ทัวร์คอนพะเพ็ง-หลี่ผี-ปราสาทวัดพู

 ทัวร์ลาวใต้ - สามารถเสริมเลือกให้เหมาะกับคุณ ดูด้านล่างได้เลย

โทร 02-9481866 ,02-9482065, 089-9246304 , 087-5149753 ติดต่อ พี่ปอง

Email : MSN : jenchai624@hotmail.com

 
ทัวร์ฮานอยกับถนนสามสิบหกสาย,ทัวร์ฮานอย-ทะเลสาบคื่นดาบ,ทัวร์ฮานอย-วัดหง๊อกเซิน,ทัวร์ฮานอย-โรงแรมเพียบ,ทัวร์ฮานอย-ที่ดินแพงมาก,
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์หลวงพระบาง ทั้งหมดเช่นหลวงพระบาง,คอนพะเพ็ง,หลี่ผี,ปราสาทวัดพู
ทัวร์ลาว
ทัวร์กัมพูชา รวมเสียมเรียบและพนมเปญ
ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์มาเลเซีย ทั้งหมดไม่ว่าเกนติ้ง,ปีนัง,คาเมรอน,มะละกา
ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์พม่า ทั้งหมดได้แก่ ย่างกุ้ง, พุกาม,ชเวดากอง,อินแขวน,มัณฑะเลย์,อินเล,ตองยี
ทัวร์พม่า
ทัวร์จีน ทั้งหมด เช่นปักกิ่ง,กุ้ยหลิน,สิบสองปันนา,ฮ่องกง,เซี่ยงไฮ้,
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์เกาหลี ทั้งหมดของประเทศเกาหลี
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น ทั้งหมด
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไทย ทั้งหมดของประเทศไทย
ทัวร์ไทย
ทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์อินเดีย ทั้งหมดของประเทศอินเดีย
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์เนปาล
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ภูฎาน
ทัวร์ภูฎาน
ทัวร์รัสเซีย ทั้งหมดประเทศรัสเซีย
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์มัลดีฟ
ทัวร์มัลดีฟ
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์โครเอเซีย
ทัวร์คานาดา
ทัวร์คานาดา
ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์อเมริกา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขายบ้าน รามอินทรา 1
ขายบ้าน หลังที่ 2 
ขายที่ดิน 17 ไร่ จอมบึง ราชบุรี
ขายที่ดิน 17 ไร่ จอมบึง ราชบุรี 
ขายบ้าน+ที่ดิน
สมุทรปราการ
 
มีดปอกผักบุ้ง
กาแฟเวียดนาม
กาแฟเวียดนามบดแล้ว
ทัวร์ปักกิ่ง
 
ทัวร์สิบสองปันนา
บินไป 18,900 บาท
 
ทัวร์กุ้ยหลิน
 
ทัวร์คุนหมิง
 
มีดปอกผักบุ้เวียดนาม
ขายตั๋วเครื่องบิน
ทั่วโลก
 
มีดปอกผักบุ้ง
 เวียดนาม
 
ขายสินค้าไม่จำเป็น
 
ทัวร์มัณฑะเลย์
 
พัดเวียดนาม
ชา เวียดนาม
กาแฟเวียดนาม G 7
กาแฟ G 7- 3 in 1
มีดสารพัดประโยชน
ขายตั๋วเครื่องบิน
 ทั่วโลก
 
สินค้าเวียดนาม
 
ขายกระจก ส่องหน้า
ขายบ้านร้าง
99 ตารางวา 
 ที่ดินที่รามอินทรา
 
ขายบ้าน+ที่ดิน
99 ตารางวา 
สมุทรปราการ 
 
ขายที่ดิน 10ไร่
ย่านบางแค
 
ให้เช่า โกดัง+ที่ดิน
 303 วา 
 รามอินทรา
 
ทัวร์หลวงพระบาง 
8,500 บาท
 
ทัวร์หลวงพระบาง 
7,500 บาท 
 
ทัวร์หลวงพระบาง
 บินลาวแอร์ไลน์   
 
ทัวร์หลวงพระบาง
บินลาวเซ็นทรัล
 
ทัวร์คอนพะเพ็ง-ลาวใต้
 6,900 บาท
 
ทัวร์ฮานอย
รวมทัวร์เวียดนาม
 
ทัวร์เวียดนาม
 9,500 บาท
 
ทัวร์เวียดนาม-ซาปา
 5 วัน เช้ากลับเช้า
 
ทัวร์เวียดนามใต้
ดาลัด-มุยเน่
 5 วัน 
 
ทัวร์เขาสก
ควบหมู่เกาะชุมพร
5,850 บาท
 
ทัวร์เกาะเต่า
ชุมพร
 
ทัวร์ 9 วัด
อยุธยา - 890 บาท
 
ทัวร์สิบสองปันนา
12,900 บาท 
 
ทัวร์สิบสองปันนา
 4 วัน บินลงเชียงราย
 
ทัวร์พม่า-ย่างกุ้ง
4 วัน สำหรับคนสูงวัย
 
ทัวร์มัณฑะเลย์
3 วัน บินแอร์เอเซีย
 
ทัวร์มัณฑะเลย์-พุกาม
4 วัน บินแอร์เอเซีย
 
ทัวร์พม่า-ย่างกุ้ง
 3 วัน เครื่องบิน
 
ทัวร์เชียงตุง-พม่า
 3 วัน เครื่องบิน
 
ทัวร์เชียงตุง-พม่า
8,900 บาท
 
ทัวร์เวียดนามกลาง
 บินไป 4 วัน 
 
ทัวร์กัมพูชา 3 วัน
 บินบางกอกแอร์เวย์
 
ทัวร์กัมพูชา
 ควบเวียดนามใต้ 
 6 วัน
 
ทัวร์กัมพูชา
 รวมเสียมเรียบ
และพนมเปญ 
 
ทัวร์เมดาน-หาดใหญ่
 5 วัน
 
ทัวร์เวียดนามใต้
 โฮจิมินห์-หมีธอ 
 4 วัน
 
ทัวร์มาเลเซีย
8,900 บาท 
 
ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
 4 วัน 
 
 
 
