสริม พักเพิ่มอีก 1 วัน มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ต้องบินวันศุกร์ เท่านั้น
3 วัน .........11,900_QV_PT
4 วัน .........13,200_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางกี่คนก็ไปได้บินลาวแอร์ไลน์ เดินทางทุกวัน จันทร์ , พุธ , ศุกร์ , อาทิตย์
   
   
  กย.59
  ทัวร์ลาว อุดรเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน บินนกแอร์
02-04, 09-11, 16-18, 23-25, .........8,888_DD_EP
ทัวร์ลาว อุดรเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน บินนกแอร์
 
  ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
02-04, 09-11, 16-18, 23-25..........11,900_PG_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
 
  ทัวร์หลวงพระบางเน้น ๆ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
09-12..........17,000_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางเน้น ๆ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
23-26..........17,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์วังเวียงควบเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
16-18..........14,900_QV_PT
ทัวร์วังเวียงควบเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางรวมเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
09-11 .........16,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางรวมเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางกี่คนก็ไปได้บินลาวแอร์ไลน์ เดินทางทุกวัน จันทร์ , พุธ , ศุกร์ , อาทิตย์
กรณี ต้องการเสริม พักเพิ่มอีก 1 วัน มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ต้องบินวันศุกร์ เท่านั้น
3 วัน .........11,900_QV_PT
4 วัน .........13,200_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางกี่คนก็ไปได้บินลาวแอร์ไลน์ เดินทางทุกวัน จันทร์ , พุธ , ศุกร์ , อาทิตย์
 
  ทัวร์หลวงพระบาง บินแอร์เอเซีย 3 วัน ช่วงกันยายน-พฤศจิกายน.59
.02-04, 09-11, 16-18, 23-25 // 30 กย-02 ตค.59 .........13,900_FD_GH
ทัวร์หลวงพระบาง บินแอร์เอเซีย 3 วัน ช่วงกันยายน-พฤศจิกายน.59
   
  ตค.59
  ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
07-09, 14-16, 26-28..........11,900_PG_BIT
21-23..........14,900_PG_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
 
  ทัวร์หลวงพระบางเน้น ๆ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
07-10..........17,000_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางเน้น ๆ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
21-24..........18,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์วังเวียงควบเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
21-23..........14,900_QV_PT
ทัวร์วังเวียงควบเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางรวมเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
22-24 .........17,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางรวมเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
วันไหนก็ได้ ระหว่าง ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........15,000-16,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
วันไหนก็ได้ ระหว่าง ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........18,500-22,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบาง บินแอร์เอเซีย 3 วัน ช่วงกันยายน-พฤศจิกายน.59
07-09, 08-10, 28-30, 29-31 .........14,900_FD_GH
21-23, 22-27, 23-25 .........15,900_FD_GH
ทัวร์หลวงพระบาง บินแอร์เอเซีย 3 วัน ช่วงกันยายน-พฤศจิกายน.59
   
   
  พย.59
  ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
04-06, 25-27..........14,900_PG_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
 
  ทัวร์หลวงพระบางเน้น ๆ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
18-21..........17,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางเน้น ๆ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
17-20..........18,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์วังเวียงควบเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
18-20............14,900_QV_PT
ทัวร์วังเวียงควบเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางรวมเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
18-20 .........17,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางรวมเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
วันไหนก็ได้ ระหว่าง ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........15,000-16,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
วันไหนก็ได้ ระหว่าง ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........18,500-22,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบาง บินแอร์เอเซีย 3 วัน ช่วงกันยายน-พฤศจิกายน.59
04-06, 17-19, 18-20, 19-21, 20-22, 24-26, 25-27, 26-28} 27-29 .........14,900_FD_GH
ทัวร์หลวงพระบาง บินแอร์เอเซีย 3 วัน ช่วงกันยายน-พฤศจิกายน.59
   
   
  ธค.59
  ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
03-05, 10-12..........17,900_PG_BIT
30 ธค-01 มค60 // 31 ธค-02 มค60..........21,900_PG_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
 
  ทัวร์หลวงพระบางเน้น ๆ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
30ธค-02มค60..........19,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางเน้น ๆ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
2-5, 9-12, 22-25..........18,900_QV_PT
31ธค - 03 มค60...........20,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์วังเวียงควบเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
10-12.// 31ธค-02มค60.........14,900_QV_PT
ทัวร์วังเวียงควบเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางรวมเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
3-5, 10-12 // 31ธค-02มค60 .........18,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางรวมเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
วันไหนก็ได้ ระหว่าง ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........15,000-16,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
วันไหนก็ได้ ระหว่าง ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........18,500-22,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
   
   
   
  มค.60
  ทัวร์หลวงพระบางรวมเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
1-3 .........18,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางรวมเวียงจันทน์ 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
วันไหนก็ได้ ระหว่าง ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........15,000-16,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
วันไหนก็ได้ ระหว่าง ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........18,500-22,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
   
   
   
  กพ.60
  ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
วันไหนก็ได้ ระหว่าง ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........15,000-16,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
วันไหนก็ได้ ระหว่าง ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........18,500-22,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
   
   
   
  มีค.60
  ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
วันไหนก็ได้ ระหว่าง ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........15,000-16,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
วันไหนก็ได้ ระหว่าง ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........18,500-22,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
   
   
   
  เมย.60
  ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
วันไหนก็ได้ ระหว่าง ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........15,000-16,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น นอนโรงแรม 4 ดาว 3 วัน บินลาวแอร์ไลน์
 
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
วันไหนก็ได้ ระหว่าง ตุลาคม-เมษายน ปี 2560 จะกี่คนก็ไปได้ .........18,500-22,500_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ นอนโรงแรม 4 ดาว 4 วัน บินลาวแอร์ไลน์
   

 

 

  ทัวร์หลวงพระบาง คืนแรก / รถวีไอพี เบาะนวดไฟฟ้า เจอกันที่ขนส่ง หมอชิต 2 // หรือ รถโคส นัดสถานที่ ไปรับในแต่ละครั้ง


  19.00
  เจอกันตามที่นัดหมาย
  20.00
  รถทัวร์ วีไอพี เบาะนวดไฟฟ้า  นัดเจอกันที่ตรงประชาสัมพันธ์ ขั้นล่าง ของขนส่งหมอชิต 2
แถวหนึ่งมีแค่ 3 เบาะที่นั่ง ด้านหนึ่งมี 2 เบาะติดกัน อีกด้านหนึ่งมีแค่เบาะเดียวเท่านั้น ( เบาะที่นั่งใหญ่มาก )
 
  หรือ รถ โคส  หรือ รถตู้ หรือ รถไฟ ตามที่นัดหมายกันไว้ ขึ้นอยู่กับโปรแกรม
 
  เดินทาง ออกจาก กรุงเทพฯ สู่หนองคาย   รถจะมีจอดพักให้ทำธุระส่วนตัวให้
  หมายเหตุ  
  ควรแยกกระเป๋าเล็กๆ ไว้ใส่ยาประจำตัว , ยาสีฟัน, แปรงสีฟัน ไว้ตะหาก อย่าไว้ในกระเป๋าเดินทาง

 

  ทัวร์หลวงพระบาง วันที่สอง / หนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง


  05.30 น.
  ถึงจังหวัดหนองคาย   พาไป ล้างหน้า แปรงฟัน
 
  และรับประทานอาหารเช้า ( 1 )   ที่ร้าน ดีเฮงดี
  07.00 น.
  เปลี่ยนถ่าย กระเป๋า จากรถไทย มาเป็น รถบัส ลาว ขนาด 45 ที่นั่ง 
 
  พาขึ้นรถข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ยื่นเอกสารเรียบร้อยก็เดินทางสู่เวียงจันทน์
 
  พาทุกท่าน ชม  วัดสีเมือง และประตูชัย  ( หากเรามีเวลาพอ )
 
  แล้วจึงจะเดินทางสู่วังเวียงตลอดเส้นทางจะเห็นวิถีชาวบ้านสลับกับ  ทิวทัศน์งดงาม
  12.00 น.
  ทานอาหารกลางวัน   ( 2 )   กันระหว่างทาง ที่ โพนฮง หรือ ไม่ก้อ ที่วังเวียง ขึ้นกับเวลาที่เราไปถึง  
 
  พาชม  ถ้ำจัง ถ้ำที่น่าสนใจของที่นี่  มีไฟแสงสีประกอบให้ดูสวยงาม เป็นพิเศษ 
 
  จากนั้นจะไปชมบริเวณ ปากถ้ำลม บรรยากาศเยี่ยมมากครับ
 
  อาจมีกิจกรรมแปลกๆให้ชม แล้วแต่โอกาสนะครับ แล้วเราจะเข้าสู่ย่านชุมชนที่วังเวียง
 
  มาชมว่า...ทำไมคนต่างชาติจึงนิยมมาอยู่ที่นี่กัน 
  18.30 น.
  ทานอาหารรสอร่อยมาก ที่นี่แหละ ( 3 )  คืนนี้เราพักกันที่วังเวียง ครับ
  ที่พัก
  ภูอ่างคำ / มาลานี / วังเวียง รีสอร์ท
  หมายเหตุ
  คนที่จะเล่นน้ำตก ในวันพรุ่งนี้ เตรียมเสื้อผ้า แยกออกมาต่างหากเลยนะครับ อย่าไว้ในกระเป๋าใหญ่

 

  ทัวร์หลวงพระบาง  วันที่สาม– วังเวียง กุ้ยหลินลาว หลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางชี - ตลาดมืด

 

  06.00 น.
  จะพาไป ที่ ตลาดเช้า วังเวียง  ชมวิถีชีวิตยามเช้าของคนลาว  จะเห็นสิ่งของแปลก ๆ
 
  การกินที่ไม่ค่อยมีให้เห็นในบ้านเรา  เช่น อาหารประเภทเนื้อสัตว์ต่าง ๆ ๆ
 
  มีค้างคาว,ตัวตุ่น,กระรอก,ตัวเงินตัวทอง, เก้ง  ฯลฯ 
 
  สมควรแก่เวลา เดินทางกลับมายังตัวเมืองวังเวียงอีกครั้ง   
  07.00 น.
  รับประทานอาหารเช้า  ( 4 )   ที่ร้านอาหาร  หลังอาหารเดินทางต่อไป ยัง หลวงพระบาง  
 
  ระหว่างทาง พาแวะชม  ผาฮ่อม  แหล่ง ที่มีน้ำมันเลียงผา และ ชิ้นส่วนเลียงผา มากมาย
 
  รวมถึงสมุนไพร แก้เบาหวาน หรือ ยาชูกำลังที่เรียกว่า สาวน้อยตกเตียง ให้ท่านได้เลือกหาเป็นของที่ระลึก 
 
  เดินทาง ต่อ ไปเราจะไปพัก ให้ทุกคนยืดเส้นยืดสายอีกทีที่  กาสี ลองทานกาแฟลาวรสเด็ด สิ ยอดมาก
 
  จากนั้นเราจะเดินทางไปยัง  จุดชมวิวยอดฮิต ที่.......ภูเพียงฟ้า  จุดชมวิว ยอดฮิต ของที่นี่
  12.30 น.
  ทานอาหารกลางวัน ( 5 )   ที่ กิ่ว กระจำ
  บ่าย
  จากนั้นเราจะเดินทางเข้าสู่หลวงพระบาง พาทุกท่าน เข้าชม......น้ำตกตาดกวางชี 
 
  น้ำตกใหญ่ที่สุดของ ลาวเหนือ น้ำใสมาก ตัดกับ สีฟ้า สวยงามมาก
 
  เชิญเล่นน้ำ หรือ นั่งรับลมเย็นๆๆ ปล่อยอารมณ์ ความรู้สึกไปกับสถานที่ ๆชวนให้ผ่อนคลายจริง ๆ 
 
  เราจะเดินลดหลั่นลงมาเรื่อยๆ เดินสบายครับ  คนสูงอายุก็เดินได้ไม่ลาดชัน
 
  เดินเรื่อยเปื่อย ชมทิวทัศน์ มาเรื่อย ๆ ในแต่ละชั้นของน้ำตก
 
  แล้วไปชม สวนหมี  ที่ทางลาวอนุรักษ์ เอาไว้ จัดได้เป็นระเบียบดีครับ  
 
  สมควรแก่เวลา พาทุกท่าน เข้ามาในตัวเมืองหลวงพระบาง 
  17.30 น.
  เข้าเช็คอิน ในที่พัก  ที่เราจัดไว้ให้ หรือ ที่อื่นๆที่เทียบเท่ากัน 
  18.30 น.
  พาทุกท่าน ไปรับประทานอาหารค่ำ  ที่ร้านอาหารดัง ( 6 )   ของ เมืองนี้ครับ  
 
  หลังอาหารพาทุกท่านไป เลือกหาซื้อของที่ตลาดมืด ของหลวงพระบางกันสักหน่อย 
 
  สมควรแก่เวลาพาทุกท่านกลับสู่ ห้องพัก  นอนหลับสบาย ๆแน่ๆ คืนนี้ 5555 ( เหนื่อย ๆ น่ะสิ / อิอิอิ )
  ที่พัก
  พิไลลักษณ์  / สายสัมพันธ์  / ดวงวิไล ฯลฯ

 

  ทัวร์หลวงพระบาง  วันที่สี่ หลวงพระบาง พบพระสงฆ์ลาว 200 รูป-พิพิธภัณธ์-วัดเชียงทอง-พระธาตุหมากโม- ถ้ำติ่ง –บ้านช่างไห-ตลาดมืด

 

  เช้า
  วันนี้ต้องตื่นกันแต่เช้าทำบุญใส่พระสักหลายร้อยรูป
 
  ใครอยากใส่บาตรก็สั่งข้าวเหนียวไว้ล่วงหน้าได้เลย  แล้วเดินเที่ยวตลาดเช้า หลวงพระบาง 
 
  ชมวิถีชีวิตของชาวลาวเหนือ จะให้ลองทาน ข้าวเหนียวปิ้ง เม็ดบัว อร่อยมาก 
 
  และแวะชม  ร้านกาแฟประชานิยม  แต่คงไม่ได้ทานหรอก
 
  ก็แค่กาแฟโบราณทั่วไปแต่ร้านอยู่ในตำแหน่งที่ดี นั่นเอง
 
  พราะ หลังจากนี้เราจะไปทานอาหารเช้ากันเลยที่ร้านอาหาร ริมแม่น้ำโขง บรรยากาศ เยี่ยมมาก
 
  มีกาแฟ, โอวัลติน, ขนมปัง ,ข้าวต้ม และปาท่องโก๋ จิ้มนม ( 7 ) 
 
  จากนั้นจะพาไป  วัดใหม่สุวรรณพูมาราม  วัดใหญ่ที่สุดของหลวงพระบาง 
 
  เคยเป็นที่ประทับของพระสังฆราชลาวและเคยประดิษฐานพระบางมาก่อนด้วย     
 
  แล้วเราจะพาเข้าชม......พิพิธภัณฑ์เจ้ามหาชีวิต   เดิมเป็นพระราชวังของเจ้ามหาชีวิตลาว 
 
  สร้างเมื่อ101ปีมาแล้ว   รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นศิลปผสมผสาน  ระหว่างฝรั่งเศสและลาว
 
  จนได้ชื่อว่า  " ฝรั่งสวมชฎา”   ต่อจากนั้นจะพาชม..........
 
  วัดเชียงทอง   วัดสวยงามที่สุดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพระบาง ( มรดกโลก ) 
 
  มาลองความศักดิ์สิทธ์ที่วัดแห่งนี้ ด้วยการอธิษบานสิ่งที่ประสงค์ หากสำเร็จ จะยกขึ้นมาได้แน่นอน
 
  เคยยกแบบลองของไม่อธิษฐานใดๆ ทำเอาหัวหน้าทัวร์อย่างเราคอเคล็ดเป็นเดือน ๆ เลย
 
  เรายกประมาณลบหลู่ไม่เชื่อว่างั้นเหอะ เจอดีจนได้ หลังๆ ไปเรานอบน้อมยกขึ้นสบายมากสมหวังบ่อยๆ
 
  ต่อด้วย วัดวิชุน ( วัดพระธาตุหมากโม )  ชมศิลปะเก่าแก่ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี ณ ที่แห่งนี้
  บ่าย
  ไปทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร ( 8 )  ในเมืองหลวงพระบาง  
 
  จากนั้นจะนั่งรถขึ้นเหนือไปเที่ยว...บ้านช่างไห   แหล่งต้มเหล้าภูมิปัญญาชาวบ้าน
 
  ดังที่สุดของลาวเหนือ  ให้ท่านได้ชมและเลือกหาเหล้าและ สิ่งทอผ้าไหมและของที่ระลึกหลากหลายกันที่นี่  
 
  ทางเราขอตัด โปรแกรม ถ้ำติ่ง ออกไป  เพราะเห็นว่า อันตรายเกินไป
 
  ใช้เวลาเดินทางไปกลับนานมาก  สัก 2-3 ชั่วโมง แต่ไปดูพระไม้ที่ชำรุด เล็ก ๆ ไม่กี่องค์
 
  แถมยังกั้นรั้วให้ดูห่างๆ อีก 5-10 เมตร ใช้เวลาเข้าชม แค่ 10  นาที ก็ออกมากันหมด
 
  ลูกทัวร์บ่นกันทุกที ไม่คุ้มกับเวลาที่เดินทางตั้ง 2-3 ชั่วโมง  
 
  หากเราไม่ไปจะไปที่อื่นแทน  เราจะพาไปแวะต่อที่ บ้านผานม  สินค้า otop ที่ขึ้นหน้าขึ้นตา 
 
  หากมีเวลาพอจะไปกราบ พระธาตุโพนเพรา  ( ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเวลา ) 
 
  ต่อจากนั้นเราจะไปขึ้น พระธาตุพูสี   ดูพระอาทิตย์ตกดิน ที่จุดชมวิวกันก่อน 
 
  แต่ต้องเดินขึ้นไปข้างบนนะครับ สัก 300 ขั้น กระมัง ? 
 
  กราบไหว้พระธาตุ ที่คนลาว ให้ความเคารพ อย่างสูงสุด
 
  ชมวิวทิวทัศน์รอบ ๆ เมืองหลวงพระบางได้หมดทั้งเมืองจากจุดนี้   
  เย็น
  พาไป รับประทาน อาหาร ( 9 )  ที่เลื่องชื่อ ของลาว เหนือ   
 
  หลังอาหาร จะไปปล่อยอิสระกันที่...ตลาดมืด ซื้อกันให้เต็มที่กันไปเลย แต่คนไทยเรียกว่าถนนข้าวเหนียว
 
  หลังจากนั้นจะนำเข้าสู่ที่พักนอนหลวงพระบางอีกคืนคงหลับกันยาวๆๆ แน่ๆเลย คืนนี้
  ที่พัก
  พิไลลักษณ์  / สายสัมพันธ์  / คูณสวรรค์  ฯลฯ
  หมายเหตุ 
  หากยังไม่เชื่อและยังอยากไป ถ้ำติ่ง  ยินดีจัดให้ตามความประสงค์  รายการที่เสริมขึ้นมาใหม่ให้ก็ตัดไป

  ทัวร์หลวงพระบาง   วันที่ห้า  หลวงพระบาง วังเวียง-– เวียงจันทน์ - หนองคาย

 

  เช้า
  วันนี้คงจะต้องตื่นกันแต่เช้า  เพื่อทำเวลากลับ เมืองไทยให้ทันตามกำหนดเวลา
 
  และต้องให้เวลาช๊อปปิ้งกันที่ Duty Free  เราจะออกเดินทางกันเลย 
 
  แล้วไปทานอาหารเช้า ที่ กิ่วกะจำ ( 10 )  
 
  จากนั้นจะเดินทางกันต่อไป แวะ ตลาดพูคูน  ให้เลือกหาซื้อสินค้า เกษตร และของฝากกลับบ้าน 
 
  จากนั้นรีบเร่งทำเวลาไปทานอาหารเที่ยง ที่วังเวียง  
 
  อาจไปถ่ายภาพ ที่ ผาตั้ง   (หากมีเวลานะ) 
  เที่ยง
  แล้วค่อยไปแวะทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหาร ในวังเวียง  ( 11 )  
 
  เดินทางเข้าสู่ เวียงจันทน์   หากมีเวลาจะไปไหว้ วัดพระธาตุหลวง 
 
  และซื้อสินค้ามากมายรอบๆ ของถูกมากครับ เลือกหาเอาได้เลย 
 
  ต่อกันด้วย ดิวตีฟรี  ที่นี่มีสินค้าให้เลือกมากมาย
 
  จนเงินในกระเป๋าพากันวิ่งออกไปจนหมดเลยทีเดียว
 
  เพราะไม่เหมือนดิวตี้ฟรี ทั่วไป รอบๆ ที่นี่ขายสินค้านานาชนิดมากมายจริงๆ 
 
  จากนั้นจะพาข้ามแดนลาว มายังหนองคาย
  18.00 น.
  ไปทานอาหารที่  ร้านอาหาร หลังจวน ทานกันให้เต็มที่ 
 
  แล้วจะพาทุกท่านขึ้นรถตู้ ไทย หรือรถบัส ที่จอดรอรับเรามาหลายคืนแล้ว
 
  หลับแสนสบายครับบนรถตู้   เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
 
 
 
  ทัวร์หลวงพระบาง วันที่หก../ .ถึง กรุงเทพฯ ไม่เกิน 6 โมงเช้า

 

  05.00 น.
  ถึง ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ตรงนี้ลง ต่อแท๊กซี่ง่ายกว่า
  06.00 น.
  ถึง ขนส่งหมอชิต 2
   
 
  จบโปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง ดดยรถ 6 วัน
 
 
 


ระยะเวลา 4 วัน 6  คืน     มัดจำก่อนเดินทาง ท่านละ 3,000 บาท

ทัวร์หลวงพระบาง พร้อมวันที่เดินทางอื่น ๆ ที่จะไปหลวงพระบาง  ทัวร์หลวงพระบาง พร้อมวันที่เดินทางอื่น ๆ ที่จะไปหลวงพระบาง

ภาพหลวงพระบาง ที่ผ่านมา ภาพหลวงพระบาง

พิมพ์โปรแกรมหลวงพระบาง   พิมพ์โปรแกรมหลวงพระบาง

ทัวร์หลวงพระบาง จองได้ที่นี่   ทัวร์หลวงพระบางจองที่นี่

 
   
  ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
วัดใหม่พูมาราม, พิพิธภัณฑ์เจ้ามหาชีวิต,พระะาตุหมากโม,
พระธาตุพูสี, ช๊อบปิ้งตลาดมืด, ใส่บาตรพระ 100 รูป, ตลาดเช้า
วัดเชียงทอง, บ้านช่างไห, ถ้ำติ่ง, บ้านผานม, น้ำตกตาดกวางชี
   
  เมย.58
     
 

โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย   3-5, 6-8, 10-12.....17,900_TG_PT

โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียง 3-6, 10-13, 12-15.....20,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียง
  แพ็คเกจทัวร์หลวงพระบาง บินลงอุดร 11-14......16,900_DD_EP แพ็คเกจทัวร์หลวงพระบาง บินลงอุดร
  ทัวร์หลวงพระบาง ล้วนๆ บินการบินไทย 12-15........19,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบาง ล้วนๆ บินการบินไทย
  โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย   15-17, 17-19, 24-26.....17,900_TG_PT โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย
  ทัวร์หลวงพระบาง พิเศษ 15-17......14,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบาง พิเศษ
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียง 15-18, 24-27.....20,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียง
  ทัวร์เวียงจันทน์ หลวงพระบาง 16-19......18,900_TG_PT ทัวร์เวียงจันทน์ หลวงพระบาง
     
   
  พค.58
     
  แพ็คเกจทัวร์หลวงพระบาง บินลงอุดร 01-04......15,900_DD_EP แพ็คเกจทัวร์หลวงพระบาง บินลงอุดร
  โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย   1-3, 8-10, 15-17.....17,900_TG_PT โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียง 1-4, 09-12.....20,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียง
  ทัวร์หลวงพระบาง ล้วนๆ บินการบินไทย 03-06........19,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบาง ล้วนๆ บินการบินไทย
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียง 16-19, 23-26.....20,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียง
  โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย   24-26, 29-31.....17,900_TG_PT โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียง 29 พค-01 มิย.58.....20,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียง
     
   
  มิย.58
     
  ทัวร์หลวงพระบาง ถูกพิเศษ 5-7...........15,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบาง ถูกพิเศษ
 

โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย   5-7, 12-14, 19-21.....17,900_TG_PT

โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียง 6-9, 13-16......20,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียง
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียง 20-23, 27-30.....20,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียง
  ทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย  15-17, 22-24, 29-31.....17,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย
  โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย  26-28.....17,900_TG_PT โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย
  ทัวร์หลวงพระบางรวมวังเวียง 3 วัน 26-28......16,900_QV_PT ทัวร์หลวงพระบางรวมวังเวียง 3 วัน
     
   
  กค.58
     
  ทัวร์หลวงพระบางรวมวังเวียง 3 วัน 31 กค-02สค.58......16,900_QV_PT ทัวร์หลวงพระบางรวมวังเวียง 3 วัน
  ทัวร์หลวงพระบาง บินลงอุดร 31 กค-02 สค.58.....15,900_DD_PT ทัวร์หลวงพระบาง บินลงอุดร
     
   
  สค.58
     
  ทัวร์หลวงพระบางรวมวังเวียง 3 วัน 21-23......16,900_QV_PT ทัวร์หลวงพระบางรวมวังเวียง 3 วัน
     
   
  กย.58
     
  ทัวร์หลวงพระบางรวมวังเวียง 3 วัน 25-27......16,900_QV_PT ทัวร์หลวงพระบางรวมวังเวียง 3 วัน
     
   
  ตค.58
     
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ การบินไทย 01-04, 08-11.....20,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ การบินไทย
  ราคาทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย 02-04, 09-11.....18,900_TG_PT ราคาทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ การบินไทย 15-18.....20,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ การบินไทย
  ราคาทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย 16-18.....18,900_TG_PT ราคาทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย
  ทัวร์หลวงพระบาง บินลงอุดร 22-25....15,900_DD_PT ทัวร์หลวงพระบาง บินลงอุดร
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ การบินไทย 22-25, 24-27.....20,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ การบินไทย
  ราคาทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย 23-25, 25-27.....18,900_TG_PT ราคาทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย
  โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์  25-27.......15,900_QV_PT โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ การบินไทย   29ตค-01พย58.....20,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ การบินไทย
  โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์  30 ตค-01 พย.58.......15,900_QV_PT โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์
  ราคาทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย 30 ตค-01 พย58.....18,900_TG_PT ราคาทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย
     
