www.programtour.com

ทัวร์หลวงพระบาง พามาตลาดเช้าหลวงพระบาง

ภาพรถไฟถึงหลวงพระบาง ตอนที่ 1 ทัวร์หลวงพระบาง-ถ้ำติ่ง,ทัวร์หลวงพระบาง-ตักบาตรพระ,ทัวร์หลวงพระบาง-น้ำตกตาดแส้,ทัวร์หลวงพระบาง-เวียงจันทน์,ทัวร์หลวงพระบาง-ตลาดเช้า,ทัวร์หลวงพระบาง-งานประเพณีบายสี,ทัวร์หลวงพระบาง-ทางรถไฟ,ทัวร์หลวงพระบาง-ทางรถบัส,ทัวร์หลวงพระบาง-ทางเครื่องบิน,ทัวร์หลวงพระบาง-ทางเรือ,ทัวร์หลวงพระบาง-วังเวียง,บินไปหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางทางเครื่องบิน.ลาวหลวงพระบางบินไป,เครื่องบินไปหลวงพระบาง,บินลัดฟ้าสู่หลวงพระบาง,บินบางกอกแอร์เวย์ไปหลวงพระบาง, / ภาพวัดเชียงทองที่หลวงพระบาง ตอนที่ 2 เมืองหลวงพระบาง,รวมราวหลวงพระบาง,เที่ยวหลวงพระบางทางรถไฟหรือรถบัสหรือเครื่องบิน,เครื่องเงินหลวงพระบาง,หลวงพระบางยอดนิยมของคนไทย,หลวงพระบางเต็มไปด้วยหมอก,ทัวร์หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบาง-มรดกโลก,ทัวร์หลวงพระบาง-วัฒนธรรมโบราณ,ทัวร์หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางชี,ทัวร์หลวงพระบาง-บ้านช่างไห,ทัวร์หลวงพระบาง-วัดเชียงทอง,  / ภาพบ้านช่างไหที่หลวงพระบางตอนที่ 3 ข้าวจี่หลวงพระบาง,หวลกลับหลวงพระบาง,พุ่งไปหลวงพระบาง,เรื่องราวของหลวงพระบาง,ชื่นชมหลวงพระบางมรดกโลก,  / ภาพตลาดมืดหลวงพระบางตอนที่ 4 หลวงพระบางบินไปกับลาวแอร์ไลน์,ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับบางกอกแอร์เวย์,ทัวร์หลวงพระบางไปโดยรถบัสวีไอพี,ทัวร์หลวงพระบางไปทางรถที่มีเบาะนวดไฟฟ้า,ทัวร์หลวงพระบางกับรถไฟตั๋วนอน,สบายดีหลวงพระบาง,ประสบการณ์จากหลวงพระบาง,พระนับร้อยที่หลวงพระบาง,วัฒนธรรมหลวงพระบาง,อักษรลาวหลวงพระบางโบราณมาก,พระบางที่หลวงพระบาง,พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง,  / 

ภาพใส่บาตรพระที่หลวงพระบาง ตอนที่ 5  ชมหลวงพระบางเมืองเก่า,เที่ยวหลวงพระบางกับเรา,ทัวร์หลวงพระบางลาวโบราณกับเราสิ,เรือไปหลวงพระบาง,ห้วยทราย-หลวงพระบาง,หนองคาย-หลวงพระบาง,เวียงจันทน์ไปหลวงพระบาง,ทัวร์อุดรไปหลวงพระบาง,กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง  / ภาพตลาดเช้าหลวงพระบาง ตอนที่ 6 บาง,ทัวร์บินหลวงพระบาง,บินกับทัวร์หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับพี่ปอง,ทัวร์หลวงพระบางบินสบายไปกับแอร์ลาว, ทัวร์หลวงพระบางชมสาวลาว,ทัวร์หลวงพระบางสัมผัสอาหารลาวแท้ๆ,  / ภาพน้ำตกตาดกวางชีที่หลวงพระบาง ตอนที่ 7 หลวงพระบาง-น้ำตกตาดทอง,หลวงพระบาง-วัดเชียงทอง,หลวงพระบางไก่อร่อย,ทัวร์หลวงพระบางควบเวียดนาม,ทัวร์หลวงพระบางกับจีนสิบสองปันนา,ทัวร์หลวงพระบาง-ฮานอย,ทัวรหลวงพระบาง-เดียนเบียนฟู,ลาวหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบาง-เวียงจันทน์,จองทัวร์หลวงพระบาง,จองลาวหลวงพระบาง   / ภาพวังเวียง ทางผ่านหลวงพระบาง ตอนที่ 8 หลวงพระบางกับพระสงฆ์เข้ากันดีจัง,ลุยหลวงพระบางกันดีกว่า,บินไปหลวงพระบาง,รถไปหลวงพระบาง,กินกันให้อร่อยที่หลวงพระบาง,ปีใหม่ลาวที่หลวงพระบาง,ชุมนุมกันที่หลวงพระบาง,ไทยลาวแน่นมากที่หลวงพระบาง,สาวลาวหลวงพระบางสวย,หลงใหลหลวงพระบางแล้วเรา,เสน่ห์หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางเปี่ยมมนต์ขลัง,ไปทัวร์หลวงพระบางแล้วติดใจ,ขอไปลาวหลวงพระบาง,ข้าวเหนียวหลวงพระบางอร่อย,ตลาดมืดหลวงพระบาง,ตลาดจีนในหลวงพระบาง, / ภาพถ้าจังที่วังเวียง ตอนที่ 9หลวงพระบางมากด้วยชนเผ่า,ทัวร์หลวงพระบางไปดูชนเผ่า,แจ่วบองหลวงพระบางดังมาก,เครื่องเงินหลวงพระบางลือชื่อ,แจ่วมะกอกหลวงพระบาง,ประเพณีหลวงพระบาง,บายสีหลวงพระบาง,หลวงพระบางมีพระธาตุพูสี,ทัวร์หลวงพระบาง-เวียงจันทน์,ทัวร์หลวงพระบางไปตาดแส้,ทัวร์หลวงพระบางไปบ้านช่างไห,ทัวร์หลวงพระบางไปบ้านผานม,ทัวร์หลวงพระบางสัมผัสชาวเขา,ภาษาลาวหลวงพระบาง,ข้าวจี่หลวงพระบาง

  ทัวร์อินเดีย ทั้งหมดของประเทศอินเดีย   ทัวร์อินโดนีเซีย   ทัวร์จีน ทั้งหมด เช่นปักกิ่ง,กุ้ยหลิน,สิบสองปันนา,ฮ่องกง,เซี่ยงไฮ้,   ทัวร์พม่า ทั้งหมดได้แก่ ย่างกุ้ง, พุกาม,ชเวดากอง,อินแขวน,มัณฑะเลย์,อินเล,ตองยี   ทัวร์เวียดนาม ทั้งหมดมีฮานอยและฮอยอันหรือโฮจิมินห์  
ขายตั๋วเครื่องบิน
ทั่วโลก
 

มีดปอกผักบุ้งเวียดนาม

  ทัวร์มาเลเซีย ทั้งหมดไม่ว่าเกนติ้ง,ปีนัง,คาเมรอน,มะละกา   ทัวร์ศรีลังกา   ทัวร์เนปาล   ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์อินเดีย   ทัวร์อินโดนีเซีย   ทัวร์จีน   ทัวร์พม่า   ทัวร์เวียดนาม           ทัวร์มาเลเซีย   ทัวร์ศรีลังกา   ทัวร์เนปาล   ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์สมปอง,สมปองทัวร์   ทัวร์ไทย ทั้งหมดของประเทศไทย   ทัวร์เกาหลี ทั้งหมดของประเทศเกาหลี   ทัวร์หลวงพระบาง ทั้งหมดเช่นหลวงพระบาง,คอนพะเพ็ง,หลี่ผี,ปราสาทวัดพู  
ทัวร์กัมพูชา รวมเสียมเรียบและพนมเปญ
 
ขายสินค้าไม่จำเป็น
  ทัวร์ฮ่องกง   ทัวร์ญี่ปุ่น ทั้งหมด   ทัวร์สิงคโปร์   ทัวร์รัสเซีย ทั้งหมดประเทศรัสเซีย   ทัวร์ฟิลิปปินส์
  ทัวร์หน้าหลัก   ทัวร์ไทย   ทัวร์เกาหลี   ทัวร์ลาว   ทัวร์กัมพูชา     ทัวร์ฮ่องกง   ทัวร์ญี่ปุ่น   ทัวร์สิงคโปร์   ทัวร์รัสเซีย   ทัวร์ฟิลิปปินส์

 

ทัวร์หลวงพระบาง มีวันที่เดินทางเตรียมเอาไว

ภาพหลวงพระบาง ท่องเที่ยวที่ผ่านมา

ทัวร์หลวงพระบาง จองได้ที่นี่   ทัวร์หลวงพระบางจองที่นี่

 

ครั้งหนึ่งใน "หลวงพระบาง"   

แม้ลาวจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านและใช้ภาษาที่คุยกันรู้เรื่องแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีโอกาสได้ไปบ่อยนัก แทบนับครั้งได้เลย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะอยู่ใกล้กันเลยคิดว่าเมื่อไหร่ก็ไปได้

อันที่จริงลาวมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย แต่อย่างที่รู้กันการปกครองที่แตกต่างทำให้สองประเทศนี้ห่างเหินกัน

ปัจจุบัน การคมนาคมสะดวกนักเดินทางจำนวนมากมุ่งสู่ประเทศนี้ ซึ่งไปได้หลายเส้นทาง ที่นิยมกันมากก็คือจุดผ่านแดนที่ จ. หนองคาย และอีกไม่นานสะพานข้ามน้ำโขงที่ จ.มุกดาหาร เสร็จ คนไทยกับคนลาวคงสัมพันธ์กันแน่นแฟ้นขึ้น

"
หลวงพระบาง" นั้นเป็นอดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้าง อายุกว่า 1,200 ปีเป็นเมืองที่องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกของโลก เช่นเดียวกับสุโขทัย ฮอยอัน ในประเทศเวียดนาม และเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

ช่วงนั่งเครื่องเหนือน่านฟ้าสามารถรับรู้ได้ว่าฝั่งไหนเป็นฝั่งไทย ฝั่งไหนเป็นฝั่งลาวเพราะฝั่งลาวจะเต็มไปด้วยทิวเขายาวเหยียดสีเขียวขจีแสดงให้เห็นชัดเจนว่าที่นั่นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าดงพงไพรขณะที่ฝั่งไทยเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งคงไม่ต้องสาธยายก็คงเดากันถูก

ด้วยความที่เราไปกันเป็นหมู่คณะ โดยทางสายการบินบางกอกแอร์เวย์เป็นเจ้าภาพ เขาจึงจัดไกด์มาอำนวยความสะดวกให้กับเราซึ่งพวกเราก็ชื่นชอบเขามาก ชื่อ "คุณคำ สุลิวงศ์" นอกจากเขาจะพูดภาษาไทยชัดถ้อยชัดคำแล้ว เขายังเป็นคนซื่อ ๆ จริงใจ และให้บริการแก่ลูกทัวร์อย่างเป็นกันเอง

คุณคำ ให้ข้อมูลว่าสาวหลวงพระบางส่วนใหญ่หน้าตาดีกิริยามารยาทอ่อนช้อยเพราะเป็นเมืองที่มีเชื้อพระวงศ์อยู่พวกหล่อนจะเป็นคนรักสวยรักงาม ชอบงานสบายๆ ไม่ถนัดงานลุย ๆ หนัก ๆ ประเภททำไร่ทำนา