ทัวร์ฮานอย-กุ้ยหลิน
7 วัน 
 
ทัวร์ดาลัด-มุยเน่
4 วัน
 
ทัวร์ดาลัด-มุยเน่
 5 วัน
 
ทัวร์ฮานอย-ฮาลองเบย์
 4 วัน 
 
ทัวร์ซาปา 5 วัน
เที่ยง กลับเย็น 
 
ทัวร์ฮานอย-ซาปา
 5 วัน เที่ยง กลับค่ำ 
 
ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน
 ลาวเซ็นทรัลแอร์ไลน์
 เช้ากลับเช้า
 
ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน
ลาวเซ็นทรัลแอร์ไลน์
 ค่ำกลับเย็น 
 
ทัวร์โฮจิมินห์
 4 ซัน
 
ทัวร์ดาลัด
 4 วัน 
 
ทัวร์เวียดนามใต้-
ดาลัด
 
ทัวร์ภูฏาน
4 วัน 
 
ทัวร์ภูฎาน
5 วัน 
 
ทัวร์มาเลเซีย
 โดยเครื่องบิน 
 
ทัวร์ฮ่องกง
 ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 
 
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 
 
กาแฟเวียดนาม
บดแล้ว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

มีดปอกผักบุ้
เวียดนาม

 
     
 
ทัวร์ปักกิ่ง
 
     
 

ทัวร์สิบสองปันนา

 
     
 
ทัวร์กุ้ยหลิน
 
     
 

ทัวร์คุนหมิง

 
     
 

มีดปอกผักบุ้
เวียดนาม

 
     
 
ขายตั๋วเครื่องบิน
ทั่วโลก
 
     
 

มีดปอกผักบุ้
เวียดนาม

 
     
 
ขายสินค้าไม่จำเป็น
 
     
 

ทัวร์มัณฑะเลย์

 
     
 

พัดเวียดนาม

 
     
 

ชา เวียดนาม

 
     
 

กาแฟ G 7- 3 in 1

 
     
 

มีดสารพัดประโยชน์

 
     
 
ขายตั๋วเครื่องบิน
ทั่วโลก
 
     
 

สินค้าเวียดนาม

 
     
 

ขายกระจก
ส่องหน้า

 
     
 

ขายบ้านร้าง
99 ตารางวา
ที่ดินที่รามอินทรา

 
     
 

ขายบ้าน+ที่ดิน
99 ตารางวา
สมุทรปราการ

 
     
 

ขายที่ดิน 10ไร่
ย่านบางแค

 
     
 

ให้เช่า โกดัง+ที่ดิน
303 วา
รามอินทรา

 
     
 

ทัวร์หลวงพระบาง
6 วัน 8,500 บาท

 
     
 

ทัวร์หลวงพระบาง
5 วัน 7,500 บาท

 
     
 

ทัวร์หลวงพระบาง
3 วัน บินลาวแอร์ไลน์

 
     
 

ทัวร์หลวงพระบาง
3 วัน บินลาวเซ็นทรัล

 
     
 

ทัวร์คอนพะเพ็ง-ลาวใต้
5 วัน ทางรถ

 
     
 

ทัวร์ฮานอย
รวมทัวร์เวียดนาม

 
     
 

ทัวร์เวียดนาม
โดยรถ 9,500 บาท

 
     
 

ทัวร์เวียดนาม-ซาปา
5 วัน

 
     
 

ทัวร์เวียดนาม-ดาลัด
ทะเลทราย มุยเน่
5 วัน

 
     
 

ทัวร์เขาสก
ควบหมู่เกาะชุมพร

 
     
 

ทัวร์เกาะเต่า
ชุมพร

 
     
 

ทัวร์ 9 วัด
อยุธยา

 
     
 

ทัวร์สิบสองปันนา
6 วัน ทางรถ

 
     
 

ทัวร์สิบสองปันนา
4 วัน บินลงเชียงราย

 
     
 

ทัวร์พม่า-ย่างกุ้ง
4 วัน บินแอร์เอเซีย

 
     
 

ทัวร์มัณฑะเลย์
3 วัน บินแอร์เอเซีย

 
     
 

ทัวร์มัณฑะเลย์-พุกาม
4 วัน บินแอร์เอเซีย

 
     
 

ทัวร์พม่า-ย่างกุ้ง
3 วัน เครื่องบิน

 
     
 

ทัวร์เชียงตุง-พม่า
3 วัน เครื่องบิน

 
     
 

ทัวร์กัมพูชา
3 วัน ทางรถ

 
     
 

ทัวร์กัมพูชา 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์

 
     
 

ทัวร์กัมพูชา
ควบเวียดนามใต้
6 วัน

 
     
 

ทัวร์กัมพูชา
รวมเสียมเรียบ
และพนมเปญ

 
     
 

ทัวร์กัมพูชา
3 วัน ทางรถ

 
     
 

ทัวร์กัมพูชา
3 วัน ทางรถ

 
     
 

ทัวร์กัมพูชา
3 วัน ทางรถ

 
     
 

ทัวร์กัมพูชา
3 วัน ทางรถ

 
     
 

ทัวร์กัมพูชา
3 วัน ทางรถ

 
     
 

ทัวร์กัมพูชา
3 วัน ทางรถ

 
 

 