   
  พย.58
     
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ การบินไทย 05-08.....20,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ การบินไทย
  โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์  06-08, 13-15.......15,900_QV_PT โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์
  ราคาทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย 06-08, 13-15.....18,900_TG_PT ราคาทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ การบินไทย 12-15, 19-22.....20,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ การบินไทย
  ทัวร์หลวงพระบาง บินลงอุดร 19-22....15,900_DD_PT ทัวร์หลวงพระบาง บินลงอุดร
  โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์  20-20, 27-29.......15,900_QV_PT โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์
  ราคาทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย 20-22 , 27-29.....18,900_TG_PT ราคาทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ การบินไทย 26-29.....20,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ การบินไทย
     
   
  ธค.58
     
  โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์  04-06, 06-08.......15,900_QV_PT โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์
  ราคาทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย 04-06.....18,900_TG_PT ราคาทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย
  ทัวร์หลวงพระบาง บินลงอุดร 04-07....15,900_DD_PT ทัวร์หลวงพระบาง บินลงอุดร
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ การบินไทย 04-07,.....20,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ การบินไทย
  โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์  10-12, 11-13, 18-20.......15,900_QV_PT โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ การบินไทย 10-13, 17-20....20,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ การบินไทย
  ราคาทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย 11-13, 18-20.....18,900_TG_PT ราคาทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ การบินไทย 24-27.....20,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ การบินไทย
  โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์  25-27.......15,900_QV_PT โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์
  ราคาทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย 25-27, 27-29.....18,900_TG_PT ราคาทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ การบินไทย 30ธค-02มค59.....20,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ การบินไทย
  โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์  31 ธค-02 มค.59.......16,900_QV_PT โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์
  ทัวร์หลวงพระบาง บินลงอุดร 31 ธค-03 มค.59....16,900_DD_PT ทัวร์หลวงพระบาง บินลงอุดร
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ การบินไทย 31ธค-03มค59.....20,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ การบินไทย
     
   
  มค.59
     
  โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์  01-03.......16,900_QV_PT โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์
  ราคาทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย 01-03.....18,900_TG_PT ราคาทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย
     
 
   
  ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
วัดใหม่พูมาราม, พิพิธภัณฑ์เจ้ามหาชีวิต,พระะาตุหมากโม,
พระธาตุพูสี, ช๊อบปิ้งตลาดมืด, ใส่บาตรพระ 100 รูป, ตลาดเช้า
วัดเชียงทอง, บ้านช่างไห, ถ้ำติ่ง, บ้านผานม, น้ำตกตาดกวางชี
   
  กพ.59
     
  ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์   
12-14, 19-21,26-29.. ...............15,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์ 08-10...............15,900_QV_PT
   
  กพ.59
     
  ทัวร์หลวงพระบางจากเชียงใหม่
12-14......17,800_QV_PP
20-22......18,900_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางจากเชียงใหม่
   
  กพ.59
     
  ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินการบินลาว
4-7, 19-22, 25-28..........18,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินการบินลาว
   
  กพ.59
     
  ทัวร์หลวงพระบางบินตรง 3 วัน กับการบินไทย
05-07, 19-21..........19,900_TG_PT
ทัวร์หลวงพระบางบินตรง 3 วัน กับการบินไทย
   
  กพ.59
     
  ทัวร์หลวงพระบางบิน 3 เที่ยว บินตรงหลวงพระบางกลับทางเวียงจันทน์
12-14, 20-22..........17,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางบิน 3 เที่ยว บินตรงหลวงพระบางกลับทางเวียงจันทน์
   
  กพ.59
     
  ทัวร์หลวงพระบาง เน้นๆๆ
20-23..........16,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบาง เน้นๆๆ 21-24..........16,900_QV_PT
   
  กพ.59
     
  ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงเวียงจันทน์บินตรง 4 วัน กับการบินไทย
12-15..........20,900_TG_PT
19-22..........21,900_TG_PT
ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงเวียงจันทน์บินตรง 4 วัน กับการบินไทย
   
  กพ.59
     
  ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินลงเวียงจันทน์ต่อวังเวียงก่อนโดยการบินไทย
20-22..........20,900_TG_PT
ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินลงเวียงจันทน์ต่อวังเวียงก่อนโดยการบินไทย
   
  กพ.59
     
  ทัวร์ลาวเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน
20-22..........13,900_QV_PT
ทัวร์ลาวเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน
   
  กพ.59
     
  ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 3 วัน บินการบินไทย
28 กพ - 01 มีค.59..........13,900_TG_GH
ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 3 วัน บินการบินไทย
   
   
 
   
  มีค.59
     
  ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์  
 04-06,11-13, 18-20., 25-27..............15,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์ 08-10...............15,900_QV_PT
   
  มีค.59
     
  ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 3 วัน บินการบินไทย
4-6, 6-8, 11-13, 13-15, 20-22, 25-27, 27-29..........15,900_TG_GH
30 มีค - 01 เมย.59..........15,900_TG_GH
ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 3 วัน บินการบินไทย
   
  มีค.59
     
  ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินการบินลาว
3-6, 17-20..........18,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินการบินลาว
   
  มีค.59
     
  ทัวร์หลวงพระบางจากเชียงใหม่
11-13, 18-20, 25-27......17,800_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางจากเชียงใหม่
   
  มีค.59
     
  ทัวร์หลวงพระบางบินตรง 3 วัน กับการบินไทย
04-06, 18-20..........19,900_TG_PT
ทัวร์หลวงพระบางบินตรง 3 วัน กับการบินไทย
   
  มีค.59
     
  ทัวร์หลวงพระบางบิน 3 เที่ยว บินตรงหลวงพระบางกลับทางเวียงจันทน์
18-20..........17,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางบิน 3 เที่ยว บินตรงหลวงพระบางกลับทางเวียงจันทน์
   
  มีค.59
     
  ทัวร์หลวงพระบาง เน้นๆๆ
17-20..........16,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบาง เน้นๆๆ 21-24..........16,900_QV_PT
   
  มีค.59
     
  ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงเวียงจันทน์บินตรง 4 วัน กับการบินไทย
11-14, 25-28..........20,900_TG_PT
ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงเวียงจันทน์บินตรง 4 วัน กับการบินไทย
   
  มีค.59
     
  ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินลงเวียงจันทน์ต่อวังเวียงก่อนโดยการบินไทย
25-27..........19,900_TG_PT
ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินลงเวียงจันทน์ต่อวังเวียงก่อนโดยการบินไทย
   
  มีค.59
     
  ทัวร์หลวงพระบาง ล้วนๆ 3 วัน บินแอร์เอเซีย
25-27..........12,900_FD_EP
ทัวร์หลวงพระบาง ล้วนๆ 3 วัน บินแอร์เอเซีย
   
  มีค.59
     
  ทัวร์ลาวเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน
18-20..........13,900_QV_PT
ทัวร์ลาวเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน
   
  มีค.59
     
  ทัวร์ลาว อุดรเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน บินนกแอร์
04-06, 11-13, 18-20, 25-27..........8,888_DD_EP
ทัวร์ลาว อุดรเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน บินนกแอร์
  มีค.59
   
     
  ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น ราคาประหยัด บินเช้ากลับเช้า กับสายการบินลาว
04-06, 11-13, 18-20, 25-27..........11,900_QV_EP
ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น ราคาประหยัด บินเช้ากลับเช้า กับสายการบินลาว
  มีค.59
   
     
  ทัวร์หลวงพระบาง 3 วันไปวังเวียงและเวียงจันทน์ด้วยกับสายการบินลาว
04-06, 11-13, 18-20, 25-27..........12,900_QV_EP
ทัวร์หลวงพระบาง 3 วันไปวังเวียงและเวียงจันทน์ด้วยกับสายการบินลาว
   
   
  เมย.59
     
  ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์  
 01-03, 08-10, 22-24, ...............15,900_QV_PT
29 เมย-01 พค59............15,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์ 08-10...............15,900_QV_PT
 
     
  ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น ราคาประหยัด บินเช้ากลับเช้า กับสายการบินลาว
01-03, 08-10, 22-24..........11,900_QV_EP
ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น ราคาประหยัด บินเช้ากลับเช้า กับสายการบินลาว
   
  เมย.59
     
  ทัวร์หลวงพระบาง ล้วนๆ 3 วัน บินแอร์เอเซีย
01-03, 08-10, 15-17..........12,900_FD_EP
13-15 // 29 เมย-01 พค59..........13,900_FD_EP
ทัวร์หลวงพระบาง ล้วนๆ 3 วัน บินแอร์เอเซีย
   
  เมย.59
     
  ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์  
 12-14, 14-16, 15-17........17,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์ 08-10...............15,900_QV_PT
   
  เมย.59
     
  ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 3 วัน บินการบินไทย
1-3, 3-5, 8-10, 17-19, 24-26..........15,900_TG_GH
15-17..........17,900_TG_GH
29 เมย - 01 พค.59..........16,900_TG_GH
ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 3 วัน บินการบินไทย
   
  เมย.59
     
  ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินการบินลาว
07-10..........18,900_QV_PT
29 เมย.-02 พค.59..........18,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินการบินลาว
   
  เมย.59
     
  ทัวร์ลาวเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน
08-10..........13,900_QV_PT
ทัวร์ลาวเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน
   
  เมย.59
     
  ทัวร์หลวงพระบางบินตรง 3 วัน กับการบินไทย
01-03, 29 เมย-01 พค59..........19,900_TG_PT
15-17..........20,900_TG_PT
ทัวร์หลวงพระบางบินตรง 3 วัน กับการบินไทย
   
  เมย.59
     
  ทัวร์หลวงพระบางบิน 3 เที่ยว บินตรงหลวงพระบางกลับทางเวียงจันทน์
08-10..........17,900_QV_PT
14-16, 15-17..........18,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางบิน 3 เที่ยว บินตรงหลวงพระบางกลับทางเวียงจันทน์
   
  เมย.59
     
  ทัวร์หลวงพระบางจากเชียงใหม่
13-15, 14-16, 15-17......18,900_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางจากเชียงใหม่
   
  เมย.59
     
  ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินการบินลาว
14-17..........20,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินการบินลาว
   
  เมย.59
     
  ทัวร์หลวงพระบาง เน้นๆๆ
14-17..........18,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบาง เน้นๆๆ 21-24..........16,900_QV_PT
   
  เมย.59
     
  ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงเวียงจันทน์บินตรง 4 วัน กับการบินไทย
22-25..........20,900_TG_PT
13-16, 15-18..........21,900_TG_PT
ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงเวียงจันทน์บินตรง 4 วัน กับการบินไทย
   
  เมย.59
     
  ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินลงเวียงจันทน์ต่อวังเวียงก่อนโดยการบินไทย
15-17..........20,900_TG_PT
30 เมย-02 พค59..........19,900_TG_PT
ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินลงเวียงจันทน์ต่อวังเวียงก่อนโดยการบินไทย
   
  เมย.59
     
  ทัวร์ลาว อุดรเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน บินนกแอร์
01-03, 08-10, 22-24, 29 เมย -01 พค59..........8,888_DD_EP
ทัวร์ลาว อุดรเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน บินนกแอร์
   
  เมย.59
     
  ทัวร์หลวงพระบาง 3 วันไปวังเวียงและเวียงจันทน์ด้วยกับสายการบินลาว
01-03, 08-10, 22-24..........12,900_QV_EP
ทัวร์หลวงพระบาง 3 วันไปวังเวียงและเวียงจันทน์ด้วยกับสายการบินลาว
   
   
     
  ทัวร์หลวงพระบาง รถตู้ // รถบัส
05-10, 12-17..........8,900 บาท  รถตู้ // รถบัส
ทัวร์หลวงพระบางชัวร์แน่
 
     
  ทัวร์หลวงพระบาง รถไฟ แอร์ ตั๋วนอน
05-10.......9,900 บาท
ทัวร์หลวงพระบาง โดยรถไฟ
   
   
   
  พค.59
     
  ทัวร์หลวงพระบางจากเชียงใหม่
05-07, 06-08.....17,800_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางจากเชียงใหม่
   
  พค.59
     
  ทัวร์ลาว อุดรเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน บินนกแอร์
06-08, 13-15, 27-29..........8,888_DD_EP
ทัวร์ลาว อุดรเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน บินนกแอร์
 
     
  ทัวร์หลวงพระบาง รถตู้ // รถบัส
04-09, 19-24..........8,900 บาท  รถตู้ // รถบัส
ทัวร์หลวงพระบางชัวร์แน่
 
     
  ทัวร์หลวงพระบาง รถไฟ แอร์ ตั๋วนอน
04-09, 19-24.......9,900 บาท
ทัวร์หลวงพระบาง โดยรถไฟ
   
   
   
   
  มิย.59
     
  ทัวร์ลาว อุดรเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน บินนกแอร์
03-05, 10-12, 17-19, 24-26..........8,888_DD_EP
ทัวร์ลาว อุดรเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน บินนกแอร์
 
  ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
03-05, 10-12, 17-19, 24-26..........11,900_PG_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
   
   
   
   
 

กค.59

     
  ทัวร์ลาว อุดรเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน บินนกแอร์
01-03, 08-10, 15-17, 22-24, 29-31..........8,888_DD_EP
ทัวร์ลาว อุดรเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน บินนกแอร์
 
  ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
01-03, 08-10, 15-17, 22-24, 29-31..........11,900_PG_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
   
   
   
   
 

สค.59

     
  ทัวร์ลาว อุดรเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน บินนกแอร์
05-07, 19-21, 26-28..........8,888_DD_EP
ทัวร์ลาว อุดรเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน บินนกแอร์
 
  ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
05-07, 19-21, 26-28..........11,900_PG_BIT
12-14..........14,900_PG_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
   
   
   
   
  กย.59
     
  ทัวร์ลาว อุดรเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน บินนกแอร์
02-04, 09-11, 16-18, 23-25, .........8,888_DD_EP
ทัวร์ลาว อุดรเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน บินนกแอร์
 
  ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
02-04, 09-11, 16-18, 23-25..........11,900_PG_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
   
   
  ตค.59
  ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
07-09, 14-16, 26-28..........11,900_PG_BIT
21-23..........14,900_PG_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
   
   
  พย.59
  ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
04-06, 25-27..........14,900_PG_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
   
   
  ธค.59
  ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
03-05, 10-12..........17,900_PG_BIT
30 ธค-01 มค60 // 31 ธค-02 มค60..........21,900_PG_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
   
   
   
   
   
   

 

 
   
  ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
วัดใหม่พูมาราม, พิพิธภัณฑ์เจ้ามหาชีวิต,พระะาตุหมากโม,
พระธาตุพูสี, ช๊อบปิ้งตลาดมืด, ใส่บาตรพระ 100 รูป, ตลาดเช้า
วัดเชียงทอง, บ้านช่างไห, ถ้ำติ่ง, บ้านผานม, น้ำตกตาดกวางชี
   
  เมย.59
     
  ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์  
 01-03, 08-10, 22-24, ...............15,900_QV_PT
29 เมย-01 พค59............15,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์ 08-10...............15,900_QV_PT
 
     
  ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น ราคาประหยัด บินเช้ากลับเช้า กับสายการบินลาว
01-03, 08-10, 22-24..........11,900_QV_EP
ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น ราคาประหยัด บินเช้ากลับเช้า กับสายการบินลาว
   
  เมย.59
     
  ทัวร์หลวงพระบาง ล้วนๆ 3 วัน บินแอร์เอเซีย
01-03, 08-10, 15-17..........12,900_FD_EP
13-15 // 29 เมย-01 พค59..........13,900_FD_EP
ทัวร์หลวงพระบาง ล้วนๆ 3 วัน บินแอร์เอเซีย
   
  เมย.59
     
  ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์  
 12-14, 14-16, 15-17........17,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์ 08-10...............15,900_QV_PT
   
  เมย.59
     
  ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 3 วัน บินการบินไทย
1-3, 3-5, 8-10, 17-19, 24-26..........15,900_TG_GH
15-17..........17,900_TG_GH
29 เมย - 01 พค.59..........16,900_TG_GH
ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 3 วัน บินการบินไทย
   
  เมย.59
     
  ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินการบินลาว
07-10..........18,900_QV_PT
29 เมย.-02 พค.59..........18,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินการบินลาว
   
  เมย.59
     
  ทัวร์ลาวเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน
08-10..........13,900_QV_PT
ทัวร์ลาวเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน
   
  เมย.59
     
  ทัวร์หลวงพระบางบินตรง 3 วัน กับการบินไทย
01-03, 29 เมย-01 พค59..........19,900_TG_PT
15-17..........20,900_TG_PT
ทัวร์หลวงพระบางบินตรง 3 วัน กับการบินไทย
   
  เมย.59
     
  ทัวร์หลวงพระบางบิน 3 เที่ยว บินตรงหลวงพระบางกลับทางเวียงจันทน์
08-10..........17,900_QV_PT
14-16, 15-17..........18,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางบิน 3 เที่ยว บินตรงหลวงพระบางกลับทางเวียงจันทน์
   
  เมย.59
     
  ทัวร์หลวงพระบางจากเชียงใหม่
13-15, 14-16, 15-17......18,900_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางจากเชียงใหม่
   
  เมย.59
     
  ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินการบินลาว
14-17..........20,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทน์ 4 วัน บินการบินลาว
   
  เมย.59
     
  ทัวร์หลวงพระบาง เน้นๆๆ
14-17..........18,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบาง เน้นๆๆ 21-24..........16,900_QV_PT
   
  เมย.59
     
  ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงเวียงจันทน์บินตรง 4 วัน กับการบินไทย
22-25..........20,900_TG_PT
13-16, 15-18..........21,900_TG_PT
ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงเวียงจันทน์บินตรง 4 วัน กับการบินไทย
   
  เมย.59
     
  ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินลงเวียงจันทน์ต่อวังเวียงก่อนโดยการบินไทย
15-17..........20,900_TG_PT
30 เมย-02 พค59..........19,900_TG_PT
ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินลงเวียงจันทน์ต่อวังเวียงก่อนโดยการบินไทย
   
  เมย.59
     
  ทัวร์ลาว อุดรเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน บินนกแอร์
01-03, 08-10, 22-24, 29 เมย -01 พค59..........8,888_DD_EP
ทัวร์ลาว อุดรเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน บินนกแอร์
   
  เมย.59
     
  ทัวร์หลวงพระบาง 3 วันไปวังเวียงและเวียงจันทน์ด้วยกับสายการบินลาว
01-03, 08-10, 22-24..........12,900_QV_EP
ทัวร์หลวงพระบาง 3 วันไปวังเวียงและเวียงจันทน์ด้วยกับสายการบินลาว
   
   
     
  ทัวร์หลวงพระบาง รถตู้ // รถบัส
05-10, 12-17..........8,900 บาท  รถตู้ // รถบัส
ทัวร์หลวงพระบางชัวร์แน่
 
     
  ทัวร์หลวงพระบาง รถไฟ แอร์ ตั๋วนอน
05-10.......9,900 บาท
ทัวร์หลวงพระบาง โดยรถไฟ
   
   
   
  พค.59
     
  ทัวร์หลวงพระบางจากเชียงใหม่
05-07, 06-08.....17,800_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางจากเชียงใหม่
   
  พค.59
     
  ทัวร์ลาว อุดรเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน บินนกแอร์
06-08, 13-15, 27-29..........8,888_DD_EP
ทัวร์ลาว อุดรเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน บินนกแอร์
 
     
  ทัวร์หลวงพระบาง รถตู้ // รถบัส
04-09, 19-24..........8,900 บาท  รถตู้ // รถบัส
ทัวร์หลวงพระบางชัวร์แน่
 
     
  ทัวร์หลวงพระบาง รถไฟ แอร์ ตั๋วนอน
04-09, 19-24.......9,900 บาท
ทัวร์หลวงพระบาง โดยรถไฟ
   
   
   
   
  มิย.59
     
  ทัวร์ลาว อุดรเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน บินนกแอร์
03-05, 10-12, 17-19, 24-26..........8,888_DD_EP
ทัวร์ลาว อุดรเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน บินนกแอร์
 
  ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
03-05, 10-12, 17-19, 24-26..........11,900_PG_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
   
   
   
   
 

กค.59

     
  ทัวร์ลาว อุดรเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน บินนกแอร์
01-03, 08-10, 15-17, 22-24, 29-31..........8,888_DD_EP
ทัวร์ลาว อุดรเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน บินนกแอร์
 
  ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
01-03, 08-10, 15-17, 22-24, 29-31..........11,900_PG_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
   
   
   
   
 

สค.59

     
  ทัวร์ลาว อุดรเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน บินนกแอร์
05-07, 19-21, 26-28..........8,888_DD_EP
ทัวร์ลาว อุดรเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน บินนกแอร์
 
  ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
05-07, 19-21, 26-28..........11,900_PG_BIT
12-14..........14,900_PG_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
   
   
   
   
  กย.59
     
  ทัวร์ลาว อุดรเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน บินนกแอร์
02-04, 09-11, 16-18, 23-25, .........8,888_DD_EP
ทัวร์ลาว อุดรเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน บินนกแอร์
 
  ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
02-04, 09-11, 16-18, 23-25..........11,900_PG_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
   
   
  ตค.59
  ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
07-09, 14-16, 26-28..........11,900_PG_BIT
21-23..........14,900_PG_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
   
   
  พย.59
  ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
04-06, 25-27..........14,900_PG_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
   
   
  ธค.59
  ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
03-05, 10-12..........17,900_PG_BIT
30 ธค-01 มค60 // 31 ธค-02 มค60..........21,900_PG_BIT
ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์
   
   
   
   
   
   

 

 
   
  ทัวร์หลวงพระบาง รถ-รถ // รถไฟ-รถไฟ
หนองคาย - เวียงจันทน์ - วังเวียง - ถ้ำจัง - หลวงพระบาง
วัดใหม่พูมาราม, พิพิธภัณฑ์เจ้ามหาชีวิต,พระะาตุหมากโม,
พระธาตุพูสี, ช๊อบปิ้งตลาดมืด, ใส่บาตรพระ 100 รูป, ตลาดเช้า
วัดเชียงทอง, บ้านช่างไห, ถ้ำติ่ง, บ้านผานม, น้ำตกตาดกวางชี
   
  กพ.58
     
  ทัวร์หลวงพระบาง 27 กพ-04 มีค.58.....8,500 บาท  รถตู้
  ทัวร์หลวงพระบาง รถไฟ แอร์ ตั๋วนอน 27 กพ-04 มีค.58.......9,900 บาท ทัวร์หลวงพระบาง โดยรถไฟ
   
  เมย.58
     
  ทัวร์หลวงพระบาง 10-15.......................8,500 บาท  รถตู้ // รถบัส ทัวร์หลวงพระบางชัวร์แน่
  หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน 09-15................10,900 บาท  รถ-รถ ทัวร์หลวงพระบางมารอหน้าท่านแล้ว
  ทัวร์หลวงพระบาง 30 เมย-05 พค.58.......8,900 บาท  รถตู้ ทัวร์หลวงพระบางชัวร์แน่
  ทัวร์หลวงพระบาง รถไฟ แอร์ ตั๋วนอน 30 เมย- 05พค.58.......9,900 บาท ทัวร์หลวงพระบาง โดยรถไฟ
     
   
  พค.58
     
  ทัวร์หลวงพระบาง 29 พค-03 มิย.58..........8,900 บาท  รถตู้ // รถบัส ทัวร์หลวงพระบางชัวร์แน่
  ทัวร์หลวงพระบาง รถไฟ แอร์ ตั๋วนอน 29 พค-03 มิย.58.......9,900 บาท ทัวร์หลวงพระบาง โดยรถไฟ
     
   
  กค.58
     
  ทัวร์หลวงพระบาง 29 กค-03 สค.58..........8,900 บาท  รถตู้ // รถบัส ทัวร์หลวงพระบางชัวร์แน่
  ทัวร์หลวงพระบาง รถไฟ แอร์ ตั๋วนอน 29 กค-03 สค.58.......9,900 บาท ทัวร์หลวงพระบาง โดยรถไฟ
     
   
  สค.58
     
  ทัวร์หลวงพระบาง 11-16..........8,900 บาท  รถตู้ // รถบัส ทัวร์หลวงพระบางชัวร์แน่
  ทัวร์หลวงพระบาง รถไฟ แอร์ ตั๋วนอน 11-16.......9,900 บาท ทัวร์หลวงพระบาง โดยรถไฟ
     
   
  ตค.58
     
  โปรแกรมทัวร์หลวงพระบางล่องเรือที่น่านกลับทางหนองคาย 21-26......12,900_รถ_PT โปรแกรมทัวร์หลวงพระบางล่องเรือที่น่านกลับทางหนองคาย
  ทัวร์หลวงพระบาง 22-27.........8,900 บาท  รถตู้ // รถบัส ทัวร์หลวงพระบางชัวร์แน่
  ทัวร์หลวงพระบาง รถไฟ แอร์ ตั๋วนอน 22-27.......9,900 บาท ทัวร์หลวงพระบาง โดยรถไฟ
     
   
  ธค.58
     
  โปรแกรมทัวร์หลวงพระบางล่องเรือที่น่านกลับทางหนองคาย 03-08......12,900_รถ_PT โปรแกรมทัวร์หลวงพระบางล่องเรือที่น่านกลับทางหนองคาย
  ทัวร์หลวงพระบาง 04-09, 09-14..........8,900 บาท  รถตู้ // รถบัส ทัวร์หลวงพระบางชัวร์แน่
  ทัวร์หลวงพระบาง รถไฟ แอร์ ตั๋วนอน 04-09, 09-14.......9,900 บาท ทัวร์หลวงพระบาง โดยรถไฟ
  โปรแกรมทัวร์หลวงพระบางล่องเรือที่น่านกลับทางหนองคาย 29 ธค-03 มค59......12,900_รถ_PT โปรแกรมทัวร์หลวงพระบางล่องเรือที่น่านกลับทางหนองคาย
  ทัวร์หลวงพระบาง 29 ธค-03 มค.58..........8,900 บาท  รถตู้ // รถบัส ทัวร์หลวงพระบางชัวร์แน่
     
   
  กพ.59
     
  ทัวร์หลวงพระบาง 10-15..........8,900 บาท  รถตู้ // รถบัส ทัวร์หลวงพระบางชัวร์แน่
  ทัวร์หลวงพระบาง รถไฟ แอร์ ตั๋วนอน 10-15.......9,900 บาท ทัวร์หลวงพระบาง โดยรถไฟ
     

 

 
 
   
  ทัวร์หลวงพระบาง รถ-รถ // รถไฟ-รถไฟ
หนองคาย - เวียงจันทน์ - วังเวียง - ถ้ำจัง - หลวงพระบาง
วัดใหม่พูมาราม, พิพิธภัณฑ์เจ้ามหาชีวิต,พระะาตุหมากโม,
พระธาตุพูสี, ช๊อบปิ้งตลาดมืด, ใส่บาตรพระ 100 รูป, ตลาดเช้า
วัดเชียงทอง, บ้านช่างไห, ถ้ำติ่ง, บ้านผานม, น้ำตกตาดกวางชี
   
  ธค.58
     
  โปรแกรมทัวร์หลวงพระบางล่องเรือที่น่านกลับทางหนองคาย 03-08......12,900_รถ_PT โปรแกรมทัวร์หลวงพระบางล่องเรือที่น่านกลับทางหนองคาย
  ทัวร์หลวงพระบาง 04-09, 09-14..........8,900 บาท  รถตู้ // รถบัส ทัวร์หลวงพระบางชัวร์แน่
  ทัวร์หลวงพระบาง รถไฟ แอร์ ตั๋วนอน 04-09, 09-14.......9,900 บาท ทัวร์หลวงพระบาง โดยรถไฟ
  โปรแกรมทัวร์หลวงพระบางล่องเรือที่น่านกลับทางหนองคาย 29 ธค-03 มค59......12,900_รถ_PT โปรแกรมทัวร์หลวงพระบางล่องเรือที่น่านกลับทางหนองคาย
  ทัวร์หลวงพระบาง 29 ธค-03 มค.58..........8,900 บาท  รถตู้ // รถบัส ทัวร์หลวงพระบางชัวร์แน่
     
   
  กพ.59
     
  ทัวร์หลวงพระบาง 10-15..........8,900 บาท  รถตู้ // รถบัส ทัวร์หลวงพระบางชัวร์แน่
  ทัวร์หลวงพระบาง รถไฟ แอร์ ตั๋วนอน 10-15.......9,900 บาท ทัวร์หลวงพระบาง โดยรถไฟ
     
   

 

 

 
   
  ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
วัดใหม่พูมาราม, พิพิธภัณฑ์เจ้ามหาชีวิต,พระะาตุหมากโม,
พระธาตุพูสี, ช๊อบปิ้งตลาดมืด, ใส่บาตรพระ 100 รูป, ตลาดเช้า
วัดเชียงทอง, บ้านช่างไห, ถ้ำติ่ง, บ้านผานม, น้ำตกตาดกวางชี
   
  ธค.58
     
  โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์  04-06, 06-08.......15,900_QV_PT โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์
  ราคาทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย 04-06.....18,900_TG_PT ราคาทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย
  ทัวร์หลวงพระบาง บินลงอุดร 04-07....15,900_DD_PT ทัวร์หลวงพระบาง บินลงอุดร
  รายการทัวร์หลวงพระาง วังเวียง บินตรงไปกับลาวแอร์ไลน์ 04-07.....18,900_QV_PT รายการทัวร์หลวงพระาง วังเวียง บินตรงไปกับลาวแอร์ไลน์
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ การบินไทย 04-07,.....20,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ การบินไทย
  ทัวร์หลวงพระบางบินลงอุดรกับไลอ้อนแอร์ 04-07.....15,900_SL_PT  
  โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์  10-12, 11-13, 18-20.......15,900_QV_PT โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ การบินไทย 10-13, 17-20....20,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ การบินไทย
  รายการทัวร์หลวงพระาง วังเวียง บินตรงไปกับลาวแอร์ไลน์ 10-13, 17-20....18,900_QV_PT รายการทัวร์หลวงพระาง วังเวียง บินตรงไปกับลาวแอร์ไลน์
  ราคาทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย 11-13, 18-20.....18,900_TG_PT ราคาทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ การบินไทย 24-27.....20,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ การบินไทย
  รายการทัวร์หลวงพระาง วังเวียง บินตรงไปกับลาวแอร์ไลน์ 24-27.....18,900_QV_PT รายการทัวร์หลวงพระาง วังเวียง บินตรงไปกับลาวแอร์ไลน์
  โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์  25-27.......15,900_QV_PT โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์
  ราคาทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย 25-27, 27-29.....18,900_TG_PT ราคาทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย
  ราคาทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย 30ธค-01มค59.....19,900_TG_PT ราคาทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ การบินไทย 30ธค-02มค59.....20,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ การบินไทย
  โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์  31 ธค-02 มค.59.......16,900_QV_PT โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์
  ทัวร์หลวงพระบาง บินลงอุดร 31 ธค-03 มค.59....16,900_DD_PT ทัวร์หลวงพระบาง บินลงอุดร
  รายการทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง บินตรงไปกับลาวแอร์ไลน์ 31ธค-03มค59.....19,900_QV_PT รายการทัวร์หลวงพระาง วังเวียง บินตรงไปกับลาวแอร์ไลน์
     
   
  มค.59
     
  โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์  01-03.......16,900_QV_PT โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์
  ราคาทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย 01-03.....18,900_TG_PT ราคาทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย
     

 

 
   
  ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
วัดใหม่พูมาราม, พิพิธภัณฑ์เจ้ามหาชีวิต,พระะาตุหมากโม,
พระธาตุพูสี, ช๊อบปิ้งตลาดมืด, ใส่บาตรพระ 100 รูป, ตลาดเช้า
วัดเชียงทอง, บ้านช่างไห, ถ้ำติ่ง, บ้านผานม, น้ำตกตาดกวางชี
   
  ธค.58
     
  โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์  04-06, 06-08.......15,900_QV_PT โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์
  ราคาทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย 04-06.....18,900_TG_PT ราคาทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย
  ทัวร์หลวงพระบาง บินลงอุดร 04-07....15,900_DD_PT ทัวร์หลวงพระบาง บินลงอุดร
  รายการทัวร์หลวงพระาง วังเวียง บินตรงไปกับลาวแอร์ไลน์ 04-07.....18,900_QV_PT รายการทัวร์หลวงพระาง วังเวียง บินตรงไปกับลาวแอร์ไลน์
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ การบินไทย 04-07,.....20,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ การบินไทย
  ทัวร์หลวงพระบางบินลงอุดรกับไลอ้อนแอร์ 04-07.....15,900_SL_PT  
  โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์  10-12, 11-13, 18-20.......15,900_QV_PT โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ การบินไทย 10-13, 17-20....20,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ การบินไทย
  รายการทัวร์หลวงพระาง วังเวียง บินตรงไปกับลาวแอร์ไลน์ 10-13, 17-20....18,900_QV_PT รายการทัวร์หลวงพระาง วังเวียง บินตรงไปกับลาวแอร์ไลน์
  ราคาทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย 11-13, 18-20.....18,900_TG_PT ราคาทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ การบินไทย 24-27.....20,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ การบินไทย
  รายการทัวร์หลวงพระาง วังเวียง บินตรงไปกับลาวแอร์ไลน์ 24-27.....18,900_QV_PT รายการทัวร์หลวงพระาง วังเวียง บินตรงไปกับลาวแอร์ไลน์
  โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์  25-27.......15,900_QV_PT โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์
  ราคาทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย 25-27, 27-29.....18,900_TG_PT ราคาทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย
  ราคาทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย 30ธค-01มค59.....19,900_TG_PT ราคาทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ การบินไทย 30ธค-02มค59.....20,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียงและเวียงจันทน์ การบินไทย
  โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์  31 ธค-02 มค.59.......16,900_QV_PT โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์
  ทัวร์หลวงพระบาง บินลงอุดร 31 ธค-03 มค.59....16,900_DD_PT ทัวร์หลวงพระบาง บินลงอุดร
  รายการทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง บินตรงไปกับลาวแอร์ไลน์ 31ธค-03มค59.....19,900_QV_PT รายการทัวร์หลวงพระาง วังเวียง บินตรงไปกับลาวแอร์ไลน์
     
   
  มค.59
     
  โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์  01-03.......16,900_QV_PT โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์
  ราคาทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย 01-03.....18,900_TG_PT ราคาทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย
  ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์   08-10...............15,900_QV_PT ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์ 08-10...............15,900_QV_PT
  ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์   15-17...............15,900_QV_PT ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์ 08-10...............15,900_QV_PT
  ทัวร์หลวงพระบาง เน้นๆๆ 21-24..........16,900_QV_PT ทัวร์หลวงพระบาง เน้นๆๆ 21-24..........16,900_QV_PT
  ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์   22-24, 29-31............15,900_QV_PT ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์ 08-10...............15,900_QV_PT
  ทัวร์เชียงใหม่ไปหลวงพระบาง 22-24......17,800_QV_PP ทัวร์เชียงใหม่ไปหลวงพระบาง 22-24......17,800_QV_PP
     
   
  กพ.59
     
  ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์   12-14...............15,900_QV_PT ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์ 08-10...............15,900_QV_PT
  ทัวร์เชียงใหม่ไปหลวงพระบาง 12-14......17,800_QV_PP ทัวร์เชียงใหม่ไปหลวงพระบาง 22-24......17,800_QV_PP
  ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์   19-21...............15,900_QV_PT ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์ 08-10...............15,900_QV_PT
  ทัวร์เชียงใหม่ไปหลวงพระบาง 20-22......18,900_QV_PP ทัวร์เชียงใหม่ไปหลวงพระบาง 22-24......17,800_QV_PP
  ทัวร์หลวงพระบาง เน้นๆๆ 20-23..........16,900_QV_PT ทัวร์หลวงพระบาง เน้นๆๆ 21-24..........16,900_QV_PT
  ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์   26-29............15,900_QV_PT ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์ 08-10...............15,900_QV_PT
     
     
   
  มีค.59
     
  ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์   04-06...............15,900_QV_PT ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์ 08-10...............15,900_QV_PT
  ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์   11-13, 18-20..........15,900_QV_PT ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์ 08-10...............15,900_QV_PT
  ทัวร์เชียงใหม่ไปหลวงพระบาง 11-13, 18-20, 25-27......17,800_QV_PP ทัวร์เชียงใหม่ไปหลวงพระบาง 22-24......17,800_QV_PP
  ทัวร์หลวงพระบาง เน้นๆๆ 17-20..........16,900_QV_PT ทัวร์หลวงพระบาง เน้นๆๆ 21-24..........16,900_QV_PT
  ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์   25-27............15,900_QV_PT ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์ 08-10...............15,900_QV_PT
     
     
   
  เมย.59
     
  ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์   01-03, 08-10...............15,900_QV_PT ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์ 08-10...............15,900_QV_PT
  ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์   12-14, 14-16, 15-17........17,900_QV_PT ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์ 08-10...............15,900_QV_PT
  ทัวร์เชียงใหม่ไปหลวงพระบาง 13-15, 14-16, 15-17......18,900_QV_PP ทัวร์เชียงใหม่ไปหลวงพระบาง 22-24......17,800_QV_PP
  ทัวร์หลวงพระบาง เน้นๆๆ 14-17..........18,900_QV_PT ทัวร์หลวงพระบาง เน้นๆๆ 21-24..........16,900_QV_PT
  ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์   22-24............15,900_QV_PT ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์ 08-10...............15,900_QV_PT
  ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์   29 เมย-01 พค59............15,900_QV_PT ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์ 08-10...............15,900_QV_PT
     
   
  พค.59
     
  ทัวร์เชียงใหม่ไปหลวงพระบาง 05-07, 06-08.....17,800_QV_PP ทัวร์เชียงใหม่ไปหลวงพระบาง 22-24......17,800_QV_PP
     
   

 

 
   
  ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
วัดใหม่พูมาราม, พิพิธภัณฑ์เจ้ามหาชีวิต,พระะาตุหมากโม,
พระธาตุพูสี, ช๊อบปิ้งตลาดมืด, ใส่บาตรพระ 100 รูป, ตลาดเช้า
วัดเชียงทอง, บ้านช่างไห, ถ้ำติ่ง, บ้านผานม, น้ำตกตาดกวางชี
   
  มค.59
     
  โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์  
01-03.......16,900_QV_PT
โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์
   
  มค.59
     
  ราคาทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย
01-03.....18,900_TG_PT
ราคาทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย
   
  มค.59
     
  ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์   
08-10, 15-17, 22-24, 29-31................15,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์ 08-10...............15,900_QV_PT
   
  มค.59
     
  ทัวร์หลวงพระบางบินตรง 3 วัน กับการบินไทย
22-24..........19,900_TG_PT
ทัวร์หลวงพระบางบินตรง 3 วัน กับการบินไทย
   
  มค.59
     
  ทัวร์หลวงพระบางบิน 3 เที่ยว บินตรงหลวงพระบางกลับทางเวียงจันทน์
15-17, 20-22..........17,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางบิน 3 เที่ยว บินตรงหลวงพระบางกลับทางเวียงจันทน์
   
  มค.59
     
  ทัวร์หลวงพระบาง เน้นๆๆ
21-24..........16,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบาง เน้นๆๆ 21-24..........16,900_QV_PT
   
  มค.59
     
  ทัวร์หลวงพระบางจากเชียงใหม่
22-24......17,800_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางจากเชียงใหม่
   
  มค.59
     
  ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินลงเวียงจันทน์ต่อวังเวียงก่อนโดยการบินไทย
22-24..........19,900_TG_PT
ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินลงเวียงจันทน์ต่อวังเวียงก่อนโดยการบินไทย
   
  มค.59
     
  ทัวร์ลาวเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน
29-31..........13,900_QV_PT
ทัวร์ลาวเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน
   
   
 
   
  กพ.59
     
  ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์   
12-14, 19-21,26-29.. ...............15,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์ 08-10...............15,900_QV_PT
   
  กพ.59
     
  ทัวร์หลวงพระบางจากเชียงใหม่
12-14......17,800_QV_PP
20-22......18,900_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางจากเชียงใหม่
   
  กพ.59
     
  ทัวร์หลวงพระบางบินตรง 3 วัน กับการบินไทย
05-07, 19-21..........19,900_TG_PT
ทัวร์หลวงพระบางบินตรง 3 วัน กับการบินไทย
   
  กพ.59
     
  ทัวร์หลวงพระบางบิน 3 เที่ยว บินตรงหลวงพระบางกลับทางเวียงจันทน์
12-14, 20-22..........17,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางบิน 3 เที่ยว บินตรงหลวงพระบางกลับทางเวียงจันทน์
   
  กพ.59
     
  ทัวร์หลวงพระบาง เน้นๆๆ
20-23..........16,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบาง เน้นๆๆ 21-24..........16,900_QV_PT
   
  กพ.59
     
  ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงเวียงจันทน์บินตรง 4 วัน กับการบินไทย
12-15..........20,900_TG_PT
19-22..........21,900_TG_PT
ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงเวียงจันทน์บินตรง 4 วัน กับการบินไทย
   
  กพ.59
     
  ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินลงเวียงจันทน์ต่อวังเวียงก่อนโดยการบินไทย
20-22..........20,900_TG_PT
ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินลงเวียงจันทน์ต่อวังเวียงก่อนโดยการบินไทย
   
  กพ.59
     
  ทัวร์ลาวเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน
20-22..........13,900_QV_PT
ทัวร์ลาวเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน
   
   
 
   
  มีค.59
     
  ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์  
 04-06,11-13, 18-20., 25-27..............15,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์ 08-10...............15,900_QV_PT
   
  มีค.59
     
  ทัวร์หลวงพระบางจากเชียงใหม่
11-13, 18-20, 25-27......17,800_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางจากเชียงใหม่
   
  มีค.59
     
  ทัวร์หลวงพระบางบินตรง 3 วัน กับการบินไทย
04-06, 18-20..........19,900_TG_PT
ทัวร์หลวงพระบางบินตรง 3 วัน กับการบินไทย
   
  มีค.59
     
  ทัวร์หลวงพระบางบิน 3 เที่ยว บินตรงหลวงพระบางกลับทางเวียงจันทน์
18-20..........17,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางบิน 3 เที่ยว บินตรงหลวงพระบางกลับทางเวียงจันทน์
   
  มีค.59
     
  ทัวร์หลวงพระบาง เน้นๆๆ
17-20..........16,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบาง เน้นๆๆ 21-24..........16,900_QV_PT
   
  มีค.59
     
  ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงเวียงจันทน์บินตรง 4 วัน กับการบินไทย
11-14, 25-28..........20,900_TG_PT
ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงเวียงจันทน์บินตรง 4 วัน กับการบินไทย
   
  มีค.59
     
  ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินลงเวียงจันทน์ต่อวังเวียงก่อนโดยการบินไทย
25-27..........19,900_TG_PT
ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินลงเวียงจันทน์ต่อวังเวียงก่อนโดยการบินไทย
   
  มีค.59
     
  ทัวร์ลาวเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน
18-20..........13,900_QV_PT
ทัวร์ลาวเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน
   
   
 
   
  เมย.59
     
  ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์  
 01-03, 08-10, 22-24, ...............15,900_QV_PT
29 เมย-01 พค59............15,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์ 08-10...............15,900_QV_PT
   
  เมย.59
     
  ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์  
 12-14, 14-16, 15-17........17,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์ 08-10...............15,900_QV_PT
   
  เมย.59
     
  ทัวร์ลาวเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน
08-10..........13,900_QV_PT
ทัวร์ลาวเวียงจันทน์วังเวียง 3 วัน
   
  เมย.59
     
  ทัวร์หลวงพระบางบินตรง 3 วัน กับการบินไทย
01-03, 29 เมย-01 พค59..........19,900_TG_PT
15-17..........20,900_TG_PT
ทัวร์หลวงพระบางบินตรง 3 วัน กับการบินไทย
   
  เมย.59
     
  ทัวร์หลวงพระบางบิน 3 เที่ยว บินตรงหลวงพระบางกลับทางเวียงจันทน์
08-10..........17,900_QV_PT
14-16, 15-17..........18,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบางบิน 3 เที่ยว บินตรงหลวงพระบางกลับทางเวียงจันทน์
   
  เมย.59
     
  ทัวร์หลวงพระบางจากเชียงใหม่
13-15, 14-16, 15-17......18,900_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางจากเชียงใหม่
   
  เมย.59
     
  ทัวร์หลวงพระบาง เน้นๆๆ
14-17..........18,900_QV_PT
ทัวร์หลวงพระบาง เน้นๆๆ 21-24..........16,900_QV_PT
   
  เมย.59
     
  ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงเวียงจันทน์บินตรง 4 วัน กับการบินไทย
22-25..........20,900_TG_PT
13-16, 15-18..........21,900_TG_PT
ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงเวียงจันทน์บินตรง 4 วัน กับการบินไทย
   
  เมย.59
     
  ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินลงเวียงจันทน์ต่อวังเวียงก่อนโดยการบินไทย
15-17..........20,900_TG_PT
30 เมย-02 พค59..........19,900_TG_PT
ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินลงเวียงจันทน์ต่อวังเวียงก่อนโดยการบินไทย
   
   
 
   
  พค.59
     
  ทัวร์หลวงพระบางจากเชียงใหม่
05-07, 06-08.....17,800_QV_PP
ทัวร์หลวงพระบางจากเชียงใหม่
   


 
   
  ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
วัดใหม่พูมาราม, พิพิธภัณฑ์เจ้ามหาชีวิต,พระะาตุหมากโม,
พระธาตุพูสี, ช๊อบปิ้งตลาดมืด, ใส่บาตรพระ 100 รูป, ตลาดเช้า
วัดเชียงทอง, บ้านช่างไห, ถ้ำติ่ง, บ้านผานม, น้ำตกตาดกวางชี
   
  เมย.58
     
 

โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย   3-5, 6-8, 10-12.....17,900_TG_PT

โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียง 3-6, 10-13, 12-15.....20,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียง
  แพ็คเกจทัวร์หลวงพระบาง บินลงอุดร 11-14......16,900_DD_EP แพ็คเกจทัวร์หลวงพระบาง บินลงอุดร
  ทัวร์หลวงพระบาง ล้วนๆ บินการบินไทย 12-15........19,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบาง ล้วนๆ บินการบินไทย
  โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย   15-17, 17-19, 24-26.....17,900_TG_PT โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย
  ทัวร์หลวงพระบาง พิเศษ 15-17......14,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบาง พิเศษ
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียง 15-18, 24-27.....20,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียง
  ทัวร์เวียงจันทน์ หลวงพระบาง 16-19......18,900_TG_PT ทัวร์เวียงจันทน์ หลวงพระบาง
     
   
  พค.58
     
  แพ็คเกจทัวร์หลวงพระบาง บินลงอุดร 01-04......15,900_DD_EP แพ็คเกจทัวร์หลวงพระบาง บินลงอุดร
  โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย   1-3, 8-10, 15-17.....17,900_TG_PT โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียง 1-4, 09-12.....20,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียง
  ทัวร์หลวงพระบาง ล้วนๆ บินการบินไทย 03-06........19,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบาง ล้วนๆ บินการบินไทย
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียง 16-19, 23-26.....20,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียง
  โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย   24-26, 29-31.....17,900_TG_PT โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียง 29 พค-01 มิย.58.....20,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียง
     
   
  มิย.58
     
 

โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย   5-7, 12-14, 19-21.....17,900_TG_PT

โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียง 6-9, 13-16......20,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียง
  ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียง 20-23, 27-30.....20,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียง
  โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย  26-28.....17,900_TG_PT โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย
     
     
   
   

 

 
   
  ทัวร์หลวงพระบาง รถ-รถ // รถไฟ-รถไฟ
หนองคาย - เวียงจันทน์ - วังเวียง - ถ้ำจัง - หลวงพระบาง
วัดใหม่พูมาราม, พิพิธภัณฑ์เจ้ามหาชีวิต,พระะาตุหมากโม,
พระธาตุพูสี, ช๊อบปิ้งตลาดมืด, ใส่บาตรพระ 100 รูป, ตลาดเช้า
วัดเชียงทอง, บ้านช่างไห, ถ้ำติ่ง, บ้านผานม, น้ำตกตาดกวางชี
   
  กพ.58
     
  ทัวร์หลวงพระบาง 27 กพ-04 มีค.58.....8,500 บาท  รถตู้
  ทัวร์หลวงพระบาง รถไฟ แอร์ ตั๋วนอน 27 กพ-04 มีค.58.......9,900 บาท ทัวร์หลวงพระบาง โดยรถไฟ
   
  เมย.58
     
  ทัวร์หลวงพระบาง 10-15.......................8,500 บาท  รถตู้ // รถบัส ทัวร์หลวงพระบางชัวร์แน่
  หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน 09-15................10,900 บาท  รถ-รถ ทัวร์หลวงพระบางมารอหน้าท่านแล้ว
  ทัวร์หลวงพระบาง 30 เมย-05 พค.58.......8,900 บาท  รถตู้ ทัวร์หลวงพระบางชัวร์แน่
  ทัวร์หลวงพระบาง รถไฟ แอร์ ตั๋วนอน 30 เมย- 05พค.58.......9,900 บาท ทัวร์หลวงพระบาง โดยรถไฟ
     
   
  พค.58
     
  ทัวร์หลวงพระบาง 29 พค-03 มิย.58..........8,900 บาท  รถตู้ // รถบัส ทัวร์หลวงพระบางชัวร์แน่
  ทัวร์หลวงพระบาง รถไฟ แอร์ ตั๋วนอน 29 พค-03 มิย.58.......9,900 บาท ทัวร์หลวงพระบาง โดยรถไฟ
     
   

 

 
   
  ทัวร์ลาวใต้ คอนพะเพ็ง หลี่ผี วัดพู
อุบล, ช่องเม็ก, ตลาดดาวเรือง, ปราสาทวัดพู
น้ำตกตาดเยือง, น้ำตกตาดฟาน, น้ำตกตาดส้วม,
คอนพะเพ็ง, หลี่ผี, ไร่ชา,
   
  กพ.58
     
  ทัวร์ลาวใต้-คอนพะเพ็ง 13-17....7,900 บาท รถ-รถ ทัวร์คอนพะเพ็งที่ลาวใต้โดยรถ

 

ทัวร์ลาวใต้-คอนพะเพ็ง 14-16 ..15,900 บาท เครื่องบิน ทัวร์ลาวใต้ โดยเครื่องบิน
   
  เมย.58
     
  ทัวร์ลาวใต้-คอนพะเพ็ง 03-07... 7,900 บาท รถ-รถ ทัวร์คอนพะเพ็งที่ลาวใต้โดยรถ
  ทัวร์ลาวใต้-คอนพะเพ็ง 04-06. ..15,900 บาท เครื่องบิน ทัวร์ลาวใต้ โดยเครื่องบิน
  ทัวร์ลาวใต้-คอนพะเพ็ง 11-15... 7,900 บาท รถ-รถ ทัวร์คอนพะเพ็งที่ลาวใต้โดยรถ
  แพ็คเกจทัวร์ลาวใต้ 11-15......6,900 บาท รถบัสใหญ่ แพ็คเกจทัวร์ลาวใต้ รถบัสใหญ่
  ทัวร์ลาวใต้-คอนพะเพ็ง 12-14. ..15,900 บาท เครื่องบิน ทัวร์ลาวใต้ โดยเครื่องบิน
   
  พค.58

 

 

 

 

ทัวร์ลาวใต้-คอนพะเพ็ง 01-05... 7,900 บาท รถ-รถ

ทัวร์คอนพะเพ็งที่ลาวใต้โดยรถ

  แพ็คเกจทัวร์ลาวใต้ 01-05......6,900 บาท รถบัสใหญ แพ็คเกจทัวร์ลาวใต้ รถบัสใหญ่

 

ทัวร์ลาวใต้-คอนพะเพ็ง 02-04 ..15,900 บาท เครื่องบิน

ทัวร์ลาวใต้ โดยเครื่องบิน

 

 

 

   
  กค.58
 

 

  
 
 
   
 

ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
วัดใหม่พูมาราม, พิพิธภัณฑ์เจ้ามหาชีวิต,พระะาตุหมากโม,
พระธาตุพูสี, ช๊อบปิ้งตลาดมืด, ใส่บาตรพระ 100 รูป, ตลาดเช้า
วัดเชียงทอง, บ้านช่างไห, ถ้ำติ่ง, บ้านผานม, น้ำตกตาดกวางชี

   

 

 

 

พย.57

 

 

 

  ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ บินการบินไทย 06-09......20,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ บินการบินไทย 02-05, 09-12......20,900_TG_PT
  ทัวร์หลวงพระบาง รวมหมด บินลาวแอร์ไลน์   6-9, 13-16....19,900_QV_VSA ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ บินลาวแอร์ไลน์
  ทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย 07-09, 21-23, 28-30,......17,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย
  แพ็คเกจทัวร์หลวงพระบางบินไปแบบโปรโมชั่น  07-09, 14-16, 21-23, 28-30......13,000_QV_AV แพ็คเกจทัวร์หลวงพระบางบินไปแบบโปรโมชั่น
  โปรแกรมหลวงพระบาง 14-16......15,900_QV_PT โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง เดือนพฤศจิกายน 2557
  โปรแกรหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 15-18, 22-25.....20,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ บินไทยสไมล์
  ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ บินการบินไทย 20-23, 27-30.....20,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ บินการบินไทย 02-05, 09-12......20,900_TG_PT
  ทัวร์หลวงพระบาง รวมหมด บินลาวแอร์ไลน์ 20-23, 27-30....19,900_QV_VSA ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ บินลาวแอร์ไลน์
  รายการทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย 28-30.....17,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน บินการบินไทย
  โปรแกรหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 29 พย-02 ธค.57.....20,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ บินไทยสไมล์
     

 

 

 

ธค.57

 

 

 

  แพ็คเกจทัวร์หลวงพระบางบินไปแบบโปรโมชั่น  04-06, 05-07,06-08......13,000_QV_AV แพ็คเกจทัวร์หลวงพระบางบินไปแบบโปรโมชั่น
  ทัวร์หลวงพระบาง รวมหมด บินลาวแอร์ไลน์   4-7, 7-10....19,900_QV_VSA ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ บินลาวแอร์ไลน์
  ทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย 05-07,......19,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย
  โปรแกรมหลวงพะบาง วังเวียง บินลงอุดรก่อน 05-08......15,900_DD_EP ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ บินไปลงอุดร
  โปรแกรหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 06-09, 13-16.....20,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ บินไทยสไมล์
  ทัวร์หลวงพระบาง รวมหมด บินลาวแอร์ไลน์ 10-13, 18-21, 26-29....19,900_QV_VSA ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ บินลาวแอร์ไลน์
  ทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย 12-14, 19-21, 26-28......17,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย
  แพ็คเกจทัวร์หลวงพระบางบินไปแบบโปรโมชั่น  12-14, 19-21......13,000_QV_AV แพ็คเกจทัวร์หลวงพระบางบินไปแบบโปรโมชั่น
  ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ บินการบินไทย 11-14, 18-21, 25-28.....20,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ บินการบินไทย 02-05, 09-12......20,900_TG_PT
  แพ็คเกจทัวร์หลวงพระบางบินไปแบบโปรโมชั่น  27-29, 28-30, 29-31......15,000_QV_AV แพ็คเกจทัวร์หลวงพระบางบินไปแบบโปรโมชั่น
  โปรแกรหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 27-30.....20,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ บินไทยสไมล์
  ทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย 30 ธค-01 มค.58......21,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย
  แพ็คเกจทัวร์หลวงพระบางบินไปแบบโปรโมชั่น  30 ธค-01 มค.58......15,000_QV_AV แพ็คเกจทัวร์หลวงพระบางบินไปแบบโปรโมชั่น
  ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ บินการบินไทย 30 ธค-02 มค.58......22,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ บินการบินไทย 02-05, 09-12......20,900_TG_PT
  แพ็คเกจทัวร์หลวงพระบางบินไปแบบโปรโมชั่น  31 ธค-02 มค.58......15,000_QV_AV แพ็คเกจทัวร์หลวงพระบางบินไปแบบโปรโมชั่น
 

โปรแกรมหลวงพะบาง วังเวียง บินลงอุดรก่อน 31 ธค-03 มค.58......16,900_DD_EP

ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ บินไปลงอุดร

  ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ บินการบินไทย 31 ธค-03 มค.58......22,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ บินการบินไทย 02-05, 09-12......20,900_TG_PT
     

 

 

 

มค.58

 

 

 

  ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ บินการบินไทย 01-04......22,900_TG_PT ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ บินการบินไทย 02-05, 09-12......20,900_TG_PT

 

รายการทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย 2-4....22,900_TG_PT

ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ บินการบินไทย 02-05, 09-12......20,900_TG_PT

  โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์ 16-18, 23-25......15,900_QV_PT ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ บินลาวแอร์ไลน์ ปี 2558
  โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์ 30 มค-01 กพ.58......15,900_QV_PT ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ บินลาวแอร์ไลน์ ปี 2558

 

 

 

กพ.58

 

 

 

  โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์ 06-08, 13-15, 20-22......15,900_QV_PT ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ บินลาวแอร์ไลน์ ปี 2558
  โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์ 27 กพ-01 มีค.58......15,900_QV_PT ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ บินลาวแอร์ไลน์ ปี 2558

 

 

 

มีค.58

 

 

 

  โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์ 06-08, 13-15, 20-22......15,900_QV_PT ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ บินลาวแอร์ไลน์ ปี 2558
  โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง บินลาวแอร์ไลน์ 20-22, 27-29......15,900_QV_PT ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ บินลาวแอร์ไลน์ ปี 2558
   
   
   
              

ค่าใช้จ่ายนี้รวม

 • ค่าธรรมเนียมเข้าออก ไทย-ลาว

 • ค่าธรรมเนียมชมสถานที่ต่างๆ ( ตามที่ระบุ )

 •  ค่าอาหาร 12 มื้อระหว่างการเดินทาง ( ตามที่ระบุ )

 •  ค่าที่พัก 3 คืน  ( 2 คืนที่หลวงพระบาง วังเวียง 1 คืน )
   
 • ค่ารถบัส หรือ รถตู้ ลาว เหมาคันตลอด 4 วันในลาว

 • ค่ารถทัวร์ วีไอพี เบาะนวดไฟฟ้า กรุงเทพฯ-หนองคาย-กรุงเทพฯ

 • ค่าเรือ

 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

 • ค่าธรรมเนียมทัวร์ลาว และ ค่าไกด์

 

สามารถจองการเดินทางได้เลยตามรายละเอียดด้านบน

โอนเงินคนละ..3000 บาท..มาที่ สมปอง เจนชัยจิตรวนิช บัญชีกระแสรายวัน

1. ธนาคารกสิกรไทย สาขา รัชดา-ห้วยขวาง เลขที่บัญชี 0891069251

2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา สี่แยกวังหิน เลขที่บัญชี 2140013280

 

หลังการโอนเงิน

 • ส่งสำเนาการโอนเงินมาที่ FAX  02-9481866 กด 0

 • กรุณา ระบุ / ชื่อผู้จอง / จำนวนคน /  สถานที่ๆจะไป  / วันที่  / โทรศัพท์ ติดต่อกลับ

 • ส่งสำเนาพาสปอต ก่อนการเดินทาง 10 วัน

  หรือส่งก่อนได้ยิ่งดี ระบุ เบอร์โทรคนส่งแฟกต์ เผื่อไม่ชัด


  สมปอง ทัวร์

  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 11 / 05588

  Website : www.programtour.com

  Email : jenchai624@hotmail.com

  Chat : msn : jenchai624@hotmail.com

  Chat : Skype : jenchai624

  Office 1 : : ตลิ่งชัน  02-8867018-9

  Office 2 :  รามอินทรา :  02-9481866 กด 1 หรือ 0

  Mobile :   ไทย :  089-9246304, 087-5149753

  Mobile :    เวียดนาม  : 091-6003612

  Mobile :    ลาว : 020-6334235

พิเศษ จากเรา
 • น้ำดื่มไม่ได้จำกัดแค่ที่ร้านอาหารเท่านั้นเรามีจัดให้และไม่จำกัดเหมือนทัวร์อื่นที่ให้แค่ 2 ขวด / คน
  ถ่ายภาพบันทึกการเดินทางในครั้งนี้ เป็น 1,000  ภาพ  ทำเป็น ซีดี แจกให้คนละแผ่น( เฉพาะกรุ๊ปใหญ่ ) หากมีไกด์ที่ถ่ายรูปเก่ง ๆว่างที่จะไปให้ แต่จะพยายามจัดหาให้
  ประกันอุบัติเหตุการเดินทางให้คนละ 1,000,000 บาท
  เที่ยวมากกว่าลึกกว่า  สัมผัสถึงหลวงพระบางได้ มากกว่า
  มีไกด์พูดไทยมาให้บริการ
  อาหาร ครบ ทุกมื้อ ตามโปรแกรม
  เราแจกหมวก ให้คนละ 1 ใบ
  แจก พัดมือถือ คนละ 1 อัน  555
  แจก กระเป๋าห้อยคอ 1 ใบ
  แจก ยาหม่องน้ำ ให้คนละ 1 ขวด

พิมพ์โปรแกรมหลวงพระบาง   ทัวร์หลวงพระบาง ยอดฮิตที่คนไทยชอบมากที่สุด

หลวงพระบาง พร้อมวันที่เดินทางอื่น ๆ ที่จะไป วันที่เดินทางอื่น ๆ ที่จะไปหลวงพระบาง

 

 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

7,500 บาท ( 5 วัน 4 คืน รวมวันเดินทาง )  

ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 6 คืน

8,500 บาท ( รถทัวร์ )

9,500 บาท ( รถไฟแอร์ นอนไป )  

มัดจำจอง.....ก่อนเดินทาง ท่านละ 3,000 บาท

ธนาคารกสิกรไทย สาขารัชดา-ห้วยขวาง เลขที่ 089-1069-251

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสี่แยกวังหิน เลขที่ 214-001-3280

ในบัญชีกระแสรายวัน  ในนาม.....สมปอง เจนชัยจิตรวนิช

 

หลังจากโอนเงินมัดจำมาแล้ว

1....ให้ถ่ายเอกสารสำเนาการโอนเงิน

2....ลงชื่อ.นามสกุล (ภาษาไทย) ของบุคคลที่จะไปมาให้หมด ในเอกสารที่จะส่งมา

3....และส่งสำเนาพาสปอร์ตของทุกคน มาให้ด้วย

4....ส่งเอกสารทั้งหมด มาที่ แฟกต์ 02-8867018 ถึง สมปองค่าใช้จ่ายนี้รวม

  ค่าธรรมเนียมเข้าออก ไทย-ลาว

  ค่าธรรมเนียมชมสถานที่ต่างๆ ( ตามที่ระบุ )

   ค่าอาหาร 12 มื้อระหว่างการเดินทาง ( ตามที่ระบุ )

   ค่าที่พัก 3 คืน  ( 2 คืนที่หลวงพระบาง 1 คืนที่วังเวียง )

  ค่ารถไฟแอร์+ตู้นอน หรือ รถทัวร์ 32 ที่นั่ง ไปกลับ กรุงเทพ-หนองคาย

  ค่ารถตู้เหมาคันตลอด 4 วันในลาว

  ค่าเรือ

  ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

  ค่าธรรมเนียมทัวร์ลาว และ ค่าไกด์

เอกสารที่ต้องใช้

หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

หมายเหตุ

 รายการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

  สามารถจองเดินทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ

 บ.ภัทรเซลล์แอนด์เซอรวิส 46/3 ถ.สวนผัก  ซ.สวนผัก4 แขวง/เขต ตลิ่งชัน กทม

 โทร. 089-9246304 ,087-5149753    

 02-9481866

 02-8867018-9 ติดต่อ สมปอง


  สั่งจองไปทัวร์หลวงพระบาง....ได้ที่นี่เลย......คลิก

   msn : email : jenchai624@hotmail.com

  ทัวร์หลวงพระบางเชิญชมภาพการเดินทางที่ผ่านมา  1   2 3

   หน้าหลักหลวงพระบาง : http://www.programtour.com/

โปรแกรมท่องเที่ยวลาวหลวงพระบางลองเลือกสักทริปสิ

ทัวร์หลวงพระบาง มีวันที่เดินทางเตรียมเอาไว

ภาพหลวงพระบาง ท่องเที่ยวที่ผ่านมา

 

ทัวร์หลวงพระบาง สามารถไปได้หลายทาง

1. ทัวร์หลวงพระบาง ทางรถบัสวีไอพีไปลงหนองคายต่อรถเข้าลาว

2. ทัวร์หลวงพระบาง ทางรถบัส ทัวร์ทั่วไปจัดแบบนี้ไปลงหนองคายต่อรถเข้าลาว

3. ทัวร์หลวงพระบาง ทางรถไฟ ตั๋วนอน แอร์ ไปลงหนองคายต่อรถเข้าลาว

4. ทัวร์หลวงพระบาง บินไปลงอุดร ต่อรถไปหนองคายต่อรถเข้าลาว

5. ทัวร์หลวงพระบาง บินไปลงหลวงพระบาง ( บินตรง )

6. ทัวร์หลวงพระบาง บินไปลงหลวงพระบาง ต่อรถไปวังเวียงและเวียงจันทน์ขึ้นเครื่องบินกลับ

7. ทัวร์หลวงพระบาง บินไปลงเวียงจันทน์ ต่อรถไปวังเวียงและหลวงพระบางขึ้นเครื่องบินกลับ

8. ทัวร์หลวงพระบาง ทางรถบัส วีไอพี ไปลงเชียงรายล่องเรือต่อไปหลวงพระบางกลับทางเชียงราย

9. ทัวร์หลวงพระบาง ทางรถบัส วีไอพี ไปลงเชียงรายล่องเรือต่อไปหลวงพระบางกลับทางหนองคาย

หมายเหตุ ทัวร์หลววงพระบาง ยังไปได้ทาง จังหวัดเลย, จังหวัดน่าน และ อื่นๆ อีก

กรณีท่านที่สนใจไปหลวงพระบาง ไม่มีกลุ่มก๊วนของตัวเอง............

ต้องไปรอร่วมแจมกับคนอื่นในวันหยุดสำคัญที่เรากำหนดขึ้นมาเท่านั้น
ประวัติเมืองหลวงพระบาง

หลวงพระบาง ในอดีตเคยเป็นราชธานีศรีสัตนาคนหุตแห่งอาณาจักรล้านช้าง
จึงทำให้เมืองหลวงพระบางนี้ เต็มไปด้วยกลิ่นไอแห่งล้านนาเก่าๆ

ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรือวัฒนธรรม แต่เดิมนั้นเมืองหลวงพระบาง มีชื่อว่าเมืองชวา อันเนื่องมาจากมีชาวชวาอาศัยอยู่มากกว่ากลุ่มอื่น
ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเมืองใหม่ว่า เชียงทอง เรื่อยมา จนกระทั่ง กษัตริย์ขอมได้พระราชทานพระพุทธรูปองค์หนึ่ง
ซึ่งมีชื่อว่า พระบาง เป็นพระพุทธรูปศิลปะสิงหล เจ้าฟ้างุ้มจึงทรงเปลี่ยนชื่อเมืองเป็น "หลวงพระบาง"

ปัจจุบันเมืองหลวงพระบางมีประชากรประมาณห้าแสนคน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เมืองหลวงพระบาง ตั้งอยู่ทางเหนือของนครเวียงจันทน์ ระยะทางประมาณ 400 กิโลเมตร เชื่อมต่อถึงกันด้วยทางหลวงหมายเลข 13
ใช้เวลาเดินทางราว 8 – 10 ชั่วโมง เนื่องจากถนนที่ไม่ดีนัก อย่างไรก็ตาม มีเครื่องบินจากนครเวียงจันทน์ถึงหลวงพระบางโดยสายการบินลาว ใช้เวลาบินประมาณ 45 นาที
อย่างที่เกริ่นไปแล้วเบื้องต้นว่า หลวงพระบางได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกด้วยเหตุผล คือ มีวัดวาอารามเก่าแก่มากมาย มีบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์โคโลเนียลสไตล์
ตัวเมืองตั้งอยู่ริมน้ำโขงและน้ำคาน ซึ่งไหลบรรจบกันท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม และชาวหลวงพระบางมีบุคลิกที่ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร
มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงาม ในขณะที่มรดกโลกแห่งอื่นอาจได้ขึ้นทะเบียนอย่างจำเพาะเจาะจงในโบราณสถาน ธรรมชาติ
แต่หลวงพระบางทั้งเมืองได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกของมวลมนุษยชาติเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2538
และยังได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่ได้รับการปกปักษ์รักษาที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ลาว...ประเทศเล็กๆ ที่มีประชากรประมาณห้าล้านคน แม้จะน้อยนักแต่หากว่าลาวมีแผ่นดินที่กว้างใหญ่กว่า 236,800 ตารางกิโลเมตร เ
ป็นอาณาจักรแห่งขุนเขาและสายน้ำที่ยังสมบูรณ์ดังเช่นครั้งหนึ่งไทยเราเคยมี

นานมาแล้วที่นักเดินทางไปหลวงพระบาง นักท่องเที่ยวทุกคนใฝ่ฝันถึงหลวงพระบางหรืออาณาจักรล้านช้าง
ในอดีตเดิมทีหลวงพระบางเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของลาวมาก่อน เมื่อองค์การยูเนสโก้ยกให้หลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลก
ชื่อของหลวงพระบางจึงขจรขจายไปไกล การท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบางจึงมีชื่อเสียงมากที่สุดของลาวก็ว่าได้

ตัวเมืองหลวงพระบางอันแสนสงบ อบอุ่นด้วยรอยยิ้มและมิตรไมตรี" ตัวเมืองหลวงพระบางนั้นตั้งอยู่ริมแม่น้ำคาน
ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขงช่วงที่คดโค้งสวยงาม หันไปทางไหนแลเห็นแต่สีเขียวจากป่าดงพงไพร

นานมาแล้วที่เมืองหลวงพระบางเป็นเมืองหลวง พระเจ้าฟ้างุ้มได้รวบรวมแว่นแคว้นต่างๆของชนเผ่าไท-ลาว
ในเขตลุ่มน้ำโขง แม่น้ำคาน แม่น้ำอู ก่อตั้งอาณาจักรล้านช้าง ณ ดินแดนริมน้ำโขงซึ่งคือหลวงพระบาง
เมื่อปี พ.ศ. 1896 – 1916 โดยการช่วยเหลือของกษัตริย์ขอม (เพราะมเหสีของเจ้าฟ้างุ้มคือพระราชธิดาของกษัตริย์ขอมในขณะนั้น)
พร้อมๆกับการรับเอาพุทธศาสนาเข้ามาแทนการนับถือผี

ลาว เป็นประเทศหนึ่งที่สืบเชื้อสายบรรพบุรุษเดียวกับชาวไทย แต่ลาวมีชนกลุ่มน้อยมากมายหลายเผ่า
ลาวแท้ๆ มีเพียง 50 เปอร์เซนต์เท่านั้น ซึ่งมักจะอาศัยอยู่ที่ราบริมน้ำโขง ส่วนชาวเขานิยมอยู่บนเทือกเขา

แรกทีเดียวอาณาจักรล้านช้างมีชื่อเรียกวาส “เมืองชวา” อันเนื่องมาจากมีชาวชวาอาศัยอยู่มากกว่ากลุ่มอื่น
ในปี พ.ศ. 1900 เปลี่ยนมาเป็นชื่อ เมืองเชียงทอง กระทั่งกษัตริย์ขอมได้พระราชทานพระพุทธรูปองค์หนึ่ง มีชื่อว่า พระบาง
เป็นพระพุทธรูปศิลปะสิงหล เจ้าฟ้างุ้มจึงทรงเปลี่ยนชื่อเมืองเป็น “หลวงพระบาง”
ปี พ.ศ. 2088 พระเจ้าโพธิสารราชเจ้า โปรดฯ ให้ย้ายเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้างไปอยู่ที่เมืองเวียงจันทน์


แม้หลวงพระบางจะไม่ได้เป็นเมืองหลวงต่อไป แต่เจ้ามหาชีวิตยังคงประทับที่หลวงพระบาง
• ต่อมาอาณาจักรล้านช้างแตกออกเป็นสามอาณาจักร คือ
1.อาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง
2.อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์
3.อาณาจักรล้านช้างจำปาศักดิ์
• กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้าง ยังคงสืบทอดราชบัลลังก์กระทั่งถึงยุคสิ้นสุดของราชวงศ์อันมีสาเหตุหลักมาจากตกเป็นเมืองขึ้นของสยาม เวียตนามและฝรั่งเศส
• เหตุนี้เองหลวงพระบางจึงมาความเป็นมายาวนาน เป็นราชธานีเก่าแก่ วัดวาอารามมากมาย และมีธรรมชาติที่วิเศษ

หลวงพระบางได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกด้วยเหตุผล คือมีวัดวาอารามเก่าแก่มากมาย มีบ้านเรืออันเป็นเอกลักษณ์โคโลเนียลสไตล์ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมน้ำโขงและน้ำคาน
ซึ่งไหลบรรจบกันท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม และชาวหลวงพระบางมีบุคลิกที่ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงาม

ในขณะที่มรดกโลกแห่งอื่นอาจได้ขึ้นทะเบียนอย่างจำเพาะเจาะจงในโบราณสถาน ธรรมชาติ แต่หลวงพระบางทั้งเมือง ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกของมวลมนุษยชาติ
เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2538 และยังได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่ได้รับการปกปักรักษาที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเชียงใต้

ปัจจุบันเมืองหลวงพระบางมีประชากรประมาณห้าแสนคน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ที่ตั้ง : หลวงพระบาง ตั้งอยู่ทางเหนือของนครเวียงจันทน์ ระยะทางประมาณ 400 กิโลเมตร เชื่อมต่อถึงกันด้วยทางหลวงหมายเลข 13
ใช้เวลาเดินทางราว 8 – 10 ชั่วโมงด้วยกันด้วยถนนที่ไม่ดีนัก มีเครื่องบินจากนครเวียงจันทน์ถึงหลวงพระบางโดยสายการบินลาว ใช้เวลาบินประมาณ 45 นาที

ที่เที่ยวที่เด่นๆ ของลาว
สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในหลวงพระบาง ซึ่งเป็นราชธานีเก่าแก่ คือการเที่ยววัด ซึ่งมีศิลปะงดงาม มีขนากระทัดรัดไม่ใหญ่โต
แม้ว่าจะมีวัดต่างๆมากมายถึง 40 วัด แต่ที่เที่ยวชมเด่นๆ จะอยู่ที่วัดเชียงทอง วัดภูษี วัดวิชุนราช วัดใหม่สุวรรณภูมาราม
พระราชวังหลวง ถ้ำติ่ง น้ำตกตาดกวางชี ช่วงท้ายๆ หามีเวลาเหลือมักจะไปซื้อของฝาก ในตลาดหรือในหมู่บ้านต่างๆ

หลายครั้งที่ผมได้มาเมืองหลวงเก่าแห่งนี้ อดีตราชธานีศรีสัตนาคนหุตแห่งอาณาจักรล้านช้าง ผมบอกได้คำเดียวว่าสวยมากๆ


ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรือวัฒนธรรม กลิ่นไอแห่งล้านนาเก่าๆมันผุดขึ้นมาในสมองทันที มันคงยากที่จะถ่ายทอดความรู้สึกของเราลงมาเป็นตัวอักษรได้
ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศในตอนเช้าหรือตอนเย็น เมืองที่สงบ เต็มไปด้วยรอยยิ้มและไมตรี ผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนที่เคยมาหลวงพระบางคงยากที่จะลืม...

มาถึงหลวงพระบางแล้วเที่ยวที่ไหนดี....?
แหล่งท่องเที่ยวของเมืองหลวงพระบางมีมากมาย แค่เที่ยววัด ดูสถาปัตยกรรมโบราณก็เกินคุ้ม หรือจะไปนั่งเรือล่องชมบรรยากาศของสองฝั่งแม่น้ำโขง
ก็สามารถไปสอบถามราคาเรือที่ท่าวัดเชียงทองกันได้ หากจะไปชมน้ำตก ที่นี่ก็มีน้ำตกตาดกวางสี สวยงามครับ แต่ก็ต้องใช้รถออกไปนอกเมืองถึง 30 กิโลเมตร
ถ้าในตอนเช้า ก็ต้องไปตักบาตรข้าวเหนียวซึ่งทุกๆวันจะมีพระและสามเณรนับ 400-500 รูปจะออกมาบิณฑบาตรเป็นแถวยาว
ซึ่งเป็นภาพที่สวยงามมากๆ ถ้าเป็นตอนกลางคืนก็ไปช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินหรือไนท์มาร์เก็ต รับประกันว่าทุกคนจะสนุกสนานกับการเที่ยบเงินบาทเป็นเงินกีบ
สินค้าที่ไนท์มาร์เก็ตก็ต่อรองกันได้ หากต้องการเที่ยวแหล่งบันเทิง มีครับ รับประกันว่าท่านจะสนุกสนานกับการเต้นจังหวะบาสะหล๊บ แต่บอกก่อนว่าปิด 5 ทุ่มครับ....