แม้จะอยู่หลวงพระบางแค่วันสองวันแต่ก็รับรู้ได้ว่าสาวเมืองนี้สวยจริงและสวยแบบเรียบ ๆ ไม่ได้แต่งแต้มสีสันอะไรที่สำคัญชาวเมืองนี้เป็นกันเองกับนักท่องเที่ยวช่วยเหลือและให้คำแนะนำอย่างดีด้วยความจริงใจ แสดงให้เห็นถึงความโอบอ้อมอารีและความมีน้ำใจของชาวเมืองซึ่งไม่ได้ถูกกระแสทุนนิยมเข้าไปย่างกราย

หลายคนในคณะต่างซึ้งกับน้ำใจงามของผู้คนที่นี่เพราะแม้จะไม่รู้จักกันแต่ก็ยินดีที่จะบริการรับส่งถึงโรงแรม และยังพาทัวร์รอบเมือง

หลวงพระบางเป็นเมืองสวยงามล้อมรอบด้วยขุนเขาใหญ่น้อย มีแม่น้ำโขง (คนลาวเรียก "ของ") และแม่น้ำคานไหลผ่าน มีประชากรราว 3 แสนคนในตัวเมืองมีคนอาศัยอยู่แค่ 4 หมื่นแม้จะเป็นเมืองเล็กแต่ด้วยความเป็นเมืองท่องเที่ยว จึงมีเกสต์เฮาส์จำนวนมากที่ลงทะเบียนถูกต้อง ประมาณ 70-80 ห้อง ส่วนใหญ่ดัดแปลงจากบ้านเดิม ตกราคาคืนละ 5-15 ดอลลาร์ ส่วนโรงแรมมีไม่ถึง 10 แห่งหากเป็นโรงแรมห้าดาวตกคืนละร้อยกว่าดอลลาร์ ถ้าทั่วไป ประมาณ 40-50 ดอลลาร์

เห็นโรงแรมแล้วก็อดชื่นชมผู้บริหารของลาวไม่ได้ เพราะเขาไม่อนุญาตให้สร้างอาคารสูงที่จะบดบังทัศนียภาพของวัดวาอาราม ส่วนใหญ่ให้สร้างแค่ 2 ชั้น เท่านั้น และตกแต่งสไตล์ล้านช้างจุดนี้เองที่ทำให้หลวงพระบางเป็นเมืองที่มีเสน่ห์และดึงดูดนักท่องเที่ยวพวกเราหลายคนถ่ายรูปโรงแรมไว้เพื่อนำมาเผยแพร่

หากคนที่ชอบเมืองสงบ ๆ เงียบ ๆ ผู้คนไม่พลุกพล่าน รับรองมาเที่ยวที่นี่ไม่ผิดหวัง

ในตัวเมืองช่วงเช้าก็ไม่พลุกพล่าน ส่วนใหญ่จะขี่จักรยานหรือจักรยานยนต์ รถรามีน้อย และวิ่งกันแบบสบาย ๆ

พระออกบิณฑบาตตอน 6 โมงกว่าผู้เฒ่าผู้แก่ส่วนมากจะเป็นหญิงออกมาจกข้าวเหนียวใส่บาตรพระกันเป็นประจำบางเส้นทางพระตั้งแถวยาวหลายสิบรูป โรงแรมไหนที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาพักกันมากแม่ค้าทั้งหลายก็จะมาขายข้าวเหนียวห่อใบตองเพื่อให้ผู้มาเยือนได้ใส่บาตร

พอตกกลางคืนยิ่งค่อนข้างเงียบ มีร้านรวงเปิดอยู่บ้างส่วนใหญ่เป็นร้านที่ให้บริการนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะร้านอินเตอร์เน็ตหลายร้าน ร้านอาหารประเภทบาร์เบียร์ แต่ไม่มีสาวเสิร์ฟนุ่งน้อยห่มน้อยเหมือนในบ้านเรา พอถึงเวลา 5 ทุ่ม ก็ต้องปิด จะเดินเที่ยวตอนกลางค่ำกลางคืนหรือเวลาไหนก็ปลอดภัย ไม่มีปัญหาอาชญากรรมเหมือนบ้านเราจนกระทั่งมีคนไทยเอามาแซวกันว่าคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาข่มขืนไม่ต้องถูกขังในเมืองลาวเพราะเขาจับตัวไปประหารชีวิตทันที

ภาพที่เราอดกดชัตเตอร์ไม่ได้ก็คือเด็กนักเรียนชาย-หญิง เดินเท้าไปโรงเรียน บ้างก็ขี่จักรยานโดยนักเรียนหญิงนุ่งผ้าซิ่นยาว

เป้าหมายแรกของคณะเราคือ พระราชวังซึ่งอยู่ในตัวเมือง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงหันหน้ามาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตรงกับพระธาตุพูสีพระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 2447 สมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ จนกระทั่งมาถึงเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนากษัตริย์องค์สุดท้ายของลาวก่อนจะเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในปี 2518 ซึ่งต่อมารัฐบาลสังคมนิยมประชาธิปไตยประชาชนลาวปรับเปลี่ยนมาเป็นหอพิพิธภัณฑ์ ตัวอาคารเป็นสไตล์ฝรั่งอาณานิคมผสมศิลปะล้านช้าง

ภายในบริเวณพระราชวังด้านหน้าทางรัฐบาลลาวได้สร้าง "หอพระบาง" เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญของชาวลาวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งหนักถึง 54 กิโลกรัม ทำด้วยเนื้อทองคำ 90%

พระธาตุพูสีหรือภูษีอยู่ฝั่งตรงข้าม เป็นอีกจุดหนึ่งที่อยู่ในโปรแกรมนักท่องเที่ยวเรียกว่าต้องไปให้ได้ว่างั้นเถอะ ไม่เช่นนั้นจะเป็นดังคำกล่าวที่ว่า "ไปยาม (เยี่ยม) นครหลวงพระบาง ถ้าบ่ได้ขึ้นเบิ่งพูสีหรือว่าขึ้นไปไหว้พระธาตุจอมสีเปรียบเสมือนกับว่าบ่ได้เห็นนครหลวงพระบางอย่างแท้จริง" โดยต้องปืนบันไดถึง 328 ขั้น แต่ก็ไม่หนักหนาเสียเท่าไหร่ เพราะเขามีที่พักเหนื่อยให้ ซึ่งพอได้กลิ่นดอกลั่นทมก็หายเหนื่อยไปได้หน่อย

"
จำปา" ถือดอกไม้ประจำชาติลาว ฉะนั้นในเมืองลาวจึงมีต้นลั่นทมเต็มไปหมด

บนยอดสุดของที่นี่จะเห็นทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบางซึ่งตรงตัวเมืองนั้นเป็นบริเวณที่ลำน้ำคานไหลมาบรรจบกันพอดีกับแม่น้ำโขงและต่างจับจองมุมที่จะเห็นพระอาทิตย์ตกดิน

วันรุ่งขึ้นเราไปกันที่ถ้ำติ่งติ่ง หมายถึง "หินงอกหินย้อย" นั่นเอง หรืออีกชื่อคือ ถ้ำปากอู อันเป็นชื่อแม่น้ำที่ไหลผ่าน อยู่ห่างจากตัวเมือง 27 กิโลเมตรปกติทางทัวร์จะให้นั่งล่องเรือเที่ยวชมความงามของลำน้ำโขง แต่พอดีคณะเรามีเวลาน้อย เลยให้นั่งรถไป จากนั้นนั่งเรือข้ามฟากไปยังถ้ำติ่ง

ก่อนจะไปถึงถ้ำติ่งกลางทางเราผ่านหมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง ชื่อบ้านสร้างไหชาวบ้านที่นี่เคยทำไหมาก่อน แต่ตอนหลังมายึดอาชีพต้มเหล้าขาย นอกเหนือจากการทำนาและทอผ้า โดยใช้ข้าวเหนียวมาเป็นวัตถุดิบ เป็นเหล้าที่แรงมากถ้ายังไม่นำไปอุ่น ประมาณ 45 ดีกรี ถ้าอุ่นแล้ว 55 ดีกรีเรียกว่าเป็นอาชีพสุจริตที่ทำได้อย่างเปิดเผย ผิดกับบ้านเราถ้าใครต้มเหล้าเถื่อนถูกตำรวจจับแน่

เสียดายไม่ได้แวะชิม ไม่อย่างนั้นจะบอกให้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงสู้เหล้าเถื่อนบ้านเราได้หรือไม่

นั่งรถต่อไปอีกพักใหญ่ก็ต้องไปนั่งเรือข้ามฟากเพื่อไปยังถ้ำติ่งซึ่งในศตวรรษที่ 16 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชนำพระพุทธรูปสำคัญมาหลบซ่อนเพื่อไม่ให้พม่ามาทำลาย มีอยู่ 2 ถ้ำ ถ้ำบน (ขึ้นบันไดอีก 200 กว่าขั้น) กับถ้ำล่างมีพระพุทธรูปน้อยใหญ่รวมกันประมาณ 5,000 องค์ บางองค์อายุเก่าแก่กว่า 300 ปีแต่ตอนนี้องค์ไหนที่มีความล้ำค่าและสวยงามชาวบ้านขโมยไปขายหมดแล้วเหลือแต่พระพุทธรูปไม้และพระพุทธรูปที่ไม่มีค่าปัจจุบันก็ยังมีคนนำพระพุทธรูปมาเก็บไว้

ในสมัยที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงการปกครองเจ้ามหาชีวิตทุกพระองค์จะมาสักการะและทำพิธีสรงน้ำพระในวันสงกรานต์

ทิวทัศน์ของที่นี่สวยทีเดียวเต็มไปด้วยทิวเขาเรียงรายกัน มีลำน้ำโขงไหลผ่านตรงกลางลองนึกภาพดูยามพระอาทิตย์ขึ้นและใกล้ตกนั้นแสงที่ตกลงในสายน้ำจะสวยขนาดไหน

เราเดินขึ้นไปถ้ำบนจนได้เหงื่อแต่ก็คุ้ม เพราะบนเขาลูกนี้ทางการลาวดูแลรักษาอย่างดีมีต้นไม้ขนาดใหญ่ให้เห็นสองข้างทาง

โปรแกรมสุดท้ายของเราคือ "วัดเชียงทอง" หรือวัดเซียงทองในภาษาลาว เป็นโปรแกรมที่นักท่องเที่ยวจะต้องไปเยือนที่นี่เป็นวัดเดียวในหลวงพระบางที่ไม่ถูกพม่าทำลาย เพราะเป็นวัดที่พม่าอยู่ช่วงเข้ามาทำสงคราม ผู้คนขนานนามว่าเป็นอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาวสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ระหว่างปี 2102-2103 เป็นวัดที่ได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์และเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา

ความงามของวัดนี้เป็นที่เลื่องลือเรา ๆ ท่าน ๆ คงจะเคยเห็นรูปของวัดนี้มากันบ้างแล้วเพราะเป็นวัดที่โด่งดังอันดับหนึ่งของที่นี่

ว่ากันว่าคนที่มาเที่ยวหลวงพระบางแล้วไม่มีใครเคยบ่นว่าผิดหวังเลย เพราะเขาได้มาเสพความงามตามธรรมชาติ ได้มาพบเห็นผู้คนที่ยังบริสุทธิ์ มีความจริงใจให้กับเพื่อนร่วมโลก

ทั้งหลายทั้งปวงนี้ จึงไม่สงสัยเลยว่านักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ทำไม ถึงหลงใหลเมืองหลวงพระบางนักก็เพราะเสน่ห์ของคนและธรรมชาติที่นี่เป็นสิ่งดึงดูดนั่นเอง

 

 

คิดถึงตลาดเช้า หลวงพระบาง

 

          ผมว่าคนเคยไปหลวงพระบาง ร้อยทั้งร้อยมักชอบตลาดเช้าที่หลวงพระบางอีกแง่มุมหนึ่ง นั่นหมายถึง ตลาดเช้าหลวงพระบางได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้ว ชนิดที่คนเมืองหลวงพระบางเอง และนักท่องเที่ยวบางที (อาจ) ไม่รู้ตัว