เยือนลาวตอนใต้ สัมผัสไนแองการ่าแห่งเอเชีย

ป้าหมายการจัดทัวร์เพื่อให้ทั้งกลุ่มเล็กและ กลุ่มใหญ่ไปกันได้แบบสบาย ๆ

กรุ๊ปลาวใต้ส่วนตัวที่จะไปคอนพะเพ็ง จะไปกี่คนก็ได้ และวันไหนก็ตามใจ

แต่ให้เหมาะ ควรมีไม่น้อยกว่า 8-12 คน จะได้ราคาพิเศษกว่าใน 1 รถตู้

น้อยกว่านี้ แพงไปตามขนาด ที่จะนำมา หารเฉลี่ย, ค่ารถ,ค่าน้ำมัน และร้านอาหาร

ยิ่งได้ สัก 40-100 คน ก็ยิงถูกครับ ติดต่อมาทางอีเมล์หรือ โทรมาก็ได้

 

ทัวร์คอนพะเพ็ง ที่กำหนดวันที่เดินทางเอาไว้ให้   ทัวร์เวียดนาม-ตลาดดองฮา

ทัวรลาวใต้-คอนพะเพ็ง ติดต่อ / สอบถาม / โอนเงิน ทัวร์มาเลเซียติดต่อ สอบถาม โอนเงิน

ทัวร์ลาวใต้ - คอนพะเพ็ง -หลี่ผี วันเดินทางอื่น ๆ   ทัวร์ลาวใต้-คอนพะเพ็ง

พิมพ์โปรแกรมทัวร์ลาวใต้-คอนพะเพ็ง นี้   

 

3 วัน 2 คืน (5 วัน 4 คืน รวมวันเดินทาง )

7,900 บาท/คน ( รถทัวร์ )

8,900 บาท/คน ( รถไฟ แอร์ ตั๋วนอน )

กำหนดการเดินทาง   

 

วันแรก -  กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี

18.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย พร้อมออกเดินทางสู่ จ. อุบลราชธานี

โดยรถโค้ชปรับอากาศชั้นหนึ่ง บริการอาหารกล่อง(1) พร้อมเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นอิสระพักผ่อนวันที่สอง -
    อุบลราชธานี – ช่องเม็ก – ตาดผาส้วม – ตาดเยือง – ตาดฝาน – โรงแรม ปากเซ

เช้า   คณะเดินทางถึง จังหวัด อุบลราชธานี

บริการอาหารเช้าที่  ร้านสามชัยกาแฟ อร่อยกับไข่กระทะ/ กาแฟ ( 2 )


07.00 น   เดินทางสู่ด่านช่องเม็ก ชายแดนไทย – ลาว ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

จากนั้นเข้าสู่ดินแดนลาว ท่านสามารถเลือกชมหรือซื้อสินค้าที่ DUTY FREE วังเต่าได้

จากนั้น มุ่งหน้าสู่เมืองปากเซข้ามสะพานมิตรภาพลาว – ญี่ปุ่น

เข้าสู่เมือง ปากเซเมืองที่มีความเจริญที่สุดของลาวใต้


12.30 น   รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ห้องอาหารริมน้ำตก ผาส้วม (ห้องหอ) ( 3 )

13.30 น.    เดินชมความเป็นอยู่ของหมู่บ้าน ชาวลาวเผ่าเทิง 4 เผ่า

ที่จำลอง ความเป็นอยู่มาให้ทุกท่านได้ชม รวมถึงประเพณีต่างๆที่เรานึกไม่ถึง


14.00 น.   ชมไร่กาแฟที่ส่งออกเป็นอันดับ 3 ของโลก ชมและชิมจนพอใจ

จากนั้นพาทุกท่าน ชมความงดงามของ น้ำตกตาดฟาน ที่รู้จักในชื่อ น้ำตกน้องเมีย ที่ดูได้ สัมผัสไม่ได้

จากนั้นชม น้ำตกตาดเยือง ที่ตกลงสู่เบื้องล่างน้ำตกนี้ทุกท่านจะได้ชม

ตั้งแต่ชั้นบนสุด จนชั้นล่างสุดและเป็นที่มาของน้ำตกขาอ่อน


17.00 น   นำท่านเดินทางส ู่ที่พัก โรงแรม ถูเทวดา

โรงแรมร่วมทุนของกลุ่ม เบียร์สิงห์ในเมืองไทย ที่ตั้งของโรงแรมตั้งอยู่บนเนินเขาที่ เมืองปากซอง

เมืองที่ตั้งอยู่ บนที่ราบสูงโปโลเวีย เมืองที่อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี

19.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก ( 4) ท่ามกลางสายลมหนาว

 

 

วันที่สาม   น้ำตกคอนพระเพ็ง – วัดภูกิ่งแก้ว – น้ำตกหลีผี - โรงแรม ปากเซ

เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(5)

จากนั้นเดินทางสู่ น้ำตกคอนพระเพ็ง  ตามเส้นทางหลวงลาวเลขที่13

ทางหลวงนี้เริ่มจากใต้สุดของลาว ผ่านเวียงจันทน์จนถึงเหนือสุดของลาว

นำท่านเดนทางสู่ วัดภูกิ่งแก้ว ที่สร้างจาก แรงศรัทธาของคนลาวทุกมุมโลก

จากนั้นเดินทางสู่ น้ำตกคอนพระเพ็ง

ที่ได้รับการขนานนามว่าไนแองการ่า แห่งเอเชียสัมผัสความยิ่งใหญ่เหนือคำบรรยายใดๆ


เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ร้านแม่หวาด (6)

15.30 น.    เดินทางสู่ท่าเรือบ้านนากระสัง เพื่อลงเรือข้ามลำน้ำโขงสู่ดอนหนึ่งในสี่พันดอน

ที่นี่เป็นจุดที่กว้างที่สุดของแม่น้ำโขง ลงเรือหางยาว มุ่งหน้าสู่เกาะดอนคอนอันเป็นที่ตั้งของน้ำตกหลี่ผี