วัดเชียงทอง หลวงพระบาง
เป็นวัดที่เก่าแก่มากที่สุดวัดหนึ่งในหลวงพระบาง สร้างในระหว่าง พ.ศ. 2102-2103 โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ผู้ครองอาณาจักรล้านช้าง และ ล้านนา
ก่อนที่พระองค์จะย้ายเมืองหลวงมายังนครหลวงเวียงจันทน์ไม่นานนัก วัดนี้ถือว่าเป็น “วัดประตูเมือง”
และยังเป็นท่าเทียบเรือด้านเหนือ สำหรับการเสด็จประพาสทางชมมารถ ของกษัตริย์หลวงพระบาง
วัดเชียงทองจึงได้รับการอุปถัมภ์มาโดยตลอด โดยเฉพาะ ในสมัยเจ้ามหาชีวิต ศรีสว่างวงศ์และเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์สอง พระองค์สุดท้ายของลาวด้วย
นอกจากนี้วัดเชียงทองยังเป็นวัดหนึ่งที่รอดพ้นจากอัคคีภัยครั้งใหญ่ที่ เผาผลาญเมือง ในปี พ.ศ.2430 สิ่งก่อสร้างที่สำคัญ ซุ้มประตูโขง พระธาตุ พุทธสีมา
หอไหว้น้อย หอไหว้สีกุหลาบ หอไหว้หลังสิม หอกลอง หอราชโกศเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ในบรรดาวัดทั้งหลายในหลวงพระบาง
สิมของวัดเชียงทองได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามและได้รับการกล่าวขานมากที่สุด เปรียบประดุจอัญมณีแห่งงานสถาปัตยกรรมลาว
สิมของวัดนี้ถือว่าเป็นแบบหลวงพระบางแท้ สร้างด้วยการก่ออิฐถือปูน มีโครงสร้างที่ไม่สูงนักตามแบบฉบับหลวงพระบาง งดงามด้วย
สัดส่วนและการประดับตกแต่ง สิ่งที่เด่นมากคือ หลังคาซ้อน 3 ตับซึ่งดัดอ่อนโค้งและลาดต่ำลงมามาก ทั้งนี้เพื่อป้องกันฝนสาด บนกลางสัน


หลังคามีการทำ “ช่อฟ้า” รูปเขาพระสุเมรุและทิวเขาสัตบริภัณฑ์ที่ล้อมรอบ 7 ชั้นรองรับด้วยปลาอานนทท์อันเป็นรูปการจำลองจักรวาลตามคติทางพุทธศาสนา
เช่นเดียวกับที่ปรากฎ ในจิตรกรรมของล้านนา  และอยุธยา หน้าบันแกะสลักเป็นรูปดอกตาเว็นหรือลายดวงอาทิตย์ ที่ดูคล้าย ลายดอกจอกของไทย
เมื่อเดินขึ้นบนสิมจะพบกับมุขโถงด้านหน้ากว้าง ใช้สำหรับเป็นที่วางเครื่องบวช
และที่ นั่งของศรัทธา ที่มาทำบุญบางครั้งเมือมีแขกคนสำคัญมาเยือนจะใช้เป็นที่ทำพิธีผูกขวัญข้อมืออีกด้วย
ผนังด้านนอกทิศเหนือทางแม่น้ำโขงมีเศียรช้างชูงวงประดับกระจก ใช้เป็นช่อง ให้น้ำพระพุทธมนต์ที่
รดผ่านรางรดสรงมายังพระพุทธรูปในสิม ไหลผ่านท่อที่ฝังไว้และไปออกที่เศียรช้าง
เพื่อให้ประชาชนนำ น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นี้ไปประพรมร่างกายเพื่อความเป็นศิริมงคลในวันสงกรานต์สิมแห่งนี้ได้รับการบูรณะเมื่อ พ.ศ.2471
บนผนังทั้งด้านนอกและด้านในประดับด้วยลายรดน้ำปิดทองบนพื้นสีดำ เรียกลายฟอกคำ ด้านนอกได้แก่เรื่องท้าวสีสุทน (พระสุธน-มโนราห์) และเรื่องท้าวสุดตะโสม
ส่วนด้านในเป็นเรื่อง พระยาจันทะพานิช สถิตสุวันนะพูม พ่อค้าขายหมากพลูจากเวียงจันทน์ที่เดินเรือมา และประชาชน ได้เลือก ให้มาเป็น กษัตริย์เมืองหลวงพระบาง
และเรื่องพระเจ้าสิบชาติกเว้นวฝาผนังด้านทิศตะวันตก ที่ยังคงรักษาร่องรอย ดั้งเดิมที่ประดับลาย ทองบนพื้นสีแดง
ส่วนด้านหลังสิม ตกแต่ง ด้วยภาพประดับ กระจกที่ติดเป็นชิ้นเล็ก ๆ นำมาประติดปะต่อกันเป็นภาพรูปต้นทองซึ้งเป็นความเชื่อ ดั้งเดิม
เรื่องการสร้าง เมืองเชียงดง-เชียงทอง ทีมีฤาษี 2 องค์ได้มาปักหมายเขตแดนที่จะเป็นที่ตั้งของเมือง ในอนคตใกล้กับ ต้น ทองด้านบนเป็น
ภาพพระพุทธองค์เสด็จลงมาจากดาวดึงส์ และนิทานพื้นบ้านงดงามทคนิคการประดับ กระจกเช่นนี้ยังพบได้ที่ในท้องพระโรง ของ พระราชวัง เจ้าชีวิตลาว
ภาพประดับกระจกนี้ดูงดงามเมื่อต้องแสงจึงเป็นมุมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปมากหอไหว้น้อย ตั้งอยู่ด้านหน้าของสิม
เป็นหอ ไหว้ขนาดเล็กที่มีหลังคารูปด้วยใบโพธิ์ตัดครึ่ง อันเป็นรูปแบบของลาวดั้งเดิม ซึ่งประดับกระจกสีงดงามายในประดิษฐานพระพุทธ รูปหลาย องค
์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้พระราชทานให้แก่เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์
หอไหว้สีกุหลาบ ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของสิมเป็น หอไหว้เก่าแก่ ที่ได้รับการ บูรณะ ครั้งใหญ่โดยท้าวคำม้าว เมื่อ พ.ศ.2500
เพื่อ เป็นการฉลอง 25 พุทธศตวรรษของพระพุทธศาสนาจึงมีการประดับด้วยกระจกตัดเป็นภาพ เล่าเรื่องต่าง ๆ
เช่นเรื่องท้าวเสียวสวาด ซึ่งเป็นวรรณกรรมชั้นเอกของลาว ภายในมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์สำริด อายุกว่า 400 ปี สร้างในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ใน
ฃปี พ.ศ. 2112 ฝรั่งเศสเคยอัญเชิญ พระพุทธรูป องค์นี้ไปแสดงไว้ที่กรุงปารีสและเจ้าสุวรรณภูมาทรงขอกลับคืนมาประดิษฐานเมื่อ 70 ปีที่แล้ว
และที่ดูแปลกตาคือช่องบรรจุ พระพุทธรูปขนาดเล็ก จำนวนนับพันองค์บน ผนังภายใน หอไหว ้ เชื่อว่าเป็นความคิดเรื่องพระอนันตพระพุทธเจ้า

หอไหว้ใหญ่หลังสิม ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของสิม เป็นหอไหว้เก่าแก่ที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม
่ ในส่วนของแขนนางได้ทำขึ้นไม่โดยกลุ่มสกุลช่างของ เพียตันช่าง ประจำพระราชสำนัก
หอไหว้หลังนี้ประดิษฐานพระม่าน(พระพม่า) ที่ชาวหลวงพระบางนับถือเนื่องด้วยพม่าได้เข้ามามีอิทธิพลในล้านช้าง อยู่ระยะหนึ่งในช่วงท้าย พุทธศตวรรษที่ 21
ชาวลาวนิยมมาบนบานเพื่อขอบุตรจากพระม่าน

หอกลอง ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านหน้าสิมสร้างขึ้นในราวปี พ.ศ.2503 หอกลองแห่งนี้ยกพื้นขึ้นมาราวครึ่งเมตร
มีการประดับตกแต่งด้วยลายทองงดงาม ในช่วงเย็นราว 16.30 น.เณรน้อยจะมาตีกลองเพื่อบอกเวลาในการทำวัตรของพระสงฆ์

หอราชโกศเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์(โรงเมี้ยนโกศ) สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2505 หลังการสิ้นพระชนม์ของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ในปี พ.ศ.2502
ที่นี่เป็นอาคาร ที่มีหลังคา สูงประดับด้วยงานแกะสลักเรื่องรามเกียรติ์งดงาม เช่นรูปนางสีดาลุยไฟ ออกแบบโดยเจ้ามะนีวง
และแกะสลักด้วยนายช่างภายใต้การควบคุมของพ่อเฒ่าเพียตัน (เพีย เป็นตำแหน่งพระราชทาน หมายถึง พระยา) ช่างใหญ่ประจำพระราชสำนัก
หอราชโกศนี้ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์เก็บรักษามรดกเก่าแก่ของหลวงพระบาง เช่น ราชรถไม้แกะสลักปิดทอง ประดิษฐานพระโกศ 3 องค์
คือองค์ใหญ่ตรงกลางเป้นของเจ้าศรีสว่างวงศ์ องค์เล็กด้านหลังของ พระราชมารดา ส่วนองค์ด้านหน้าเป็นของ พระเจ้าอา
นอกจากนั้นยังมีศิลปวัตถุจำนวนมาก เช่น พระพุทธรูป บานประตูโบราณภาพพระบฎ เป็นต้น ลักษณะพิเศษของหอราชโกศคือ
ฝาผนังด้านหน้าสามารถ ถอดออก ได้ทั้งหมดเพื่อเคลื่อนราชรถออกพระธาตุ พระธาตุเจดีย์ในวัดเชียงทองมีจำนวนหลายองค์ทั้งทางด้านหน้าและด้านหลังของสิม
บางองค์มีการประดับด้วยกระจกสีบางองค์มีซุ้มขนาดเล็กด้านบนเป็นรูปฤษีอยู่เหนือซุ้ม เชื่อว่าเป็นหอบูชาพระฤษี

 

ซุ้มประตู เป็นประตูโค้งทาสีเขียว สร้างมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 21 แม้จะมีการบูรณะบ้างแต่ยังคงรักษาโครงสร้างเดิมไว้
ปัจจุบันพบเพียงด้านทิศใต้เท่านั้น กุฏิ เป็นที่ พำนักของพระภิกษุและสามเณร
กุฏิหลังที่ตั้งด้านทิศใต้ของสิมมีลักษณะเป็นเรือนหลังคาแฝดสองหลังเช่นเดียวกับเรือนในเมืองหลวงพระบาง

 

บ้านช่างไห หลวงพระบาง
บ้านซ่างไห อยู่ริมแม่น้ำโขงก่อนถึงบ้านปากอู 5 กิโลเมตร ใช้เส้นทางเดียวกับถ้ำติ่ง   ชุมชนริมแม่น้ำโขงที่มีอาชีพหลักในการต้มเหล้า
ว่ากันว่าเหล้าขาวของที่นี่รสชาติดีมก แทบทุกครัวเรือนจึงมีอาชีพในการต้มเหล้า แต่เดิมเป็นเพียงการต้มขายภายในเขตหมู่บ้าน
แต่เมื่อชื่อเสียงในด้านรสชาติกระจายออกไป จึงกลายเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนไปโดยปริยาย ซึ่งสามารถชมกรรมวิธีในการต้มเหล้า และเลือกซื้อเป็นของฝากกันได้
นอกจากการต้มเหล้าแล้วที่นี่ยังมีผ้าทอ เครื่องเงิน และของที่ระลึกจำหน่ายด้วย

บ้านช่างฆ้อง หลวงพระบาง
เป็นหมู่บ้านที่เด่นในเรื่องงานหัตถกรรมกระดาษสา กรรมวิธีการผลิตใช้แรงงานคนล้วนๆ นักท่องเที่ยวจะได้ชมขั้นตอนการผลิต
หว่าจะเป็นกระดาษสาและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา เช่น สมุดบันทึกรูปแบบต่างๆ โปสการ์ด โคมไฟรูปดาว หรือจะซื้อกระดาษสาเป็นแผ่นสีสันต่างๆ ก็ได้

ตลาดดารา หลวงพระบาง
ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ถนนเชษฐาธิราช เยื้องโรงพยาบาลหลวงพระบาง จำหน่ายเครื่องเงิน ผ้าทอมือที่มาจากแขวงหัวพัน ซำเหนือ และหลวงพระบาง
นอกจากนั้นยังมีผ้าทอของไทลื้อ และผ้าทอจากลาวสูง ทอเป็นผ้าซิ่น หมวก ย่าม ฯลฯ

บ้านเจ๊ก หลวงพระบาง
ถนนนาวัง ใกล้กับวังเจ้ามหาชีวิต บ้านเจ๊กมีลักษณะคล้ายตรอกข้าวสารในเมืองไทย นักท่องเที่ยวทั่วไปเรียกกันว่าตรอกข้าวเหนียว
รายทางสองฟากถนนเป็นตึกเก่าๆ สมัยฝรั่งเศส ตกแต่งเป็นร้ารวงต่างๆ สวยงาม บางร้านติดแอร์ สินค้าเด่น เช่น ผ้าไหม ผ้าทอ ตุ๊กตาปู่เยอย่าเยอ
เสื้อยืดที่สกรีนเป็นรูปต่างๆ ของโบราณที่ทำเลียนแบบ ยามค่ำถนนสายน้ำมีสีสันและมีร้านเครื่องด้มให้บริการหลายร้าน

ตลาดม้ง หลวงพระบาง
หัวมุมถนนเชษฐาธิราช และถนนนาวัง ตรงข้ามตลาดสด ท่ารถเวียงจันทน์ เป็นสินค้าจากชาวเขาเผ่าม้งของลาว
เช่น ผ้าทอปักลวดลายต่างๆ เช่น ปลอกหมอน ผ้าห่ม ย่าม กระเป๋า เสื้อชาวเขา และมีเครื่องเงินอยู่บ้าง
ตรงข้ามฝั่งถนนเป็นที่ตั้งของร้านมินิโพสต์ จำหน่ายโปสการ์ดและแสตมป์ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมาซื้อหากันมากที่สุดในหลวงพระบาง

พระราชวัง หลวงพระบาง
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ลักษณะอาคารเป็นชั้นเดี่ยวยกพื้นสูง สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส แต่เป็นการผสมผสานระหว่างฝรั่งเศสและลาว
ด้านนอกอาคารเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์และเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ประทับอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม์
ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2518 พระราชวังหลวงพระบางได้ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์
ภายในจัดแสดงประวัติศาสตร์ อันเก่าแก่ของเมืองหลวงพระบาง พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 1904 เ
พื่อเป็นที่ประทับของพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ลักษณะ เป็นศิลปะแบบลาวผสมฝรั่งเศส มีแผนผังเป็นรูปกากบาท และ สร้างฐานซ้อนกันหลายชั้น
ห้องโถงด้านหน้าเป็นที่ประดิษฐาน พระบางซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของลาว องค์พระสูง 83 เซนติเมตร พระหัตถ์แสดงปางอภัยมุทรา
หล่อขึ้นด้วยทองคำ บริสุทธิ์เกือบทั้งองค์ รวมน้ำหนักทั้งสิ้นราว 43 ถึง 54 กิโลกรัม คามตำนานเล่าว่า พระพุทธรูปองค์นี้สร้างขึ้นที่เกาะสิงหลเมื่อราวศตวรรษ ที่ 1
เจ้าฟ้างุ้ม ทรงได้รับพระราชทานจากกษัตริย์เขมรมาอีกต่อหนึ่ง แต่ก็ต้องตกไปอยู่ในเมืองสยามถึงสองครั้ง ปี 1779 และ 1827
จน ปี 1867 พระบาทสมเด็จพระจอเกล้าฯจึงทรงโปรดเกล้าฯพระราชทานกลับคืน ไปให้ภายในห้องยังมีฉากลับแลผ้าไหมปักลวดลาย ด้วยฝีมือ ประณีต
และงาช้างแกะสลักอีกไม่น้อยที่เหลือเป็นเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ภาพบุดคล บรรณาการจากต่างชาติ และ งานศิลปะมากมายและงานประดับกระเบื้องอยู่รอบๆตัวอาคาร

ห้องเด่นๆหลายห้องอยู่ฝั่งขวาของอาคาร เช่น
ห้องฟังธรรม ภายในมีธรรมมาสน์ ห้องปูพรมและเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิติศรีสว่างวงศ์ในเวลาฟังธรรม
ห้องรับแขกของพระมเหสี ภายในห้องจัดแสดงของขวัญจากประเทศต่างๆ
ห้องรับแขกของเจ้ามหาชีวิต ภายในห้องสวยงามด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวลาว ภาพวิวทิวทัศน์ ภาพงานประเพณี
และยังมีรูปหล่อครึ่งองค์ของเจ้ามหาชีวิตอุ่นคำ เจ้ามหาชีวิตสักรินทร์ เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์และเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา ซึ่งทั้งหมดนี้หล่อมาจากประเทศฝรั่งเศษ
ห้องท้องพระโรง ห้องนี้ใช้ทำพีธีราชาภิเษก ซึ่งเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนาเตรียมห้องนี้ไว้ทำพิธีราชาภิเษก
แต่เกิดการเปลี่ยนแปลงปกครองเสียก่อน ภายในห้องติดประดับด้วยกระจกโมเสดสีแดงจากประเทศฝรั่งเศส

นอกจากห้องสำคัญเหล่านี้แล้วด้านหลังของท้องพระโรงยังเป็นที่ตั้งของตำหนักของเจ้ามหาชีวิต อีกจุดที่เด่นของพระราชวังคือ
หอพระบาง ภายในหอพระนี้เองเป็นที่ประดิษฐาน พระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง พุทธลักษณะของพระบาง
เป็นพระพุทธรูปปางประทับยืนปางประทานอภัย ทั้งสองพระหัตถ์ หรือปางห้ามสมุทร เป็นศิลปะสมัยขอมหลังบายน
มีน้ำหนักประมาณ 54 กิโลกรัม ประกอบด้วยทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์ และในหอพระนี้ยังมีพระพุทธนาคปรก สลักศิลาอีกสี่องค์และยังมีกลองโบราณอยู่ด้วย

สถานที่ตั้ง อยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ริมแม่น้ำโขง
ค่าเข้าชม 30,000 กีบ (ประมาณ 120 บาท)
เปิดเวลา 08.00 - 11.30 น. และ 13.30 - 16.30 น.
หมายเหตุ ภายในพระราชวังหลวง ห้ามการถ่ายรูปทุกชนิดครับ

 

 

 

 

ทัวร์หลวงพระบาง ลดกระหน่ำรับปีใหม่,ทัวร์หลวงพระบาง สู้ๆเศรษฐกิจปีนี้,

ทัวร์หลวงพระบาง เจอฝนกระหน่ำเล่นเอาคนไปน้อยลง,

ทัวร์หลวงพระบาง เจอทางถล่มปิดเส้นทางสู่หลวงพระบาง,

ทัวร์หลวงพระบาง พาไปการเต้นบาสลอปของลาว,ทัวร์หลวงพระบาง ออกลีลาชวนสนุกบนรถ,

ทัวร์หลวงพระบาง พากินอิ่มนอนหลับสบาย,ทัวร์หลวงพระบาง กำลังจะไปไกลแล้ว,

ทัวร์หลวงพระบาง ขยายกิจการ,ทัวร์หลวงพระบาง มีไกด์ลาวพูดไทยให้บริการมากเหลือเกิน,

ทัวร์หลวงพระบาง ที่ไม่ธรรมดาเอาซะเลย,

ทัวร์หลวงพระบางเจอปัญหากับตำรวจลาวหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางเปิดรับจองแล้ว

ทัวร์หลวงพระบาง รวมพลคนไปลาว แจม / จอย มารวมตัวกันไป ทัวร์หลวงพระบางมาจอยกันไป

การจองทัวร์หลวงพระบาง  / การติดต่อ / สอบถาม / Msn / Email  ทัวร์หลวงพระบางให้จองแล้ว

 

ทัวร์หลวงพระบางพาใส่บาตรพระที่หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางสัมผัสลาวหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางได้กินอาหารหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางจากชาวหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางชมหลวงพระบางเมืองในฝัน,ทัวร์หลวงพระบางบ้านเมืองในอดีต,ทัวร์หลวงพระบางชมเมืองหลวงพระบางประเพณีโบราณทัวร์หลวงพระบางเห็นพระหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางพาให้เห็นเมืองเก่าหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางพาสัมผัสประเพณีหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางเห็นหลวงพระบางบ้านเมืองในอดีต,ทัวร์หลวงพระบางมาหลวงพระบางเห็นประเพณีโบราณ,ทัวร์หลวงพระบางใส่บาตรพระหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางตระเวณเมืองเก่าหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางพาให้เห็นประเพณีหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางเห็นน้ำใจชาวหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางมีพาชมตลาดหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางไปชมร้านค้าในหลวงพระบาง,บุกเดี่ยวหลวงพระบาง,ชวนกันไปกับทัวร์หลวงพระบาง,ใส่บาตรพระหลวงพระบาง

ใส่บาตรพระ 200 รูป ที่หลวงพระบาง
ทัวร์หลวงพระบางกับตลาดเก่า : ทัวร์หลวงพระบางเห็นน้ำใจชาวหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางกับตลาดหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางสัมผัสร้านค้าในหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางพาบุกเดี่ยวหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางชวนกันไปหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางมีใส่บาตรพระในหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางพาเดินตลาดมืดหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางมีถ้ำติ่งที่หลวงพระบางด้วย,ทัวร์หลวงพระบางมีหลวงพระบางมรดกโลก,ทัวร์หลวงพระบางมีพาชมรถโบราณของหลวงพระบางด้วยนะ,ทัวร์หลวงพระบางดูเมืองหลวงพระบางแสนสงบ,ทัวร์หลวงพระบางมีตลาดมืดในเมืองหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางชมถ้ำติ่งที่หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางได้เห็นหลวงพระบางมรดกโลก,ทัวร์หลวงพระบางมีรถโบราณของหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางสัมผัสหลวงพระบางแสนสงบ,ทัวร์หลวงพระบางเห็นหลวงพระบางที่ปรารถนา,ทัวร์หลวงพระบางมีบินตรงไปหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางชมหลวงพระบางทางรถ,ทัวร์หลวงพระบางออกจากหนองคายไปหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางออกจากอุดร-หลวงพระบาง,ไปทางเชียงของล่องเรือไปหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางออกจากเชียงใหม่-หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางออกจากสุวรรณภูมิบินตรงหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางมีใบเตรียมตัวก่อนไปหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางพาเยือนเมืองหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางต้องขึ้นถนนลอยฟ้าสู่หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางเห็นหลวงพระบางเมืองในหุบเขา,ทัวร์หลวงพระบางพาให้เจอมหาสมุทรหมอกที่หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางพาชิมแจ่วบองหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางแนะนำซื้อไคแผ่นลือชื่อหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางให้ลองทานสลัดหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางพาล่องเรือในหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางพาเยือนหลวงพระบางไปถ้ำติ่ง,ทัวร์หลวงพระบางไปบ้านช่างค้อง,ทัวร์หลวงพระบางไปหลวงพระบางต้องเยี่ยมบ้านผานม,ทัวร์หลวงพระบางแวะพระธาตุโพนเพราที่หลวงพระบาง
ทัวร์หลวงพระบาง มีชมตลาดมืด
ทัวร์หลวงพระบางได้เห็นหลวงพระบางที่ปรารถนา,ทัวร์หลวงพระบางพาบินไปหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางทางรถ,ทัวร์หลวงพระบางที่หนองคายไปหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางที่อุดรไปต่อหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางเชียงของล่องเรือไปหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางที่เชียงใหม่ต่อรถไปล่องเรือไปหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางบินตรงจากสุวรรณภูมิบินตรงหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางให้ส่งเอกสารก่อนไปหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางพาเยี่ยมเยือนเมืองหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางตามเส้นทางถนนลอยฟ้าสู่หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางพาชมหลวงพระบางเมืองในหุบเขา,ทัวร์หลวงพระบางทำให้เห็นมหาสมุทรหมอกที่หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางแนะนำซื้อแจ่วบองหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางจะได้เห็นไคแผ่นลือชื่อของหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางเห็นชีวิตคนลาวหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางได้กินอาหารหลวงพระบางด้วย,ทัวร์หลวงพระบางไม่เป็นชาวหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางพาไปถึงหลวงพระบางเมืองในฝัน,ทัวร์หลวงพระบางพาให้เห็นถึงหลวงพระบางบ้านเมืองในอดีต
ทัวร์หลวงพระบาง แวะถ้ำจังที่วังเวียง
ทัวร์หลวงพระบางคูกับพระธาตุพูสี : ทัวร์หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางต้องมีสลัดหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางพาล่องเรือในหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางไปถ้ำติ่ง,ทัวร์หลวงพระบางไปบ้านช่างค้อง,ทัวร์หลวงพระบางไปหลวงพระบางต้องบเยี่ยมบ้านผานม,ทัวร์หลวงพระบางมีพระธาตุโพนเพราที่หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางพาซื้อของที่ตลาดโพสีใหญ่ทีสุดในหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางพาเดินเมืองหลวงพระบางมีตลาดจีนด้วย,ทัวร์หลวงพระบางเที่ยวหลวงพระบางมีหลายชนเผ่า,ทัวร์หลวงพระบางเดินชมตลาดเช้าหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางพาชมวังเจ้ามหาชีวิตหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางพาท่องลาวหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางเห็นเมืองหลวงพระบางทั่วไปหมด,ทัวร์หลวงพระบางพาเยือนถ้ำติ่งที่หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางสัมผัสหลวงพระบางมรดกโลก,ทัวร์หลวงพระบางสัผัสรถโบราณของหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางพาเดินเมืองหลวงพระบางแสนสงบ,ทัวร์หลวงพระบางนำเดินไปในหลวงพระบางที่ปรารถนา,ทัวร์หลวงพระบางบินไปหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางไปหลวงพระบางทางรถ,ทัวร์หลวงพระบางผ่านหนองคายไปหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางจากอุดร-หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางผ่านเชียงของล่องเรือไปหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางจากเชียงใหม่-หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางจากสุวรรณภูมิบินตรงหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางให้อ่านก่อนไปหลวงพระบาง,
ไปกราบพระธาตุพูสีที่หลวงพระบาง
ทัวร์หลวงพระบาง-วัดเชียงทอง : หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางมีเอาะหลามยอดอร่อยของเมืองหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางมีแจ่วหลวงพระบางต้องแจ่วหมากเลน,ทัวร์หลวงพระบางลองชิมแจ่วมะกอกของหลวงพระบางไม่เป็นรอง,ทัวร์หลวงพระบางมีส้มตำหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางไปมันส์ฮาที่หลวงพระบางกับพี่ปอง,ทัวร์หลวงพระบางไปสนุกกันที่หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางไปดูท่าเต้นหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางพาเที่ยวดูบาสล็อปอันลือชื่อของหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางแน่จริงต้องไปหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางขอท้าไปหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางชวนเยือนหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางมาซื้อเครื่องเงินมากมีที่หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางให้เห็นหลวงพระบางมีแต่ความสงบ,ทัวร์หลวงพระบางพาเยือนเมืองหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางเสียที่ถนนลอยฟ้าสู่หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางดูหลวงพระบางเมืองในหุบเขา,ทัวร์หลวงพระบางพาชมมหาสมุทรหมอกที่หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางมีแจ่วบองหลวงพระบางให้ทาน,ทัวร์หลวงพระบางพาซื้อไคแผ่นลือชื่อหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางพากินสลัดหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางพาล่องเรือในหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางพาเที่ยวหลวงพระบางลงเรือไปถ้ำติ่ง,ทัวร์หลวงพระบางพาเที่ยวหลวงพระบางไปบ้านช่างค้อง,ทัวร์หลวงพระบางไปหลวงพระบางต้องบเยี่ยมบ้านผานม,
ทัวร์หลวงพระบาง ไปชมวัดเชียงทอง
ใส่บาตรพระหลวงพระบาง,ตลาดมืดหลวงพระบาง,ถ้ำติ่งที่หลวงพระบาง,หลวงพระบางมรดกโลก,รถโบราณของหลวงพระบาง,หลวงพระบางแสนสงบ,หลวงพระบางที่ปรารถนา,บินไปหลวงพระบาง,หลวงพระบางทางรถ,หนองคายไปหลวงพระบาง,อุดร-หลวงพระบาง,เชียงของล่องเรือไปหลวงพระบาง,
บรรยากาศแม่น้ำซองกับทัวร์หลวงพระบาง
น้ำตกใหญ่หลวงพระบาง,หลวงพระบางทางเหนือของลาว,หลวงพระบางทั้งหมดทั้งลาวเหนือและลาวใต้,หลวงพระบาง-วังเวียง,หลวงพระบางเมืองแสนประทับใจ,เวียงจันทน์,หลวงพระบาง-บ้านช่างไห,ส้มตำหลวงพระบาง,ไปมันส์ฮาที่หลวงพระบางกับพี่ปอง,ไปสนุกกันที่หลวงพระบาง,ท่าเต้นหลวงพระบาง,บาสล็อปอันลือชื่อของหลวงพระบาง,แน่จริงต้องไปหลวงพระบาง,ขอท้าไปหลวงพระบาง,เยือนหลวงพระบาง,เครื่องเงินมากมีที่หลวงพระบาง,หลวงพระบางมีแต่ความสงบ,
ทัวร์หลวงพระบาง ไปพักผ่อนที่น้ำตกตาดกวางช
ทัวร์หลวงพระบางเห็นถ้ำติ่งเมืองหลวงพระบาง.ทัวร์หลวงพระบาง-เดียนเบียนฟู,ทัวร์หลวงพระบาง-ถ้ำติ่ง,ทัวร์หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน,ทัวร์หลวงพระบาง-มรดกโลก,ทัวร์หลวงพระบางเมืองหลวงเก่าของลาว,ทัวร์หลวงพระบางดูหลวงพระบางดินแดนลาวเหนือ,ทัวร์หลวงพระบางมาดูหลวงพระบางที่คนมาจากหลายมุมของโลก,ทัวร์หลวงพระบางมาเรือล่มที่หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางลาทีหลวงพระบาง,สัมผัสหลวงพระบางกับทัวร์หลวงพระบาง,หลวงพระบางทางเครื่องบินกับทัวร์หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางไปหลวงพระบางทางรถ,ทัวร์หลวงพระบางดูหลวงพระบางทางรถไฟแอร์ตั๋วนอน,ทัวร์หลวงพระบางไปทางหนองคาย,ทัวร์หลวงพระบางไปทางอุดร,ทัวร์หลวงพระบางไปทางเวียงจัน่ทน์,ทัวร์หลวงพระบางทางเหนือของลาว
ทัวร์หลวงพระบาง ล่องเรือไปถ้ำติ่ง
ทัวร์หลวงพระบางพาชมนางสังขารเมืองหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางพาพักเรือนพักหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางกับประเพณีสู่ขวัญที่หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางพาถึงหลวงพระบางมรดกโลกที่คงอยู่,ทัวร์หลวงพระบางต้องไปกับพี่ปอง,ทัวร์หลวงพระบางไปหลวงพระบางกับพี่ปอง,ทัวร์หลวงพระบางมากด้วยชนเผ่า,ทัวร์หลวงพระบางทั้งหมดทั้งลาวเหนือและลาวใต้,ทัวร์หลวงพระบาง-วังเวียง,ทัวร์หลวงพระบางเมืองแสนประทับใจ,ทัวร์หลวงพระบางจากเวียงจันทน์,ทัวร์หลวงพระบาง-บ้านช่างไห,ทัวร์หลวงพระบาง-เดียนเบียนฟู,ทัวร์หลวงพระบาง-ถ้ำติ่ง,ทัวร์หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน,ทัวร์หลวงพระบาง-มรดกโลก,ทัวร์หลวงพระบางเมืองหลวงเก่าของลาว
ทัวร์หลวงพระบาง ตาดกวางชี
ทางไปหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางต้องพี่ปองสิ,ทัวร์หลวงพระบางผ่านหนองคาย,ทัวร์หลวงพระบางผ่านอุดร,ทัวร์หลวงพระบางผ่านทางเวียงจันทน์,ทัวร์เด่นลาวหลวงพระบาง,แอ่วลาวหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางมันส์สนุกต้องสมปองทัวร์
ทัวร์หลวงพระบาง ฝ่ามหาสมุทรหมอก
ผ้าไหมหลวงพระบาง,นางสังขารเมืองหลวงพระบาง,เรือนพักหลวงพระบาง,ประเพณีสู่ขวัญที่หลวงพระบาง,หลวงพระบางมรดกโลกที่คงอยู่,ทัวร์หลวงพระบางต้องไปกับพี่ปอง,ไปหลวงพระบางกับพี่ปอง,หลวงพระบางมากด้วยชนเผ่า,ทัวร์หลวงพระบางต้องพี่ปองสิ,ทัวร์หลวงพระบางผ่านหนองคาย,ทัวร์หลวงพระบางผ่านอุดร,ทัวร์หลวงพระบางผ่านทางเวียงจันทน์,ทัวร์เด่นลาวหลวงพระบาง,
ทัวร์หลวงพระบาง ชมโอทอปลาว
ทัวร์หลวงพระบางกับเหล้าเถื่อน : ทัวร์หลวงพระบางไปหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางพาแอ่วลาวหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางมันส์สนุกต้องสมปองทัวร์,ทัวร์หลวงพระบางต้องพี่ปองเลย,ทัวร์หลวงพระบาง-วังเวียง,ทัวร์หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน,ทัวร์หลวงพระบาง-เวียงจันทน์,ทัวร์หลวงพระบาง-ลาวเหนือ,ท่องเที่ยวหลวงพระบาง,พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง,
ทัวร์หลวงพระบาง ที่บ้านช่างไห
ทัวร์หลวงพระบางน้ำตกสวย : ทัวร์หลวงพระบางต้องไปหลวงพระบางทัวร์หลวงพระบาเห็นคนลาวมากด้วยชนเผ่า,ทัวร์หลวงพระบางไปดูชนเผ่า,ทัวร์หลวงพระบางต้องเอาแจ่วบองหลวงพระบางดังมาก,มีเครื่องเงินหลวงพระบางลือชื่อ,ทัวร์หลวงพระบางซื้อแจ่วมะกอกหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางดูประเพณีหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางได้เห็นบายสีหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางมีพระธาตุพูสี,ทัวร์หลวงพระบาง-เวียงจันทน์
หลวงพระบาง พาพิสูจน์น้ำตกใสแจ๋ว
ตะลึงน้ำตกใหญ่ที่หลวงพระบาง
น้ำตก : หลวงพระบาง,บินไปหลวงพระบาง,รถไปหลวงพระบาง,กินกันให้อร่อยที่หลวงพระบาง,ปีใหม่ลาวที่หลวงพระบาง,ชุมนุมกันที่หลวงพระบาง,ไทยลาวแน่นมากที่หลวงพระบาง,สาวลาวหลวงพระบางสวย,หลงใหลหลวงพระบางแล้วเรา
ทัวร์หลวงพระบาง พาชมทั่วทกุบริเวณ
แจกเงินให้ : หลวงพระบาง,เสน่ห์หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางเปี่ยมมนต์ขลัง,ไปทัวร์หลวงพระบางแล้วติดใจ,ขอไปลาวหลวงพระบาง,ข้าวเหนียวหลวงพระบางอร่อย,ตลาดมืดหลวงพระบาง,ตลาดจีนในหลวงพระบาง,หลวงพระบาง-น้ำตกตาดทอง,หลวงพระบาง-วัดเชียงทอง,หลวงพระบางไก่อร่อย,
ไปแจกเงินที่หมู่บ้านในหลวงพระบาง
ทัวร์หลวงพระบางกับสายน้ำซอง : ทัวร์หลวงพระบาง
ทัวร์หลวงพระบาง พาเข้าถึงแก่นวังเวียง
ทัวร์หลวงพระบางมีมะพร้าวแปลก : ทัวร์หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางพ่หวลกลับหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางพุ่งไปหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางเล่าเรื่องราวของหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางชื่นชมหลวงพระบางมรดกโลก,ทัวร์หลวงพระบางมีเสน่ห์เมืองหลวงพระบางอยูในตัว,ทัวร์หลวงพระบางรวมราวหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางเที่ยวหลวงพระบางทางรถไฟหรือรถบัสหรือเครื่องบิน,ทัวร์หลวงพระบางพาไปซื้อเครื่องเงินหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางยอดนิยมของคนไทย,ทัวร์หลวงพระบางไปหลวงพระบางเต็มไปด้วยหมอก,
ทัวร์หลวงพระบาง มีชมมะพร้าวสองยอด
ทัวร์หลวงพระบางกับรถไฟตั๋วนอน,สบายดีหลวงพระบาง,ประสบการณ์จากหลวงพระบาง,พระนับร้อยที่หลวงพระบาง,วัฒนธรรมหลวงพระบาง,อักษรลาวหลวงพระบางโบราณมาก,พระบางที่หลวงพระบาง,พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง,ข้าวจี่หลวงพระบาง
ทัวร์หลวงพระบาง ผ่านเชื่อนน้ำงึม
ทัวร์หลวงพระบางเห็นพระสงฆ์มากจริงๆ : ทัวร์หลวงพระบาง,หนองคายกับทัวร์หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางเข้าทางเวียงจันทน์ไปหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางบินลงอุดรไปหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางจากกรุงเทพฯ-หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับลาวแอร์ไลน์,ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับบางกอกแอร์เวย์,ทัวร์หลวงพระบางไปโดยรถบัสวีไอพี,ทัวร์หลวงพระบางไปทางรถที่มีเบาะนวดไฟฟ้า
ทัวร์หลวงพระบาง ไปอิ่มบุญทุกครั้ง
ตลาดมืด : หลวงพระบาง,ตลาดโพสีใหญ่ทีสุดในหลวงพระบาง,หลวงพระบางมีตลาดจีนด้วย,หลวงพระบางมีหลายชนเผ่า,ตลาดเช้าหลวงพระบาง,เจ้ามหาชีวิตหลวงพระบาง,ท่องลาวหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบาง,เมืองหลวงพระบาง,เอาะหลามยอดอร่อยของเมืองหลวงพระบาง,แจ่วหลวงพระบางต้องแจ่วหมากเลน,แจ่วมะกอกของหลวงพระบางไม่เป็นรอง,ส้มตำหลวงพระบาง,ไปมันส์ฮาที่หลวงพระบางกับพี่ปอง,ไปสนุกกันที่หลวงพระบาง
ทัวร์หลวงพระบาง จุดขายที่ตลาดมืด
ทัวร์หลวงพระบางไปหลวงพระบางไปทางเวียงจัน่ทน์,ทัวร์หลวงพระบางเดินทางต่อไปหลวงพระบางทางเหนือของลาว,ทัวร์หลวงพระบางไปหลวงพระบางทั้งหมดทั้งลาวเหนือและลาวใต้,ทัวร์หลวงพระบาง-วังเวียง,ทัวร์หลวงพระบางเห็นหลวงพระบางเมืองแสนประทับใจ,ทัวร์หลวงพระบางทางเวียงจันทน์,ทัวร์หลวงพระบางไปหลวงพระบาง-บ้านช่างไห,ทัวร์หลวงพระบางไปหลวงพระบาง-เดียนเบียนฟู,หลวงพระบาง-ถ้ำติ่ง,หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน,หลวงพระบาง-มรดกโลก,หลวงพระบางเมืองหลวงเก่าของลาว,
ทัวร์หลวงพระบาง พาบูชาพระธาตุสูงสุดของลาว
วัดเชียงทอง : หลวงพระบาง,ทัวร์บินหลวงพระบาง,บินกับทัวร์หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับพี่ปอง,ทัวร์หลวงพระบางบินสบายไปกับแอร์ลาว, ทัวร์หลวงพระบางชมสาวลาว,ทัวร์หลวงพระบางสัมผัสอาหารลาวแท้ๆ,ชมหลวงพระบางเมืองเก่า,เที่ยวหลวงพระบางกับเรา,ทัวร์หลวงพระบางลาวโบราณกับเราสิ,เรือไปหลวงพระบาง,ห้วยทราย-หลวงพระบาง,หลวงพระบาง-น้ำตกตาดทอง,หลวงพระบาง-วัดเชียงทอง,หลวงพระบางไก่อร่อย,ทัวร์หลวงพระบางควบเวียดนาม,ทัวร์หลวงพระบางกับจีนสิบสองปันนา,ทัวร์หลวงพระบาง-ฮานอย,ทัวรหลวงพระบาง-เดียนเบียนฟู,ลาวหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบาง-เวียงจันทน์,จองทัวร์หลวงพระบาง,จองลาวหลวงพระบาง
วัดเชียงทอง มรดกโลกหลวงพระบาง
ทัวร์หลวงพระบางกับน้ำตกใหญ่ : หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางผ่านทางเวียงจันทน์,ทัวร์เด่นลาวหลวงพระบาง,แอ่วลาวหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางมันส์สนุกต้องสมปองทัวร์,ทัวร์หลวงพระบางต้องพี่ปองเลย,ทัวร์หลวงพระบาง-วังเวียง,ทัวร์หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน,ทัวร์หลวงพระบาง-เวียงจันทน์,ทัวร์หลวงพระบาง-ลาวเหนือ,ท่องเที่ยวหลวงพระบาง,พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง,หลวงพระบางมากด้วยชนเผ่า,ทัวร์หลวงพระบางไปดูชนเผ่า
ทัวร์หลวงพระบาง เยี่ยมชมน้ำตกสวยใส
ถ้ำติ่ง : หลวงพระบาง,แจ่วบองหลวงพระบางดังมาก,เครื่องเงินหลวงพระบางลือชื่อ,แจ่วมะกอกหลวงพระบาง,ประเพณีหลวงพระบาง,บายสีหลวงพระบาง,หลวงพระบางมีพระธาตุพูสี,ทัวร์หลวงพระบาง-เวียงจันทน์,ทัวร์หลวงพระบางไปตาดแส้,ทัวร์หลวงพระบางไปบ้านช่างไห,ทัวร์หลวงพระบางไปบ้านผานม,ทัวร์หลวงพระบางสัมผัสชาวเขา,ภาษาลาวหลวงพระบาง,ข้าวจี่หลวงพระบาง,หลวงพระบางกับพระสงฆ์เข้ากันดีจัง
ทัวร์หลวงพระบาง พาขึ้นถ้ำติ่ง
ทัวร์หลวงพระบาง พาล่องเรือ หากสนใจ
ลุยหลวงพระบางกันดีกว่า,บินไปหลวงพระบาง,รถไปหลวงพระบาง,กินกันให้อร่อยที่หลวงพระบาง,ปีใหม่ลาวที่หลวงพระบาง,ชุมนุมกันที่หลวงพระบาง,ไทยลาวแน่นมากที่หลวงพระบาง,สาวลาวหลวงพระบางสวย,หลงใหลหลวงพระบางแล้วเรา,เสน่ห์หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางเปี่ยมมนต์ขลัง,ไปทัวร์หลวงพระบางแล้วติดใจ,ขอไปลาวหลวงพระบาง,ข้าวเหนียวหลวงพระบางอร่อย,ตลาดมืดหลวงพระบาง,ตลาดจีนในหลวงพระบาง,
ทัวร์หลวงพระบาง สัมผัสทะเลหมอก
หลวงพระบางเมืองเก่า,เที่ยวหลวงพระบางกับเรา,ทัวร์หลวงพระบางลาวโบราณกับเราสิ,เรือไปหลวงพระบาง,ห้วยทราย-หลวงพระบาง,หนองคาย-หลวงพระบาง,เวียงจันทน์ไปหลวงพระบาง,อุดรไปหลวงพระบาง,กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง,หลวงพระบางบินไปกับลาวแอร์ไลน์,ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับบางกอกแอร์เวย์,ทัวร์หลวงพระบางไปโดยรถบัสวีไอพี,ทัวร์หลวงพระบางไปทางรถที่มีเบาะนวดไฟฟ้า,ทัวร์หลวงพระบางกับรถไฟตั๋วนอน,สบายดีหลวงพระบาง,ประสบการณ์จากหลวงพระบาง,พระนับร้อยที่หลวงพระบาง,วัฒนธรรมหลวงพระบาง,อักษรลาวหลวงพระบางโบราณมาก,พระบางที่หลวงพระบาง,พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง,ข้าวจี่หลวงพระบาง,หวลกลับหลวงพระบาง,พุ่งไปหลวงพระบาง,เรื่องราวของหลวงพระบาง,ชื่นชมหลวงพระบางมรดกโลก,เสน่ห์เมืองหลวงพระบาง,รวมราวหลวงพระบาง,เที่ยวหลวงพระบางทางรถไฟหรือรถบัสหรือเครื่องบิน,เครื่องเงินหลวงพระบาง,หลวงพระบางยอดนิยมของคนไทย,หลวงพระบางเต็มไปด้วยหมอก,
ทัวร์หลวงพระบาง พาเล่นน้ำตก
ทัวร์หลวงพระบางมีลาวหลวงพระบางให้เห็น,ทัวร์หลวงพระบางจัดอาหารหลวงพระบางให้,ทัวร์หลวงพระบางมีชาวหลวงพระบางมาต้อนรับ,ทัวร์หลวงพระบางพาถึงหลวงพระบางเมืองในฝัน,ทัวร์หลวงพระบางเห็นหลวงพระบางบ้านเมืองในอดีต,ทัวร์หลวงพระบางมายลหลวงพระบางประเพณีโบราณ,ทัวร์หลวงพระบางพาใส่บาตรพระหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางพาตะลึงเมืองเก่าหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางดูประเพณีหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางเห็นถึงน้ำใจชาวหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางมีตลาดหลวงพระบางที่ต้องไป,ทัวร์หลวงพระบางพาเที่ยวชมร้านค้าในหลวงพระบาง,บุกเดี่ยวหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางชวนกันไปหลวงพระบาง
ทัวร์หลวงพระบาง เน้นซื้อผ้าไหมลาว
 
 

 

 

     
  รวมพลคนไปลาว แจม / จอย มารวมตัวกันไปได้เลย ทัวร์หลวงพระบาง
  การจองทัวร / การติดต่อ / สอบถาม / Msn / Email ทัวร์หลวงพระบางไปจีนสิบสองปันนาได้
  โปรแกรมท่องเที่ยวลาวหลวงพระบางลองเลือกสักทริปสิ ทัวร์หลวงพระบางที่นำหน้ามาตลอด
     
ทัวร์หลวงพระบางต้องสมปองทัวร์ 3 วัน / ทัวร์หลวงพระบาง มาทางหนองคาย-เวียงจันทน์ / รถทัวร์ ทัวร์หลวงพระบางที่ได้รับความนิยมสุดๆ
ทัวร์หลวงพระบางพามาเที่ยวหลวงพระบาง-เที่ยวหลวงพระบางทางหนองคาย,เที่ยวหลวงพระบางทางรถบัส,เที่ยวหลวงพระบางทางเครื่องบิน,เที่ยวหลวงพระบางกับสมปองทัวร์,เที่ยวหลวงพระบางสนุกสุดมันส์กับพี่ปอง,เที่ยวหลวงพระบางมรดกโลก,เที่ยวหลวงพระบางสัมผัสลาวเหนือ, 3 วัน / ทัวร์หลวงพระบาง ไปรถทัวร์กลับรถไฟแอร์ตั๋วนอน ทัวร์หลวงพระบางออกรายการเชิญชวนให้ไปกัน,ทัวร์หลวงพระบางมีรายการน่าสนใจให้ท่านได้อ่านดู,ทัวร์หลวงพระบางนำพาท่านไปก่อนใคร
ทัวร์หลวงพระบางพาชมคนลาวหลวงพระบาง,อาหารหลวงพระบาง,ชาวหลวงพระบาง,หลวงพระบางเมืองในฝัน,หลวงพระบางบ้านเมืองในอดีต,หลวงพระบางประเพณีโบราณ,พระหลวงพระบาง,เมืองเก่าหลวงพระบาง,ประเพณีหลวงพระบาง,น้ำใจชาวหลวงพระบาง,ตลาดหลวงพระบาง,ร้านค้าในหลวงพระบาง,บุกเดี่ยวหลวงพระบาง,ชวนกันไปหลวงพระบาง,ใส่บาตรพระหลวงพระบาง,ตลาดมืดหลวงพระบาง,ถ้ำติ่งที่หลวงพระบาง,หลวงพระบางมรดกโลก,รถโบราณของหลวงพระบาง,หลวงพระบางแสนสงบ,หลวงพระบางที่ปรารถนา,บินไปหลวงพระบาง,หลวงพระบางทางรถ,หนองคายไปหลวงพระบาง,อุดร-หลวงพระบาง,เชียงของล่องเรือไปหลวงพระบาง,

3 วัน / ทัวร์หลวงพระบาง มาทางหนอคาย-รถทัวร์กลับรถไฟแอร์ตั๋วนอน

ทัวร์หลวงพระบางต้องพี่ปองเลย
ทัวร์หลวงพระบางล่องเรือทางน่าน 3 วัน / ทัวร์หลวงพระบาง / ไป-กลับ เครื่องบิน
ทัวร์หลวงพระบางที่จะไม่มีคำว่าผิดหวังให้เลย
ทัวร์หลวงพระบางไปล่องเรือที่เชียงราย 3 วัน / ทัวร์หลวงพระบาง บินไปกลับ-ลาวแอร์ไลน์
ทัวร์หลวงพระบางที่ไปทางรถบัส
 

-----------------------------------------------

 
ทัวร์หลวงพระบาง-ต่อฮานอย,ทัวร์หลวงพระบาง-ต่อเดียนเบียนฟู,ทัวร์หลวงพระบาง-ต่อจากเชียงราย,ทัวร์หลวงพระบางล่องเรือที่เชียงของ,ทัวร์หลวงพระบางล่องเรือจากเชียงราย,ทัวร์หลวงพระบางต่อเวียดนาม,ทัวร์หลวงพระบางต้องสมปองทัวร์,ทัวร์หลวงพระบางจากน่าน,ทัวร์หลวงพระบางจากเลย,ทัวร์หลวงพระบางจากอุดร,ทัวร์หลวงพระบางจากกรุงเทพฯ,ทัวร์หลวงพระบางชมชนเผ่ามากมาย,ทัวร์หลวงพระบางสัมผัสลาวเหนือ,ทัวร์หลวงพระบางบินลาวแอร์ไลน์,ทัวร์หลวงพระบางบินแฮปปี้แอร์,ทัวร์หลวงพระบางทางเรือ, 4 วัน / ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง-เวียงจันทน์-รถทัวร์ -ไป-กลับ ทัวร์หลวงพระบางมีพี่ปองคอยบริหารเยี่ยมยอด,ทัวร์หลวงพระบางของสมปองทัวร์ชื่อเสียงดีคุณภาพเด่น,ทัวร์หลวงพระบางชั้นยอด,ทัวร์หลวงพระบางที่ทุกคนยอมรับ,
4 วัน / ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง-รถไฟ แอร์นอนไป ทั้งไปและกลับ ทัวร์หลวงพระบางไปทางเครื่องบิน
ทัวร์หลวงพระบางต้องบินไปกับทัวร์หลวงพระบาง,หลวงพระบางกับทัวร์หลวงพระบาง,บินลงหลวงพระบางทัวร์หลวงพระบางมารอรับทันที,ไปทัวร์หลวงพระบางบินไปกับการบินลาว,ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับแฮปปี้แอร์ไลน์,บินหลวงพระบางด้วยแฮปปี้แอร์ไลน์,เที่ยวแบบทัวร์กับทัวร์หลวงพระบาง,บินสู่หลวงพระบางของแฮปปี้แอร์ไลน์,บินสู่หลวงพระบางกับบางกอกแอร์เวย์,ทัวร์หลวงพระบางบินสู่หลวงพระบางร่วมกับการบินลาว, 4 วัน   ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง-เวียงจันทน์ -รถทัวร์ กลับรถไฟ แอร์นอน ทัวร์หลวงพระบางที่ฝากเอาไว้ในอ้อมกอดทุกท่าน
ทัวร์หลวงพระบางเที่ยวทั่วหลวงพระบาง,ไปหลวงพระบางกับทัวร์หลวงพระบาง,คลิกทัวร์หลวงพระบางได้เลย,เที่ยวหลวงพระบางกับทัวร์หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางช่ำชองยุทธ์,รักหลวงพระบางเพราะไปกับทัวร์หลวงพระบางมา,สัมผัสทัวร์หลวงพระบางของพี่ปองสิ,แอ่วทัวร์หลวงพระบางกับสมปองทัวร์,ประทับใจทัวร์หลวงพระบางของพี่ปอง,ภาพทัวร์หลวงพระบางที่แสนประทับใจ,รูปภาพจากทัวร์หลวงพระบาง, เชี่ยวชาญเส้นทางหลวงพระบางต้องไปกับทัวร์หลวงพระบางของพี่ปองสิ,ทัวร์หลวงพระบางต้องมีตลาดมืดทุกแห่งเลย, 4 วัน / ทัวร์หลวงพระบาง มาทางอุดร-เวียงจันทน์- ไปกลับทางเครื่องบิน ทัวร์หลวงพระบางมีสอนภาษาลาววันละคำ
ทัวร์หลวงพระบาง-ถ้ำติ่ง,ทัวร์หลวงพระบาง-ตักบาตรพระ,ทัวร์หลวงพระบาง-น้ำตกตาดแส้,ทัวร์หลวงพระบาง-เวียงจันทน์,ทัวร์หลวงพระบาง-ตลาดเช้า,ทัวร์หลวงพระบาง-งานประเพณีบายสี,ทัวร์หลวงพระบาง-ทางรถไฟ,ทัวร์หลวงพระบาง-ทางรถบัส,ทัวร์หลวงพระบาง-ทางเครื่องบิน,ทัวร์หลวงพระบาง-ทางเรือ,ทัวร์หลวงพระบาง-วังเวียง,บินไปหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางทางเครื่องบิน.ลาวหลวงพระบางบินไป,เครื่องบินไปหลวงพระบาง,บินลัดฟ้าสู่หลวงพระบาง,บินบางกอกแอร์เวย์ไปหลวงพระบาง, 4 วัน / ทัวร์หลวงพระบาง บินลงเวียงจันทน์ กลับบินจากหลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบางของพี่ปองกินแยะจัง
4 วัน / ทัวร์หลวงพระบาง ไปรถกลับเครื่องบิน ทัวร์หลวงพระบางควบทุ่งไหหิน
ทัวร์หลวงพระบางต่อจีน 4 วัน / อุดร - หลวงพระบาง / การบินไทย ทัวร์หลวงพระบางกับการตักบาตรข้าวเหนียว
 

--------------------------------------------------

 
ทัวร์หลวงพระบางมาเที่ยวหลวงพระบางกับเมืองวัฒนธรรมโบราณ,สัมผัสหลวงพระบางอันแสนสงบ,หลวงพระบางเมืองหลวงเก่าในอดีตของลาว,ชมเมืองหลวงพระบางได้ข้อคิดหลากหลาย,มาหลวงพระบางดูความเป็นอยู่ของคนหลวงพระบาง,ถึงหลวงพระบางต้องลองทานอาหารของคนหลวงพระบาง,อาหารหลวงพระบางที่ขึ้นชื่อคือ เอาะหลาม,สาวหลวงพระบางหน้าตาไสซื่อบริสุทธิ์,ชาวหลวงพระบางจิตใจเยือกเย็นเปี่ยมไมตรี, 5 วัน / ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง-เวียงจันทน์-รถทัวร์ - ไป-กลับ ทัวร์หลวงพระบางพาชมตาดกวางชี
ทัวร์หลวงพระบางชมลาวหลวงพระบาง,อาหารหลวงพระบาง,ชาวหลวงพระบาง,หลวงพระบางเมืองในฝัน,หลวงพระบางบ้านเมืองในอดีต,หลวงพระบางประเพณีโบราณ,พระหลวงพระบาง,เมืองเก่าหลวงพระบาง,ประเพณีหลวงพระบาง,น้ำใจชาวหลวงพระบาง,ตลาดหลวงพระบาง,ร้านค้าในหลวงพระบาง,บุกเดี่ยวหลวงพระบาง,ชวนกันไปหลวงพระบาง,ใส่บาตรพระหลวงพระบาง,ตลาดมืดหลวงพระบาง,ถ้ำติ่งที่หลวงพระบาง,หลวงพระบางมรดกโลก,รถโบราณของหลวงพระบาง,หลวงพระบางแสนสงบ,หลวงพระบางที่ปรารถนา,บินไปหลวงพระบาง,หลวงพระบางทางรถ,หนองคายไปหลวงพระบาง,อุดร-หลวงพระบาง,เชียงของล่องเรือไปหลวงพระบาง,พระบางในหลวงพระบาง 5 วัน / ทัวร์หลวงพระบาง ทุ่งไหหิน-รถทัวร์ าไป-กลับ ทัวร์หลวงพระบางพาเที่ยวชมตาดแส้
ทัวร์หลวงพระบางที่เชียงใหม่-หลวงพระบาง,สุวรรณภูมิบินตรงหลวงพระบาง,ก่อนไปหลวงพระบาง,เยือนเมืองหลวงพระบาง,ถนนลอยฟ้าสู่หลวงพระบาง,หลวงพระบางเมืองในหุบเขา,มหาสมุทรหมอกที่หลวงพระบาง,แจ่วบองหลวงพระบาง,ไคแผ่นลือชื่อหลวงพระบาง,สลัดหลวงพระบาง,ล่องเรือในหลวงพระบาง,หลวงพระบางไปถ้ำติ่ง,หลวงพระบางไปบ้านช่างค้อง,ไปหลวงพระบางต้องบเยี่ยมบ้านผานม, 5 วัน / ทัวร์หลวงพระบาง ทุ่งไหหิน-รถทัวร์กลับรถไฟแอร์ตั๋วนอน ทัวร์หลวงพระบางยอดนิยมที่คนถามหาก็คือสมปองทัวร์
ทัวร์หลวงพระบางมีชมพระธาตุโพนเพราที่หลวงพระบาง,ตลาดโพสีใหญ่ทีสุดในหลวงพระบาง,หลวงพระบางมีตลาดจีนด้วย,หลวงพระบางมีหลายชนเผ่า,ตลาดเช้าหลวงพระบาง,เจ้ามหาชีวิตหลวงพระบาง,ท่องลาวหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบาง,เมืองหลวงพระบาง,เอาะหลามยอดอร่อยของเมืองหลวงพระบาง,แจ่วหลวงพระบางต้องแจ่วหมากเลน,แจ่วมะกอกของหลวงพระบางไม่เป็นรอง,ส้มตำหลวงพระบาง,ไปมันส์ฮาที่หลวงพระบางกับพี่ปอง,ไปสนุกกันที่หลวงพระบาง,ท่าเต้นหลวงพระบาง,บาสล็อปอันลือชื่อของหลวงพระบาง, 5 วัน / เวียงจันทร์ ทุ่งไหหิน-หลวงพระบาง-ไปกลับ เครื่องบิน ทัวร์หลวงพระบางกับรถไฟต๋วนอนไป
ทัวร์หลวงพระบางแน่จริงต้องไปหลวงพระบาง,ขอท้าไปหลวงพระบาง,เยือนหลวงพระบาง,เครื่องเงินมากมีที่หลวงพระบาง,หลวงพระบางมีแต่ความสงบ,หลวงพระบางดินแดนลาวเหนือ,หลวงพระบางที่คนมาจากหลายมุมของโลก,เรือล่มที่หลวงพระบาง,ลาทีหลวงพระบาง,สัมผัสหลวงพระบาง,หลวงพระบางทางเครื่องบิน,หลวงพระบางทางรถ,หลวงพระบางทางรถไฟแอร์ตั๋วนอน,หลวงพระบางไปทางหนองคาย,หลวงพระบางไปทางอุดร,หลวงพระบางไปทางเวียงจัน่ทน์,หลวงพระบางทางเหนือของลาว,หลวงพระบางทั้งหมดทั้งลาวเหนือและลาวใต้,หลวงพระบาง-วังเวียง,หลวงพระบางเมืองแสนประทับใจ,เวียงจันทน์,หลวงพระบาง-บ้านช่างไห,หลวงพระบาง-เดียนเบียนฟู,หลวงพระบาง-ถ้ำติ่ง,หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน,หลวงพระบาง-มรดกโลก,หลวงพระบางเมืองหลวงเก่าของลาว, 5 วัน / ทัวร์หลวงพระบาง ไปรถไฟตั๋วนอน กลับ เครื่องบิน ทัวร์หลวงพระบางสบายๆไปกับพี่ปอง
ทัวร์หลวงพระบางพาชมนางสังขารเมืองหลวงพระบาง,เรือนพักหลวงพระบาง,ประเพณีสู่ขวัญที่หลวงพระบาง,หลวงพระบางมรดกโลกที่คงอยู่,ทัวร์หลวงพระบางต้องไปกับพี่ปอง,ไปหลวงพระบางกับพี่ปอง,หลวงพระบางมากด้วยชนเผ่า,ทัวร์หลวงพระบางต้องพี่ปองสิ,ทัวร์หลวงพระบางผ่านหนองคาย,ทัวร์หลวงพระบางผ่านอุดร,ทัวร์หลวงพระบางผ่านทางเวียงจันทน์,ทัวร์เด่นลาวหลวงพระบาง,แอ่วลาวหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางมันส์สนุกต้องสมปองทัวร์,ทัวร์หลวงพระบางต้องพี่ปองเลย,ทัวร์หลวงพระบาง-วังเวียง,ทัวร์หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน,ทัวร์หลวงพระบาง-เวียงจันทน์,ทัวร์หลวงพระบาง-ลาวเหนือ,ท่องเที่ยวหลวงพระบาง,พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง, 5 วัน / ทัวร์หลวงพระบาง เดียนเบียนฟู - เครื่องบิน ทัวร์หลวงพระบางไปแล้วจะหลงไหล
ทัวร์หลวงพระบางมากด้วยชนเผ่า,ทัวร์หลวงพระบางไปดูชนเผ่า,แจ่วบองหลวงพระบางดังมาก,เครื่องเงินหลวงพระบางลือชื่อ,แจ่วมะกอกหลวงพระบาง,ประเพณีหลวงพระบาง,บายสีหลวงพระบาง,หลวงพระบางมีพระธาตุพูสี,ทัวร์หลวงพระบาง-เวียงจันทน์,ทัวร์หลวงพระบางไปตาดแส้,ทัวร์หลวงพระบางไปบ้านช่างไห,ทัวร์หลวงพระบางไปบ้านผานม,ทัวร์หลวงพระบางสัมผัสชาวเขา,ภาษาลาวหลวงพระบาง,ข้าวจี่หลวงพระบาง,หลวงพระบางกับพระสงฆ์เข้ากันดีจัง,ลุยหลวงพระบางกันดีกว่า,บินไปหลวงพระบาง,รถไปหลวงพระบาง,กินกันให้อร่อยที่หลวงพระบาง,ปีใหม่ลาวที่หลวงพระบาง,ชุมนุมกันที่หลวงพระบาง,ไทยลาวแน่นมากที่หลวงพระบาง,สาวลาวหลวงพระบางสวย,หลงใหลหลวงพระบางแล้วเรา,เสน่ห์หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางเปี่ยมมนต์ขลัง,ไปทัวร์หลวงพระบางแล้วติดใจ,ขอไปลาวหลวงพระบาง,ข้าวเหนียวหลวงพระบางอร่อย,ตลาดมืดหลวงพระบาง,ตลาดจีนในหลวงพระบาง, 6 วัน / ทัวร์หลวงพระบาง ไปรถบัส กลับ ทาง เครื่องบิน ทัวร์หลวงพระบางเยี่ยมสุดๆเลย
 

---------------------------------------------------

 
ทัวร์หลวงพระบาง-น้ำตกตาดทอง,หลวงพระบาง-วัดเชียงทอง,หลวงพระบางไก่อร่อย,ทัวร์หลวงพระบางควบเวียดนาม,ทัวร์หลวงพระบางกับจีนสิบสองปันนา,ทัวร์หลวงพระบาง-ฮานอย,ทัวรหลวงพระบาง-เดียนเบียนฟู,ลาวหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบาง-เวียงจันทน์,จองทัวร์หลวงพระบาง,จองลาวหลวงพระบาง,ทัวร์บินหลวงพระบาง,บินกับทัวร์หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับพี่ปอง,ทัวร์หลวงพระบางบินสบายไปกับแอร์ลาว, ทัวร์หลวงพระบางชมสาวลาว,ทัวร์หลวงพระบางสัมผัสอาหารลาวแท้ๆ, ทัวร์หลวงพระบาง เดียนเบียนฟู-ฮานอย ทัวร์หลวงพระบางของสมปองทัวร์เยี่ยมที่สุด
ทัวร์หลวงพระบางเที่ยวชมหลวงพระบางเมืองเก่า,เที่ยวหลวงพระบางกับเรา,ทัวร์หลวงพระบางลาวโบราณกับเราสิ,เรือไปหลวงพระบาง,ห้วยทราย-หลวงพระบาง,หนองคาย-หลวงพระบาง,เวียงจันทน์ไปหลวงพระบาง,ทัวร์อุดรไปหลวงพระบาง,กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง,หลวงพระบางบินไปกับลาวแอร์ไลน์,ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับบางกอกแอร์เวย์,ทัวร์หลวงพระบางไปโดยรถบัสวีไอพี,ทัวร์หลวงพระบางไปทางรถที่มีเบาะนวดไฟฟ้า,ทัวร์หลวงพระบางกับรถไฟตั๋วนอน,สบายดีหลวงพระบาง,ประสบการณ์จากหลวงพระบาง,พระนับร้อยที่หลวงพระบาง,วัฒนธรรมหลวงพระบาง,อักษรลาวหลวงพระบางโบราณมาก,พระบางที่หลวงพระบาง,พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง, ทัวร์หลวงพระบาง จีนสิบสองปันนา-เชียงราย ทัวร์หลวงพระบางที่ใครต่างพากันเลือกที่จะไปด้วย
ทัวร์หลวงพระบางไปกินข้าวจี่หลวงพระบาง,หวลกลับหลวงพระบาง,พุ่งไปหลวงพระบาง,เรื่องราวของหลวงพระบาง,ชื่นชมหลวงพระบางมรดกโลก,เสน่ห์เมืองหลวงพระบาง,รวมเรื่องหลวงพระบาง,เที่ยวหลวงพระบางทางรถไฟหรือรถบัสหรือเครื่องบิน,เครื่องเงินหลวงพระบาง,หลวงพระบางยอดนิยมของคนไทย,หลวงพระบางเต็มไปด้วยหมอก,ทัวร์หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบาง-มรดกโลก,ทัวร์หลวงพระบาง-วัฒนธรรมโบราณ,ทัวร์หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางชี,ทัวร์หลวงพระบาง-บ้านช่างไห,ทัวร์หลวงพระบาง-วัดเชียงทอง, ทัวร์หลวงพระบาง ฮานอย-ฮาลองเบย์ ทัวร์หลวงพระบางร่วมกับทัวร์ไทยของสมปองทัวร์
ทัวร์หลวงพระบางบินกับลาวแอร์ไลน์,หลวงพระบางบินไปกับบางกอกแอร์เวย์,ขึ้นเครื่องไปหลวงพระบาง,ลงเครื่องที่หลวงพระบาง,เที่ยวบินหลวงพระบาง,หลวงพระบางบินไปได้แล้ว,หลวงพระบางบินตรง,หลวงพระบางบินจากกรุงเทพฯ,หลวงพระบางบินจากเวียงจันทน์,บินลัดฟ้าสู่หลวงพระบาง,บินหลวงพระบางชั่วโมงกว่าๆ,หลวงพระบาง-เครื่องบิน,หลวงพระบาง-บินบางกอกแอร์เวย์,หลวงพระบาง-บินลาวแอร์ไลน์ ทัวร์หลวงพระบาง คุนหมิง ทัวร์หลวงพระบางพาคุณไปให้ถึงฝัน
ทัวร์หลวงพระบางต้องไปสนุกกับพี่ปองสิ,ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียง,ทัวร์หลวงพระบางนัดเจอกันที่หนองคาย,ทัวร์หลวงพระบางเจอกันที่สถานีรถไฟ,ทัวร์หลวงพระบางเจอกันที่เชียงราย,ไกด์ลาวมาคุมทัวร์หลวงพระบาง,สาวลาวหลวงพระบางมารอรับลูกทัวร์ที่หนองคาย,เที่ยวทัวร์หลวงพระบางที่มีพี่ปองดูแลสิ,ไปทัวร์หลวงพระบางสนุกจัง,เที่ยวทัวร์สนุกไปทัวร์หลวงพระบางของโปรแกรมทัวร์ดอทคอมเยี่ยมจัง,ทัวร์หลวงพระบางต้องprogramtour.com,ไปหลวงพระบางต้องไปกับprogramtour.com,แอ่วกับทัวร์หลวงพระบางต้องprogramtour.comเลย, พระราชวังหลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบางชวนคุณชมมรดกโลกลาว
ทัวร์หลวงพระบางกับพี่ปองสิ,ทัวร์หลวงพระบางควบวังเวียง,ทัวร์หลวงพระบางนัดเจอกันที่หนองคาย,ทัวร์หลวงพระบางเจอกันที่สถานีรถไฟ,ทัวร์หลวงพระบางเจอกันที่เชียงราย,ไกด์ลาวมาคุมทัวร์หลวงพระบาง,สาวลาวหลวงพระบางมารอรับลูกทัวร์ที่หนองคาย,เที่ยวทัวร์หลวงพระบางที่มีพี่ปองดูแลสิ,ไปทัวร์หลวงพระบางสนุกจัง,เที่ยวทัวร์สนุกไปทัวร์หลวงพระบางของโปรแกรมทัวร์ดอทคอมเยี่ยมจัง,ทัวร์หลวงพระบางต้องprogramtour.com,ไปหลวงพระบางต้องไปกับprogramtour.com,แอ่วกับทัวร์หลวงพระบางต้องprogramtour.comเลย, ภาพหลวงพระบาง บันเทิงใจ บันเทิงปาก วัน ปิยะ 49 ทัวร์หลวงพระบางพาชื่นชมมรดกลาว
ทัวร์หลวงพระบางว้าวทัวร์หลวงพระบางของพี่ปองอยู่นี่เอง,มันส์สนุกกับทัวร์หลวงพระบางต้องprogramtour.com,สุดฮากับทัวร์หลวงพระบางต้องprogramtour.comสิ,จองทัวร์หลวงพระบางกับพี่ปองต้องไปprogramtour.com,จองทัวร์หลวงพระบางนัดพี่ปองที่หนองคาย,ค้นหาหลวงพระบางต้องprogramtour.comสิ,อยากไปเที่ยวหลวงพระบางค้นในprogramtour.com,ค้นหาทัวร์หลวงพระบางในprogramtour.com, ภาพเที่ยวหลวงพระบาง ของกลุ่มวิศวะบางมด ทางรถไฟ ทัวร์หลวงพระบางสานฝันให้ทุกท่านได้เยือนถิ่นลาว
ทัวร์หลวงพระบางเที่ยวหลวงพระบางให้สนุกไปกับสมปองทัวร์,โปรแกรมหลวงพระบางในprogramtour.com,แพ็กเก็จทัวร์หลวงพระบางของprogramtour.com,แพกเกจทัวร์หลวงพระบางของพี่ปอง,แพคเกจทัวร์หลวงพระบางของสมปองทัวร์,เที่ยวหลวงพระบางให้ลึกถึงแก่นกับprogramtour.com,ห้ามพลาดแพคเกจทัวร์หลวงพระบางของพี่ปองสิ,โปรแกรมทัวร์หลวงพระบางของพี่ปองดีจริงๆ, ชมภาพหลวงพระบาง เมื่อ  28-02 กพ ทัวร์หลวงพระบางมารอต้อนรับทุกท่าน
ทัวร์หลวงพระบางพาเที่ยววัฒนธรรมลาวกับทัวร์หลวงพระบางในprogramtour.com,โปรแกรมทัวร์ลาวหลวงพระบางสุดยอดต้องprogramtour.com,ในprogramtour.comเต็มเปี่ยมเรื่องหลวงพระบาง,เสน่ห์ทัวร์หลวงพระบางอยู่ที่พี่ปองมากกว่านะ555,รักเที่ยวแบบทัวร์ไปหลวงพระบางต้องprogramtour.com,โปรกรมทัวร์ลาวหลวงพระบางหลากหลายมากในโปรแกรมทัวร์ดอทคอม,โปรแกรมทัวร์หลวงพระบางมีเยอะจังที่programtour.com,อยากไปทัวร์หลวงพระบางของprogramtour.com,programtour.comจัดทัวร์ลาวหลวงพระบางเยี่ยมมาก,  หลวงพระบาง วันมาฆบูชากับลูกทริป 22 คน ทัวร์หลวงพระบางเปี่ยมน้ำใจพาทุกท่านไปทัวร์ลาวอย่างอิ่มหนำสำราญ
ทัวร์หลวงพระบางเล่าประวัติความเป็นมาของหลวงพระบางมีมากในprogramtour.com,แผนที่หลวงพระบางมีไหมในprogramtour.com,ประวัติหลวงพระบางต้องให้พี่ปองเล่า,ที่พักหลวงพระบางมีมากมายในprogramtour.com,ที่พักหลวงพระบางดีหน่อยไม่แพงต้องพิไลลักษณ์,แผนที่หลวงพระบางใกล้สุดเข้าทางหนองคาย,แผนที่หลวงพระบางมีขายที่ไหน,อยากได้แผนที่หลวงพระบางจัง,มีแผนที่หลวงพระบางที่ไหนขายบ้าง,ค้นหาแผนที่หลวงพระบางไปเชียงขวางสักหน่อย,ที่พักหลวงพระบางโรงแรมวังทองอยู่ไหนหว่า,ที่พักหลวงพระบางจะหาจากที่ไหนได้บ้างหนอ, ประวัติความป็นมาหลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบางร่วมมือกับทัวร์เวียดนาม
ทัวร์หลวงพระบางเล่าประวัติหลวงพระบางมีเยอะจัง,ประวัติหลวงพระบางอันยาวนานต้องให้ไกด์หลวงพระบางเล่า,ขอแผนที่หลวงพระบางจากไกด์ลาวดีกว่า,โปรแกรมทัวร์หลวงพระบางไปขอที่สมปองทัวร์สิลโปรแกรมทัวร์หลวงพระบางดีๆทั้งนั้นในprogramtour.com, ภาพวันปีใหม่ที่หลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบางต้องจองแต่เนิ่นๆ
ทัวร์หลวงพระบางรู้ประวัติหลวงพระบางอย่างดี,หากให้เล่าประวัติหลวงพระบางต้องให้ไกด์หลวงพระบางบรรยายสิ,ไกด์หลวงพระบางกางแผนที่หลวงพระบางแล้ว,แถมเล่าโปรแกรมทัวร์หลวงพระบางอย่างออกรส,เที่ยวเสร็จพากลับที่พักหลวงพระบาง,มาทัวร์หลวงพระบางเที่ยวสนุกจัง,เที่ยวหลวงพระบางต้องได้อย่างนี้สิ, หลวงพระบาง สุดยอดเมืองท่องเที่ยวลาว ทัวร์หลวงพระบางไปรถไฟกลับเครื่องบิน
ทัวร์หลวงพระบางรู้ซึ้งประวัติหลวงพระบางกับโปรแกรมทัวร์ดอทคอม,ไกด์หลวงพระบางของพี่ปองเก่งจัง,ไกด์หลวงพระบางชอบพกแผนที่หลวงพระบางติดตัว,รายการทัวร์หลวงพระบางมีเพียบที่โปรแกรมทัวร์ดอทคอม,จัดที่พักหลวงพระบางดีๆให้ต้องทัวร์หลวงพระบางอย่างพี่ปองเค้าสิ, แกลลอรี่ภาพหลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบางพาอิ่มบุญไปตามๆกัน
ทัวร์หลวงพระบางพาบินตรงหลวงพระบาง,บินหลวงพระบางกับลาวแอร์ไลน์,บินหลวงพระบางจากอุดร,บินหลวงพระบางจากเวียงจันทน์,บินหลวงพระบางจากสุวรรณภูมิ,หลวงพระบางทางเครื่องบิน,ไปหลวงพระบางบินไป,ไปลาวบินไปกับลาวแอร์ไลน์,หลวงพระบางทางเครื่องบิน,ลาวหลวงพระบางทางเครื่องบิน,เที่ยวหลวงพระบางบินไป,ทัวร์บินไปหลวงพระบาง,บินไปหลวงพระบางสบายกาย,แพ็กเกจบินไปหลวงพระบาง,ทริปบินไปหลวงพระบาง,ท่องเที่ยวบินไปหลวงพระบาง,ทัวร์สบายบินไปหลวงพระบาง,บินไปหลวงพระบางกับพี่ปอง,ไปสบายบินไปหลวงพระบางสิ,พี่ปองพาบินไปหลวงพระบาง,ประหยัดเวลาบินไปหลวงพระบางเลย,ไม่อยากนั่งรถก็บินไปหลวงพระบางสิ,สนามบินหลวงพระบาง,สรุเวลาบินไปหลวงพระบาง,ระยะเวลาบินไปหลวงพระบาง,เที่ยวบินหลวงพระบาง,กำหนดเวลาบินไปหลวงพระบาง,ภูเก็ตหลวงพระบาง,หลวงพระบางภูเก็ต, ปรียบเทียบ หลวงพระบางกับ ฮอยอัน ทัวร์หลวงพระบางช่วยนำบุญจากคนไทยไปถวายถึงที่ลาว
ทัวร์หลวงพระบางไปเที่ยวทั่วหลวงพระบาง,ไปหลวงพระบาง-เวียงจันทน์,ไปหลวงพระบาง-วังเวียง,ไปหลวงพระบาง-โดยบินไปกับแอร์เอซีย,ไปหลวงพระบาง-บินไปกับบางกอกแอร์เวย์,ไปหลวงพระบาง-ผ่านหนองคาย,ไปหลวงพระบาง-ผ่านทางอุดร,ไปหลวงพระบาง-ผ่านทางเชียงราย,ไปหลวงพระบาง-ทางรถไฟไปหลวงพระบาง-ทางรถบัส ทุ่งไหหินกับหลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบางยอดเยี่ยมกระเทียมดอง
ทัวร์หลวงพระบางพาเที่ยวรอบหลวงพระบาง-เที่ยวหลวงพระบางทางหนองคาย,เที่ยวหลวงพระบางทางรถบัส,เที่ยวหลวงพระบางทางเครื่องบิน,เที่ยวหลวงพระบางกับสมปองทัวร์,เที่ยวหลวงพระบางสนุกสุดมันส์กับพี่ปอง,เที่ยวหลวงพระบางมรดกโลก,เที่ยวหลวงพระบางสัมผัสลาวเหนือ, ลุยเดี่ยวสู่หลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบางพาชมร่องรอยในอดีต
ทัวร์หลวงพระบางพามาแอ่วหลวงพระบาง,มาหลวงพระบางเจอคนลาวใจซื่อ,มาหลวงพระบางกินอาหารลาว,มาหลวงพระบางดินแดนในอดีตที่ยังคงอยู่มาลาวหลวงพระบาง,มาหลวงพระบางลาวเหนือ,มาหลวงพระบางเมืองแสนสงบของลาว,มาเมืองสงบอย่างหลวงพระบาง, วัฒนธรรมประเพณีหลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบางต้องมาๆกับพี่ปองเท่านั้น
ทัวร์หลวงพระบางในลาวส่วนใหญ่ชอบหลวงพระบาง,ลาวเหนือเมืองหลวงพระบาง,ลาวหลวงพระบางทางเหนือของลาว,ลาวเหนือสาวหลวงพระบางขาวสวย,ลาวไทยพี่น้องกัน,ลาวหลวงพระบางที่คนไทยไปกันมากมาย,ลาวหลวงพระบางที่คนไทยใฝ่ฝัน, หลวงพระบาง เมืองงาม ทัวร์หลวงพระบางล่องเรือจากเชียงของ
ทัวร์หลวงพระบางนั่งเรือสปีดโบท สถานที่น่าสนใจของหลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบางสู่ลาวในอีดตหลายสิบปีที่ผ่านมา
ทัวร์หลวงพระบางล่องเรือทางเขียงของ สนใจจะไปดูรายละเอียดเที่ยวหลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบางมาโฉมใหม่เที่ยวมากกว่าเดิม
ทัวร์หลวงพระบางมาทางเชียงราย จองที่พักในหลวงพระบาง และ วังเวียง ทัวร์หลวงพระบางก่อเกิดมาจากลาวโบราณ
ทัวร์หลวงพระบางทางเรือ หลวงพระบาง กับสถานที่น่าสนใจ มากมาย ทัวร์หลวงพระบางผ่านทางเวียงจันทน์
ทัวร์หลวงพระบางทางเครื่องบิน หลวงพระบาง และประวัติความเป็นมา ทัวร์หลวงพระบางเข้าทางหนองคาย
ทัวร์หลวงพระบางเด่นด้านบริการนักท่องเที่ยว รวมเรื่องราวของหลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบางเข้าทางเชียงราย
ทัวร์หลวงพระบางเที่ยวชมมรดกโลกของลาว หลวงพระบาง และ ฮอยอันเมืองมรดกโลก ทัวร์หลวงพระบางนั่งเครื่องลงเชียงราย
ทัวร์หลวงพระบางสุดยอดท่องเที่ยวของลาว หลวงพระบาง กับทุ่งไหหิน ทัวร์หลวงพระบางชมพิพธภัณฑ์เจ้ามหาชีวิต
ทัวร์หลวงพระบางมาคอยให้บริการ มืองหลวงพระบาง อารยะธรรมแห่งอดีตกาล ทัวร์หลวงพระบางเข้าวัดเชียงทอง
ทัวร์หลวงพระบางรอๆต้อนรับทุกท่าน หลวงพระบาง ลมหายใจของกาลเวลา ทัวร์หลวงพระบางไปถ้ำติ่ง
ทัวร์หลวงพระบางที่รู้ลึกรู้มากในลาว ภาพหลวงพระบาง และวังเวียง ทัวร์หลวงพระบางพาลองกินแจ่วหมากเลน
ทัวร์หลวงพระบางที่ไม่ไปไม่รู้ วัดเชียทอง ณ หลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบางผ่านโพนฮง
ทัวร์หลวงพระบางเที่ยวทั่วลาวเหนือ หลวงพระบาง สุดยอดเมืองท่องเที่ยว ทัวร์หลวงพระบางแวะวังเวียง
ทัวร์หลวงพระบางควบทุ่งไหหิน สะบายดีหลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบางไปต่อทุ่งไหหิน
ทัวร์หลวงพระบางที่พี่ปองดูแล 9 นิราศหลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบางพาลองชิมอาหารลาว
ทัวร์หลวงพระบางเปี่ยมด้วยน้ำใจบริการ ตามหารักแท้ที่หลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบางยอดนิยมพาชมวิถีลาว
ทัวร์หลวงพระบางที่ทุกชาติยอมรับนับถือ หลวงพระบาง อัญญมณีแห่งอินโดจีน ทัวร์หลวงพระบางยอดฮิตติดลมบน
ทัวร์หลวงพระบางนำโดยสมปองทัวร์ หลวงพระบาง มนต์เสน่ห์ที่ไม่เคยเสื่อมคลาย ทัวร์หลวงพระบางต่อเดียนเบียนฟู
ทัวร์หลวงพระบางที่พาไปทุกที่ในลาว เรื่องลาวหลวงพระบาง ในขาว-ดำ ทัวร์หลวงพระบางที่ลาวภูมิใจ
ทัวร์หลวงพระบางที่ทุกคนต่างยอมรับ หอพิพิธภัณฑ์ที่หลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบางเปิดให้ชมโลกของลาวในอดีต
 