          เคยได้ยินคนอายุหกเจ็ดสิบปี และสุขภาพแข็งแรงพอไปเที่ยวเมืองหลวงพระบางกลับมาแล้วนั่งน้ำตาไหล บอกว่า ตลาดเช้าเมืองหลวงพระบาง เหมือนตลาดเช้าที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของแกและได้อาศัยอยู่เมื่อสมัยเป็นเด็ก

          คนชอบอะไรเก่าๆ คงมีความสุขตาและใจ ที่ได้เห็นและสัมผัสบรรยากาศเดิมๆ ภาพแม่ค้าแม่ขายและคนในตลาดเป็นผู้หญิง ยังเกล้ายังมวยผม และนุ่งผ้าถุงผ้าซิ่น หิ้วตะกร้า กระเดียดกระจาดกระบุง เดินจ่ายตลาด เลือกดูสินค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชผักผลไม้ต่างๆ

          ผมยังไม่แก่ และไม่ใช่คนชอบอะไรที่เก่าๆ แก่ๆ มากนัก แต่พอเห็นตลาดหลวงพระบางด้วยตา ก็ใจระทึกอยู่เหมือนกัน เพราะมันเหมือนกับที่เคยเห็นแต่รางๆ หรือจำจากบรรยากาศในตัวหนังสือของนักเขียนรุ่นเก่าก่อน ซึ่งเคยบรรยายสภาพตลาดบ้านนอกเอาไว้

          ครั้นพอไปเห็นตลาดหลวงพระบาง บวกกับความจำพวกนั้น ยังมีอยู่บ้าง ก็ทำให้เห็นภาพขึ้นมาได้ จึงประทับใจและขนลุกอยู่เหมือนกัน

          สารภาพตามตรงว่า แม้เป็นคนภาคกลางก็จริง ทว่า ดันไปชอบ บรรยากาศของตลาดตามชนบททางภาคเหนือ

          เมื่อยี่สิบกว่าปีก่อน ผมมีโอกาสตะลอนๆ อยู่ทางภาคเหนือของเมืองไทย ยังจำภาพคราวไปเที่ยวตลาดท่าตอน ตลาดเปียงหลวง เมืองแหง ตลาดเช้าเมือปาย และปางมะผ้า หรือที่แม่สะเรียง ก็ยังจำได้ ตลาดเหล่านี้ดูเหมือนคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน เพราะบางแห่งมีชนพื้นเมืองล้วนๆ บ้างมีชาวไทยภูเขาปะปน

          ทว่าที่สุด ตลาดพวกนี้สวยจริงๆ ทั้งสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และผู้คน รวมถึงสินค้าที่พ่อค้าแม่ขายเอาออกมาวางบนพื้นบ้าง วางบนแคร่บ้าง และจำนวนไม่น้อย บรรทุกหลังลา หรือฬ่อ ออกมาจากไร่ จากสวนในป่าลึก

          อย่างนี้ไม่สวยได้ไงครับ

          แม่ค้าบางรายปูใบตองวางดอกสลิดที่อุตส่าห์จัดเรียงเอาไว้ในกระทงใบตองเขียววาว บ้างเอาเห็ดนางฟ้าผิวขาวเหมือนเกลือออกมาจัดเรียงบนถาดใบไม้อะไรก็ไม้รู้ ผักกูดเรียงเป็นตับมัดด้วยเชือกกล้วย

          โธ่...ไม่กินผมยังซื้อเลย

          เมื่อเร็วๆ นี้กลับไปเที่ยวตามเส้นทางเดิมอีกหน ไม่ใช่เพราะอยากไปรื้อความหลังดอกครับ (ยังไม่แก่ขนาดนั้น) ทว่า ไปเพราะอยากไป ตลาดแถวนั้นเปลี่ยนไปหมดแล้ว ผมไม่ได้ใจหายหรือเป็นทุกข์ร้อนอะไร ก็คงเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันต้องเป็นไปอย่างนี้กระมัง

          กลับมากรุงเทพฯร้อนตับแลบ ผมก็เลยทำตัวเป็นคนแก่ คิดถึงตลาดเช้าที่หลวงพระบาง ซึ่งไปมาครั้งหลังสุดสักสองสามปีที่ผ่านมา ก็พบว่ายังไม่เปลี่ยนไปจากครั้งแรกที่ได้เห็นเมื่อเจ็ดปีก่อน

          ใครเดินตลาดสดที่ไหนก็ตาม (รวมทั้งเมืองหลวงพระบาง) ต้องตื่นเช้าครับ จะนอนตื่นสาย หรือนอนกินบ้านกินเมือง ประมาณว่ารอให้ตะวันปลุกเห็นทีไม่ได้เห็น หรือพลาดบรรยากาศตลาดเช้าอย่างไม่ต้องสงสัย

          ตลาดเช้าหลวงพระบางนั้น อยู่ใกล้ท่าเรือ (แม่โขง) ด้วย เดินขึ้นจากท่าเรือ ถ้าตรงไปก็เข้าเมือง สองข้างมีสินค้าวางขายไปตลอด ส่วนมากเป็นพืชผัก ถ้าเลี้ยวซ้ายก็มีแม่ค้าพ่อขายเอาผักปลามาวางขายบนข้างถนนยาวประมาณร้อยเมตร

          ส่วนขวามือนั้นเป็นตลาดใหญ่ มีเพิงขายของจำพวกเนื้อสัตว์ ของหมักดอง และเครื่องปรุงอาหารอื่นๆ รวมทั้งอาหารสำเร็จรูปบางอย่าง ตรงหัวมุมทางขวามือ มีร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านหนึ่ง ข้างๆ หรือตรงข้ามกันเป็นร้านขายกาแฟ

          ใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารเช้าพร้อมด้วยกาแฟ สองร้านนี้ไม่น่าลอง

          อย่างไรก็ตาม ผมอยากเตือนสักหน่อยว่า ก๋วยเตี๋ยวที่ร้านในตลาดแห่งนี้ (หรือแห่งไหนก็ตามในลาว) แม่ค้าใส่ผงชูรสเยอะ ที่ว่าเยอะนี่นะเยอะจริงๆ ไม่ใช่พูดเล่นพูดขู่ เรียกว่าใส่กันเป็นช้อนชาทีเดียว (แล้วที่ใส่ลงไปในน้ำต้มกระดูกอีกไม่รู้เท่าไหร่)

          จึงขอเตือนว่าใครแพ้หรือไม่กินผงชูรสชนิดเคร่งครัด ให้นั่งดื่มกาแฟร้านตรงข้ามดีกว่า และเดินไปซื้อขนมที่ทำจาก (แป้ง) ข้าวเหนียวมากิน ไม่ว่าจะเป็นข้าวจี่ ข้าวเหนียวหน้าต่างๆ สบายใจสบายปากกว่า

          ผมลองกินก๋วยเตี๋ยวครับ บอกแม่ค้าว่าไม่ต้องใส่ผงชูรส ก๋วยเตี๋ยวเนื้อคว(า)ยที่ร้านนี้ เนื้อมันเหนียว เคี้ยวนาน จนลืมตัวคิดว่าเคี้ยวหนังยาง

          วันรุ่งขึ้นผมจึงกินก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่เนื้อ ใส่แต่ผัก เยอะแยะไปหมด ทั้งกะหล่ำ ผักน้ำ ถั่วงอก เท่านั้นไม่พอ เพราะแม่ค้ายกกะละมังผักสดมาวางตรงหน้า แทนคำพูดทำนอง ว่า ...มีปัญญากินเท่าไหร่ก็เชิญ

          เครื่องปรุงรสก๋วยเตี๋ยว นอกจากน้ำปลา น้ำตาล พริกน้ำส้ม ยังมีซอสพริกสีแดงออกส้มแจ๊ด คนทางโน้นเขาชอบเทลงไปกินผสมก๋วยเตี๋ยว โดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวน้ำ รสชาติเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบ เพราะผมไม่กล้าลอง

          ก๋วยเตี๋ยวดูเหมือนราคาจานละสิบสองหรือสิบห้าบาทนี่แหละครับ จานเบ้อเริ่มเชียว ผมนั่งกินก๋วยเตี๋ยวและดื่มกาแฟถุงรสเข้ม คือทั้งหวาน มัน และขม สีของมันเข้มจัด เหมือนกาแฟมอคคา ทว่า นอกนั้นไม่มีอะไรอีกที่เหมือน

          กินก๋วยเตี๋ยวมันต้องมองเส้นมองน้ำ ระวังไม่ให้เลอะกระเด็นโดนเสื้อ แต่ดื่มกาแฟ มันสามารถละเลียดได้ ยกถ้วยขึ้นจ่อปากแล้วใช้สายตากวาดมอง ออกไปนอกร้าน กระดกถ้วยลิ้มรสกาแฟ มองดูผู้คนและบรรยากาศของตลาดในเมืองหลวงพระบาง

          เท่านี้ก็รื่นรมย์  

         

ทัวร์หลวงพระบาง มีวันที่เดินทางเตรียมเอาไว

ภาพหลวงพระบาง ท่องเที่ยวที่ผ่านมา

ทัวร์หลวงพระบาง จองได้ที่นี่   ทัวร์หลวงพระบางจองที่นี่

 

ทัวร์หลวงพระบาง สนุกทุกที่ๆมีพี่ปอง,ทัวร์หลวงพระบาง ของสมปองทัวร์,ทัวร์หลวงพระบาง

สนุกสุดฮิตที่สุดในประทศไทย,ทัวร์หลวงพระบาง ที่ไม่น้อยหน้าใคร,ทัวร์หลวงพระบาง ที่ยืนเด่นรอทุกท่านมาจอง,

ทัวร์หลวงพระบาง ที่ยินดีรับใช้,ทัวร์หลวงพระบาง ยังรอทุกท่านอยู่,ทัวร์หลวงพระบาง ที่ไม่ยอมให้ใครมาแซงหน้าได้,

ทัวร์หลวงพระบาง สู้ยืนหยัดเพื่อนักท่องเที่ยว,ทัวร์หลวงพระบาง จะรับใช้ทานตลอดไป,ทัวร์หลวงพระบาง ขอต้อนรับ,

ทัวร์หลวงพระบาง ของพี่ปองมีอะไรใหม่ๆมานำเสนอเสมอ,ทัวร์หลวงพระบาง ที่พาท่านเที่ยวทั่วลาว,ทัวร์หลวงพระบาง ที่รักษาชื่อเสียงมานาน,

ทัวร์หลวงพระบาง ราคาย่อมเยาคุณภาพสูง,ทัวร์หลวงพระบาง ราคาหลักพันบริการหลักหมื่น,ทัวร์หลวงพระบาง ของพี่ปองยอดเยี่ยมเสมอ,

ทัวร์หลวงพระบาง ของสมปองทัวร์ที่ใครๆต่างยอมรับ,ทัวร์หลวงพระบาง จัดโดยสมปองทัวร์,ทัวร์หลวงพระบาง ที่ไม่ทำให้ใครผิหวังต้องสมปองทัวร์,

ทัวร์หลวงพระบาง ของสมปองทัวร์จัดไปลาวมานานปีแล้ว,ทัวร์หลวงพระบาง เป็นหนึ่งมาตลอด,ทัวร์หลวงพระบาง ไม่ยอมเป็นสองรองใคร,

ทัวร์หลวงพระบาง ขอน้อมรับทุกท่านที่มาเยือน,ทัวร์หลวงพระบาง จะจัดทุกเดือนมาชมได้ที่www.programtour.com,ทัวร์หลวงพระบาง อัพเดททุกเดือน,

ทัวร์หลวงพระบาง ไปได้ทุกเดือน,ทัวร์หลวงพระบาง สุดปรารถนาของนักเดินทาง,ทัวร์หลวงพระบาง ทานกาแฟลาวแสนอร่อย,ทัวร์หลวงพระบาง กินอิ่มนอนหลับสบาย,