ชมความงดงามของน้ำตกหลี่ผี ชมซากหัวรถจักรไอน้ำ จากนั้นเดินทางกลับเมืองปากเซ

บรรยากาศ สุดยอดความงามของน้ำตกแห่งนี้ให้ท่านตัดสินเองจะดีกว่า ทั้งสองน้ำตกสวยต่างกันมากน้อยเพียงใด

ขอบอกเลยว่าคนละแบบกันแน่นอน  ยิ่งใหญ่ต่างกันอีกซะด้วยสิ  จากนั้นก็กลับมาทานอาหารกันที่ปากเซ อีกครั้ง

ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่ เมืองปากเซ


17.30 น   นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม จำปาเรสสิเด้น

19.30 น.    รับประทานอาหารค่ำ ณ. ร้านอาหารฟ้าใส (7)  

จากนั้นอิสระ  (หรือท่านใดอยากสัมผัสบรรยายกาศลาวอย่างใกล้ชิด เชิญที่ เธคลาว หรือบาร์รำวง)

 

วันที่สี่  - ปราสาทหินวัดภูมรดกโลก – โรงแรมที่พัก - ตลาดดาวเรือง – อุบลราชธานี

เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม( 8 ) เดินทางสู่เมืองเก่าจำปาสัก เยี่ยมชม ปราสาทหินวัดภู

เดินทางจนถึงท่าแพขนานยนต์เปลี่ยนขึ้นรถท้องถิ่นลงแพขนานยนต์แบบลาว

ทำจากของเหลือใช้ในสงครามเวียดนาม นำมาดัดแปลงเป็น แพขนานยนต์

จากนั้นข้ามสู่เมืองเก่า จำปาสัก ครั้งหนึ่งเคยเป็นของไทยมาก่อน

ปราสาทหินวัดภูได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ชม ปราสาทวัดภู

 สิวลึงของธรรมชาติ ลานบูชายันต์ น้ำศักดิ์สิทธิที่ไม่เคยแห้ง รูปนางอัปสรและอื่นๆอีกมากมาย

จนได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่เมืองปากเซ


12.00 น   รับประทานอาหารกลางวัน ณ .ห้องอาหารมณีพร

14.30 น   เดินทางกลับถึงเมืองปากเซ สามารถช้อปปิ้งของฝากคนทางบ้านที่ตลาดดาวเรืองได้

จากนั้นเดินทางออกสู่ ด่านวังเต่า และยังสามารถเลือกซื้อของที่ DUTY FREE ได้อีก

จากนั้นเดินทางสู่ประเทศไทย จากนั้นเดินทางสู่ อุบลราชธานีเลือกซื้อ หมูยอชื่อดัง ดาวทอง


18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น ณ. ร้าน จำปาหอม ( 10 )จากนั้นเดินทางสู่กรุงเทพฯ

 

 

วันที่ห้า     ถึงกรุงเทพฯ

05.00 น.   คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...

 

---------------------------------------------------------------------------------------                                                                                        

 

อัตราค่าบริการ                     ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 7,900 บาท

 

ราคานี้รวม

 1. ค่าธรรมเนียมผ่าน แดน ไทย และ ลาว

 2. ค่าธรรมเนียม ผ่าน ทัวร์ลาว

 3. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เข้าชมสถานที่ต่าง ๆตามโปรแกรม

 4. ค่าอาหาร ตามโปรแกรม อาจเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล

 5. ค่าพาหนะ ขนส่ง ไป – กลับ กรุงเทพฯ – อุบล

 6. ค่าเรือ ข้ามฟาก ต่าง ๆๆ

 7. ค่าน้ำดื่ม มีบริการ ให้บนรถแบบ ไม่จำกัด

 8. ค่าผลไม้ ตลอดจน ขนมขบเคี้ยวบนรถ

  บริการถ่ายภาพ 1,000 ภาพ ขึ้นไป ทำเป็น ซีดี แจก ให้ คนละ 1 แผ่น สำหรับ กรุ๊ปใหญ่

 9. บริการ ออแกไนซ์ ให้ ฟรี ช่วยเพิ่ม ความสนุกสนาน ให้หมู่คณะ

 10. ค่ารถที่ใช้วิ่งบริการเที่ยว ใน ไทย และ ลาว 3 วัน

 11. แจก หมวก ให้ 1 ใบ

 12. แจก ยาหม่องน้ำ 1 ขวด

 13. แจก พัด คนละ 1 อัน

 14. แจกกระเป๋าห้อยคอ คนละ 1 ใบ

 15. โรงแรม ที่พัก ตลอด 2 คืน ที่อยู่ใน ลาว ใต้

 

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่า คนต่างประเทศ  ( คนไทย ไม่ต้องครับ )

 • ค่าซักรีด และ บริการต่างๆ ในโรงแรมที่พัก

 • ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการที่เรามีกำหนดไว้ให้

 • ค่าเครื่องดื่มใน มินิบาร์ ที่มีอยู่ในห้องพัก

 • ค่าอาหาร ที่สั่งพิเศษ เพิ่ม ขึ้นมาเอง นอกรายการ

 • ค่าสุรา หรือ SOFT DRINK ต่าง ๆ ที่สั่งมาเอง

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ /

 • ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ  ค่าทำพาสปอร์ต / ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรมต่างๆ


โปรแกรม เสริม เที่ยวเพิ่ม ได้ อีก นะครับ

 •  จอง   

 • การเดินทาง        

 • แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ    

 • ดูรายละเอียดการเดินทางได้เลย     

 • จอง    

 • แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ      

 • ชมภาพตัวอย่าง  
    ภาพหลวงพระบางมากมาย มาชมดูกันจ้า  
 


- ภาพหลวงพระบางของกลุ่มวิศวะบางมด ทางรถไฟ แอร์ ตั๋วนอน

 
  - ภาพหลวงพระบางทริป 29 - 01 ก.พ  
  - ภาพ หลวงพระบางทำบุญวันมาฆบูชา  
  - ภาพหลวงพระบาง  1000 ภาพในวันปีใหม่  
  - ภาพหลวงพระบาง คลิกขยายภาพ่ได  
     