 

ทัวร์หลวงพระบาง จัดเซอร์ไพร์ทให้เรา,ทัวร์หลวงพระบาง ร่วมเป็นสุขกับคณะที่ไปทุกท่าน,

ทัวร์หลวงพระบาง ทำให้คิดถึงอดีตคนรักที่อยู่ที่นี่,ทัวร์หลวงพระบาง พามาตามหาแฟนที่จากไปนาน,

ทัวร์หลวงพระบาง ช่วยค้นหาคนไทยที่หายไปที่นี่,ทัวร์หลวงพระบาง เตือนคณะทัวร์ที่จะไปทุกท่าน,

ทัวร์หลวงพระบาง จัดทำของชำร่วยแจกให้,ทัวร์หลวงพระบาง จัดที่พักอย่างดีให้คณะทัวร์ที่ไปหลวงพระบาง,

ทัวร์หลวงพระบาง ร่วมแสดงความยินดีกับคนไทยที่ไปพบรักที่หลวงพระบาง,

ทัวร์หลวงพระบาง พาไปลองชิมกาแฟลาวรสเยี่ยม,ทัวร์หลวงพระบาง เอาแจ่วหมากเลนมาให้ลองทานดู,

ทัวร์หลวงพระบาง แจกไคแผ่นให้ลองชิมเผื่อสนใจจะซื้อ,

ทัวร์หลวงพระบาง บอกว่าคนลาวชอบกินหนังควายย่าง,ทัวร์หลวงพระบางร่วมกับโอท๊อบบ้านผานม

 

 

  ทัวร์หลวงพระบาง ไม่ไปแล้วจะสียใจ

 

โฮจิมินห์สาวน่ารักกว่าฮานอย,โฮจิมินห์-ดาลัด,โฮจิมินห์เมืองธุรกิจ,ไซ่ง่อนเจริญที่สุดในเวียดนาม,โฮจิมินห์เมืองแห่งอุตสาหกรรมของเวียดนาม,โฮจิมินห์-กู๋จี,โฮจิมินห์-วุงตาว,โฮจิมินห์-เวียดนามใต้,โฮจิมินห์-นาตรัง,โฮจิมินห์มีตลาดเบนถันใหญ่ที่สุด,โฮจิมินห์ต้องไปล่องแม่น้ำไซ่ง่อน,ไซ่ง่อนเวียดนามใต้,โฮจิมินห์-วุงตาว,โฮจิมินห์กูจี,โฮจิมินห์-สามเหลี่ยมแม่น้ำโขง,ไซ่ง่อน-ดาลัด,ไซ่ง่อน-กู๋จี,ไซ่ง่อน-วุงตาว,แม่น้ำไซ่ง่อน,เวียดนามใต้มีโฮจิมินห์,ทัวร์เวียดนามใต้,โฮจิมินห์-ตลาดเบนถัน,โฮจิมินห์-ไชน่าทาวน์,โฮจิมินห์-วัดเทียวหาว,โฮจิมินห์-ไปรษณีย์กลาง,โฮจิมินห์-รถติดมาก,โฮจิมินห์-จราจรจลาจล,โฮจิมินห์-เมืองธุรกิจของเวียดนามใต้,อนุสาวรีย์โฮจิมินห์,บินไปไซ่ง่อนเที่ยวเวียดนามกับพี่ปองสนุกแน่ หลวงพระบาง / 30-01 มค.54  , 01-03 > > 17,900 บาท PT
     
 
 
   
 
 
 
 
 
   
     

 

ทัวร์หลวงพระบาง จัดโดยสมปองทัวร์

ไปหลวงพระบางต้องไปกับprogramtour.com,แอ่วกับทัวร์หลวงพระบางต้องprogramtour.comเลย,

ทัวร์หลวงพระบาง หนึ่งในใจเรา,ทัวร์หลวงพระบาง ที่พาเรากับแฟนไปทั่วลาว,

ทัวร์หลวงพระบาง รังสรรค์ทุกสิ่งให้เรา,ทัวร์หลวงพระบาง ต้อนรับด้วยน้ำใจบริการอย่างแท้จริง,

ทัวร์หลวงพระบาง ทำหน้าที่บริการนักท่องเที่ยวอย่างเต็มใจ,

ทัวร์หลวงพระบาง ไม่ยอมให้ผู้ใช้บริการผิดหวังอย่างแน่นอน,ทัวร์หลวงพระบาง พร้อมจะดูแลท่านอย่างดี,

ทัวร์หลวงพระบาง เริ่มบริการแล้ว,ทัวร์หลวงพระบาง มาให้บริการจองการเดินทางแล้ว,

ทัวร์หลวงพระบาง ทำให้เรากับแฟนรักกันมากขึ้น

 

 

- ภาพเที่ยวหลวงพระบางของกลุ่มวิศวะบางมด ทางรถไฟ แอร์ ตั๋วนอน
-
ชมภาพวันปีใหม่หลวงพระบาง  1000 ภาพ
- ชมภาพการเดินทางหลวงพระบาง เมื่อ 29 - 01 ก.พ
- ภาพทำบุญวันมาฆบูชา ที่ หลวงพระบาง
- หลวงพระบางเมืองงาม
- หลวงพระบางสุดยอดเมืองท่องเที่ยว
-
แกลอรี่ ภาพหลวงพระบาง คลิกขยายภาพ่ได
- การเดินทางไป-กลับหลวงพระบาง   16,420 บาท
- รับจองที่พักในหลวงพระบาง และ วังเวียง
- สถานที่น่าสนใจ มากมายในหลวงพระบาง
- ประวัติความเป็นมาของหลวงพระบาง
- รวมเรื่องราวของหลวงพระบาง
- เมืองมรดกโลก ระหว่าง หลวงพระบาง และ ฮอยอัน
- ทุ่งไหหิน กับ หลวงพระบาง
- ลุยเดี่ยวสู่หลวงพระบาง
- วัฒนธรรมประเพณีหลวงพระบาง
- สนใจจะไปดูรายละเอียดเที่ยวหลวงพระบาง
- หลวงพระบางกับสถานที่น่าสนใจ มากมาย
- หลวงพระบางและประวัติความเป็นมา
- หลวงพระบาง และ ฮอยอันเมืองมรดกโลก
- หลวงพระบางกับทุ่งไหหิน
- มืองหลวงพระบาง อารยะธรรมแห่งอดีตกาล
- หลวงพระบางลมหายใจของกาลเวลา
- ภาพหลวงพระบางและวังเวียง
- วัดเชียทอง ณ หลวงพระบาง
- สะบายดีหลวงพระบาง
- 9 นิราศหลวงพระบาง
- หลวงพระบาง-เดียนเบียนฟู-ฮานอย
- หลวงพระบาง-จีนสิบสองปันนา-เชียงราย
- หลวงพระบาง-ฮานอย-ฮาลองเบย์
- หลวงพระบาง-คุนหมิง
- พระราชวังหลวงพระบาง
- ตามหารักแท้ที่หลวงพระบาง
- ลวงพระบางอัญญมณีแห่งอินโดจีน
- หลวงพระบาง มนต์เสน่ห์ที่ไม่เคยเสื่อมคลาย
- หอพิพิธภัณฑ์ที่หลวงพระบาง
- เรื่องลาวหลวงพระบาง ในขาว-ดำ

 

ทัวร์หลวงพระบาง บินสู่หลวงพระบางร่วมกับการบินลาว,ไปทัวร์หลวงพระบางกับพี่ปองสิ,

ทัวร์หลวงพระบาง ควบวังเวียง,ทัวร์หลวงพระบาง นัดเจอกันที่หนองคาย,

ทัวร์หลวงพระบาง เจอกันที่สถานีรถไฟ,ทัวร์หลวงพระบาง เจอกันที่เชียงราย,

ไกด์ลาวมาคุมทัวร์หลวงพระบาง,สาวลาวหลวงพระบางมารอรับลูกทัวร์ที่หนองคาย,

ทัวร์หลวงพระบาง ที่มีพี่ปองดูแลสิ,ไปทัวร์หลวงพระบางสนุกจัง

,เที่ยวทัวร์สนุกไปทัวร์หลวงพระบาง ของโปรแกรมทัวร์ดอทคอมเยี่ยมจัง,

ทัวร์หลวงพระบาง ต้องprogramtour.com

 ทัวร์หลวงพระบาง ที่สร้างความประทับใจให้ทุกชาติที่ไปเยือน

 

  ทัวร์หลวงพระบาง   /   สอบถาม / จอง / โอนเงิน ทัวร์เวียดนาม-ตลาดดองฮา  
         
  หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบางเริ่มต้นที่กรุงเทพฯ    
  ทัวร์หลวงพระบางที่เฝ้าคอย ทัวร์หลวงพระบางสุดยอดพาเที่ยวหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางเตือนให้รีบจองด่วน,ทัวร์หลวงพระบางบอกว่าจองช้าก็อดไปหลวงพระบาง  
  ทัวร์หลวงพระบางในหุบเขาเมืองลาว แอ่วหลวงพระบางกับพี่ปอง,ซินจ่าวเวียดนาม
  ทัวร์หลวงพระบางรอหนุ่มจากเมืองไทย ทัวร์หลวงพระบางพร้อมมอบบริการชั้นดีให้,ทัวร์หลวงพระบางกำลังรอท่านอยู่,ทัวร์หลวงพระบางของสมปองทัวร์ที่กำลังแรงวันแรงคืน  
  ทัวร์หลวงพระบางต้อนรับชนทุกชาติ ทัวร์หลวงพระบางมอบความประทับใจมาให้,ทัวร์หลวงพระบางแสนประหยัด,ทัวร์หลวงพระบางดีเด่นดังในหมู่นักท่องเที่ยว  
  ทัวร์หลวงพระบางสงบร่มเย็นจนชาวต่างชาติไม่อยากกลับเมือง ทัวร์หลวงพระบางมีให้สัมผัสวิถีชีวิตลาวเหนือ,ทัวร์หลวงพระบางที่จะไม่ทำให้ใครผิดหวังเด็ดขาด,ทัวร์หลวงพระบางที่ดำเนินกิจการมาเป็นเวลานานแล้ว
  ทัวร์หลวงพระบางไกลด้วยระยะทาง ทัวร์หลวงพระบางมีอธิบายความเป็นมาของหลวงพระบางอย่างถึงแก่น,ทัวร์หลวงพระบางที่จัดมาไม่มีคอมเพลน,ทัวร์หลวงพระบางที่ทำมานานแล้ว  
  ทัวร์หลวงพระบางระยะทางแสนไกล
 • ทัวร์หลวงพระบาง ทุ่งไหหินทางรถบัส
ทัวร์หลวงพระบางจะรอท่านพาเพื่อนกับมาเยือนอีกครั้ง,ทัวร์หลวงพระบางเจาะจงพาเที่ยวให้ถึงแก่นหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางที่สมปองทัวร์จัดนับว่าเยี่ยมจริงๆ  
  ทัวร์หลวงพระบางไปให้คุ้มต้องผ่านถนนลอยฟ้า
 • ทัวร์หลวงพระบาง ทุ่งไหหินทางรถตู้
   
  ทัวร์หลวงพระบางเปี่ยมรอยยิ้มของไมตรี ทัวร์เที่ยวหลวงพระบางทางเครื่องบิน  
  ทัวร์หลวงพระบางต่อไปคุนหมิง
 • ทัวร์หลวงพระบาง ทุ่งไหหิน-สิบสองปันนา ทางรถบัส หรือ รถตู้
   
  ทัวร์หลวงพระบางต่อไปพม่า
 • ทัวร์หลวงพระบาง ทุ่งไหหิน-สิบสองปันนา ทางเครื่องบิน
ทัวร์หลวงพระบางต้อนรับปีใหม่มาแล้วจ้า,ทัวร์หลวงพระบางที่ทุกท่านรอคอยเปิดให้จองแล้ว,ทัวร์หลวงพระบางมาเปิดตัวเดือนนี้แล้ว,ทัวร์หลวงพระบางที่ไม่ธรรมดา  
  ทัวร์หลวงพระบางต่อไปฮานอย
 • ทัวร์หลวงพระบาง ควบเวียดนามเหนือ-ฮานอย
ทัวร์หลวงพระบางเจอปัญหากับตำรวจลาวหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางเปิดรับจองแล้ว,ทัวร์หลวงพระบางกำลังจะออกเดินทางแล้วรีบจองด่วน  
  ทัวร์หลวงพระบางต่อโฮจิมินห์
 • ทัวร์หลวงพระบาง ควบเวียดนามใต้-โฮจิมินห์
ทัวร์หลวงพระบางขยายกิจการ,ทัวร์หลวงพระบางมีไกด์ลาวพูดไทยให้บริการมากเหลือเกิน,ทัวร์หลวงพระบางที่ไม่ธรรมดาเอาซะเลย  
  ทัวร์หลวงพระบางต่อสิงคโปร์
 • ทัวร์หลวงพระบาง ควบเวียดนามกลาง
ทัวร์หลวงพระบางออกลีลาชวนสนุกบนรถ,ทัวร์หลวงพระบางพากินอิ่มนอนหลับสบาย,ทัวร์หลวงพระบางกำลังจะไปไกลแล้ว,  
  ทัวร์หลวงพระบางต่อไปจิงหง
 • ทัวร์หลวงพระบาง ควบกัมพูชา ( เขมร ) ที่พนมเปญ
ทัวร์หลวงพระบางเจอทางถล่มปิดเส้นทางสู่หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางพาไปการเต้นบาสลอปของลาว  
  ทัวร์หลวงพระบางทางน่าน
 • ทัวร์หลวงพระบาง ควบกัมพูชา ( เขมร ) ที่เสียมเรียบ
ทัวร์หลวงพระบางลดกระหน่ำรับปีใหม่,ทัวร์หลวงพระบางสู้ๆเศรษฐกิจปีนี้,ทัวร์หลวงพระบางเจอฝนกระหน่ำเล่นเอาคนไปน้อยลง  
  ทัวร์หลวงพระบางเข้าทางจังหวัดเลย
 • ทัวร์หลวงพระบาง ควบคุนหมิง
ทัวร์หลวงพระบางบอกว่าคนลาวชอบกินหนังควายย่าง,ทัวร์หลวงพระบางร่วมกับโอท๊อบบ้านผานมจัดรายการขายผ้าราคาถูก  
  ทัวร์หลวงพระบางเข้าทางเชียงของ
 • ทัวร์หลวงพระบาง ควบเชียงตุงและเมืองลา ทางรถบัสหรือรถตู้
ทัวร์หลวงพระบางมาไปลองชิมกาแฟลาวรสเยี่ยม,ทัวร์หลวงพระบางเอาแจ่วหมากเลนมาให้ลองทานดู,ทัวร์หลวงพระบางแจกไคแผ่นให้ลองชิมเผื่อสนใจจะซื้อ  
  ทัวร์หลวงพระบางมาจากคุนหมิง
 • ทัวร์หลวงพระบาง ควบพมาเที่ยว อินเลและตองยี ทางเชียงราย
ทัวร์หลวงพระบางมาไปลองชิมกาแฟลาวรสเยี่ยม,ทัวร์หลวงพระบางเอาแจ่วหมากเลนมาให้ลองทานดู,ทัวร์หลวงพระบางแจกไคแผ่นให้ลองชิมเผื่อสนใจจะซื้อ,  
  ทัวร์หลวงพระบางต่อเมืองย่างกุ้ง
 • ทัวร์หลวงพระบาง ควบย่างกุ้ง-ชเวดากอง-อินแขวน
ทัวร์หลวงพระบางจัดทำของชำร่วยแจกให้,ทัวร์หลวงพระบางจัดที่พักอย่างดีให้คณะทัวร์ที่ไปหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางร่วมแสดงความยินดีกับคนไทยที่ไปพบรักที่หลวงพระบาง  
  ทัวร์หลวงพระบาง
 • ทัวร์หลวงพระบางควบสิงคโปร์
ทัวร์หลวงพระบางทำให้คิดถึงอดีตคนรักที่อยู่ที่นี่,ทัวร์หลวงพระบางพามาตามหาแฟนที่จากไปนาน,ทัวร์หลวงพระบางช่วยค้นหาคนไทยที่หายไปที่นี่,ทัวร์หลวงพระบางเตือนคณะทัวร์ที่จะไปทุกท่าน  
  ทัวร์หลวงพระบางไปพม่าชมชเวดากอง
 • ทัวร์หลวงพระบาง ควบเชียงใหม่
ทัวร์หลวงพระบางทำให้เรากับแฟนรักกันมากขึ้น,ทัวร์หลวงพระบางจัดเซอร์ไพร์ทให้เรา,ทัวร์หลวงพระบางร่วมเป็นสุขกับคณะที่ไปทุกท่าน  
  ทัวร์หลวงพระบางบินไปสิงคโปร์
 • ทัวร์หลวงพระบาง (ลาวเหนือ) ควบคอนพะเพ็ง-หลี่ผี (ลาวใต้)
ทัวร์หลวงพระบางไม่ยอมให้ผู้ใช้บริการผิดหวังอย่างแน่นอน,ทัวร์หลวงพระบางพร้อมจะดูแลท่านอย่างดี,ทัวร์หลวงพระบางเริ่มบริการแล้ว,ทัวร์หลวงพระบางมาให้บริการจองการเดินทางแล้ว  
         
  หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบางเริ่มต้นที่อุดร ทัวร์หลวงพระบางเส้นทางลอยฟ้าสู่ลาวเหนือ
  ทัวร์หลวงพระบางสวยใสน่าไปมาก,
 • ทัวร์หลวงพระบาง รถบัส
   
  ทัวร์หลวงพระบางมีพื้นวัฒนธรรมประเพณีใส่บาตรที่มีมานาน, แอ่วหลวงพระบางกับพี่ปอง,ซินจ่าวเวียดนาม  
  ทัวร์หลวงพระบางพื้นที่ราบสูงมาก, ทัวร์หลวงพระบางรังสรรค์ทุกสิ่งให้เรา,ทัวร์หลวงพระบางต้อนรับด้วยน้ำใจบริการอย่างแท้จริง,ทัวร์หลวงพระบางทำหน้าที่บริการนักท่องเที่ยวอย่างเต็มใจ  
  ทัวร์หลวงพระบางพูดไทยได้ชัดเจน,
 • ทัวร์หลวงพระบาง ทุ่งไหหิน-รถบัส
   
  ทัวร์หลวงพระบางดังไปทั่วโลกแล้ว,
 • ทัวร์หลวงพระบาง ทุ่งไหหิน-รถตู้
   
         
  หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบางเริ่มต้นที่หนองคาย แอ่วหลวงพระบางกับพี่ปอง,ซินจ่าวเวียดนาม  
  ทัวร์หลวงพระบางมีงานแห่งนางสังขารทุกปี,
 • ทัวร์หลวงพระบาง รถบัส ที่หนองคาย
   
  ทัวร์หลวงพระบางมีล่องแม่น้ำไปถ้ำติ่ง,
 • ทัวร์หลวงพระบาง รถตู้ที่หนองคาย
   
  ทัวร์หลวงพระบางอยากโชว์น้ำตกแสนสวย,
 • ทัวร์หลวงพระบาง รถตู้ที่หนองคาย-เวียงจันทน์ต่อเครื่องบินไปหลวงพระบาง
   
  ทัวร์หลวงพระบางที่คนแบกเป้มาจากทั่วโลกมาเยือนมากที่สุด,
 • ทัวร์หลวงพระบาง ทุ่งไหหิน-รถบัส
   
  ทัวร์หลวงพระบางเข้าไปเยือนได้หลายทาง,
 • ทัวร์หลวงพระบาง ทุ่งไหหิน-รถตู้
   
         
  หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบางเริ่มต้นวียงจันทน์    
  ทัวร์หลวงพระบางทางถนนออกจะลำบากสักหน่อย,
 • ทัวร์หลวงพระบาง-ทางรถบัส-รถตู้
   
  ทัวร์หลวงพระบางโดยล่องเรือไปไม่สบายอย่างที่คิดกันเลย, ทัวร์หลวงพระบางต้องprogramtour.com,ไปหลวงพระบางต้องไปกับprogramtour.com,แอ่วกับทัวร์หลวงพระบางต้องprogramtour.comเลย  
         
  หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบางเริ่มต้นที่หลวงพระบาง    
  ทัวร์หลวงพระบางดึงดูดนักท่องเที่ยวไปเป็นจำนวนมาก
 • ทัวร์หลวงพระบาง ทางรถบัส-รถตู้
   
  ทัวร์หลวงพระบางแย่งนักท่องเที่ยวจากไทย
 • ทัวร์หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์- ทางรถบัส-รถตู้
   
  ทัวร์หลวงพระบางค่าครองชีพแพงกว่าไทย ทัวร์หลวงพระบางที่มีพี่ปองดูแลสิ,ไปทัวร์หลวงพระบางสนุกจัง,เที่ยวทัวร์สนุกไปทัวร์หลวงพระบางของโปรแกรมทัวร์ดอทคอมเยี่ยมจัง,ทัวร์หลวงพระบางต้องprogramtour.com  
  ทัวร์หลวงพระบางสั่งสินค้าจากไทย
 • ทัวร์หลวงพระบาง ทุ่งไหหิน-วังเวียง-เวียงจันทน์- ทางรถบัส-รถตู้
   
  ทัวร์หลวงพระบางมีวัฒนธรรมคล้ายไทย ทัวร์หลวงพระบางเจอกันที่สถานีรถไฟ,ทัวร์หลวงพระบางเจอกันที่เชียงราย,ไกด์ลาวมาคุมทัวร์หลวงพระบาง,สาวลาวหลวงพระบางมารอรับลูกทัวร์ที่หนองคาย  
  ทัวร์หลวงพระบางมีถ่ายทอดทีวีไทยทุกช่อง
 • ทัวร์หลวงพระบาง (ลาวเหนือ) ควบคอนพะเพ็ง-หลี่ผี (ลาวใต้)
   
  ทัวร์หลวงพระบางภาพที่หาดูได้ยาก
 • ทัวร์หลวงพระบาง ควบสิบสองปันนา ทางเครื่องบิน ( เที่ยว 2 ประเทศ )
   
  ทัวร์หลวงพระบางมีพระสงฆ์มากมาย
 • ทัวร์หลวงพระบาง ควบเวียดนามเหนือ-ฮานอย ( เที่ยว 2 ประเทศ )
   
  ทัวร์หลวงพระบางมีประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว
 • ทัวร์หลวงพระบาง ควบเวียดนามใต้-โฮจิมินห์ ( เที่ยว 2 ประเทศ )
   
  ทัวร์หลวงพระบางที่ฝรั่งมังค่าต่างชอบที่จะไปเที่ยวที่นั่น
 • ทัวร์หลวงพระบาง ควบเวียดนามกลาง  ( เที่ยว 2 ประเทศ )
   
  ทัวร์หลวงพระบางไกลแค่หนทางแต่ไม่ไกลไปจากใจ
 • ทัวร์หลวงพระบาง ควบกัมพูชา ( เขมร ) ที่พนมเปญ   ( เที่ยว 2 ประเทศ )
   
  ทัวร์หลวงพระบางแห่งความหลังครั้งก่อน
 • ทัวร์หลวงพระบาง ควบกัมพูชา ( เขมร ) ที่เสียมเรียบ ( เที่ยว 2 ประเทศ )
   
  ทัวร์หลวงพระบางที่น่าค้นหาจริงๆ
 • ทัวร์หลวงพระบาง ควบคุนหมิง   ( เที่ยว 2 ประเทศ )
   
  ทัวร์หลวงพระบางที่ไม่มีใครปฎิเสธที่จะไปสักครั้ง
 • ทัวร์หลวงพระบาง ควบย่างกุ้ง-ชเวดากอง-อินแขวน    ( เที่ยว 2 ประเทศ )
   
  ทัวร์หลวงพระบางมารอให้ทุกท่านจองไป
 • ทั