ทัวร์หลวงพระบาง หน้าเดิมๆมาแล้ว,ทัวร์หลวงพระบาง เจ้าประจำ,ทัวร์หลวงพระบาง ปรับปรุงราคาใหม่,ทัวร์หลวงพระบาง ค่าเข้าชมสถานที่แพงมาก,

ทัวร์หลวงพระบาง กับตำรวจท่องเที่ยวลาว,ทัวร์หลวงพระบาง ผ่านแลนด์ลาวคุณภาพ,ทัวร์หลวงพระบาง มีรถทุกขนาดให้บริการ,

ทัวร์หลวงพระบาง จะไปรถหรือไปเรือหรือบินไปให้บอกมา,ทัวร์หลวงพระบาง มีไกด์สาวสวยลาวมากท่าน,ทัวร์หลวงพระบาง เปี่ยมด้วยบริการ,

ทัวร์หลวงพระบาง ของสมปองทัวร์บริการเยี่ยมยอด,ทัวร์หลวงพระบางของสมปองทัวร์รอท่านมาทดลอง,ทัวร์หลวงพระบางมีพี่ปองคอยบริหารเยี่ยมยอด,

ทัวร์หลวงพระบาง ของสมปองทัวร์ชื่อเสียงดีคุณภาพเด่น,ทัวร์หลวงพระบาง ชั้นยอด,ทัวร์หลวงพระบาง ที่ทุกคนยอมรับ,ทัวร์หลวงพระบาง ที่เฝ้าคอย,

ทัวร์หลวงพระบาง เปิดให้ทุกท่านได้มาจองได้แล้ว,ทัวร์หลวงพระบาง ออกรายการเชิญชวนให้ไปกัน,ทัวร์หลวงพระบาง มีรายการน่าสนใจให้ท่านได้อ่านดู,

ทัวร์หลวงพระบาง นำพาท่านไปก่อนใคร,ทัวร์หลวงพระบาง ไปต่อประเทศอื่นๆได้,ทัวร์หลวงพระบางลั่นไม่ขอเป็นรองใคร,ทัวร์หลวงพระบางเปิดเส้นทางใหม่,

ทัวร์หลวงพระบาง จับตาคนท่องเที่ยวมากขึ้น,ทัวร์หลวงพระบาง จ่อเป็นผู้นำอาเชี่ยนเรื่องท่องเที่ยว,ทัวร์หลวงพระบาง ลาวเหนือด้านเหนือของเวียงจันทน์,

ทัวร์หลวงพระบาง ที่เฝ้าคอย,ทัวร์หลวงพระบาง ในหุบเขาเมืองลาว,ทัวร์หลวงพระบาง รอหนุ่มจากเมืองไทย,ทัวร์หลวงพระบาง ต้อนรับชนทุกชาติ,

ทัวร์หลวงพระบาง ไกลด้วยระยะทาง,ทัวร์หลวงพระบาง  ระยะทางแสนไกล,ทัวร์หลวงพระบาง ไปให้คุ้มต้องผ่านถนนลอยฟ้า,ทัวร์หลวงพระบางเปี่ยมรอยยิ้มของไมตรี,

ทัวร์หลวงพระบางต่อไปคุนหมิง,ทัวร์หลวงพระบาง ต่อไปพม่า,ทัวร์หลวงพระบาง ต่อไปฮานอย,ทัวร์หลวงพระบาง ต่อโฮจิมินห์,ทัวร์หลวงพระบาง ต่อไปจิงหง,

ทัวร์หลวงพระบางที่เฝ้าคอย,ทัวร์หลวงพระบาง ในหุบเขาเมืองลาว,ทัวร์หลวงพระบาง รอหนุ่มจากเมืองไทย,ทัวร์หลวงพระบางต้อนรับชนทุกชาติ,

ทัวร์หลวงพระบาง สงบร่มเย็นจนชาวต่างชาติไม่อยากกลับเมือง,ทัวร์หลวงพระบาง ไกลด้วยระยะทาง,ทัวร์หลวงพระบางระยะทางแสนไกล,

ทัวร์หลวงพระบาง ไปให้คุ้มต้องผ่านถนนลอยฟ้า,ทัวร์หลวงพระบาง เปี่ยมรอยยิ้มของไมตรี,ทัวร์หลวงพระบาง ต่อไปคุนหมิง,ทัวร์หลวงพระบาง ต่อไปพม่า,

ทัวร์หลวงพระบาง ต่อไปฮานอย,ทัวร์หลวงพระบาง ต่อโฮจิมินห์,ทัวร์หลวงพระบาง ต่อสิงคโปร์,ทัวร์หลวงพระบาง ต่อไปจิงหง,ทัวร์หลวงพระบางทางน่าน,

ทัวร์หลวงพระบาง เข้าทางจังหวัดเลย,ทัวร์หลวงพระบาง เข้าทางเชียงของ,ทัวร์หลวงพระบาง มาจากคุนหมิง,ทัวร์หลวงพระบาง  ต่อเมืองย่างกุ้ง,

ทัวร์หลวงพระบาง ไปพม่าชมชเวดากอง,ทัวร์หลวงพระบาง บินไปสิงคโปร์,ทัวร์หลวงพระบาง สวยใสน่าไปมาก,ทัวร์หลวงพระบาง มีพื้นวัฒนธรรมประเพณีใส่บาตรที่มีมานาน,

ทัวร์หลวงพระบาง พื้นที่ราบสูงมาก,ทัวร์หลวงพระบางพูดไทยได้ชัดเจน,ทัวร์หลวงพระบางดังไปทั่วโลกแล้ว,ทัวร์หลวงพระบาง มีงานแห่งนางสังขารทุกปี,

ทัวร์หลวงพระบาง มีล่องแม่น้ำไปถ้ำติ่ง,ทัวร์หลวงพระบาง อยากโชว์น้ำตกแสนสวย,ทัวร์หลวงพระบาง ที่คนแบกเป้มาจากทั่วโลกมาเยือนมากที่สุด,

ทัวร์หลวงพระบาง เข้าไปเยือนได้หลายทาง,ทัวร์หลวงพระบาง ทางถนนออกจะลำบากสักหน่อย,ทัวร์หลวงพระบาง โดยล่องเรือไปไม่สบายอย่างที่คิดกันเลย,

ทัวร์หลวงพระบาง ดึงดูดนักท่องเที่ยวไปเป็นจำนวนมาก,ทัวร์หลวงพระบาง แย่งนักท่องเที่ยวจากไทย,ทัวร์หลวงพระบาง ค่าครองชีพแพงกว่าไทย,

ทัวร์หลวงพระบาง สั่งสินค้าจากไทย,ทัวร์หลวงพระบาง มีวัฒนธรรมคล้ายไทย,ทัวร์หลวงพระบาง มีถ่ายทอดทีวีไทยทุกช่อง,ทัวร์หลวงพระบาง ภาพที่หาดูได้ยาก,

ทัวร์หลวงพระบาง มีพระสงฆ์มากมาย,ทัวร์หลวงพระบางมีประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว,ทัวร์หลวงพระบาง ที่ฝรั่งมังค่าต่างชอบที่จะไปเที่ยวที่นั่น,

ทัวร์หลวงพระบาง ไกลแค่หนทางแต่ไม่ไกลไปจากใจ,ทัวร์หลวงพระบาง แห่งความหลังครั้งก่อน,ทัวร์หลวงพระบาง ที่น่าค้นหาจริงๆ,

ทัวร์หลวงพระบาง ที่ไม่มีใครปฏิเสธที่จะไปสักครั้ง,ทัวร์หลวงพระบาง มารอให้ทุกท่านจองไป,ทัวร์หลวงพระบาง จะมีงานแห่นางสงกรานต์,

ทัวร์หลวงพระบาง ไปแล้วจะไม่พบความผิดหวัง,ทัวร์หลวงพระบาง สามารถเที่ยวต่อไปยังประเทศต่างๆได้,ทัวร์หลวงพระบาง ทานข้าวเหนียวจิ้มแจ่วกันเป็นประจำ,

ทัวร์หลวงพระบาง ที่คนท้องถิ่นนิยมกินหนังควายตากแห้ง,ทัวร์หลวงพระบาง ดาวประดับใจของเราเลย,ทัวร์หลวงพระบาง ไม่มีอันตรายสำหรับนักท่องเที่ยว,

ทัวร์หลวงพระบาง ไปทั้งทีน่าไปทุ่งไหหินด้วย,ทัวร์หลวงพระบาง ทางห้วยทรายล่องเรือไปหรือรถไปก็ได้,ทัวร์หลวงพระบาง ที่คนเชียงใหม่ไปได้แล้วทางเครื่องบิน,

ทัวร์หลวงพระบาง ต้องการคนไปเที่ยวมากๆสักหน่อย,ทัวร์หลวงพระบาง มีแหล่งต้มเหล้าแบบชาวบ้านที่บ้านช่างไห,

ทัวร์หลวงพระบาง สามารถบินออกจากเวียงจันทน์ไปได้,ทัวร์หลวงพระบาง เข้าทางจังหวัดเลยของไทย,

 

ทัวร์หลวงพระบาง เที่ยวทั่วหลวงพระบาง,ไปหลวงพระบางกับทัวร์หลวงพระบาง,คลิกทัวร์หลวงพระบางได้เลย,เที่ยวหลวงพระบางกับทัวร์หลวงพระบาง,

ทัวร์หลวงพระบาง ช่ำชองยุทธ์,รักหลวงพระบางเพราะไปกับทัวร์หลวงพระบางมา,สัมผัสทัวร์หลวงพระบางของพี่ปองสิ,แอ่วทัวร์หลวงพระบางกับสมปองทัวร์,

ประทับใจทัวร์หลวงพระบางของพี่ปอง,ภาพทัวร์หลวงพระบางที่แสนประทับใจ,รูปภาพจากทัวร์หลวงพระบาง,

เชี่ยวชาญเส้นทางหลวงพระบางต้องไปกับทัวร์หลวงพระบางของพี่ปองสิ,ทัวร์หลวงพระบางต้องมีตลาดมืดทุกแห่งเลย,ทัวร์หลวงพระบาง ถ้ำติ่ง,

ทัวร์หลวงพระบาง ตักบาตรพระ,ทัวร์หลวงพระบาง น้ำตกตาดแส้,ทัวร์หลวงพระบาง เวียงจันทน์,ทัวร์หลวงพระบาง ตลาดเช้า,ทัวร์หลวงพระบาง งานประเพณีบายสี,

ทัวร์หลวงพระบาง ทางรถไฟ,ทัวร์หลวงพระบาง ทางรถบัส,ทัวร์หลวงพระบาง ทางเครื่องบิน,ทัวร์หลวงพระบาง ทางเรือ,ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง,

บินไปหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางทางเครื่องบิน.ลาวหลวงพระบางบินไป,เครื่องบินไปหลวงพระบาง,บินลัดฟ้าสู่หลวงพระบาง,บินบางกอกแอร์เวย์ไปหลวงพระบาง,

ทัวร์หลวงพระบาง ต่อฮานอย,ทัวร์หลวงพระบาง ต่อเดียนเบียนฟู,ทัวร์หลวงพระบาง ต่อจากเชียงราย,ทัวร์หลวงพระบาง ล่องเรือที่เชียงของ,ทัวร์หลวงพระบาง ล่องเรือจากเชียงราย,

ทัวร์หลวงพระบาง ต่อเวียดนาม,ทัวร์หลวงพระบาง ต้องสมปองทัวร์,ทัวร์หลวงพระบาง จากจังหวัดน่าน,ทัวร์หลวงพระบาง จากจังหวัดเลย,ทัวร์หลวงพระบาง จากอุดร,

ทัวร์หลวงพระบาง จากกรุงเทพฯ,ทัวร์หลวงพระบาง ชมชนเผ่ามากมาย,ทัวร์หลวงพระบาง สัมผัสลาวเหนือ,ทัวร์หลวงพระบาง   บินลาวแอร์ไลน์,ทัวร์หลวงพระบาง บินแฮปปี้แอร์,