 
    เรื่องน่ารู้หลวงพระบาง
 
 


- หลวงพระบางบินไปกลับ

 
  - จองที่พักในหลวงพระบาง และ วังเวียง  
  - หลวงพระบางกับสถานที่น่าสนใจ มากมาย  
  - หลวงพระบางและประวัติความเป็นมา  
  - รวมเรื่องราวของหลวงพระบาง  
  - หลวงพระบาง และ ฮอยอันเมืองมรดกโลก  
  - หลวงพระบางกับทุ่งไหหิน  
  - หลวงพระบางเมืองงาม  
  - หลวงพระบางสุดยอดเมืองท่องเที่ยว  
  - เมืองหลวงพระบาง อารยะธรรมแห่งอดีตกาล  
  - พระราชวังหลวงพระบาง  
  - ตามหารักแท้ที่หลวงพระบาง  
  - หลวงพระบางอัญญมณีแห่งอินโดจีน  
  - หลวงพระบางลมหายใจของกาลเวลา  
  - ภาพหลวงพระบางและวังเวียง  
  - หลวงพระบาง มนต์เสน่ห์ที่ไม่เคยเสื่อมคลาย  
  - วัดเชียทอง ณ หลวงพระบาง  
  - หอพิพิธภัณฑ์ที่หลวงพระบาง  
  - สะบายดีหลวงพระบาง  
  - 9 นิราศหลวงพระบาง  
  - เรื่องลาวหลวงพระบาง ในขาว-ดำ  
  - ภาษาลาว  
  - แผนที่หลวงพระบาง  
  - จิบเบียร์ลาวหลวงพระบาง  
  - แบบฟอร์มวีซ่าเข้าลาว  
  - ค่าธรรมเนียมวีซ่าลาว  
  - สถานทูตลาวที่กรุงเทพฯ  
  - ลาว arrival visa  
  - รายละเอียดชนิดของวีซ่าลาว  
     
    คลิก ไปชมภาพได้เลย ในแต่ละทริปที่โชว์ ด้านล่างนี้  
 

- ภาพเที่ยวหลวงพระบางของกลุ่มวิศวะบางมด ทางรถไฟ แอร์ ตั๋วนอน
- ชมภาพวันปีใหม่หลวงพระบาง  1000 ภาพ
- ชมภาพการเดินทางหลวงพระบาง เมื่อ 29 - 01 ก.พ
- ภาพทำบุญวันมาฆบูชา ที่ หลวงพระบาง
- หลวงพระบางเมืองงาม
- หลวงพระบางสุดยอดเมืองท่องเที่ยว
-
แกลอรี่ ภาพหลวงพระบาง คลิกขยายภาพ่ได
-
การเดินทางไป-กลับหลวงพระบาง   16,420 บาท
- รับจองที่พักในหลวงพระบาง และ วังเวียง
-
สถานที่น่าสนใจ มากมายในหลวงพระบาง
-
ประวัติความเป็นมาของหลวงพระบาง
- รวมเรื่องราวของหลวงพระบาง
- เมืองมรดกโลก ระหว่าง หลวงพระบาง และ ฮอยอัน
-
ทุ่งไหหิน กับ หลวงพระบาง  

 

 

    ภาพหลวงพระบางมากมาย มาชมดูกันจ้า  
 


- ภาพหลวงพระบางของกลุ่มวิศวะบางมด ทางรถไฟ แอร์ ตั๋วนอน

 
  - ภาพหลวงพระบางทริป 29 - 01 ก.พ  
  - ภาพ หลวงพระบางทำบุญวันมาฆบูชา  
  - ภาพหลวงพระบาง  1000 ภาพในวันปีใหม่  
  - ภาพหลวงพระบาง คลิกขยายภาพ่ได  
     
 
    เรื่องน่ารู้หลวงพระบาง
 
 


- หลวงพระบางบินไปกลับ

 
  - จองที่พักในหลวงพระบาง และ วังเวียง  
  - หลวงพระบางกับสถานที่น่าสนใจ มากมาย  
  - หลวงพระบางและประวัติความเป็นมา  
  - รวมเรื่องราวของหลวงพระบาง  
  - หลวงพระบาง และ ฮอยอันเมืองมรดกโลก  
  - หลวงพระบางกับทุ่งไหหิน  
  - หลวงพระบางเมืองงาม  
  - หลวงพระบางสุดยอดเมืองท่องเที่ยว  
  - เมืองหลวงพระบาง อารยะธรรมแห่งอดีตกาล  
  - พระราชวังหลวงพระบาง  
  - ตามหารักแท้ที่หลวงพระบาง  
  - หลวงพระบางอัญญมณีแห่งอินโดจีน  
  - หลวงพระบางลมหายใจของกาลเวลา  
  - ภาพหลวงพระบางและวังเวียง  
  - หลวงพระบาง มนต์เสน่ห์ที่ไม่เคยเสื่อมคลาย  
  - วัดเชียทอง ณ หลวงพระบาง  
  - หอพิพิธภัณฑ์ที่หลวงพระบาง  
  - สะบายดีหลวงพระบาง  
  - 9 นิราศหลวงพระบาง  
  - เรื่องลาวหลวงพระบาง ในขาว-ดำ  
  - ภาษาลาว  
  - แผนที่หลวงพระบาง  
  - จิบเบียร์ลาวหลวงพระบาง  
  - แบบฟอร์มวีซ่าเข้าลาว  
  - ค่าธรรมเนียมวีซ่าลาว  
  - สถานทูตลาวที่กรุงเทพฯ  
  - ลาว arrival visa  
  - รายละเอียดชนิดของวีซ่าลาว  
     
    คลิก ไปชมภาพได้เลย ในแต่ละทริปที่โชว์ ด้านล่างนี้  

 

 

- ภาพเที่ยวหลวงพระบางของกลุ่มวิศวะบางมด ทางรถไฟ แอร์ ตั๋วนอน
- ชมภาพวันปีใหม่หลวงพระบาง  1000 ภาพ
- ชมภาพการเดินทางหลวงพระบาง เมื่อ 29 - 01 ก.พ
- ภาพทำบุญวันมาฆบูชา ที่ หลวงพระบาง
- หลวงพระบางเมืองงาม
- หลวงพระบางสุดยอดเมืองท่องเที่ยว
-
แกลอรี่ ภาพหลวงพระบาง คลิกขยายภาพ่ได
-
การเดินทางไป-กลับหลวงพระบาง   16,420 บาท
- รับจองที่พักในหลวงพระบาง และ วังเวียง
-
สถานที่น่าสนใจ มากมายในหลวงพระบาง
-
ประวัติความเป็นมาของหลวงพระบาง
- รวมเรื่องราวของหลวงพระบาง
- เมืองมรดกโลก ระหว่าง หลวงพระบาง และ ฮอยอัน
-
ทุ่งไหหิน กับ หลวงพระบาง  

 

 

 

 

    หน้าหลัก
    thaiview
    รวมกระดาน
    กระดานเทียว 1
      กระดานเที่ยว 2่
    สมัครสตาฟ
    สมุดเยี่ยม
     หาเพื่อน
     หาหุ้นส่วน
     ชวนกันขำ 1
     ชวนกันขำ 2
     ซื้อ-ขาย 1
     ซื้อ-ขาย 2
    โปรเที่ยว 1- 3 วัน
    โปรเที่ยว 4- 7 วัน
     เวียตนามเหนือ
     เวียตนามกลาง
     เวียตนามใต้
      หลวงพระบาง
     คอนพะเพ็ง
     พม่า
     กัมพูชา (เขมร )
     มาเลย์เซีย
     จีน
     สิงค์โปร์
     ฮ่องกง
 
    เพลงออนไลน
    ร้องคาราโอเกะ
    คมชัดลึก
    ช่อง 3
    ช่อง5
    ช่อง7
    ช่อง9
    ช่อง 11
    ช่องitv
    เมืองไทย(สนธิ
 
 
   เวียตนามเหนือ
   เวียตนามกลาง
   เวียตนามใต้
   หลวงพระบาง
   คอนพะเพ็ง
   ภาพคินาบารู
   ภาพภูทอก
   ภาพทะเลตรัง
   ภาพเกาะเต่า
   ภาพป่าสตูล
   น้ำตกผาตาด
   ล่องแก่งพะโต๊ะ
   ล่องแก่งทีลอเร
   ถ้ำลำคลองงู
   ปีนหน้าผา
   เกาะหมาก
   โอโละโกร
   ภูสอยดาว
   ล่องน้ำเข็ก
   เขาหลวง
   สำรวจเวียตนาม
   ผีตาโขน
   แหลมสน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

\

     


     โปรแกรมที่ 1  4 วัน 3 คืน รวมวันเดินทาง   จอง   

            คอนพะเพ็ง - หลี่ผี - ตาดเฮือง - ตาดส้วม - ตาดฟาน - ไร่ชา

             5,500 บาท ( รถทัวร์ ) 6,000 บาท ( รถไฟแอร์ ตั๋วนอน )

 
   วันแรก   2 ทุ่ม ขึ้นรถที่หมอชิต 2   หรือ รถไฟแอร์ ตั๋วนอน  ที่ หัวลำโพง
   วันที่สอง   เช้าที่อุบล ข้ามแดน ไทย-ลาว ชมน้ำตกหลี่ผี , คอนพะเพ็ง , อาหาร 3 มื้อ นอน ปากเซ
   วันที่สาม   ชมน้ำตกตาดเฮือง - ตาดส้วม - ไร่ชา - ตาดฟาน - อาหาร 2 มื้อ พาเข้าฝั่งไทย กลับ กทม 
   วันที่สี่   ถึง กรุงเทพฯ ไม่เกิน 6 โมง เช้า  จอง     การเดินทาง      แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ  

 

    โปรแกรมที่ 2    5 วัน 4 คืน รวมวันเดินทาง จอง   

     ปราสาทวัดพู - คอนพะเพ็ง - หลี่ผี - ตาดเฮือง - ตาดส้วม - ตาดฟาน - ไร่ชา

     6,500 บาท ( รถทัวร์ ) 7,000 บาท ( รถไฟแอร์ ตั๋วนอน )

 

    วันแรก

  2 ทุ่ม ขึ้นรถที่หมอชิต 2   หรือ รถไฟแอร์ ตั๋วนอน  ที่ หัวลำโพง

  วันที่สอง   เช้าที่อุบล ข้ามแดน ไทย-ลาว ชมปราสาทวัดพู อาหาร 3 มื้อ นอนที่ ปากเซ
  วันที่สาม   พาชมน้ำตกหลี่ผี , คอนพะเพ็ง , อาหาร 3 มื้อ นอนปากเซ
   วันที่สี่   ชมน้ำตกตาดเฮือง - ตาดส้วม - ไร่ชา - ตาดฟาน - อาหาร 2 มื้อ พาเข้าฝั่งไทย กลับ กทม
   วันที่ ห้า   ถึง กรุงเทพฯ ไม่เกิน 6 โมง เช้า   จอง     การเดินทาง     แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ  

 