ทัวร์หลวงพระบาง ทางเรือ,บินไปกับทัวร์หลวงพระบาง,หลวงพระบางกับทัวร์หลวงพระบาง,บินลงหลวงพระบางทัวร์หลวงพระบาง มารอรับทันที,ไปทัวร์หลวงพระบางบินไปกับการบินลาว,

ทัวร์หลวงพระบาง บินไปกับแฮปปี้แอร์ไลน์,บินหลวงพระบางด้วยแฮปปี้แอร์ไลน์,เที่ยวแบบทัวร์กับทัวร์หลวงพระบาง,บินสู่หลวงพระบางของแฮปปี้แอร์ไลน์,บินสู่หลวงพระบางกับบางกอกแอร์เวย์,

 

ทัวร์หลวงพระบาง บินสู่หลวงพระบางร่วมกับการบินลาว,ไปทัวร์หลวงพระบางกับพี่ปองสิ,ทัวร์หลวงพระบาง ควบวังเวียง,ทัวร์หลวงพระบาง นัดเจอกันที่หนองคาย,

ทัวร์หลวงพระบาง เจอกันที่สถานีรถไฟ,ทัวร์หลวงพระบาง เจอกันที่เชียงราย,ไกด์ลาวมาคุมทัวร์หลวงพระบาง,สาวลาวหลวงพระบางมารอรับลูกทัวร์ที่หนองคาย,

ทัวร์หลวงพระบาง ที่มีพี่ปองดูแลสิ,ไปทัวร์หลวงพระบางสนุกจัง,เที่ยวทัวร์สนุกไปทัวร์หลวงพระบางของโปรแกรมทัวร์ดอทคอมเยี่ยมจัง,ทัวร์หลวงพระบาง ต้องprogramtour.com,

ไปหลวงพระบางต้องไปกับprogramtour.com,แอ่วกับทัวร์หลวงพระบางต้องprogramtour.comเลย,ทัวร์หลวงพระบาง หนึ่งในใจเรา,ทัวร์หลวงพระบาง ที่พาเรากับแฟนไปทั่วลาว,

ทัวร์หลวงพระบาง รังสรรค์ทุกสิ่งให้เรา,ทัวร์หลวงพระบาง ต้อนรับด้วยน้ำใจบริการอย่างแท้จริง,ทัวร์หลวงพระบางทำหน้าที่บริการนักท่องเที่ยวอย่างเต็มใจ,

ทัวร์หลวงพระบาง ไม่ยอมให้ผู้ใช้บริการผิดหวังอย่างแน่นอน,ทัวร์หลวงพระบาง พร้อมจะดูแลท่านอย่างดี,ทัวร์หลวงพระบาง เริ่มบริการแล้ว,ทัวร์หลวงพระบาง มาให้บริการจองการเดินทางแล้ว,

ทัวร์หลวงพระบาง ทำให้เรากับแฟนรักกันมากขึ้น,ทัวร์หลวงพระบาง จัดเซอร์ไพร์ทให้เรา,ทัวร์หลวงพระบาง ร่วมเป็นสุขกับคณะที่ไปทุกท่าน,

ทัวร์หลวงพระบาง ทำให้คิดถึงอดีตคนรักที่อยู่ที่นี่,ทัวร์หลวงพระบาง พามาตามหาแฟนที่จากไปนาน,ทัวร์หลวงพระบาง ช่วยค้นหาคนไทยที่หายไปที่นี่,ทัวร์หลวงพระบาง เตือนคณะทัวร์ที่จะไปทุกท่าน,

ทัวร์หลวงพระบาง จัดทำของชำร่วยแจกให้,ทัวร์หลวงพระบาง จัดที่พักอย่างดีให้คณะทัวร์ที่ไปหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบาง ร่วมแสดงความยินดีกับคนไทยที่ไปพบรักที่หลวงพระบาง,

ทัวร์หลวงพระบาง มาไปลองชิมกาแฟลาวรสเยี่ยม,ทัวร์หลวงพระบาง เอาแจ่วหมากเลนมาให้ลองทานดู,ทัวร์หลวงพระบาง แจกไคแผ่นให้ลองชิมเผื่อสนใจจะซื้อ,

ทัวร์หลวงพระบาง บอกว่าคนลาวชอบกินหนังควายย่าง,ทัวร์หลวงพระบาง ร่วมกับโอท๊อบบ้านผานมจัดรายการขายผ้าราคาถูก,ทัวร์หลวงพระบางลดกระหน่ำรับปีใหม่,

ทัวร์หลวงพระบางสู้ๆเศรษฐกิจปีนี้,ทัวร์หลวงพระบาง เจอฝนกระหน่ำเล่นเอาคนไปน้อยลง,ทัวร์หลวงพระบาง เจอทางถล่มปิดเส้นทางสู่หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบาง พาไปการเต้นบาสลอปของลาว,

ทัวร์หลวงพระบาง ออกลีลาชวนสนุกบนรถ,ทัวร์หลวงพระบาง พากินอิ่มนอนหลับสบาย,ทัวร์หลวงพระบาง กำลังจะไปไกลแล้ว,ทัวร์หลวงพระบาง ขยายกิจการ,

ทัวร์หลวงพระบาง มีไกด์ลาวพูดไทยให้บริการมากเหลือเกิน,ทัวร์หลวงพระบางที่ไม่ธรรมดาเอาซะเลย,ทัวร์หลวงพระบางเจอปัญหากับตำรวจลาวหลวงพระบาง,

ทัวร์หลวงพระบาง เปิดรับจองแล้ว,ทัวร์หลวงพระบาง กำลังจะออกเดินทางแล้วรีบจองด่วน,ทัวร์หลวงพระบาง ต้อนรับปีใหม่มาแล้วจ้า,ทัวร์หลวงพระบาง ที่ทุกท่านรอคอยเปิดให้จองแล้ว,

ทัวร์หลวงพระบาง มาเปิดตัวเดือนนี้แล้ว,ทัวร์หลวงพระบาง ที่ไม่ธรรมดา,ทัวร์หลวงพระบาง ที่นักท่องเที่ยวยอมรับเสมอมา,ทัวร์หลวงพระบาง มาแรง,ทัวร์หลวงพระบาง ของพี่ปองพร้อมบริการแล้ว,

ทัวร์หลวงพระบาง พาเข้าถึงส่วนลึกของหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบาง จะรอท่านพาเพื่อนกับมาเยือนอีกครั้ง,ทัวร์หลวงพระบาง เจาะจงพาเที่ยวให้ถึงแก่นหลวงพระบาง,

ทัวร์หลวงพระบาง ที่สมปองทัวร์จัดนับว่าเยี่ยมจริงๆ,ทัวร์หลวงพระบาง มีอธิบายความเป็นมาของหลวงพระบางอย่างถึงแก่น,ทัวร์หลวงพระบาง ที่จัดมาไม่มีคอมเพลน,

ทัวร์หลวงพระบาง ที่ทำมานานแล้ว,ทัวร์หลวงพระบาง มีให้สัมผัสวิถีชีวิตลาวเหนือ,ทัวร์หลวงพระบาง ที่จะไม่ทำให้ใครผิดหวังเด็ดขาด,ทัวร์หลวงพระบาง ที่ดำเนินกิจการมาเป็นเวลานานแล้ว,

ทัวร์หลวงพระบาง มอบความประทับใจมาให้,ทัวร์หลวงพระบาง แสนประหยัด,ทัวร์หลวงพระบาง ดีเด่นดังในหมู่นักท่องเที่ยว,ทัวร์หลวงพระบาง พร้อมมอบบริการชั้นดีให้,

ทัวร์หลวงพระบาง กำลังรอท่านอยู่,ทัวร์หลวงพระบาง ของสมปองทัวร์ที่กำลังแรงวันแรงคืน,ทัวร์หลวงพระบาง สุดยอดพาเที่ยวหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางเตือนให้รีบจองด่วน,

ทัวร์หลวงพระบาง บอกว่าจองช้าก็อดไปหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบาง เด่นดังเรื่องลาวเหนือ,ทัวร์หลวงพระบาง ที่มีบริการเที่ยวลาวหลายแบบ,ทัวร์หลวงพระบาง ไม่ยอมให้นักท่องเที่ยวผิดหวัง,

ทัวร์หลวงพระบาง ต้องไปกับพี่ปอง,ทัวร์หลวงพระบาง ต้องพี่ปองสิ,ทัวร์หลวงพระบางจัดที่พักหลวงพระบางดีๆให้,ทัวร์หลวงพระบางต้องพี่ปองสิ,ทัวร์หลวงพระบางต้องพี่ปองสิ,

ทัวร์หลวงพระบาง เปี่ยมมนต์ขลัง,ทัวร์หลวงพระบาง ไปแล้วติดใจ,ทัวร์หลวงพระบาง สัมผัสอาหารลาวแท้ๆ,ทัวร์หลวงพระบาง ลาวโบราณกับเราสิ,ทัวร์หลวงพระบาง บินไปกับบางกอกแอร์เวย์,

ทัวร์หลวงพระบาง ไปโดยรถบัสวีไอพี,ทัวร์หลวงพระบาง ไปทางรถที่มีเบาะนวดไฟฟ้า,ทัวร์หลวงพระบางกับรถไฟตั๋วนอน,ทัวร์หลวงพระบางบินไปกับพี่ปอง,

ทัวร์หลวงพระบางบินสบาย บินไปกับแอร์ลาว,ทัวร์หลวงพระบาง ชมสาวลาว,ทัวร์หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบาง มรดกโลก,ทัวร์หลวงพระบาง วัฒนธรรมโบราณ,

ทัวร์หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางชี,ทัวร์หลวงพระบาง-บ้านช่างไห,ทัวร์หลวงพระบาง วัดเชียงทอง,หลวงพระบางบินกับลาวแอร์ไลน์,

ทัวร์หลวงพระบาง จัดที่พักหลวงพระบางดีๆให้ต้องอย่างพี่ปองเค้าสิ,

ว้าวทัวร์หลวงพระบางของพี่ปองอยู่นี่เอง,มันส์สนุกกับทัวร์หลวงพระบางต้องprogramtour.com,สุดฮากับทัวร์หลวงพระบางต้องprogramtour.comสิ,

จองทัวร์หลวงพระบางกับพี่ปองต้องไปprogramtour.com,จองทัวร์หลวงพระบางนัดพี่ปองที่หนองคาย,ค้นหาหลวงพระบางต้องprogramtour.comสิ,

อยากไปเที่ยวหลวงพระบางค้นในprogramtour.com,ค้นหาทัวร์หลวงพระบางในprogramtour.com,เที่ยวหลวงพระบางให้สนุกไปกับสมปองทัวร์,โปรแกรมหลวงพระบางในprogramtour.com,

แพ็กเก็จทัวร์หลวงพระบางของprogramtour.com,แพกเกจทัวร์หลวงพระบางของพี่ปอง,แพคเกจทัวร์หลวงพระบางของสมปองทัวร์,เที่ยวหลวงพระบางให้ลึกถึงแก่นกับprogramtour.com,

ห้ามพลาดแพคเกจทัวร์หลวงพระบางของพี่ปองสิ,โปรแกรมทัวร์หลวงพระบางของพี่ปองดีจริงๆ,เที่ยววัฒนธรรมลาวกับทัวร์หลวงพระบางในprogramtour.com,

โปรแกรมทัวร์ลาวหลวงพระบางสุดยอดต้องprogramtour.com,ในprogramtour.comเต็มเปี่ยมเรื่องหลวงพระบาง,เสน่ห์ทัวร์หลวงพระบางอยู่ที่พี่ปองมากกว่านะ555,

รักเที่ยวแบบทัวร์ไปหลวงพระบางต้องprogramtour.com,โปรกรมทัวร์ลาวหลวงพระบางหลากหลายมากในโปรแกรมทัวร์ดอทคอม,โปรแกรมทัวร์หลวงพระบางมีเยอะจังที่programtour.com,

อยากไปทัวร์หลวงพระบางของprogramtour.com,programtour.comจัดทัวร์ลาวหลวงพระบางเยี่ยมมาก,ประวัติหลวงพระบางมีมากในprogramtour.com,

แผนที่หลวงพระบางมีไหมในprogramtour.com,ประวัติหลวงพระบางต้องให้พี่ปองเล่า,ที่พักหลวงพระบางมีมากมายในprogramtour.com,ที่พักหลวงพระบางดีหน่อยไม่แพงต้องพิไลลักษณ์,

แผนที่หลวงพระบางใกล้สุดเข้าทางหนองคาย,แผนที่หลวงพระบางมีขายที่ไหน,อยากได้แผนที่หลวงพระบางจัง,มีแผนที่หลวงพระบางที่ไหนขายบ้าง,ค้นหาแผนที่หลวงพระบางไปเชียงขวางสักหน่อย,

ที่พักหลวงพระบางโรงแรมวังทองอยู่ไหนหว่า,ที่พักหลวงพระบางจะหาจากที่ไหนได้บ้างหนอ,ประวัติหลวงพระบางมีเยอะจัง,ประวัติหลวงพระบางอันยาวนานต้องให้ไกด์หลวงพระบางเล่า,

ขอแผนที่หลวงพระบางจากไกด์ลาวดีกว่า,โปรแกรมทัวร์หลวงพระบางไปขอที่สมปองทัวร์สิ,โปรแกรมทัวร์หลวงพระบางดีๆทั้งนั้นในprogramtour.com,รู้ประวัติหลวงพระบางแล้วยัง,

หากให้เล่าประวัติหลวงพระบางต้องให้ไกด์หลวงพระบางบรรยายสิ,ไกด์หลวงพระบางกางแผนที่หลวงพระบางแล้ว,แถมเล่าโปรแกรมทัวร์หลวงพระบางอย่างออกรส,

เที่ยวเสร็จพากลับที่พักหลวงพระบาง,มาทัวร์หลวงพระบางเที่ยวสนุกจัง,เที่ยวหลวงพระบางต้องได้อย่างนี้สิ,รู้ซึ้งประวัติหลวงพระบางกับโปรแกรมทัวร์ดอทคอม,ไกด์หลวงพระบางของพี่ปองเก่งจัง

,ไกด์หลวงพระบางชอบพกแผนที่หลวงพระบางติดตัว,รายการทัวร์หลวงพระบางมีเพียบที่โปรแกรมทัวร์ดอทคอม,จัดที่พักหลวงพระบางดีๆให้ต้องทัวร์หลวงพระบางอย่างพี่ปองเค้าสิ,

ทัวร์หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง, ทัวร์หลวงพระบาง รวมทุ่งไหหิน,ทัวร์หลวงพระบาง ลาวเหนือของประเทศลาว,ทัวร์หลวงพระบาง อยู่ในความทรงจำของคนจากทุกมุมโลกที่มาเยือน,

ทัวร์หลวงพระบาง พาชมพระธาตุพูสีเด่นสง่ากลางเมืองหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบาง มีพระสงฆ์ใส่บาตรทุกเช้าในเมืองหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบาง

ดูตลาดเช้าชมวิถีชีวิตคนลาวที่นี่,ทัวร์หลวงพระบาง มีตลาดมืดเป็นจุดขายเสมอ,ทัวร์หลวงพระบาง มีถ้ำติ่งที่ต้องล่องเรือไปชมดู,ทัวร์หลวงพระบาง แวะชมน้ำตกตาดกวางชีใหญ่ที่สุดในหลวงพระบาง,

ทัวร์หลวงพระบาง มีพิพิธภัณฑ์เจ้ามหาชีวิตอยู่ที่หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบาง พาเยี่ยมชมวัดเชียงทองอันเป็นมรดกโลกหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบาง ไปตักบาตรข้าวเหนียว,

ทัวร์หลวงพระบาง พระราชวังเจ้ามหาชีวิต,ทัวร์หลวงพระบาง ทัวร์ลาวที่น่าสนใจที่สุด,ทัวร์หลวงพระบาง  ทัวร์ยอดนิยมของคนทั่วโลก,ทัวร์หลวงพระบาง มีวัฒนธรรมโบราณของลาวเหลืออยู่,

ทัวร์หลวงพระบาง พระธาตุหมากโมหรือวัดวิชุน นี่เอง,ทัวร์หลวงพระบาง บ้านผานมโอท๊อปในหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบาง พระธาตุโพนเพราหนึ่งในพุทธสถานของหลวงพระบาง,

ทัวร์หลวงพระบาง ท่องเที่ยวลาวที่ได้รับความนิยมสูงสุด,ทัวร์หลวงพระบาง ของดีเมืองลาวที่ยังคงรักษาเอาไว้อยู่,ทัวร์หลวงพระบาง จัดประเพณีสงกรานต์ทุกปี,ทัวร์หลวงพระบาง ให้สนุกต้องไปราตรีเมืองซัว,

ทัวร์หลวงพระบาง โดยรถจากหนองคาย, ทัวร์หลวงพระบาง ทางเชียงราย,ทัวร์หลวงพระบาง ที่สมปองทัวร์จัดรายการทัวร์เอาไว้,ทัวร์หลวงพระบาง ทางจังหวัดเลย,

ทัวร์หลวงพระบาง ตักบาตรทุกเช้ากับพระสงฆ์จำนวนมาก,ทัวร์หลวงพระบาง ชมศิลปวัฒนธรรมของลาว,ทัวร์หลวงพระบาง มีแผนที่เดินทางให้,ทัวร์หลวงพระบาง ไปเชียงขวางเพื่อชมทุ่งไหหิน,

ทัวร์หลวงพระบาง ไปเครื่องบินกลับเครื่องบิน,ทัวร์หลวงพระบาง ไปรถกลับเครื่องบิน,ทัวร์หลวงพระบางไปรถไฟกลับเครื่องบิน,ทัวร์หลวงพระบางไปรถกลับรถไฟ,ทัวร์หลวงพระบาง ไปเครื่องบินกลับทางรถไฟ,

ทัวร์หลวงพระบาง บินลงเวียงจันทน์แล้วบินกลับทางหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบาง บินลงหลวงพระบาง บินกลับทางเวียงจันทน์,ทัวร์หลวงพระบาง บินลงอุดรกลับบินจากอุดรกลับ,

ทัวร์หลวงพระบางไปล่องเรือทางเชียงรายกลับทางหนองคาย,ทัวร์หลวงพระบาง ล่องเรือ ไปและกลับทางเชียงราย,ทัวร์หลวงพระบาง บินตรงหลวงพระบางโดยบางกกอกแอร์เวย์,

ทัวร์หลวงพระบาง บินตรงสู่หลวงพระบางโดยลาวแอร์ไลน์,ทัวร์หลวงพระบาง รับส่งที่หนองคาย,ทัวร์หลวงพระบาง รับส่งที่อุดร,ทัวร์หลวงพระบาง รับส่งที่เชียงใหม่,ทัวร์หลวงพระบาง รับส่งที่เชียงของ จังหวัดเชียงราย,

ทัวร์หลวงพระบาง หาจักรยานขี่ชมเมืองหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบาง รอรับที่สนามบินหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบาง รถใหญ่ห้ามเข้าในเมืองหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบาง  พาชมบรรยากาศในเมืองหลวงพระบางที่แสนสงบ,

 

 

หลวงพระบาง

เส้นทางหลวงพระบางทางจังหวัดน่าน,ล่องแม่น้าโขงสู่หลวงพระบาง,
เที่ยวหลวงพระบางกับเมืองวัฒนธรรมโบราณ,
สัมผัสหลวงพระบางอันแสนสงบ,

หลวงพระบางเมืองหลวงเก่าในอดีตของลาว,

ชมเมืองหลวงพระบางได้ข้อคิดหลากหลาย,

มาหลวงพระบางดูความเป็นอยู่ของคนหลวงพระบาง

,ถึงหลวงพระบางต้องลองทานอาหารของคนหลวงพระบาง,

อาหารหลวงพระบางที่ขึ้นชื่อคือเอาะหลาม,สาวหลวงพระบางหน้าตาไสซื่อบริสุทธิ์,

ชาวหลวงพระบางจิตใจเยือกเย็นเปี่ยมไมตรี,ลาวหลวงพระบาง,

อาหารหลวงพระบาง,ชาวหลวงพระบาง,หลวงพระบางเมืองในฝัน,

หลวงพระบางบ้านเมืองในอดีต,หลวงพระบางประเพณีโบราณ,พระหลวงพระบาง,

เมืองเก่าหลวงพระบาง,ประเพณีหลวงพระบาง,น้ำใจชาวหลวงพระบาง,

ตลาดหลวงพระบาง,ร้านค้าในหลวงพระบาง,บุกเดี่ยวหลวงพระบาง,

ชวนกันไปหลวงพระบาง,ใส่บาตรพระหลวงพระบาง,ตลาดมืดหลวงพระบาง,

ถ้ำติ่งที่หลวงพระบาง,หลวงพระบางมรดกโลก,รถโบราณของหลวงพระบาง,

หลวงพระบางแสนสงบ,หลวงพระบางที่ปรารถนา,บินไปหลวงพระบาง,

หลวงพระบางทางรถ,หนองคายไปหลวงพระบาง,อุดรหลวงพระบาง,

เชียงของล่องเรือไปหลวงพระบาง,พระบางในหลวงพระบาง,

เชียงใหม่หลวงพระบาง,สุวรรณภูมิบินตรงหลวงพระบาง,ก่อนไปหลวงพระบาง,

เยือนเมืองหลวงพระบาง,ถนนลอยฟ้าสู่หลวงพระบาง,หลวงพระบางเมืองในหุบเขา,

มหาสมุทรหมอกที่หลวงพระบาง,แจ่วบองหลวงพระบาง,ไคแผ่นลือชื่อหลวงพระบาง,

สลัดหลวงพระบาง,ล่องเรือในหลวงพระบาง,หลวงพระบางไปถ้ำติ่ง,

หลวงพระบางไปบ้านช่างค้อง,ไปหลวงพระบางต้องบเยี่ยมบ้านผานม,

พระธาตุโพนเพราที่หลวงพระบาง,ตลาดโพสีใหญ่ทีสุดในหลวงพระบาง,

หลวงพระบางมีตลาดจีนด้วย,หลวงพระบางมีหลายชนเผ่า,ตลาดเช้าหลวงพระบาง,

เจ้ามหาชีวิตหลวงพระบาง,ท่องลาวหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบาง,

เมืองหลวงพระบาง,เอาะหลามยอดอร่อยของเมืองหลวงพระบาง,

แจ่วหลวงพระบางต้องแจ่วหมากเลน,แจ่วมะกอกของหลวงพระบางไม่เป็นรอง,

ส้มตำหลวงพระบาง,ไปมันส์ฮาที่หลวงพระบางกับพี่ปอง,ไปสนุกกันที่หลวงพระบาง,

ท่าเต้นหลวงพระบาง,บาสล็อปอันลือชื่อของหลวงพระบาง,

แน่จริงต้องไปหลวงพระบาง,ขอท้าไปหลวงพระบาง,เยือนหลวงพระบาง,

เครื่องเงินมากมีที่หลวงพระบาง,หลวงพระบางมีแต่ความสงบ,

หลวงพระบางดินแดนลาวเหนือ,หลวงพระบางที่คนมาจากหลายมุมของโลก,

เรือล่มที่หลวงพระบาง,ลาทีหลวงพระบาง,สัมผัสหลวงพระบาง,

 

หลวงพระบางทางเครื่องบิน,หลวงพระบางทางรถ,หลวงพระบางทางรถไฟแอร์ตั๋วนอน,

หลวงพระบางไปทางหนองคาย,หลวงพระบางไปทางอุดร,หลวงพระบางไปทางเวียงจัน่ทน์,

หลวงพระบางทางเหนือของลาว,หลวงพระบางทั้งหมดทั้งลาวเหนือและลาวใต้,

หลวงพระบางวังเวียง,หลวงพระบางเมืองแสนประทับใจ,เวียงจันทน์,

หลวงพระบางบ้านช่างไห,หลวงพระบางเดียนเบียนฟู,หลวงพระบางถ้ำติ่ง,

หลวงพระบางทุ่งไหหิน,หลวงพระบางมรดกโลก,หลวงพระบางเมืองหลวงเก่าของลาว,

นางสังขารเมืองหลวงพระบาง,เรือนพักหลวงพระบาง,ประเพณีสู่ขวัญที่หลวงพระบาง,

หลวงพระบางมรดกโลกที่คงอยู่,ไปหลวงพระบางกับพี่ปอง,หลวงพระบางมากด้วยชนเผ่า,

แอ่วลาวหลวงพระบาง,,แจ่วบองหลวงพระบางดังมาก,เครื่องเงินหลวงพระบางลือชื่อ,

แจ่วมะกอกหลวงพระบาง,ประเพณีหลวงพระบาง,บายสีหลวงพระบาง,

หลวงพระบางมีพระธาตุพูสี,ภาษาลาวหลวงพระบาง,ข้าวจี่หลวงพระบาง,

หลวงพระบางกับพระสงฆ์เข้ากันดีจัง,ลุยหลวงพระบางกันดีกว่า,บินไปหลวงพระบาง,

หลวงพระบางทางรถ,กินกันให้อร่อยที่หลวงพระบาง,ปีใหม่ลาวที่หลวงพระบาง,

ชุมนุมกันที่หลวงพระบาง,ไทยลาวแน่นมากที่หลวงพระบาง,สาวลาวหลวงพระบางสวย,

หลวงพระบางชวนให้หลงไหล,หลวงพระบางมากด้วยเสน่ห์,ขอไปลาวหลวงพระบาง,

ข้าวเหนียวหลวงพระบางอร่อย,ตลาดมืดหลวงพระบาง,ตลาดจีนในหลวงพระบาง,

หลวงพระบางน้ำตกตาดทอง,หลวงพระบางวัดเชียงทอง,หลวงพระบางไก่อร่อย,

ทัวร์หลวงพระบางควบเวียดนาม,ทัวร์หลวงพระบางกับจีนสิบสองปันนา,

ทัวร์หลวงพระบางฮานอย,ทัวรหลวงพระบางเดียนเบียนฟู,ลาวหลวงพระบาง,

ทัวร์หลวงพระบางเวียงจันทน์,จองทัวร์หลวงพระบาง,จองลาวหลวงพระบาง,

ทัวร์บินหลวงพระบาง,บินกับทัวร์หลวงพระบาง,หลวงพระบางชมเมืองเก่า,

หลวงพระบางต้องเที่ยวกับเรา,หลวงพระบางทางเรือ,หลวงพระบางห้วยทราย,

หลวงพระบางหนองคาย,

หลวงพระบางไปทางเวียงจันทน์,

หลวงพระบางทางทัวร์อุดร,หลวงพระบางออกจากกรุงเทพฯ,

หลวงพระบางบินไปกับลาวแอร์ไลน์,สบายดีหลวงพระบาง,

ประสบการณ์จากหลวงพระบาง,พระนับร้อยที่หลวงพระบาง,

วัฒนธรรมหลวงพระบาง,อักษรลาวหลวงพระบางโบราณมาก,

พระบางที่หลวงพระบาง,พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง,ข้าวจี่หลวงพระบาง,

หวลคืนกลับหลวงพระบาง,พุ่งไปหลวงพระบาง,เรื่องราวของหลวงพระบาง,

ชื่นชมหลวงพระบางมรดกโลก,เสน่ห์เมืองหลวงพระบาง,รวมเรื่องหลวงพระบาง,

เที่ยวหลวงพระบางทางรถไฟหรือรถบัสหรือเครื่องบิน,เครื่องเงินหลวงพระบาง,

หลวงพระบางยอดนิยมของคนไทย,หลวงพระบางเต็มไปด้วยหมอก,

หลวงพระบางบินไปกับบางกอกแอร์เวย์,ขึ้นเครื่องไปหลวงพระบาง,

ลงเครื่องที่หลวงพระบาง,เที่ยวบินหลวงพระบาง,หลวงพระบางบินไปได้แล้ว,

หลวงพระบางบินตรง,หลวงพระบางเด่นสง่ารอท่านมาเยือน,

หลวงพระบางมรดกของคนลาวหลวงพระบาง,หลวงพระบางที่ทุกชาติต่างหมายปอง,

หลวงพระบางฝันที่ไม่ไกลเกินเอื้อม,หลวงพระบางจะทำให้ทุกคนไม่มีวันลืม,

หลวงพระบางรวมแหล่งอารยะธรรมโบราณ,หลวงพระบางรอพวกเฮาอยู่,

หลวงพระบางใกล้เปลี่ยนแปลงต้องรีบไป,หลวงพระบางยอดมรดกหลวงพระบาง,

หลวงพระบางชวนกันไปแอ่วหลวงพระบางกับพี่ปอง,

หลวงพระบางน่าไปแอ่วหลวงพระบางกับพี่ปอง,หลวงพระบางชวนทุกท่านมาเยือน,

หลวงพระบางไปทั้งทีต้องไปกราบพระธาตุพูสี,หลวงพระบางดินแดนตอนเหนือของลาว,

หลวงพระบางที่ทั่วโลกต่างไปเยือน,หลวงพระบางไม่ถอยตามเศรษฐกิจโลก,

หลวงพระบางไม่มีเรื่องแผ่นดินไหว,หลวงพระบางดึงดูดทุกชาติในโลกให้ไปเยือนมากมาย,

หลวงพระบางนำพาชาวต่างชาติทั่วโลกมาดูมรดกโลกของลาว,

หลวงพระบางเตรียมที่พักรองรับนักท่องเที่ยวมากมาย,

หลวงพระบางมากด้วยไมตรีจากคนลาวเหนือ,

หลวงพระบางก่อเกิดหลายชนชาติพามาอยูเป็นแรมเดือน,

หลวงพระบางมีละครไทยให้ดูทุกช่อง,

หลวงพระบางมีตลาดมืดขายของที่ระลึกให้คนต่างชาติ,หลวงพระบางที่ไม่ธรรมดาเลย,

หลวงพระบางผูกใจคนต่างชาติให้กลับไปบอกต่อ,

หลวงพระบางเมืองแสนสงบเที่ยวได้แบบสบายใจ,

หลวงพระบางทำให้เกิดรอยยิ้มไปทั่วเมืองหลวงพระบาง,

หลวงพระบางที่ทุกชาติต่างเชิญชวนให้ไปสักครั้ง,หลวงพระบางมีแม่น้ำโขงตัดผ่าน,

หลวงพระบางต่อไปหลวงน้ำทาได้,หลวงพระบางรองรับนักท่องเที่ยวปีละหลายร้อยล้านคน,

หลวงพระบางมีguesthouseมากมาย,

หลวงพระบางเต็มไปด้วยโรงแรมที่รองรับนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก,

หลวงพระบางนำพาเงินเข้าลาวปีละไม่น้อย,หลวงพระบางเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลาวเป็นที่รูจัก,

หลวงพระบางก่อความรู้สึกดีๆทำให้อยากกลับไปอีก,

หลวงพระบางจะทำให้ลืมลาวไปไม่ได้อีกนาน,หลวงพระบางอาหารอร่อยมาก,

หลวงพระบางส้มตำใส่กะปิเยี่ยมมาก,หลวงพระบางบินโดยบางกอกแอร์เวย์,

หลวงพระบางบินไปกับลาวแอร์ไลน์,หลวงพระบางเปี่ยมด้วยเสน่ห์,

หลวงพระบางกาแฟลาวเยี่ยมยอด,หลวงพระบางว้าวน่าไปจริงๆ,

หลวงพระบางมีที่เที่ยวกลางคืนที่ราตรีเมืองซัว,หลวงพระบางล่องแม่น้ำโขงไปถ้ำติ่ง,

หลวงพระบางสัมผัสกลิ่นไอความสงบร่มเย็น,

หลวงพระบางเปี่ยมด้วยวัฒนธรรมของชนชาติลาว,

หลวงพระบางต้องไปกับสมปองทัวร์เท่านั้น,

หลวงพระบางสามารถไปทางรถผ่านทางหนองคาย,

หลวงพระบางหากอยากจะไปทางรถไฟตั๋วนอนก็ได้,

หลวงพระบางต่อไปทุ่งไหหินจะดีมากเลย,หลวงพระบางมีประเพณีที่งดงาม,

หลวงพระบางมีแห่ไหลเรือไฟด้วย,หลวงพระบางมีเล่นสงกรานต์เหมือนไทย,

หลวงพระบางเมืองใสซื่อบริสุทธิ์,หลวงพระบางเส้นทางลอยฟ้าไม่เหมือนใคร,

หลวงพระบางกับประเพณีสู่ขวัญคล้ายไทยมาก,

หลวงพระบางยิ่งไปยิ่งไม่อยากกลับบ้าน,

หลวงพระบางมีอาหารพื้นบ้านเหมือนทางเหนือของไทย,

หลวงพระบางต่อยอดเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยว,

หลวงพระบางบ้านเมืองสงบไม่มีโจรผู้ร้ายมาทำให้เสียบรรยากาศของนักท่องเที่ยว,

หลวงพระบางสวยจับตานักเดินทาง,

หลวงพระบางมารอเสริฟความงามให้ได้ยลในไม่ช้า,

หลวงพระบางอีกเสน่ห์หนึ่งที่นำเงินตราต่างประเทศเข้าลาว,

หลวงพระบางไม่ทำให้นักท่องเที่ยวผิดหวังที่มาเยือน,หลวงพระบางชวนให้มาสิ,

หลวงพระบางอีกเมืองหนึ่งที่ขอแนะนำ,หลวงพระบางเมืองสวรรค์ของลาว,

หลวงพระบางกล้าท้าพิสูจน์,หลวงพระบางมาจ่อผู้นำพานักท่องเที่ยวเข้าไปชมแล้ว,

หลวงพระบางต้นแบบประเพณีลาวเหนือ,หลวงพระบางพาไปสู่ฝัน,

หลวงพระบางมาได้แล้วจริงๆหรือนี่,หลวงพระบาง,

ทัวร์หลวงพระบางพาทุกท่านมาให้เห็นกับตา,หลวงพระบางมาแล้วจ้า,

หลวงพระบางไม่มีน้ำท่วม,หลวงพระบางจ่อคิวนำคณะท่องเที่ยวเข้าเยือนมากที่สุด,

หลวงพระบางมีถ่ายทอดทีวีจากไทยทุกวันทุกช่อง,

หลวงพระบางโดนนักท่องเที่ยวบุกเข้าไปเป็นจำนวนมาก,

หลวงพระบางดังไปทั่วโลก,หลวงพระบางอีกแห่งหนึ่งที่คนยุโรปชอบมาก,

หลวงพระบางเจาะเวลาไปหาอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อน,

หลวงพระบางทำให้ลาวเหนือรุ่งเรืองสุดๆ,

หลวงพระบางที่คนลาวภูมิใจนำเสนอต่อคนทั้งโลก,

หลวงพระบางแหล่งวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่ของลาว,

หลวงพระบางติดต่อกับยูเนสโกเสมอ,

หลวงพระบางเป็นภาพหนึ่งในอดีตของไทยเมื่อสามสิบปีก่อน,

หลวงพระบางมีตลาดมืดที่คนที่ไปเยือนต้องแวะชม,

หลวงพระบางที่ยูเนสโกมอบมรดกโลกให้,หลวงพระบางสวยใสน่าไปมาก,

หลวงพระบางมีพื้นวัฒนธรรมประเพณีใส่บาตรที่มีมานาน,

หลวงพระบางพื้นที่ราบสูงมาก,หลวงพระบางพูดไทยได้ชัดเจน,

หลวงพระบางดังไปทั่วโลกแล้ว,หลวงพระบางมีงานแห่งนางสังขารทุกปี,

หลวงพระบางมีล่องแม่น้ำไปถ้ำติ่ง,หลวงพระบางอยากโชว์น้ำตกแสนสวย,

หลวงพระบางที่คนแบกเป้มาจากทั่วโลกมาเยือนมากที่สุด,

หลวงพระบางเข้าไปเยือนได้หลายทาง,หลวงพระบางทางถนนออกจะลำบากสักหน่อย,

หลวงพระบางโดยล่องเรือไปไม่สบายอย่างที่คิดกันเลย,

หลวงพระบางไปแล้วจะไม่พบความผิดหวัง,

หลวงพระบางสามารถเที่ยวต่อไปยังประเทศต่างๆได้,

หลวงพระบางทานข้าวเหนียวจิ้มแจ่วกันเป็นประจำ,

หลวงพระบางที่คนท้องถิ่นนิยมกินหนังควายตากแห้ง,

หลวงพระบางดาวประดับใจของเราเลย,หลวงพระบางไม่มีอันตรายสำหรับนักท่องเที่ยว,

หลวงพระบางไปทั้งทีน่าไปทุ่งไหหินด้วย,

หลวงพระบางทางห้วยทรายล่องเรือไปหรือรถไปก็ได้,

หลวงพระบางที่คนเชียงใหม่ไปได้แล้วทางเครื่องบิน,

หลวงพระบางต้องการคนไปเที่ยวมากๆสักหน่อย,

หลวงพระบางมีแหล่งต้มเหล้าแบบชาวบ้านที่บ้านช่างไห,

หลวงพระบางสามารถบินออกจากเวียงจันทน์ไปได้,

หลวงพระบางเข้าทางจังหวัดเลยของไทย,หลวงพระบางของพี่ปองอยู่นี่เอง,

หลวงพระบางต้องprogramtour.com,หลวงพระบางสุดฮามันต้องprogramtour.comสิ,

หลวงพระบางกับพี่ปองต้องไปprogramtour.com,จองหลวงพระบางนัดพี่ปองที่หนองคาย,

หลวงพระบางค้นหาต้องprogramtour.comสิ,หลวงพระบางค้นหาในprogramtour.com,

หลวงพระบางหาดูได้ในprogramtour.com,หลวงพระบางให้สนุกไปกับสมปองทัวร์,

หลวงพระบางในprogramtour.com,แพกเกจหลวงพระบางของprogramtour.com,

แพคเกจหลวงพระบางของพี่ปอง,หลวงพระบางของสมปองทัวร์,

หลวงพระบางให้ลึกถึงแก่นกับprogramtour.com,

หลวงพระบางห้ามพลาดแพคเกจทัวร์ของพี่ปองสิ,หลวงพระบางของทัวร์พี่ปองดีจริงๆ,

หลวงพระบางเที่ยววัฒนธรรมลาวกับทัวร์ในprogramtour.com,

หลวงพระบางโปรแกรมทัวร์ลาวสุดยอดต้องprogramtour.com,

หลวงพระบางเต็มเปี่ยมในprogramtour.com,

หลวงพระบางมีเสน่ห์อยู่ที่พี่ปองมากกว่านะ555,

หลวงพระบางเที่ยวแบบทัวร์ต้องprogramtour.com,

หลวงพระบางโปรกรมทัวร์ลาวหลากหลายมากในโปรแกรมทัวร์ดอทคอม,

 

โปรแกรมทัวร์หลวงพระบางมีเยอะจังที่programtour.com,

หลวงพระบางอยากไปของprogramtour.com,

หลวงพระบางเยี่ยมมากจัดทัวร์ลาวprogramtour.com,

หลวงพระบางมีประวัติมากมายในprogramtour.com,

แผนที่หลวงพระบางมีไหมในprogramtour.com,

หลวงพระบางมีประวัติต้องให้พี่ปองเล่า,

ที่พักหลวงพระบางมีมากมายในprogramtour.com,

หลวงพระบางมีที่พักดีหน่อยไม่แพงต้องพิไลลักษณ์,

หลวงพระบางจะไปใกล้สุดเข้าทางหนองคาย,แผนที่หลวงพระบางมีขายที่ไหน,

อยากได้แผนที่หลวงพระบางจัง,มีแผนที่หลวงพระบางที่ไหนขายบ้าง,

ค้นหาแผนที่หลวงพระบางไปเชียงขวางสักหน่อย,

หลวงพระบางโรงแรมวังทองอยู่ไหนหว่า,

หลวงพระบางจะหาที่พักได้จากที่ไหนได้บ้างหนอ,หลวงพระบางมีประวัติเยอะจัง,

ประวัติหลวงพระบางอันยาวนานต้องให้ไกด์หลวงพระบางเล่า,

หลวงพระบางมีขอแผนที่จากไกด์ลาวได้เลย,

หลวงพระบางมีโปรแกรมทัวร์ไปขอที่สมปองทัวร์สิ,

หลวงพระบางมีโปรแกรมดีๆทั้งนั้นในprogramtour.com,

รู้ประวัติหลวงพระบางแล้วยัง,

หากให้เล่าประวัติหลวงพระบางต้องให้ไกด์หลวงพระบางบรรยายสิ,

ไกด์หลวงพระบางกางแผนที่หลวงพระบางแล้ว,

ทัวร์หลวงพระบางมีแถมเล่าเรื่องราวออกรส,หลวงพระบางเที่ยวเสร็จพากลับที่พัก,

หลวงพระบางไปเที่ยวสนุกจัง,เที่ยวหลวงพระบางต้องได้อย่างนี้สิ,

รู้ซึ้งประวัติหลวงพระบางกับโปรแกรมทัวร์ดอทคอม,ไกด์หลวงพระบางของพี่ปองเก่งจัง,

ไกด์หลวงพระบางชอบพกแผนที่หลวงพระบางติดตัว,

รายการหลวงพระบางมีเพียบที่โปรแกรมทัวร์ดอทคอม,
หลวงพระบางเปิดรับจอง,หลวงพระบางจองด่วน,

หลวงพระบางรอต้อนรับทุกท่าน,หลวงพระบางรอทุกท่านไปเยือน,

หลวงพระบางไม่ธรรมดา,หลวงพระบางเด่นเกินหน้า,หลวงพระบางที่นักท่องเที่ยวยอมรับว่าไปคุ้ม,

หลวงพระบางแหล่งรวมนักท่องเที่ยวจากนานาชาติมากมาย,

หลวงพระบางที่ทุกชาติฝันใฝ่อยากไปมากที่สุด,หลวงพระบางที่ยูเนสโกต้องการให้รักษาเอาไว้,

หลวงพระบางที่ล้อมรอบด้วยขุนเขา,หลวงพระบางบนเส้นทางสุดโหด,

หลวงพระบางไปได้หลายทางมาก,หลวงพระบางนำเงินเข้าประเทศลาวไม่น้อยเลย,

หลวงพระบางพร้อมแล้วที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว,หลวงพระบางที่ไปแล้วจะจำไปนานเท่านาน,

หลวงพระบางรวมทุกชนชาติมารวมตัวกันที่นี่,

หลวงพระบางเมืองปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว,หลวงพระบางมหัศจรรย์รวมคนมากได้ขนาดนี้,

หลวงพระบางไปแล้วไปอีก,หลวงพระบางมีวิถีชีวิตลาวให้ดู,

หลวงพระบางไม่มีเหงาเพราะไม่เคยขาดนักท่องเที่ยว,หลวงพระบางคับคั่งวันเทศกาลวันหยุด,

หลวงพระบางดึงนักท่องเที่ยวจากไทยไปไม่น้อย,หลวงพระบางลาแล้วต้องลาอีกเพราะไปหลายครั้ง,

หลวงพระบางฝันจะเป็นผู้นำในด้านการท่องเที่ยว,หลวงพระบางมาแรงมาก,หลวงพระบางร้อนฉ่า,

หลวงพระบางเปิดจองด่วน,หลวงพระบางต่อไปเวียดนามได้,ไปหลวงพระบาง,

ไปหลวงพระบาง-เวียงจันทน์,ไปหลวงพระบาง-วังเวียง,ไปหลวงพระบาง-โดยบินไปกับแอร์เอซีย,

ไปหลวงพระบาง-บินไปกับบางกอกแอร์เวย์,ไปหลวงพระบาง-ผ่านหนองคาย,

ไปหลวงพระบาง-ผ่านทางอุดร,ไปหลวงพระบาง-ผ่านทางเชียงราย,ไปหลวงพระบาง-ทางรถไฟ,

ไปหลวงพระบาง-ทางรถบัส,เที่ยวหลวงพระบาง-เที่ยวหลวงพระบางทางหนองคาย,

เที่ยวหลวงพระบางทางรถบัส,

เที่ยวหลวงพระบางทางเครื่องบิน,เที่ยวหลวงพระบางกับสมปองทัวร์,

เที่ยวหลวงพระบางสนุกสุดมันส์กับพี่ปอง,เที่ยวหลวงพระบางมรดกโลก,

เที่ยวหลวงพระบางสัมผัสลาวเหนือ,มาแอ่วหลวงพระบาง,มาหลวงพระบางเจอคนลาวใจซื่อ,

มาหลวงพระบางกินอาหารลาว,มาหลวงพระบางดินแดนในอดีตที่ยังคงอยู่มาลาวหลวงพระบาง,

มาหลวงพระบางลาวเหนือ,มาหลวงพระบางเมืองแสนสงบของลาว,

มาเมืองสงบอย่างหลวงพระบาง,ลาวส่วนใหญ่ชอบหลวงพระบาง,ลาวเหนือเมืองหลวงพระบาง

,ลาวหลวงพระบางทางเหนือของลาว,ลาวเหนือสาวหลวงพระบางขาวสวย,

ลาวไทยพี่น้องกัน,ลาวหลวงพระบางที่คนไทยไปกันมากมาย,ลาวหลวงพระบางที่คนไทยใฝ่ฝัน,

 

บินจากกรุงเทพฯ,หลวงพระบางบินจากเวียงจันทน์,บินลัดฟ้าสู่หลวงพระบาง,

บินหลวงพระบางชั่วโมงกว่าๆ,หลวงพระบาง-เครื่องบิน,หลวงพระบาง-บินบางกอกแอร์เวย์,

หลวงพระบาง-บินลาวแอร์ไลน์,บินหลวงพระบาง,บินหลวงพระบางกับลาวแอร์ไลน์,

บินหลวงพระบางจากอุดร,

บินหลวงพระบางจากเวียงจันทน์,บินหลวงพระบางจากสุวรรณภูมิ,

หลวงพระบางทางเครื่องบิน,ไปหลวงพระบางบินไป,ไปลาวบินไปกับลาวแอร์ไลน์,

หลวงพระบางทางเครื่องบิน,ลาวหลวงพระบางทางเครื่องบิน,เที่ยวหลวงพระบางบินไป,

ทัวร์บินไปหลวงพระบาง,บินไปหลวงพระบางสบายกาย,แพ็กเกจบินไปหลวงพระบาง,

ทริปบินไปหลวงพระบาง,ท่องเที่ยวบินไปหลวงพระบาง,ทัวร์สบายบินไปหลวงพระบาง,

บินไปหลวงพระบางกับพี่ปอง,ไปสบายบินไปหลวงพระบางสิ,พี่ปองพาบินไปหลวงพระบาง,

ประหยัดเวลาบินไปหลวงพระบางเลย,ไม่อยากนั่งรถก็บินไปหลวงพระบางสิ,

สนามบินหลวงพระบาง,สรุเวลาบินไปหลวงพระบาง,ระยะเวลาบินไปหลวงพระบาง,

เที่ยวบินหลวงพระบาง,กำหนดเวลาบินไปหลวงพระบาง,ภูเก็ตหลวงพระบาง,หลวงพระบางภูเก็ต