    โปรแกรมที่ 3     6 วัน 5 คืน รวมวันเดินทาง  

    เที่ยว 2 ประเทศ ลาวและเขมร  เพิ่มอีก 1500 บาท

  รายการเที่ยว เหมือน โปรแกรม 1 แต่ เพิ่ม เขมร

  วันแรก   2 ทุ่ม ขึ้นรถที่หมอชิต 2   สาย กท. - อุบล  หรือ รถไฟ แอร์ ตั๋วนอน ที่ หัวลำโพง
  วันที่สอง   เช้าที่อุบล ข้ามไปลาว ชมปราสาทวัดพู และ จำปาศักดิ์ - อาหาร 3 มื้อ นอนที่นี่
  วันที่สาม   พาชมน้ำตกหลี่ผี , คอนพะเพ็ง , กลับมาพัก ที่จำปาศักดิ์ - อาหาร 3 มื้อ
   วันที่สี่   ชมตาดเฮือง -ตาดส้วม - ไร่ชา - ตาดฟาน - กลับไทย - อาหาร 3 มื้อ นอนศรีสะเกษ
  วันที่ห้า   พาเข้าเขมรชม - เขาพระวิหาร - วัดล้านขวด - น้ำตกสำโรงเกียรติ - อาหาร 3 มื้ือ - กลับ กทม
  วันที่หก   กลับถึง กรุงเทพฯ ไม่เกิน 6 โมง เช้า
       จอง   การเดินทาง     แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ     
     

 

     โปรแกรมที่ 4    6 วัน 5 คืน รวมวันเดินทาง  

    เที่ยว ไทย และ ลาว เพิ่มอีก 1500 บาท  

    เหมือนรายการที่ 1 แต่เพิ่ม เที่ยวอุบล 1 วัน

 
    วันแรก    2 ทุ่ม ขึ้นรถที่หมอชิต 2   หรือ รถไฟแอร์ ตั๋วนอน ที่ หัวลำโพง
   วันที่สอง    เช้าที่อุบล ข้ามแดนไปลาว ชมปราสาทวัดพู-จำปาศักดิ์ อาหาร 3 มื้อ นอนปากเซ
   วันที่สาม    พาชมน้ำตกหลี่ผี , คอนพะเพ็ง , อาหาร 3 มื้อ นอนที่ ปากเซ
    วันที่สี่   ชมน้ำตกตาดเฮือง -ตาดส้วม -ไร่ชา - ตาดฟาน - อาหาร 3 มื้อ และ ที่พัก ที่โขงเจียม 1 คืน
   วันที่ห้า   ชมแม่น้ำ 2 สี - น้ำตกลงรู - ผาแต้ม - ถ้ำปาฎิหาริย์ - วัดหนองป่าพง - 3 มื้อ - ขึ้นรถกลับ
   วันที่หก    กลับถึง กรุงเทพฯ ไม่เกิน 6 โมง เช้า
       จอง    การเดินทาง       แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ   

 

   โปรแกรมที่ 5    7 วัน 6 คืน รวมวันเดินทาง   

       เที่ยวทั้ง ลาว - เขมร - ไทย ( อุบล ) เพิ่ม 3000 บาท

       รายการ ต่อเนื่อง จาก โปรแกรม 1 - 2 - 3

       โปรแกรมนี้สุดคุ้มจริง ๆ เที่ยว ตั้ง 3 ประเทศ รวมกัน ไทย-ลาว-เชมร

       รถทัวร์ แค่   9,500 บาท

       รถไฟ ก็ แค่ 10,000 บาท ถูกมาก ๆ ๆ

 
  วันแรก     2 ทุ่ม ขึ้นรถที่หมอชิต 2   หรือ รถไฟแอร์ ตั๋วนอน ที่ หัวลำโพง
  วันที่สอง     เช้าที่อุบล ข้ามแดนไปลาว ชมปราสาทวัดพู-จำปาศักดิ์ อาหาร 3 มื้อ นอนปากเซ
  วันที่สาม     พาชมน้ำตกหลี่ผี , คอนพะเพ็ง , อาหาร 3 มื้อ นอนที่ ปากเซ
  วันที่สี่     ชมน้ำตกตาดเฮือง -ตาดส้วม -ไร่ชา - ตาดฟาน - อาหาร 3 มื้อ และ ที่พัก ที่โขงเจียม 1 คืน  
  วันที่ห้า     ชมแม่น้ำ 2 สี - น้ำตกลงรู - ผาแต้ม - ถ้ำปาฎิหาริย์ - วัดหนองป่าพง - 3 มื้อ - มานอนศรีสะเกษ
  วันที่หก     พาเข้าเขมรชม - เขาพระวิหาร - วัดล้านขวด - น้ำตกสำโรงเกียรติ - อาหาร 3 มื้ือ - กลับ กทม  
  วันที่เจ็ด      ไม่เกิน 6 โมง เช้า ถึง กรุงเทพฯ
      จอง    การเดินทาง        แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ    

   

 

 ขอขอบคุณทุกๆท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมเยียน

    สนใจสอบถามรายการท่องเที่ยว

    โทร 09-9246304, 02-8867018-9 ,02-9481866  /1/3

    email : msn :  jenchai555@hotmail.com  

    ใบอนุญาติประกอบการท่องเที่ยวเลขที่     11/4330

 ต.ร.อ.ตรวจสภาพรถยนต์เอกชนใหญ่ที่สุดในตลิ่งชัน

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 
 หน้าหลัก
 thaiview
รวมกระดาน
 ภาพทั่วทิศ
 สารพัดข่าว 1  
 สารพัดข่าว 2
 boardที่ยว1
boardที่ยว2 
 สมัครสตาฟ
 สมุดเยี่ยม
 หาเพื่อน
 หาหุ้นส่วน
ชวนกันขำ 
ซื้อ-ขาย
เพลงออนไลน
ร้องคาราโอเกะ
คมชัดลึก
ช่อง 3

ช่อง5

 ช่อง7
ช่อง9
 ช่อง 11
ช่องitv
เมืองไทย(สนธิ)
 
 

 

เวียตนามเหนือ

เวียตนามกลาง

เวียตนามใต้

หลวงพระบาง

คอนพะเพ็ง

 เวียตนามกลาง

เวียตนามเหนือ

 หลวงพระบาง

 คอนพะเพ็ง

 ภาพคินาบารู 

 ภาพภูทอก

 ภาพทะเลตรัง

 ภาพเกาะเต่า

 ภาพป่าสตูล

 น้ำตกผาตาด

 ล่องแก่งพะโต๊ะ

 ล่องแก่งทีลอเร

ถ้ำลำคลองงู

 ปีนหน้าผา

 เกาะหมาก

 โอโละโกร

ภูสอยดาว

ล่องน้ำเข็ก

 เขาหลวง

 เวียตนาม

ผีตาโขน

แหลมสน

 ป่าสตูล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ทริปเวียตนามเหนือ

 ทริปเวียตนามกลาง

 ทริปเวียตนามใต้

 ทริปหลวงพระบาง

 เที่ยวคอนพะเพ็ง

  เวียตนามกลาง

 เวียตนามเหนือ

   หลวงพระบาง

   คอนพะเพ็ง

   ภาพคินาบารู 

   ภาพภูทอก

   ภาพทะเลตรัง

   ภาพเกาะเต่า

   ภาพป่าสตูล

   น้ำตกผาตาด

  ล่องแก่งพะโต๊ะ

  ล่องแก่งทีลอเร

 ถ้ำลำคลองงู

  ปีนหน้าผา

  เกาะหมาก

  โอโละโกร

 ภูสอยดาว

 ล่องน้ำเข็ก

  เขาหลวง

  เวียตนาม

 ผีตาโขน

 แหลมสน

  ป่าสตูล

 

   ทัวร์เล็ก ๆ แนวสะบาย ๆ ไม่จำเป็นต้องมีกลุ่มหรือคณะใหญ่

   สามารถไปได้ง่ายๆ เพียงท่านรวบรวมกลุ่มให้ได้สัก 9 คน ท่านสามารถเลือกวันเดินทางเองได้เลย

   หรือหากท่านมีเพียงไม่กี่คน แจ้งความประสงค์มาสิ อยากไปวันใหน เดี๋ยวเราจะจัดให้ จะรวบรวมคนให้..จ๊ะ

   จะนัดเจอกันที่สนามบินก็ได้ จะไปพร้อมกันก็....ไม่ขัดข้อง : email : msn : jenchai624@hotmail.com

  จะนัดเจอที่ชายแดนไทย ก็ได้ หรือจะไปพร้อมกันก็บอก..โทร 09-9246304, 02-8867018-9, 02-9481866 กด 1 หรือ 3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     โปรแกรมที่ 1  

     ดงโหย - ถ้ำพองยา - เว้ - พระธาตุอิงฮัง   

         ทริป  5 วัน 4 คืน ( รวมวันเดินทาง )      8,500 บาท

         วันแรก...............

   ออกจากกรุงเทพฯ ที่สถานีขนส่งหมอชิต เวลา 20.00 น มาถึงมุกดาหาร ในตอนเช้า

  พาทานอาหารเช้า ที่โรงแรม จากนั้น พาข้ามแม่น้ำโขง ผ่านด่านไทย -ลาว นำท่านสู่เวียตนาม

   เที่ยงทานอาหาร จากน้ำนำท่านสู่ อุโมงค์ใต้ดิน วินห์ม๊อค ลึก ประมาาณ 5 ชั้น เข้าออก ได้ 19 ช่องทาง

  ทานอาหารเย็น

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          ประเทศเวียตนาม   รายละเอียด        ชมภาพ  

 เวียตนามเหนือ      

  เวียตนามกลาง    

  เวียตนามใต้      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              ประเทศพม่า

    เมืองลา มาเยือนเชียงตุง พม่า เดินทางพฤหัส-จันทร์  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          ประเทศกัมพูชา

   พนมกุเลน..ตาพรหม...โตนเลสาบ-บันทายศรี-นครวัด-นครธม  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ประเทศจีน

   เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ซูโจว-โจวจวง 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

       ภายในประเทศ  

 ชุมพร......เกาะเต่า     

  สุราษฎร์...เขาสก กุ้ยหลินเมืองไทย เขื่อนเชี่ยวหลาน ตามหาดอกบัวผุด จังหวัดสุราษฎร์ธานี       

 กระบี่......พายเรือคยัค –ท่าปอม-ถ้ำเสือ-น้ำตกร้อน   

 ปราจีนบุรี....ล่องแก่ง หินเพิง

 พิษณุโลก....ล่องแก่งลำน้ำเข็ง

  พังงา......ดำน้ำตื้น ที่หมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

  สตูล...... ดำน้ำตื้น ที่ เกาะอาดัง-ราวี หลีแป๊ะ หินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะไข่ ตะรุเตา

  เลย.......ภูกระดึง 3 วัน 2 คืน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             เปิดประเด็น

 เที่ยวเชียงตุง-เมืองลา ที่พม่า ไปแบบประหยัด เฉลี่ยกันจ่าย    

  หารเฉลี่ยค่าใช้จ่ายไปเที่ยว นครวัด - นครธม ที่เขมร บอกมาเลย      

 

  ขอขอบคุณทุกๆท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมเยียน

    สนใจสอบถามรายการท่องเที่ยว

     โทร 09-9246304, 02-8867018-9 , 02-9481866 กด 1 หรือ 3

     email : msn :  jenchai624@hotmail.com  

     ใบอนุญาติประกอบการท่องเที่ยวเลขที่     11/4330

   ต.ร.อ.ตรวจสภาพรถยนต์เอกชนใหญ่ที่สุดในตลิ่งชัน

 

         

            ขอขอบคุณทุกๆท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมเยียน