ทัวร์เกาหลี วีดวาวูจองซา 5 วัน หรือ โปรแกรมเกาหลี เกาะนามิ แพ็คเกจทัวร์เกาหลี ทงเดมุน ไม่ก้อ เที่ยวเกาหลี เอเวอร์แลนด์

ทัวร์เกาหลียอดนิยม,ราคาทัวร์เกาหลีแสนประหยัด,โปรแกรมทัวร์เกาหลี 5 วัน,รายการทัวร์เกาหลี 6 วัน,

ทัวร์เกาหลีพาเที่ยวเกาหลี ชมวัดวาซูจองซา เอเวอร์แลนด์ เกาะนามิ ตลาดทงเดมุน

ทัวร์เกาหลี สอบถาม Email : MSN :  jenchai624@hotmail.com

.ทัวร์เกาหลี โทร หรือ ไลน์   0899246304 หรือ 02-9481866

 

 

 

 

 

     
   
     
   
     
   
     
 
 
 


ทัวร์เกาหลี ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ

วัดวาวูจองซา, หอคอยโซลทาวเวอร์, เทดดี้แบร์, ตลาดทงเดมุน
เกาะนามิ, เอเวอร์แลนด์, หมู่บ้านโพรวอง, ป้อมฮาวองชอง


 
  มิย.60
  ทัวร์เกาหลี 5 วัน ภูเขาหูม้า  วัดแท็ปซา  อุทยาน NAEJANGSAN   
พิพิธภัณฑ์กระดาษเกาหลี  หมู่บ้านวัฒนธรรมเจินจูฮันอก 
สวนผลไม้ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  พระราชวังชางด็อกกุง นัมซานทาวเวอร์  เมียงดง  ทงแดมุน 
อาหารพิเศษ : บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างคาลบี +  ฮันชิกเซ็ทเมนูแดจังกึม
07-11, 21-25..............19,900 บาท_TW_INP

ทัวร์เกาหลี 5 วัน ภูเขาหูม้า วัดแท็ปซา อุทยาน NAEJANGSAN
 
  โปรแกรมทัวร์เกาหลี 5 วัน สนามบินอินชอน – หมู่บ้านเทพนิยายซองวุลดง – ไชน่าทาวน์ – พิพิธภัณฑ์เมืองอินชอน – CENTRAL PARK – G TOWER (รวมขึ้นลิฟท์ ชั้น 33) หมู่บ้านเกาหลีโบราณจำลอง (ฮันอ๊ก) – อินชอน GYEONGIN  ARA WATERWAY & SKY WALK – ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE – ฮุนไดเอ้าท์เล็ท – LOTTE WORLD – ศูนย์เครื่องสำอาง – ตลาดทงแดมุน
พระราชวังถ็อกซู – ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – สมุนไพรฮอกเกนามู – N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) – ดิวตี้ ฟรี – เมียงดง ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยแอมมาทิส – โรงงานสาหร่าย + ทำข้าวห่อสาหร่าย (คิมบับ) – สวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) – ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ
01-05, 02-06, 08-12, 09-13, 15-19, 21-25, ..............14,000 บาท_LJ_HPT
28มิย-02กค60 // , 29มิย-03กค60, ..............14,000 บาท_LJ_HPT
03-07, 10-14, 17-21.....................12,000 บาท_LJ_HPT
13-17, 20-24, 24-28, 27มิย-01กค60......13,000 บาท_LJ_HPT

โปรแกรมทัวร์เกาหลี 5 วัน สนามบินอินชอน – หมู่บ้านเทพนิยายซองวุลดง – ไชน่าทาวน์ – พิพิธภัณฑ์เมืองอินชอน – CENTRAL PARK – G TOWER (รวมขึ้นลิฟท์ ชั้น 33) หมู่บ้านเกาหลีโบราณจำลอง (ฮันอ๊ก) – อินชอน GYEONGIN ARA WATERWAY & SKY WALK – ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE – ฮุนไดเอ้าท์เล็ท – LOTTE WORLD – ศูนย์เครื่องสำอาง – ตลาดทงแดมุน
   
  กค.60
  โปรแกรมทัวร์เกาหลี 5 วัน สนามบินอินชอน – หมู่บ้านเทพนิยายซองวุลดง – ไชน่าทาวน์ – พิพิธภัณฑ์เมืองอินชอน – CENTRAL PARK – G TOWER (รวมขึ้นลิฟท์ ชั้น 33) หมู่บ้านเกาหลีโบราณจำลอง (ฮันอ๊ก) – อินชอน GYEONGIN  ARA WATERWAY & SKY WALK – ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE – ฮุนไดเอ้าท์เล็ท – LOTTE WORLD – ศูนย์เครื่องสำอาง – ตลาดทงแดมุน
พระราชวังถ็อกซู – ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – สมุนไพรฮอกเกนามู – N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) – ดิวตี้ ฟรี – เมียงดง ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยแอมมาทิส – โรงงานสาหร่าย + ทำข้าวห่อสาหร่าย (คิมบับ) – สวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) – ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ
01-05, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, ......15,000 บาท_LJ_HPT
11-15, 12-16, 13-17, 15-19......15,000 บาท_LJ_HPT

โปรแกรมทัวร์เกาหลี 5 วัน สนามบินอินชอน – หมู่บ้านเทพนิยายซองวุลดง – ไชน่าทาวน์ – พิพิธภัณฑ์เมืองอินชอน – CENTRAL PARK – G TOWER (รวมขึ้นลิฟท์ ชั้น 33) หมู่บ้านเกาหลีโบราณจำลอง (ฮันอ๊ก) – อินชอน GYEONGIN ARA WATERWAY & SKY WALK – ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE – ฮุนไดเอ้าท์เล็ท – LOTTE WORLD – ศูนย์เครื่องสำอาง – ตลาดทงแดมุน
 
  ทัวร์เกาหลี ฤดูร้อน,โปรแกรมทัวร์เกาหลีเดือนมิถุนายน-กันยายนปี2560,
01-05, 04-08, 05-09, 08-12, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19......13,900 บาท_LJ_SST
02-06, 03-07, 09-13, 10-14, 16-20, 17-21, ......12,900 บาท_LJ_SST

ทัวร์เกาหลี ฤดูร้อน,โปรแกรมทัวร์เกาหลีเดือนมิถุนายน-กันยายนปี2560
   
  สค.60
 

ทัวร์เกาหลี ฤดูร้อน,โปรแกรมทัวร์เกาหลีเดือนมิถุนายน-กันยายนปี2560,
19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 26-30, 27-31 .......13,900 บาท_LJ_SST
28สค-01กย60 // 29สค-02กย60..........................13,900 บาท_LJ_SST
30สค-03กย60 // 31สค-04กย60..........................14,900 บาท_LJ_SST

23-27, 24-28, 25-29.................................. ......14,900 บาท_LJ_SST

ทัวร์เกาหลี ฤดูร้อน,โปรแกรมทัวร์เกาหลีเดือนมิถุนายน-กันยายนปี2560
   
  กย.60
  ทัวร์เกาหลี ฤดูร้อน,โปรแกรมทัวร์เกาหลีเดือนมิถุนายน-กันยายนปี2560,
01-05, 06-10, 07-11, 08-12, 13-17, 14-18, 15-19, 14-18, 15-19......14,900 บาท_LJ_SST
02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16......13,900 บาท_LJ_SST

16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 23-27, 24-28, 25-29.........13,900 บาท_LJ_SST
ทัวร์เกาหลี ฤดูร้อน,โปรแกรมทัวร์เกาหลีเดือนมิถุนายน-กันยายนปี2560
   
  ตค.60
  ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ โซรัคซาน,โปรแกรมทัวร์เกาหลี ตุลาคม-พฤศจิกายน ปี2560
03-07, 09-13, 10-14, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21......16,900 บาท_LJ_SST
21-25, 22-26, 23-27, 24-28......16,900 บาท_LJ_SST

28ตค-01พย60 // 29ตค-02พย60 // 30ตค-03พย60 // 31ตค-04พย60......16,900 บาท_LJ_SST
11-15, 12-16, 13-17, 18-22, 19-23, 20-24, 25-29, 26-30, 27-31......17,900 บาท_LJ_SST
ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ โซรัคซาน,โปรแกรมทัวร์เกาหลี ตุลาคม-พฤศจิกายน ปี2560
   
  พย.60
  ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ โซรัคซาน,โปรแกรมทัวร์เกาหลี ตุลาคม-พฤศจิกายน ปี2560
04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18......16,900 บาท_LJ_SST
18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 25-29, 26-30......16,900 บาท_LJ_SST

01-05, 02-06, 03-07, 08-12, 09-13, 10-14, 15-19, 16-20, 17-21......17,900 บาท_LJ_SST
22-26, 23-27, 24-28, 08-12, 09-13, 10-14, 15-19, 16-20, 17-21......17,900 บาท_LJ_SST

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ โซรัคซาน,โปรแกรมทัวร์เกาหลี ตุลาคม-พฤศจิกายน ปี2560
   
  ธค.60
  ทัวร์เกาหลี จินแอร์,โปรแกรมทัวร์เกาหลีเดือนธันวาคมปี2017,ราคาทัวร์เกาหลีบิน jin air
01-05, ......20,900 บาท_LJ_SST
02-06, 08-12, ......19,900 บาท_LJ_SST

03-07, 04-08,6-10, 07-11, 13-17, 14-18, 15-19, 20-24, 21-25, ......18,900 บาท_LJ_SST
05-09, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23.....17,900 บาท_LJ_SST

22-26, 23-27, 24-28, 26-30, 27-31 // 30ธค-03มค60 // 31ธค-04มค60.....23,900 บาท_LJ_SST
28ธค-01มค60 // 29ธค-02มค60.....25,900 บาท_LJ_SST

ทัวร์เกาหลี จินแอร์,โปรแกรมทัวร์เกาหลีเดือนธันวาคมปี2017,ราคาทัวร์เกาหลีบิน jin air
   
   
   

 

 
 


ทัวร์เกาหลี ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ

วัดวาวูจองซา, หอคอยโซลทาวเวอร์, เทดดี้แบร์, ตลาดทงเดมุน
เกาะนามิ, เอเวอร์แลนด์, หมู่บ้านโพรวอง, ป้อมฮาวองชอง


 
  พค.60
  ทัวร์เกาหลี 5 วัน ภูเขาหูม้า  วัดแท็ปซา  อุทยาน NAEJANGSAN   
พิพิธภัณฑ์กระดาษเกาหลี  หมู่บ้านวัฒนธรรมเจินจูฮันอก 
สวนผลไม้ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  พระราชวังชางด็อกกุง นัมซานทาวเวอร์  เมียงดง  ทงแดมุน 
อาหารพิเศษ : บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างคาลบี +  ฮันชิกเซ็ทเมนูแดจังกึม
03-07, 17-21..............19,900 บาท_TW_INP

ทัวร์เกาหลี 5 วัน ภูเขาหูม้า วัดแท็ปซา อุทยาน NAEJANGSAN
 
  โปรแกรมทัวร์เกาหลี 5 วัน สนามบินอินชอน – หมู่บ้านเทพนิยายซองวุลดง – ไชน่าทาวน์ – พิพิธภัณฑ์เมืองอินชอน – CENTRAL PARK – G TOWER (รวมขึ้นลิฟท์ ชั้น 33) หมู่บ้านเกาหลีโบราณจำลอง (ฮันอ๊ก) – อินชอน GYEONGIN  ARA WATERWAY & SKY WALK – ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE – ฮุนไดเอ้าท์เล็ท – LOTTE WORLD – ศูนย์เครื่องสำอาง – ตลาดทงแดมุน
พระราชวังถ็อกซู – ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – สมุนไพรฮอกเกนามู – N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) – ดิวตี้ ฟรี – เมียงดง ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยแอมมาทิส – โรงงานสาหร่าย + ทำข้าวห่อสาหร่าย (คิมบับ) – สวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) – ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ
03-07, 04-08, 05-09, ..............15,000 บาท_LJ_HPT
06-10, 11-15, 12-16, 13-17, 16-20, 18-22, 19-23, 20-24......14,000 บาท_LJ_HPT
23-27, 25-29, 26-30, 27-31 / 30พค-03มิย60......13,000 บาท_LJ_HPT

โปรแกรมทัวร์เกาหลี 5 วัน สนามบินอินชอน – หมู่บ้านเทพนิยายซองวุลดง – ไชน่าทาวน์ – พิพิธภัณฑ์เมืองอินชอน – CENTRAL PARK – G TOWER (รวมขึ้นลิฟท์ ชั้น 33) หมู่บ้านเกาหลีโบราณจำลอง (ฮันอ๊ก) – อินชอน GYEONGIN ARA WATERWAY & SKY WALK – ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE – ฮุนไดเอ้าท์เล็ท – LOTTE WORLD – ศูนย์เครื่องสำอาง – ตลาดทงแดมุน
   
  มิย.60
  ทัวร์เกาหลี 5 วัน ภูเขาหูม้า  วัดแท็ปซา  อุทยาน NAEJANGSAN   
พิพิธภัณฑ์กระดาษเกาหลี  หมู่บ้านวัฒนธรรมเจินจูฮันอก 
สวนผลไม้ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  พระราชวังชางด็อกกุง นัมซานทาวเวอร์  เมียงดง  ทงแดมุน 
อาหารพิเศษ : บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างคาลบี +  ฮันชิกเซ็ทเมนูแดจังกึม
07-11, 21-25..............19,900 บาท_TW_INP

ทัวร์เกาหลี 5 วัน ภูเขาหูม้า วัดแท็ปซา อุทยาน NAEJANGSAN
 
  โปรแกรมทัวร์เกาหลี 5 วัน สนามบินอินชอน – หมู่บ้านเทพนิยายซองวุลดง – ไชน่าทาวน์ – พิพิธภัณฑ์เมืองอินชอน – CENTRAL PARK – G TOWER (รวมขึ้นลิฟท์ ชั้น 33) หมู่บ้านเกาหลีโบราณจำลอง (ฮันอ๊ก) – อินชอน GYEONGIN  ARA WATERWAY & SKY WALK – ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE – ฮุนไดเอ้าท์เล็ท – LOTTE WORLD – ศูนย์เครื่องสำอาง – ตลาดทงแดมุน
พระราชวังถ็อกซู – ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – สมุนไพรฮอกเกนามู – N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) – ดิวตี้ ฟรี – เมียงดง ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยแอมมาทิส – โรงงานสาหร่าย + ทำข้าวห่อสาหร่าย (คิมบับ) – สวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) – ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ
01-05, 02-06, 08-12, 09-13, 15-19, 21-25, ..............14,000 บาท_LJ_HPT
28มิย-02กค60 // , 29มิย-03กค60, ..............14,000 บาท_LJ_HPT
03-07, 10-14, 17-21.....................12,000 บาท_LJ_HPT
13-17, 20-24, 24-28, 27มิย-01กค60......13,000 บาท_LJ_HPT

โปรแกรมทัวร์เกาหลี 5 วัน สนามบินอินชอน – หมู่บ้านเทพนิยายซองวุลดง – ไชน่าทาวน์ – พิพิธภัณฑ์เมืองอินชอน – CENTRAL PARK – G TOWER (รวมขึ้นลิฟท์ ชั้น 33) หมู่บ้านเกาหลีโบราณจำลอง (ฮันอ๊ก) – อินชอน GYEONGIN ARA WATERWAY & SKY WALK – ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE – ฮุนไดเอ้าท์เล็ท – LOTTE WORLD – ศูนย์เครื่องสำอาง – ตลาดทงแดมุน
   
  กค.60
  โปรแกรมทัวร์เกาหลี 5 วัน สนามบินอินชอน – หมู่บ้านเทพนิยายซองวุลดง – ไชน่าทาวน์ – พิพิธภัณฑ์เมืองอินชอน – CENTRAL PARK – G TOWER (รวมขึ้นลิฟท์ ชั้น 33) หมู่บ้านเกาหลีโบราณจำลอง (ฮันอ๊ก) – อินชอน GYEONGIN  ARA WATERWAY & SKY WALK – ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE – ฮุนไดเอ้าท์เล็ท – LOTTE WORLD – ศูนย์เครื่องสำอาง – ตลาดทงแดมุน
พระราชวังถ็อกซู – ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – สมุนไพรฮอกเกนามู – N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) – ดิวตี้ ฟรี – เมียงดง ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยแอมมาทิส – โรงงานสาหร่าย + ทำข้าวห่อสาหร่าย (คิมบับ) – สวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) – ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ
01-05, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, ......15,000 บาท_LJ_HPT
11-15, 12-16, 13-17, 15-19......15,000 บาท_LJ_HPT

โปรแกรมทัวร์เกาหลี 5 วัน สนามบินอินชอน – หมู่บ้านเทพนิยายซองวุลดง – ไชน่าทาวน์ – พิพิธภัณฑ์เมืองอินชอน – CENTRAL PARK – G TOWER (รวมขึ้นลิฟท์ ชั้น 33) หมู่บ้านเกาหลีโบราณจำลอง (ฮันอ๊ก) – อินชอน GYEONGIN ARA WATERWAY & SKY WALK – ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE – ฮุนไดเอ้าท์เล็ท – LOTTE WORLD – ศูนย์เครื่องสำอาง – ตลาดทงแดมุน
   
  สค.60
 
   
  กย.60
 
   
  ตค.60
 
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 


ทัวร์เกาหลี ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ

วัดวาวูจองซา, หอคอยโซลทาวเวอร์, เทดดี้แบร์, ตลาดทงเดมุน
เกาะนามิ, เอเวอร์แลนด์, หมู่บ้านโพรวอง, ป้อมฮาวองชอง


 
  มค.60
  ทัวร์เกาหลีตกปลาน้ำแข็ง 5 วัน บินจินแอร์ – เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) -  ร่วมเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง -เรียนกิมจิใส่ชุดฮันบก – ไร่สตรอเบอรรี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) –  อิสระช้อปปิ้งจุใจที่ตลาดฮงแด ตลาดช้อปปิ้งชื่อดัง - ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - พระราชวังชางด๊อกกุง - น้ำมันสน (RED PINE) - ดิวตี้ฟรี - คลองชองเกชอน – จตุรัสกวางฮวามุน - COSMETICS OUTLET  - ช็อปปิ้งกระจายย่านเมียงดง  ศูนย์โสมเกาหลี - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ – พลอยแอมมาทีส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต
1-5..............24,900_LJ_ST
2-6..............21,900_LJ_ST
3-7, 7-11, 10-14, 14-18, 17-21, 21-25, 24-28..............19,900_LJ_ST
28มค-01กพ60 // 31มค-04กพ60.............19,900_LJ_ST
8-12, 9-13, 15-19, 16-20, 22-26, 23-27..............18,900_LJ_ST
29มค-02กพ60 // 30มค-03กพ60.............18,900_LJ_ST
ทัวร์เกาหลีตกปลาน้ำแข็ง 5 วัน บินจินแอร์ – เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) - ร่วมเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง -เรียนกิมจิใส่ชุดฮันบก – ไร่สตรอเบอรรี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) – อิสระช้อปปิ้งจุใจที่ตลาดฮงแด ตลาดช้อปปิ้งชื่อดัง - ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - พระราชวังชางด๊อกกุง - น้ำมันสน (RED PINE) - ดิวตี้ฟรี - คลองชองเกชอน – จตุรัสกวางฮวามุน - COSMETICS OUTLET - ช็อปปิ้งกระจายย่านเมียงดง ศูนย์โสมเกาหลี - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ – พลอยแอมมาทีส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต
 
  ทัวร์เกาหลีตกปลาน้ำแข็ง 4 วัน บินแอร์เอเซียเอ๊กซ์ –  ป้อมฮวาซองมรดกโลก - ร่วมเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง (ไม่รวมอุปกรณ์ตกปลา) – สนุกสนานกับการเล่นสกี – ไร่สตรอเบอรรี่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) – ช็อปปิ้งกระจายย่านเมียงดง  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – พระราชวังชางด๊อกกุง – ดิวตี้ฟรี –COSMETICS OUTLET ตลาดฮงแด (ย่านมหาลัยฮงอิก) – ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM น้ำมันสนเข็มแดง  – พลอยแอมมาทีส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต
9-12, 10-13, 16-19, 17-20, 23-26, 24-27..............14,900_XJ_ST
11-14, 18-21, 22-25, 25-28..............15,500_XJ_ST
6-9, 7-10, 12-15, 13-16, 14-17, 19-22, 20-23, 21-24, 26-29..............15,900_XJ_ST
ทัวร์เกาหลีตกปลาน้ำแข็ง 4 วัน บินแอร์เอเซียเอ๊กซ์ – ป้อมฮวาซองมรดกโลก - ร่วมเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง (ไม่รวมอุปกรณ์ตกปลา) – สนุกสนานกับการเล่นสกี – ไร่สตรอเบอรรี่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) – ช็อปปิ้งกระจายย่านเมียงดง ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – พระราชวังชางด๊อกกุง – ดิวตี้ฟรี –COSMETICS OUTLET ตลาดฮงแด (ย่านมหาลัยฮงอิก) – ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM น้ำมันสนเข็มแดง – พลอยแอมมาทีส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต
   
  กพ.60
  ทัวร์เกาหลี 4 วัน บินแอร์เอเซียเอ็กซ์ อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้) – ป้อมฮวาซองมรดกโลก - สนุกสนานกับการเล่นสกี – ไร่สตรอเบอรรี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) ช็อปปิ้งกระจายย่านเมียงดง  -ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – พระราชวังชางด๊อกกุง – ดิวตี้ฟรี –COSMETICS OUTLET ตลาดฮงแด (ย่านมหาลัยฮงอิก) – ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM- น้ำมันสนเข็มแดง  – พลอยแอมมาทีส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
2-5, 3-6, 4-7, 9-12, 17-20, 18-21, 24-27, 25-28..............15,900_XJ_ST
ทัวร์เกาหลี 4 วัน บินแอร์เอเซียเอ็กซ์ อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้) – ป้อมฮวาซองมรดกโลก - สนุกสนานกับการเล่นสกี – ไร่สตรอเบอรรี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) ช็อปปิ้งกระจายย่านเมียงดง -ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – พระราชวังชางด๊อกกุง – ดิวตี้ฟรี –COSMETICS OUTLET ตลาดฮงแด (ย่านมหาลัยฮงอิก) – ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM- น้ำมันสนเข็มแดง – พลอยแอมมาทีส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
 
  ทัวร์เกาหลีอินชอนบินจินแอร์ - ชมหมู่บ้านสไตส์ฝรั่งเศส - PAJU OUTLET  - ย้อนรอยซีรีย์ดัง เพลงรักในสายลมหนาว ณ เกาะนามิ - สนุกสนานกับการเล่นสกีแบบเต็มอิ่ม  พิเศษ !! นำท่านพักสกีรีสอร์ท 1 คืน - เรียนกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก - ไร่สตรอเบอรรี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) - ช้อปปิ้งจุใจที่ ตลาดฮงแด (ช้อปปิ้งย่านมหาลัยฮงอิก) - ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM-ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – พระราชวังชางด๊อกกุง – น้ำมันสน (RED PINE) - ดิวตี้ฟรี
คลองชองเกชอน – จตุรัสกวางฮวามุน – COSMETICS OUTLET  -  ช็อปปิ้งกระจายย่านเมียงดง  เมนูพิเศษ !!บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ + พร้อมอาหารนานาชาติ เบียร์ ไวท์ เติมไม่อั้น - ศูนย์โสมเกาหลี - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ – พลอยแอมมาทีส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต  สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
9-13, 10-14...............21,900_LJ_ST
1-5, 2-6, 3-7,.............20,900_LJ_ST
4-8, 7-11, 11-15, 14-18, 18-22, 21-25, , ..............19,900_LJ_ST
25กพ-01มีค60 // 28กพ-04มีค60, ..............19,900_LJ_ST
5-9, 6-10, 12-16, 13-17, 19-23, 20-24.............18,900_LJ_ST
26กพ-02มีค60 // 27กพ-03มีค60, ..............18,900_LJ_ST
24-28......................................23,900_LJ_ST
25-29....................... ..............24,900_LJ_ST
26-30 .....................................25,900_LJ_ST
27-31....................... ..............26,900_LJ_ST

ทัวร์เกาหลีอินชอนบินจินแอร์ - ชมหมู่บ้านสไตส์ฝรั่งเศส - PAJU OUTLET - ย้อนรอยซีรีย์ดัง เพลงรักในสายลมหนาว ณ เกาะนามิ - สนุกสนานกับการเล่นสกีแบบเต็มอิ่ม พิเศษ !! นำท่านพักสกีรีสอร์ท 1 คืน - เรียนกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก - ไร่สตรอเบอรรี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) - ช้อปปิ้งจุใจที่ ตลาดฮงแด (ช้อปปิ้งย่านมหาลัยฮงอิก) - ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM-ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – พระราชวังชางด๊อกกุง – น้ำมันสน (RED PINE) - ดิวตี้ฟรี
 
  ทัวร์เกาหลี 5 วัน ชมสวนแห่งความสงบสุขยามรุ่งอรุณ  ไร่สตเบอร์รี่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พิพิธภัณฑ์กระดาษเกาหลี  หมู่บ้านวัฒนธรรมเจินจูฮันอก 
อุทยาน NAEJANGSAN  สนุกสนานกับการเล่นสกี
พระราชวังชางด็อกกุง นัมซานทาวเวอร์  เมียงดง  ทงแดมุน 
อาหารพิเศษ : บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างคาลบี +  ฮันชิกเซ็ทเมนูแดจังกึม
1-5, 15-19, 22-26.............19,900 บาท_TW_INP

ทัวร์เกาหลี 5 วัน ชมสวนแห่งความสงบสุขยามรุ่งอรุณ ไร่สตเบอร์รี่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พิพิธภัณฑ์กระดาษเกาหลี หมู่บ้านวัฒนธรรมเจินจูฮันอก 
   
  มีค.60
  ทัวร์เกาหลี 4 วัน บินแอร์เอเซียเอ็กซ์ อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้) – ป้อมฮวาซองมรดกโลก - สนุกสนานกับการเล่นสกี – ไร่สตรอเบอรรี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) ช็อปปิ้งกระจายย่านเมียงดง  -ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – พระราชวังชางด๊อกกุง – ดิวตี้ฟรี –COSMETICS OUTLET ตลาดฮงแด (ย่านมหาลัยฮงอิก) – ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM- น้ำมันสนเข็มแดง  – พลอยแอมมาทีส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
2-5,..............15,900_XJ_ST
ทัวร์เกาหลี 4 วัน บินแอร์เอเซียเอ็กซ์ อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้) – ป้อมฮวาซองมรดกโลก - สนุกสนานกับการเล่นสกี – ไร่สตรอเบอรรี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) ช็อปปิ้งกระจายย่านเมียงดง -ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – พระราชวังชางด๊อกกุง – ดิวตี้ฟรี –COSMETICS OUTLET ตลาดฮงแด (ย่านมหาลัยฮงอิก) – ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM- น้ำมันสนเข็มแดง – พลอยแอมมาทีส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
 
 
ทัวร์เกาหลีอินชอนบินจินแอร์ - ชมหมู่บ้านสไตส์ฝรั่งเศส - PAJU OUTLET - ย้อนรอยซีรีย์ดัง เพลงรักในสายลมหนาว ณ เกาะนามิ - สนุกสนานกับการเล่นสกีแบบเต็มอิ่ม พิเศษ !! นำท่านพักสกีรีสอร์ท 1 คืน - เรียนกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก - ไร่สตรอเบอรรี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) - ช้อปปิ้งจุใจที่ ตลาดฮงแด (ช้อปปิ้งย่านมหาลัยฮงอิก) - ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM-ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – พระราชวังชางด๊อกกุง – น้ำมันสน (RED PINE) - ดิวตี้ฟรี
 
  ทัวร์เกาหลี 5 วัน ชมสวนแห่งความสงบสุขยามรุ่งอรุณ  ไร่สตเบอร์รี่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พิพิธภัณฑ์กระดาษเกาหลี  หมู่บ้านวัฒนธรรมเจินจูฮันอก 
อุทยาน NAEJANGSAN  สนุกสนานกับการเล่นสกี
พระราชวังชางด็อกกุง นัมซานทาวเวอร์  เมียงดง  ทงแดมุน 
อาหารพิเศษ : บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างคาลบี +  ฮันชิกเซ็ทเมนูแดจังกึม
8-12, 23-27.............19,900 บาท_TW_INP

ทัวร์เกาหลี 5 วัน ชมสวนแห่งความสงบสุขยามรุ่งอรุณ ไร่สตเบอร์รี่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พิพิธภัณฑ์กระดาษเกาหลี หมู่บ้านวัฒนธรรมเจินจูฮันอก 
   
  เมย.60
  ทัวร์เกาหลี 5 วัน บิน T'way ภูเขาหูม้า  วัดแท็ปซา  อุทยาน NAEJANGSAN   
พิพิธภัณฑ์กระดาษเกาหลี  หมู่บ้านวัฒนธรรมเจินจูฮันอก 
สวนผลไม้ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  พระราชวังชางด็อกกุง นัมซานทาวเวอร์  เมียงดง  ทงแดมุน 
อาหารพิเศษ : บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างคาลบี +  ฮันชิกเซ็ทเมนูแดจังกึม
5-9............19,900 บาท_TW_INP
12-16........24,900 บาท_TW_INP

ทัวร์เกาหลี 5 วัน บิน T'way ภูเขาหูม้า วัดแท็ปซา อุทยาน NAEJANGSAN
 
  ทัวร์เกาหลี 5 วัน ภูเขาหูม้า  วัดแท็ปซา  อุทยาน NAEJANGSAN   
พิพิธภัณฑ์กระดาษเกาหลี  หมู่บ้านวัฒนธรรมเจินจูฮันอก 
สวนผลไม้ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  พระราชวังชางด็อกกุง นัมซานทาวเวอร์  เมียงดง  ทงแดมุน 
อาหารพิเศษ : บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างคาลบี +  ฮันชิกเซ็ทเมนูแดจังกึม
24-28..............19,900 บาท_TW_INP

ทัวร์เกาหลี 5 วัน ภูเขาหูม้า วัดแท็ปซา อุทยาน NAEJANGSAN
   
  พค.60
  ทัวร์เกาหลี 5 วัน ภูเขาหูม้า  วัดแท็ปซา  อุทยาน NAEJANGSAN   
พิพิธภัณฑ์กระดาษเกาหลี  หมู่บ้านวัฒนธรรมเจินจูฮันอก 
สวนผลไม้ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  พระราชวังชางด็อกกุง นัมซานทาวเวอร์  เมียงดง  ทงแดมุน 
อาหารพิเศษ : บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างคาลบี +  ฮันชิกเซ็ทเมนูแดจังกึม
03-07, 17-21..............19,900 บาท_TW_INP

ทัวร์เกาหลี 5 วัน ภูเขาหูม้า วัดแท็ปซา อุทยาน NAEJANGSAN
   
  มิย.60
  ทัวร์เกาหลี 5 วัน ภูเขาหูม้า  วัดแท็ปซา  อุทยาน NAEJANGSAN   
พิพิธภัณฑ์กระดาษเกาหลี  หมู่บ้านวัฒนธรรมเจินจูฮันอก 
สวนผลไม้ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  พระราชวังชางด็อกกุง นัมซานทาวเวอร์  เมียงดง  ทงแดมุน 
อาหารพิเศษ : บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างคาลบี +  ฮันชิกเซ็ทเมนูแดจังกึม
07-11, 21-25..............19,900 บาท_TW_INP

ทัวร์เกาหลี 5 วัน ภูเขาหูม้า วัดแท็ปซา อุทยาน NAEJANGSAN
   
   
   
   
   

 

 

 
 
 


ทัวร์เกาหลี ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ

วัดวาวูจองซา, หอคอยโซลทาวเวอร์, เทดดี้แบร์, ตลาดทงเดมุน
เกาะนามิ, เอเวอร์แลนด์, หมู่บ้านโพรวอง, ป้อมฮาวองชอง

 
  เมย.59
  ทัวร์เกาหลี ซากุระฟินเว่อร์ บิน TW
1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9__________15,900_TW_HPT
17-21, 18-22, 19-23__________15,900_TW_HPT
21-25,22-26, 24-26, 25-27, 26-30__________15,900_TW_HPT
6-10, 7-11, 15-19, 20-24, 23-27, __________16,900_TW_HPT
8-12, __________17,900_TW_HPT
10-14__________19,900_TW_HPT
11-15__________20,900_TW_HPT
12-16, 14-18____22,900_TW_HPT
13-17 __________24,900_TW_HPT
29 เมย-03 พค59____18,900_TW_HPT
30 เมย-04 พค59____18,900_TW_HPT
ทัวร์เกาหลี ซากุระฟินเว่อร์ บิน TW
  มิย.59
  ทัวร์เกาหลี สกีโดม เกาะนามิ หมู่บ้านอังกฤษ เอเวอร์แลนด์ บิน เจจู 5 วัน
15-19, 17-21, 19-23, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29,.....11,900 บาท_7C_IAW
ทัวร์เกาหลี สกีโดม เกาะนามิ หมู่บ้านอังกฤษ เอเวอร์แลนด์ บิน เจจู 5 วัน
 
     
 
  ทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง ท่านละ 17,900_TW_TFH
  กค.59
 

ทัวร์เกาหลีพาชมอุทยาน NAEJANGSAN, พระราชวังชางด็อกกุง นัมซานทาวเวอร์  เมียงดง  ทงแดมุน  ชมสวนแห่งความสงบสุขยามรุ่งอรุณ  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์   พิพิธภัณฑ์กระดาษเกาหลี  หมู่บ้านวัฒนธรรมเจินจูฮันอก
3-7, 6-10, 10-14, 13-17, // 29กค-02สค59..............17,900_TW_INP

ทัวร์เกาหลีพาชมอุทยาน NAEJANGSAN
 
  ทัวร์เกาหลีหมู่บ้านอังกฤษ ปั่นเรียวไบท์ หอสังเกตการณ์โอดูซาน  DAL.KOMM COFEE พิพิธภัณท์ถ้ำควังเมียง วังฮวาซองแฮกุงสถาบันสอนทำกิมจิ SM TOWN COEX ARTIUM สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์  หมู่บ้านบุกชอนฮันอก  Trick Eye MuseumICE MUSEUM   LINE  OFFICIAL นัมซานทาวเวอร์ ช้อปปิ้งตลาดดัง เมียงดง  ทงเดมุนพิเศษ !! ทานไม่อั้นกับ เมนู BBQ ปิ้งย่าง
3-7, 6-10, 10-14, 13-17, // 29 กค-02สค59..............14,900_TW_INP

ทัวร์เกาหลีเดือนกรกฎาคม-กันยายนปี2559
 
   
     
  สค.59
 

ทัวร์เกาหลีพาชมอุทยาน NAEJANGSAN, พระราชวังชางด็อกกุง นัมซานทาวเวอร์  เมียงดง  ทงแดมุน  ชมสวนแห่งความสงบสุขยามรุ่งอรุณ  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์   พิพิธภัณฑ์กระดาษเกาหลี  หมู่บ้านวัฒนธรรมเจินจูฮันอก
8-12, 21-25, 24-28..............17,900_TW_INP

ทัวร์เกาหลีพาชมอุทยาน NAEJANGSAN
 
  ทัวร์เกาหลีหมู่บ้านอังกฤษ ปั่นเรียวไบท์ หอสังเกตการณ์โอดูซาน  DAL.KOMM COFEE พิพิธภัณท์ถ้ำควังเมียง วังฮวาซองแฮกุงสถาบันสอนทำกิมจิ SM TOWN COEX ARTIUM สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์  หมู่บ้านบุกชอนฮันอก  Trick Eye MuseumICE MUSEUM   LINE  OFFICIAL นัมซานทาวเวอร์ ช้อปปิ้งตลาดดัง เมียงดง  ทงเดมุนพิเศษ !! ทานไม่อั้นกับ เมนู BBQ ปิ้งย่าง
8-12, 21-25, 24-28..............14,900_TW_INP

ทัวร์เกาหลีเดือนกรกฎาคม-กันยายนปี2559
 

 

   
  กย.59
 

ทัวร์เกาหลีพาชมอุทยาน NAEJANGSAN, พระราชวังชางด็อกกุง นัมซานทาวเวอร์  เมียงดง  ทงแดมุน  ชมสวนแห่งความสงบสุขยามรุ่งอรุณ  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์   พิพิธภัณฑ์กระดาษเกาหลี  หมู่บ้านวัฒนธรรมเจินจูฮันอก
4-8, 7-11, 19-23, 21-25, // 28กย-02ตค59..............17,900_TW_INP

ทัวร์เกาหลีพาชมอุทยาน NAEJANGSAN
 
  ทัวร์เกาหลีหมู่บ้านอังกฤษ ปั่นเรียวไบท์ หอสังเกตการณ์โอดูซาน  DAL.KOMM COFEE พิพิธภัณท์ถ้ำควังเมียง วังฮวาซองแฮกุงสถาบันสอนทำกิมจิ SM TOWN COEX ARTIUM สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์  หมู่บ้านบุกชอนฮันอก  Trick Eye MuseumICE MUSEUM   LINE  OFFICIAL นัมซานทาวเวอร์ ช้อปปิ้งตลาดดัง เมียงดง  ทงเดมุนพิเศษ !! ทานไม่อั้นกับ เมนู BBQ ปิ้งย่าง
4-8, 7-11, 19-23, 21-25, // 28 กย-02ตค59..............14,900_TW_INP

ทัวร์เกาหลีเดือนกรกฎาคม-กันยายนปี2559
   
   
  ตค.59
 

ทัวร์เกาหลีพาชมอุทยาน NAEJANGSAN, พระราชวังชางด็อกกุง นัมซานทาวเวอร์  เมียงดง  ทงแดมุน  ชมสวนแห่งความสงบสุขยามรุ่งอรุณ  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์   พิพิธภัณฑ์กระดาษเกาหลี  หมู่บ้านวัฒนธรรมเจินจูฮันอก
5-9, 9-13, 16-20, 19-23, 20-24..............17,900_TW_INP

ทัวร์เกาหลีพาชมอุทยาน NAEJANGSAN
 
  ทัวร์เกาหลีอินชอน 5 วัน เกาะนามิ-ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) - วัดชินฮึนซา - ชมเท็ดดี้แบร์ฟาร์ม - โรงเรียนสอนทำกิมจิ – ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี (ชุดฮันบก) – ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่น กับ สวนสนุก EVERLAND - ตลาดทงแดมุน - พระราชวังด็อกซูกุง - ศูนย์โสมเกาหลี – คอสเมติกเซ็นเตอร์ - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งกระจายกับตลาดชื่อดัง “ ตลาดเมียงดง -ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ – คล้องกุญแจคู่รัก – พลอยแอมมาทีส – RED PINE  - ร้านละลายเงินวอน ส่งสนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
30ตค-03พย59..............15,900_LJ_ST
31ตค-04พย59..............15,900_LJ_ST
ทัวร์เกาหลีอินชอน 5 วัน เกาะนามิ-ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) - วัดชินฮึนซา - ชมเท็ดดี้แบร์ฟาร์ม - โรงเรียนสอนทำกิมจิ – ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี (ชุดฮันบก) – ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่น กับ สวนสนุก EVERLAND - ตลาดทงแดมุน - พระราชวังด็อกซูกุง - ศูนย์โสมเกาหลี – คอสเมติกเซ็นเตอร์ - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งกระจายกับตลาดชื่อดัง “ ตลาดเมียงดง -ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ – คล้องกุญแจคู่รัก – พลอยแอมมาทีส – RED PINE - ร้านละลายเงินวอน ส่งสนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
   
   
  พย.59
 

ทัวร์เกาหลีพาชมอุทยาน NAEJANGSAN, พระราชวังชางด็อกกุง นัมซานทาวเวอร์  เมียงดง  ทงแดมุน  ชมสวนแห่งความสงบสุขยามรุ่งอรุณ  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์   พิพิธภัณฑ์กระดาษเกาหลี  หมู่บ้านวัฒนธรรมเจินจูฮันอก
6-10, 9-13, 20-24, 23-27, // 30พย-04ธค59..............17,900_TW_INP

ทัวร์เกาหลีพาชมอุทยาน NAEJANGSAN
 
  ทัวร์เกาหลีอินชอน 5 วัน เกาะนามิ-ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) - วัดชินฮึนซา - ชมเท็ดดี้แบร์ฟาร์ม - โรงเรียนสอนทำกิมจิ – ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี (ชุดฮันบก) – ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่น กับ สวนสนุก EVERLAND - ตลาดทงแดมุน - พระราชวังด็อกซูกุง - ศูนย์โสมเกาหลี – คอสเมติกเซ็นเตอร์ - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งกระจายกับตลาดชื่อดัง “ ตลาดเมียงดง -ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ – คล้องกุญแจคู่รัก – พลอยแอมมาทีส – RED PINE  - ร้านละลายเงินวอน ส่งสนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
1-5, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12..............17,900_LJ_ST
2-6, 3-7, 4-8, ..............18,900_LJ_ST
ทัวร์เกาหลีอินชอน 5 วัน เกาะนามิ-ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) - วัดชินฮึนซา - ชมเท็ดดี้แบร์ฟาร์ม - โรงเรียนสอนทำกิมจิ – ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี (ชุดฮันบก) – ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่น กับ สวนสนุก EVERLAND - ตลาดทงแดมุน - พระราชวังด็อกซูกุง - ศูนย์โสมเกาหลี – คอสเมติกเซ็นเตอร์ - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งกระจายกับตลาดชื่อดัง “ ตลาดเมียงดง -ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ – คล้องกุญแจคู่รัก – พลอยแอมมาทีส – RED PINE - ร้านละลายเงินวอน ส่งสนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
   
   
  ธค.59
  ทัวร์เกาหลีอินชอนบินจินแอร์ - ชมหมู่บ้านสไตส์ฝรั่งเศส - PAJU OUTLET  - ย้อนรอยซีรีย์ดัง เพลงรักในสายลมหนาว ณ เกาะนามิ - สนุกสนานกับการเล่นสกีแบบเต็มอิ่ม  พิเศษ !! นำท่านพักสกีรีสอร์ท 1 คืน - เรียนกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก - ไร่สตรอเบอรรี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) - ช้อปปิ้งจุใจที่ ตลาดฮงแด (ช้อปปิ้งย่านมหาลัยฮงอิก) - ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM-ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – พระราชวังชางด๊อกกุง – น้ำมันสน (RED PINE) - ดิวตี้ฟรี
คลองชองเกชอน – จตุรัสกวางฮวามุน – COSMETICS OUTLET  -  ช็อปปิ้งกระจายย่านเมียงดง  เมนูพิเศษ !!บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ + พร้อมอาหารนานาชาติ เบียร์ ไวท์ เติมไม่อั้น - ศูนย์โสมเกาหลี - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ – พลอยแอมมาทีส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต  สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
1-5, 2-6,8-12, 9-13,.............21,900_LJ_ST
3-7, 7-11, 10-14, 14-18, 15-19,16-20, , ..............20,900_LJ_ST
4-8, 6-10, 11-15, 13-17, 17-21, 20-24 , ..............19,900_LJ_ST
12-16, 18-22, 19-23.................., ..............18,900_LJ_ST
21-25, 22-26, 23-27 ..............22,900_LJ_ST
24-28......................................23,900_LJ_ST
25-29....................... ..............24,900_LJ_ST
26-30 .....................................25,900_LJ_ST
27-31....................... ..............26,900_LJ_ST
28 ธค59-01มค60 // 31ธค-04มค60 , .........28,900_LJ_ST
29 ธค59-02มค60 ..........................29,900_LJ_ST
30 ธค59-04มค60...........................30,900_LJ_ST
ทัวร์เกาหลีอินชอนบินจินแอร์ - ชมหมู่บ้านสไตส์ฝรั่งเศส - PAJU OUTLET - ย้อนรอยซีรีย์ดัง เพลงรักในสายลมหนาว ณ เกาะนามิ - สนุกสนานกับการเล่นสกีแบบเต็มอิ่ม พิเศษ !! นำท่านพักสกีรีสอร์ท 1 คืน - เรียนกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก - ไร่สตรอเบอรรี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) - ช้อปปิ้งจุใจที่ ตลาดฮงแด (ช้อปปิ้งย่านมหาลัยฮงอิก) - ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM-ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – พระราชวังชางด๊อกกุง – น้ำมันสน (RED PINE) - ดิวตี้ฟรี
   
  มค.60
  ทัวร์เกาหลีตกปลาน้ำแข็ง 5 วัน บินจินแอร์ – เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) -  ร่วมเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง -เรียนกิมจิใส่ชุดฮันบก – ไร่สตรอเบอรรี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) –  อิสระช้อปปิ้งจุใจที่ตลาดฮงแด ตลาดช้อปปิ้งชื่อดัง - ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - พระราชวังชางด๊อกกุง - น้ำมันสน (RED PINE) - ดิวตี้ฟรี - คลองชองเกชอน – จตุรัสกวางฮวามุน - COSMETICS OUTLET  - ช็อปปิ้งกระจายย่านเมียงดง  ศูนย์โสมเกาหลี - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ – พลอยแอมมาทีส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต
1-5..............24,900_LJ_ST
2-6..............21,900_LJ_ST
3-7, 7-11, 10-14, 14-18, 17-21, 21-25, 24-28..............19,900_LJ_ST
28มค-01กพ60 // 31มค-04กพ60.............19,900_LJ_ST
8-12, 9-13, 15-19, 16-20, 22-26, 23-27..............18,900_LJ_ST
29มค-02กพ60 // 30มค-03กพ60.............18,900_LJ_ST
ทัวร์เกาหลีตกปลาน้ำแข็ง 5 วัน บินจินแอร์ – เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) - ร่วมเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง -เรียนกิมจิใส่ชุดฮันบก – ไร่สตรอเบอรรี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) – อิสระช้อปปิ้งจุใจที่ตลาดฮงแด ตลาดช้อปปิ้งชื่อดัง - ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - พระราชวังชางด๊อกกุง - น้ำมันสน (RED PINE) - ดิวตี้ฟรี - คลองชองเกชอน – จตุรัสกวางฮวามุน - COSMETICS OUTLET - ช็อปปิ้งกระจายย่านเมียงดง ศูนย์โสมเกาหลี - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ – พลอยแอมมาทีส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต
 
  ทัวร์เกาหลีตกปลาน้ำแข็ง 4 วัน บินแอร์เอเซียเอ๊กซ์ –  ป้อมฮวาซองมรดกโลก - ร่วมเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง (ไม่รวมอุปกรณ์ตกปลา) – สนุกสนานกับการเล่นสกี – ไร่สตรอเบอรรี่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) – ช็อปปิ้งกระจายย่านเมียงดง  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – พระราชวังชางด๊อกกุง – ดิวตี้ฟรี –COSMETICS OUTLET ตลาดฮงแด (ย่านมหาลัยฮงอิก) – ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM น้ำมันสนเข็มแดง  – พลอยแอมมาทีส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต
9-12, 10-13, 16-19, 17-20, 23-26, 24-27..............14,900_XJ_ST
11-14, 18-21, 22-25, 25-28..............15,500_XJ_ST
6-9, 7-10, 12-15, 13-16, 14-17, 19-22, 20-23, 21-24, 26-29..............15,900_XJ_ST
ทัวร์เกาหลีตกปลาน้ำแข็ง 4 วัน บินแอร์เอเซียเอ๊กซ์ – ป้อมฮวาซองมรดกโลก - ร่วมเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง (ไม่รวมอุปกรณ์ตกปลา) – สนุกสนานกับการเล่นสกี – ไร่สตรอเบอรรี่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) – ช็อปปิ้งกระจายย่านเมียงดง ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – พระราชวังชางด๊อกกุง – ดิวตี้ฟรี –COSMETICS OUTLET ตลาดฮงแด (ย่านมหาลัยฮงอิก) – ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM น้ำมันสนเข็มแดง – พลอยแอมมาทีส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต
   
  กพ.60
  ทัวร์เกาหลี 4 วัน บินแอร์เอเซียเอ็กซ์ อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้) – ป้อมฮวาซองมรดกโลก - สนุกสนานกับการเล่นสกี – ไร่สตรอเบอรรี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) ช็อปปิ้งกระจายย่านเมียงดง  -ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – พระราชวังชางด๊อกกุง – ดิวตี้ฟรี –COSMETICS OUTLET ตลาดฮงแด (ย่านมหาลัยฮงอิก) – ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM- น้ำมันสนเข็มแดง  – พลอยแอมมาทีส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
2-5, 3-6, 4-7, 9-12, 17-20, 18-21, 24-27, 25-28..............15,900_XJ_ST
ทัวร์เกาหลี 4 วัน บินแอร์เอเซียเอ็กซ์ อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้) – ป้อมฮวาซองมรดกโลก - สนุกสนานกับการเล่นสกี – ไร่สตรอเบอรรี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) ช็อปปิ้งกระจายย่านเมียงดง -ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – พระราชวังชางด๊อกกุง – ดิวตี้ฟรี –COSMETICS OUTLET ตลาดฮงแด (ย่านมหาลัยฮงอิก) – ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM- น้ำมันสนเข็มแดง – พลอยแอมมาทีส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
 
  ทัวร์เกาหลีอินชอนบินจินแอร์ - ชมหมู่บ้านสไตส์ฝรั่งเศส - PAJU OUTLET  - ย้อนรอยซีรีย์ดัง เพลงรักในสายลมหนาว ณ เกาะนามิ - สนุกสนานกับการเล่นสกีแบบเต็มอิ่ม  พิเศษ !! นำท่านพักสกีรีสอร์ท 1 คืน - เรียนกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก - ไร่สตรอเบอรรี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) - ช้อปปิ้งจุใจที่ ตลาดฮงแด (ช้อปปิ้งย่านมหาลัยฮงอิก) - ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM-ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – พระราชวังชางด๊อกกุง – น้ำมันสน (RED PINE) - ดิวตี้ฟรี
คลองชองเกชอน – จตุรัสกวางฮวามุน – COSMETICS OUTLET  -  ช็อปปิ้งกระจายย่านเมียงดง  เมนูพิเศษ !!บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ + พร้อมอาหารนานาชาติ เบียร์ ไวท์ เติมไม่อั้น - ศูนย์โสมเกาหลี - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ – พลอยแอมมาทีส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต  สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
9-13, 10-14...............21,900_LJ_ST
1-5, 2-6, 3-7,.............20,900_LJ_ST
4-8, 7-11, 11-15, 14-18, 18-22, 21-25, , ..............19,900_LJ_ST
25กพ-01มีค60 // 28กพ-04มีค60, ..............19,900_LJ_ST
5-9, 6-10, 12-16, 13-17, 19-23, 20-24.............18,900_LJ_ST
26กพ-02มีค60 // 27กพ-03มีค60, ..............18,900_LJ_ST
24-28......................................23,900_LJ_ST
25-29....................... ..............24,900_LJ_ST
26-30 .....................................25,900_LJ_ST
27-31....................... ..............26,900_LJ_ST
28 ธค59-01มค60 // 31ธค-04มค60 , .........28,900_LJ_ST
29 ธค59-02มค60 ..........................29,900_LJ_ST
30 ธค59-04มค60...........................30,900_LJ_ST
ทัวร์เกาหลีอินชอนบินจินแอร์ - ชมหมู่บ้านสไตส์ฝรั่งเศส - PAJU OUTLET - ย้อนรอยซีรีย์ดัง เพลงรักในสายลมหนาว ณ เกาะนามิ - สนุกสนานกับการเล่นสกีแบบเต็มอิ่ม พิเศษ !! นำท่านพักสกีรีสอร์ท 1 คืน - เรียนกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก - ไร่สตรอเบอรรี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) - ช้อปปิ้งจุใจที่ ตลาดฮงแด (ช้อปปิ้งย่านมหาลัยฮงอิก) - ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM-ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – พระราชวังชางด๊อกกุง – น้ำมันสน (RED PINE) - ดิวตี้ฟรี
   
  มีค.60
  ทัวร์เกาหลี 4 วัน บินแอร์เอเซียเอ็กซ์ อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้) – ป้อมฮวาซองมรดกโลก - สนุกสนานกับการเล่นสกี – ไร่สตรอเบอรรี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) ช็อปปิ้งกระจายย่านเมียงดง  -ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – พระราชวังชางด๊อกกุง – ดิวตี้ฟรี –COSMETICS OUTLET ตลาดฮงแด (ย่านมหาลัยฮงอิก) – ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM- น้ำมันสนเข็มแดง  – พลอยแอมมาทีส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
2-5,..............15,900_XJ_ST
ทัวร์เกาหลี 4 วัน บินแอร์เอเซียเอ็กซ์ อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้) – ป้อมฮวาซองมรดกโลก - สนุกสนานกับการเล่นสกี – ไร่สตรอเบอรรี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) ช็อปปิ้งกระจายย่านเมียงดง -ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – พระราชวังชางด๊อกกุง – ดิวตี้ฟรี –COSMETICS OUTLET ตลาดฮงแด (ย่านมหาลัยฮงอิก) – ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM- น้ำมันสนเข็มแดง – พลอยแอมมาทีส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
   

 

 
 


ทัวร์เกาหลี ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ

วัดวาวูจองซา, หอคอยโซลทาวเวอร์, เทดดี้แบร์, ตลาดทงเดมุน
เกาะนามิ, เอเวอร์แลนด์, หมู่บ้านโพรวอง, ป้อมฮาวองชอง

 
   
  ธค.58
     
  ทัวร์เกาหลี บิน T'way 27-31.....18900_TW_GST ทัวร์เกาหลี บิน T'way 27-31.....18900_TW_GST
     
   
  มค.59
     
  ทัวร์เกาหลี บิน Jin Air  05-09......21,900_Jin_GST ทัวร์เกาหลี บิน Jin Air 05-09......21,900_Jin_GST
 
ทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง ท่านละ 17,900_TW_TFH
09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30
30มค-03กพ59 // 31 มค-04 กพ59
ทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง ท่านละ 17,900_TW_TFH
     
 
ทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง ท่านละ 18,900_TW_TFH
06-10, 07-11, 08-12, 13-17, 14-18, 15-19, 20-24, 21-25, 22-26, 27-31
28มค-01กพ59 // 29 มค-02 กพ59
ทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง ท่านละ 17,900_TW_TFH
     
  กพ.59
  ทัวร์เกาหลี หนาวๆๆ ท่านละ 16,900_TW_TFH
01-05, 02-06, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20
21-25, 22-26, 23-27, 27 กพ-02 มีค59 // 28 กพ-03 มีค59 // 29 กพ-04 มีค59
ทัวร์เกาหลี หนาวๆๆ ท่านละ 16,900_TW_TFH
  ทัวร์เกาหลี หนาวๆๆ ท่านละ 17,900_TW_TFH
03-07, 04-08, 05-09, 10-14, 11-15, 12-16, 17-21, 20-24, 24-28, 25-29
26 กพ-01 มีค59
ทัวร์เกาหลี หนาวๆๆ ท่านละ 16,900_TW_TFH
  ทัวร์เกาหลี หนาวๆๆ ท่านละ 19,900_TW_TFH
18-22, 19-23
ทัวร์เกาหลี หนาวๆๆ ท่านละ 16,900_TW_TFH
  มีค.59
  ทัวร์เกาหลี หนาวๆๆ ท่านละ 16,900_TW_TFH
01-05, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12
ทัวร์เกาหลี หนาวๆๆ ท่านละ 16,900_TW_TFH
  ทัวร์เกาหลี หนาวๆๆ ท่านละ 17,900_TW_TFH
02-06, 03-07, 04-08, 09-13, 10-14
ทัวร์เกาหลี หนาวๆๆ ท่านละ 16,900_TW_TFH
     
     
  เมย.59
    ทัวร์เกาหลี 5 วัน บิน TW
    ทัวร์เกาหลี 5 วัน บิน TW
    ทัวร์เกาหลี 5 วัน บิน TW
     
     

 

 

 
 
 


ทัวร์เกาหลี ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ

วัดวาวูจองซา, หอคอยโซลทาวเวอร์, เทดดี้แบร์, ตลาดทงเดมุน
เกาะนามิ, เอเวอร์แลนด์, หมู่บ้านโพรวอง, ป้อมฮาวองชอง

 
   
  เมย.58
     
  ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย 01-05, 03-07, 04-08.....19900_JF_TFH. ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย
  ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย 06-10, 07-11.....19900_JF_TFH. ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย
  ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย 08-12 .....20900_JF_TFH. ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย
  ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน นามิ 08-12....23900_JF_TFH ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน นามิ
  ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย 10-14.....29900_JF_TFH. ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย
  ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน นามิ 10-14, 13-17....30900_JF_TFH ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน นามิ
  ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย 11-15.....30900_JF_TFH. ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย
  ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน นามิ 11-15....31900_JF_TFH ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน นามิ
  ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย 13-17.....29900_JF_TFH. ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย
  ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย 14-18.....25900_JF_TFH. ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย
  ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย 15-19.....25900_JF_TFH. ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย
  ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน นามิ 14-18, 15-19....28900_JF_TFH ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน นามิ
  ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย 17-21.....24900_JF_TFH. ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย
  ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน นามิ 17-21....25900_JF_TFH ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน นามิ
  ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย 18-22.....23900_JF_TFH. ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย
  ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย 20-24, 21-25.....19900_JF_TFH. ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย
  ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย 22-26, 24-28.....20900_JF_TFH. ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย
  ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย 25-29.....19900_JF_TFH. ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย
  ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย 27 เมย-01 พค58.....17900_JF_TFH. ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย
  ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย 29 เมย - 03 พค.58.....21900_JF_TFH. ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย
     
   
  พค.58
     
  ทัวร์เกาหลี 4 วัน 14-17, 21-24.....15,900_Nok scoot_PBT ทัวร์เกาหลี 4 วัน
  ทัวร์เกาหลี 5 วัน 14-18....16,900_TW_INP ทัวร์เกาหลี 5 วัน
  โปรแกรมทัวร์เกาหลี 28 พค- 01 มิย.58......21,900_TW_INP โปรแกรมทัวร์เกาหลี
     
  มิย.58
  ทัวร์เกาหลี 5 วัน  3-7 , 10-14, 17-21....16,900_TW_INP ทัวร์เกาหลี 5 วัน บิน TW
  ทัวร์เกาหลี 5 วัน  24-28...........16,900_TW_INP  
  กค.58
  ทัวร์เกาหลี 5 วัน  1-5, 8-12....16,900_TW_INP ทัวร์เกาหลี 5 วัน บิน TW
  ทัวร์เกาหลี 5 วัน  15-19....16,900_TW_INP ทัวร์เกาหลี 5 วัน บิน TW
  ทัวร์เกาหลี 5 วัน  22-26.....16,900_TW_INP ทัวร์เกาหลี 5 วัน บิน TW
     
  สค.58
  ทัวร์เกาหลี 5 วัน  5-9..........16,900_TW_INP ทัวร์เกาหลี 5 วัน บิน TW
  ทัวร์เกาหลี 5 วัน  19-23......16,900_TW_INP ทัวร์เกาหลี 5 วัน บิน TW
  ทัวร์เกาหลี 5 วัน  26-30......16,900_TW_INP ทัวร์เกาหลี 5 วัน บิน TW
     
     

 

 

 
 


ทัวร์เกาหลี ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ

วัดวาวูจองซา, หอคอยโซลทาวเวอร์, เทดดี้แบร์, ตลาดทงเดมุน
เกาะนามิ, เอเวอร์แลนด์, หมู่บ้านโพรวอง, ป้อมฮาวองชอง

 
   
  ธค.58
     
  ทัวร์เกาหลี บิน T'way 27-31.....18900_TW_GST ทัวร์เกาหลี บิน T'way 27-31.....18900_TW_GST
     
   
  มค.59
     
  ทัวร์เกาหลี บิน Jin Air  05-09......21,900_Jin_GST ทัวร์เกาหลี บิน Jin Air 05-09......21,900_Jin_GST
 
ทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง ท่านละ 17,900_TW_TFH
09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30
30มค-03กพ59 // 31 มค-04 กพ59
ทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง ท่านละ 17,900_TW_TFH
     
 
ทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง ท่านละ 18,900_TW_TFH
06-10, 07-11, 08-12, 13-17, 14-18, 15-19, 20-24, 21-25, 22-26, 27-31
28มค-01กพ59 // 29 มค-02 กพ59
ทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง ท่านละ 17,900_TW_TFH
     
  กพ.59
  ทัวร์เกาหลี หนาวๆๆ ท่านละ 16,900_TW_TFH
01-05, 02-06, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20
21-25, 22-26, 23-27, 27 กพ-02 มีค59 // 28 กพ-03 มีค59 // 29 กพ-04 มีค59
ทัวร์เกาหลี หนาวๆๆ ท่านละ 16,900_TW_TFH
  ทัวร์เกาหลี หนาวๆๆ ท่านละ 17,900_TW_TFH
03-07, 04-08, 05-09, 10-14, 11-15, 12-16, 17-21, 20-24, 24-28, 25-29
26 กพ-01 มีค59
ทัวร์เกาหลี หนาวๆๆ ท่านละ 16,900_TW_TFH
  ทัวร์เกาหลี หนาวๆๆ ท่านละ 19,900_TW_TFH
18-22, 19-23
ทัวร์เกาหลี หนาวๆๆ ท่านละ 16,900_TW_TFH
  มีค.59
  ทัวร์เกาหลี หนาวๆๆ ท่านละ 16,900_TW_TFH
01-05, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12
ทัวร์เกาหลี หนาวๆๆ ท่านละ 16,900_TW_TFH
  ทัวร์เกาหลี หนาวๆๆ ท่านละ 17,900_TW_TFH
02-06, 03-07, 04-08, 09-13, 10-14
ทัวร์เกาหลี หนาวๆๆ ท่านละ 16,900_TW_TFH
     
     
  เมย.59
    ทัวร์เกาหลี 5 วัน บิน TW
    ทัวร์เกาหลี 5 วัน บิน TW
    ทัวร์เกาหลี 5 วัน บิน TW
     
     

 

 

 
 
 


ทัวร์เกาหลี ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ

วัดวาวูจองซา, หอคอยโซลทาวเวอร์, เทดดี้แบร์, ตลาดทงเดมุน
เกาะนามิ, เอเวอร์แลนด์, หมู่บ้านโพรวอง, ป้อมฮาวองชอง

 
   
  เมย.58
     
  ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย 01-05, 03-07, 04-08.....19900_JF_TFH. ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย
  ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย 06-10, 07-11.....19900_JF_TFH. ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย
  ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย 08-12 .....20900_JF_TFH. ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย
  ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน นามิ 08-12....23900_JF_TFH ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน นามิ
  ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย 10-14.....29900_JF_TFH. ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย
  ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน นามิ 10-14, 13-17....30900_JF_TFH ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน นามิ
  ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย 11-15.....30900_JF_TFH. ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย
  ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน นามิ 11-15....31900_JF_TFH ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน นามิ
  ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย 13-17.....29900_JF_TFH. ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย
  ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย 14-18.....25900_JF_TFH. ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย
  ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย 15-19.....25900_JF_TFH. ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย
  ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน นามิ 14-18, 15-19....28900_JF_TFH ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน นามิ
  ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย 17-21.....24900_JF_TFH. ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย
  ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน นามิ 17-21....25900_JF_TFH ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน นามิ
  ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย 18-22.....23900_JF_TFH. ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย
  ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย 20-24, 21-25.....19900_JF_TFH. ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย
  ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย 22-26, 24-28.....20900_JF_TFH. ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย
  ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย 25-29.....19900_JF_TFH. ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย
  ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย 27 เมย-01 พค58.....17900_JF_TFH. ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย
  ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย 29 เมย - 03 พค.58.....21900_JF_TFH. ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย
     
   
  พค.58
     
  ทัวร์เกาหลี 4 วัน 14-17, 21-24.....15,900_Nok scoot_PBT ทัวร์เกาหลี 4 วัน
  ทัวร์เกาหลี 5 วัน 14-18....16,900_TW_INP ทัวร์เกาหลี 5 วัน
  โปรแกรมทัวร์เกาหลี 28 พค- 01 มิย.58......21,900_TW_INP โปรแกรมทัวร์เกาหลี
     
  มิย.58
  ทัวร์เกาหลี 5 วัน  3-7 , 10-14, 17-21....16,900_TW_INP ทัวร์เกาหลี 5 วัน บิน TW
  ทัวร์เกาหลี 5 วัน  24-28...........16,900_TW_INP  
  กค.58
  ทัวร์เกาหลี 5 วัน  1-5, 8-12....16,900_TW_INP ทัวร์เกาหลี 5 วัน บิน TW
  ทัวร์เกาหลี 5 วัน  15-19....16,900_TW_INP ทัวร์เกาหลี 5 วัน บิน TW
  ทัวร์เกาหลี 5 วัน  22-26.....16,900_TW_INP ทัวร์เกาหลี 5 วัน บิน TW
     
  สค.58
  ทัวร์เกาหลี 5 วัน  5-9..........16,900_TW_INP ทัวร์เกาหลี 5 วัน บิน TW
  ทัวร์เกาหลี 5 วัน  19-23......16,900_TW_INP ทัวร์เกาหลี 5 วัน บิน TW
  ทัวร์เกาหลี 5 วัน  26-30......16,900_TW_INP ทัวร์เกาหลี 5 วัน บิน TW
     
     

 

     
   
     
   
     
   
     
   
     
 
 
ทัวร์เกาหลี ออกเดินทางจากเชียงใหม่

วัดวาวูจองซา, หอคอยโซลทาวเวอร์, เทดดี้แบร์, ตลาดทงเดมุน
เกาะนามิ, เอเวอร์แลนด์, หมู่บ้านโพรวอง, ป้อมฮาวองชอง

 
  ธค.58
 
 
 
 
 
 
 
  กค.56
  ทัวร์เชียงใหม่ -เกาหลี 14-18........ 18,900.- SVH ทัวร์เชียงใหม่ - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
  ทัวร์เชียงใหม่ -เกาหลี 17-21, 21-25, 24-28..... 21,900.- SVH ทัวร์เชียงใหม่ - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
  ทัวร์เชียงใหม่ -เกาหลี 28 กค.- 01 สค.56........ 20,900.- SVH ทัวร์เชียงใหม่ - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
  ทัวร์เชียงใหม่ -เกาหลี 31 กค.- 04 สค.56........ 21,900.- SVH ทัวร์เชียงใหม่ - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
     
  สค.56
  ทัวร์เชียงใหม่ -เกาหลี 04-08, 11-15, 18-22, 25-29....... 20,900.- SVH ทัวร์เชียงใหม่ - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
  ทัวร์เชียงใหม่ -เกาหลี 07-11 สค.56........ 23,900.- SVH ทัวร์เชียงใหม่ - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
  ทัวร์เชียงใหม่ -เกาหลี 14-18, 21-25....... 22,900.- SVH ทัวร์เชียงใหม่ - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
  ทัวร์เชียงใหม่ -เกาหลี 29 สค- 02 กย..56........ 22,900.- SVH ทัวร์เชียงใหม่ - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
     
  กย.56
 
ทัวร์เชียงใหม่ -เกาหลี  01-05, 08-12, 15-19, 22-26..... 20,900.- SVH
ทัวร์เชียงใหม่ - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
  ทัวร์เชียงใหม่ -เกาหลี 05-09, 12-16, 19-23, 26-30...... 22,900.- SVH ทัวร์เชียงใหม่ - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
  ทัวร์เชียงใหม่ -เกาหลี 29 กย.- 03 ตค.56........ 20,900.- SVH ทัวร์เชียงใหม่ - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
     
 
  ตค.56
 
  พย.56
 
  ธค.56
 
   


 

 
 
ทัวร์เกาหลี ออกเดินทางจากเชียงใหม่

วัดวาวูจองซา, หอคอยโซลทาวเวอร์, เทดดี้แบร์, ตลาดทงเดมุน
เกาะนามิ, เอเวอร์แลนด์, หมู่บ้านโพรวอง, ป้อมฮาวองชอง

 
  มิย.56
 
 
 
 
 
 
 
  กค.56
  ทัวร์เชียงใหม่ -เกาหลี 14-18........ 18,900.- SVH ทัวร์เชียงใหม่ - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
  ทัวร์เชียงใหม่ -เกาหลี 17-21, 21-25, 24-28..... 21,900.- SVH ทัวร์เชียงใหม่ - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
  ทัวร์เชียงใหม่ -เกาหลี 28 กค.- 01 สค.56........ 20,900.- SVH ทัวร์เชียงใหม่ - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
  ทัวร์เชียงใหม่ -เกาหลี 31 กค.- 04 สค.56........ 21,900.- SVH ทัวร์เชียงใหม่ - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
     
  สค.56
  ทัวร์เชียงใหม่ -เกาหลี 04-08, 11-15, 18-22, 25-29....... 20,900.- SVH ทัวร์เชียงใหม่ - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
  ทัวร์เชียงใหม่ -เกาหลี 07-11 สค.56........ 23,900.- SVH ทัวร์เชียงใหม่ - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
  ทัวร์เชียงใหม่ -เกาหลี 14-18, 21-25....... 22,900.- SVH ทัวร์เชียงใหม่ - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
  ทัวร์เชียงใหม่ -เกาหลี 29 สค- 02 กย..56........ 22,900.- SVH ทัวร์เชียงใหม่ - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
     
  กย.56
 
ทัวร์เชียงใหม่ -เกาหลี  01-05, 08-12, 15-19, 22-26..... 20,900.- SVH
ทัวร์เชียงใหม่ - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
  ทัวร์เชียงใหม่ -เกาหลี 05-09, 12-16, 19-23, 26-30...... 22,900.- SVH ทัวร์เชียงใหม่ - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
  ทัวร์เชียงใหม่ -เกาหลี 29 กย.- 03 ตค.56........ 20,900.- SVH ทัวร์เชียงใหม่ - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
     
 
  ตค.56
 
  พย.56
 
  ธค.56
 
   

 

 

 

     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
   
 
ทัวร์เกาหลี ออกเดินทางจากอุดร
 
เกาะนามิ, เอเวอร์แลนด์, หมู่บ้านโพรวอง, ป้อมฮาวองชอง
 
วัดวาวูจองซา, หอคอยโซลทาวเวอร์, เทดดี้แบร์, ตลาดทงเดมุน
   
 
 
 
 
กค.56
ทัวร์อุดร - เกาหลี      15-19...... 19,900.- SVH
ทัวร์อุดร - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
 
ทัวร์อุดร - เกาหลี      18-22, 25-29........ 21,900.- SVH
ทัวร์อุดร - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
 
ทัวร์อุดร - เกาหลี      22-26...... 20,900.- SVH
ทัวร์อุดร - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
 
ทัวร์อุดร - เกาหลี      29 กค - 02 สค..56........ 20,900.- SVH
ทัวร์อุดร - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
สค.56
ทัวร์อุดร - เกาหลี      01-05....... 21,900.- SVH
ทัวร์อุดร - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
 
ทัวร์อุดร - เกาหลี      05-09, 12-15, 19-23, 26-30..... 20,900.- SVH
ทัวร์อุดร - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
 
ทัวร์อุดร - เกาหลี      08-12 สค.56........ 23,900.- SVH
ทัวร์อุดร - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
 
ทัวร์อุดร - เกาหลี     15-19, 22-26........ 22,900.- SVH
ทัวร์อุดร - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
 
ทัวร์อุดร - เกาหลี     29 สค-02....... 22,900.- SVH
ทัวร์อุดร - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
กย.56
ทัวร์อุดร - เกาหลี      02-06, 09-13, 16-20, 23-27..... 20,900.- SVH
ทัวร์อุดร - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
 
ทัวร์อุดร - เกาหลี      06-10, 13-17, 20-24........ 22,900.- SVH
ทัวร์อุดร - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
 
ทัวร์อุดร - เกาหลี      27 กย- 01 ตค.56........ 22,900.- SVH
ทัวร์อุดร - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
 
ทัวร์อุดร - เกาหลี      30 กย.- 04 ตค.56........ 20,900.- SVH
ทัวร์อุดร - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
ตค.56
   
พย.56
   
ธค.56
   
     

 

   
 
 
 


ทัวร์เกาหลี ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ

วัดวาวูจองซา, หอคอยโซลทาวเวอร์, เทดดี้แบร์, ตลาดทงเดมุน
เกาะนามิ, เอเวอร์แลนด์, หมู่บ้านโพรวอง, ป้อมฮาวองชอง

                     
 
  พย.57
  รายการทัวร์เกาหลี 05-09, 06-10, 07-11......19,900_8B_SVH รายการทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ โซรัคซาน 06-10, 20-24......19,900_ZE_ST ัวร์เกาหลี เกาะนามิ โซรัคซาน
  รายการทัวร์เกาหลี   11-15, 15-19, 18-22, 22-26, 25-29......18,900_8B_SVH รายการทัวร์เกาหลี
  รายการทัวร์เกาหลี 12-16, 13-17, 14-18......19,900_8B_SVH รายการทัวร์เกาหลี
  รายการทัวร์เกาหลี  19-23, 20-24, 21-25......19,900_8B_SVH รายการทัวร์เกาหลี
  รายการทัวร์เกาหลี  26-30......19,900_8B_SVH รายการทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ โซรัคซาน 28 พย-02 ธค.57......19,900_ZE_ST ัวร์เกาหลี เกาะนามิ โซรัคซาน
  รายการทัวร์เกาหลี 28 พย-02 ธค.57......19,900_8B_SVH รายการทัวร์เกาหลี
  รายการทัวร์เกาหลี   29 พย-03 ธค.57......18,900_8B_SVH รายการทัวร์เกาหลี
     
  ธค.57
  ทัวร์เกาหลี หน้าหนาว 04-08, 05-09......25,900_ZE_ST ทัวร์เกาหลี หน้าหนาว
  ทัวร์เกาหลี หน้าหนาว 24-28, ......25,900_ZE_ST ทัวร์เกาหลี หน้าหนาว
  ทัวร์เกาหลี 29 ธค-02 มค.58.....29,900_TW_INP ทัวร์เกาหลี 29 ธค-02 มค.58.....29,900_TW_INP
  ทัวร์เกาหลี หน้าหนาว 30 ธค- 03 มค.58.....30,900_ZE_ST ทัวร์เกาหลี หน้าหนาว
  ทัวร์เกาหลี หน้าหนาว 31ธค- 04 มค.58.....30,900_ZE_ST ทัวร์เกาหลี หน้าหนาว
     
  มค.58
  ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ วาจองซา เอเวอร์แลนด์  1-5......25,900_8B_SKLG ทัวร์เกาหลี ปีใหม่ 2558
     
  กพ.58
  ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ วาจองซา  19-22......21,900_XJ_SMPH ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ วาจองซา 19-22......21,900_XJ_SMPH
     
   
   

 

 

 

 

 กรุ๊ปส่วนตัวไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ /  สอบถาม / จอง / โอนเงิน       
         
 
ทัวร์เกาหลี  06-10, 13-17, 19-23, 26-30 มิย..56 = 26,900.- EC
   
 
ทัวร์เกาหลี  01-05, 04-08, 08-12, 11-15, 22-26, 25-29, มิย..56 = 17,500.- OB
   
 
ทัวร์เกาหลี  02-06, 10-14, 16-20, 17-21, 23-27 , มิย..56 = 16,900.- OB ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  05-09, 07-11, 13-17, 14-18, 19-23, 20-24 มิย..56 = 17,900.- OB ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2556
   
   
ทัวร์เกาหลี  12-16, 13-17, 14-18 มิย..56 = 14,900.- NST ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2556
   
   
ทัวร์เกาหลี  19-23, 20-24, 21-25 , 26-30 มิย..56 = 14,900.- NST ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2556
   
   
ทัวร์เกาหลี  27 มิย..- 01 กค., 28 มิย..- 02 กค.56= 14,900.- NST ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี   28 มิย -02 กค..56 = 17,900.- OB ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2556
   
   
ทัวร์เกาหลี   01-05, 08-12, กค 56.......16,900.- SVH ทัวร์เกาหลี กรกฎาคม 2556
   
   
ทัวร์เกาหลี   03-07, 04-08, 05-09 กค 56.......15,900.- NST ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2556
   
   
ทัวร์เกาหลี   04-08, 05-09, 10-14, 11-15, 26-30 กค 56.......18,900.- SVH ทัวร์เกาหลี กรกฎาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  04-08, 05-09, 10-14 กค..56 = 26,900.- EC ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2556
   
   
ทัวร์เชียงใหม่ -เกาหลี   14-18 กค..56........ 18,900.- SVH ทัวร์เชียงใหม่ - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
   
   
ทัวร์อุดร - เกาหลี   15-19 กค..56........ 19,900.- SVH ทัวร์อุดร - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
   
   
ทัวร์เชียงใหม่ -เกาหลี   17-21, 21-25, 24-28 กค..56........ 21,900.- SVH ทัวร์เชียงใหม่ - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
   
   
ทัวร์เกาหลี   10-14, 11-15, 12-16, 17-21 กค 56.......15,900.- NST ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2556
   
   
ทัวร์เกาหลี   18-22 กค 56.......16,900.- NST ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2556
   
   
ทัวร์อุดร - เกาหลี   18-22, 25-29 กค..56........ 21,900.- SVH ทัวร์อุดร - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
   
   
ทัวร์เกาหลี   19-23 กค 56.......20,900.- SVH ทัวร์เกาหลี กรกฎาคม 2556
   
   
ทัวร์อุดร - เกาหลี   22-26 กค..56........ 20,900.- SVH ทัวร์อุดร - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  18-22, 19-23, 25-29, 26-30 กค..56 = 26,900.- EC ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2556
   
   
ทัวร์เชียงใหม่ -เกาหลี   28 กค.- 01 สค.56........ 20,900.- SVH ทัวร์เชียงใหม่ - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
   
   
ทัวร์อุดร - เกาหลี   29 กค - 02 สค..56........ 20,900.- SVH ทัวร์อุดร - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
   
   
ทัวร์เชียงใหม่ -เกาหลี   31 กค.- 04 สค.56........ 21,900.- SVH ทัวร์เชียงใหม่ - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
   
   
ทัวร์อุดร - เกาหลี   01-05 สค.56........ 21,900.- SVH ทัวร์อุดร - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
   
   
ทัวร์เชียงใหม่ -เกาหลี   04-08, 11-15, 18-22, 25-29 สค.56........ 20,900.- SVH ทัวร์เชียงใหม่ - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
   
   
ทัวร์อุดร - เกาหลี   05-09, 12-15, 19-23, 26-30 สค.56........ 20,900.- SVH ทัวร์อุดร - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
   
   
ทัวร์เชียงใหม่ -เกาหลี   07-11 สค.56........ 23,900.- SVH ทัวร์เชียงใหม่ - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
   
   
ทัวร์อุดร - เกาหลี   08-12 สค.56........ 23,900.- SVH ทัวร์อุดร - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
   
   
ทัวร์เชียงใหม่ -เกาหลี   14-18, 21-25 สค.56........ 22,900.- SVH ทัวร์เชียงใหม่ - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
   
   
ทัวร์อุดร - เกาหลี  15-19, 22-26 สค.56........ 22,900.- SVH ทัวร์อุดร - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
   
   
ทัวร์เชียงใหม่ -เกาหลี   29 สค- 02 กย..56........ 22,900.- SVH ทัวร์เชียงใหม่ - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
   
   
ทัวร์อุดร - เกาหลี  29 สค-02 กย..56........ 22,900.- SVH ทัวร์อุดร - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
   
   
ทัวร์เชียงใหม่ -เกาหลี   01-05, 08-12, 15-19, 22-26, กย..56........ 20,900.- SVH ทัวร์เชียงใหม่ - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
   
   
ทัวร์อุดร - เกาหลี   02-06, 09-13, 16-20, 23-27 กย.56........ 20,900.- SVH ทัวร์อุดร - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
   
   
ทัวร์เชียงใหม่ -เกาหลี   05-09, 12-16, 19-23, 26-30 กย..56........ 22,900.- SVH ทัวร์เชียงใหม่ - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
   
   
ทัวร์อุดร - เกาหลี   06-10, 13-17, 20-24, กย.56........ 22,900.- SVH ทัวร์อุดร - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
   
   
ทัวร์อุดร - เกาหลี   27 กย- 01 ตค.56........ 22,900.- SVH ทัวร์อุดร - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
   
   
ทัวร์เชียงใหม่ -เกาหลี   29 กย.- 03 ตค.56........ 20,900.- SVH ทัวร์เชียงใหม่ - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
   
   
ทัวร์อุดร - เกาหลี   30 กย.- 04 ตค.56........ 20,900.- SVH ทัวร์อุดร - เกาหลี เดือน กรกฎาคม 2556
   
         
         
         
         

 

 

 

 
 


ทัวร์เกาหลี ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ

วัดวาวูจองซา, หอคอยโซลทาวเวอร์, เทดดี้แบร์, ตลาดทงเดมุน
เกาะนามิ, เอเวอร์แลนด์, หมู่บ้านโพรวอง, ป้อมฮาวองชอง

                     
 

 

 

 

ธค.56

 
     

 

01-05, 05-09, 07-11, 12-16,14-18....23,900.-LJ_KVT

ทัวร์เกาหลี หน้าหนาวแบบที่ 2 บินไปกับจินแอร์

 

01-05 , 02-06, 09-13...19,900._8B_ST

ทัวร์เกาหลี บินบิสสิเนสแอร์

 

03-07,06-10, 10-14, 11-15, 13-17, 17-21.....25,900.-LJ_KVT

ทัวร์เกาหลี หน้าหนาว บินไปกับจินแอร์

 

12-16, 19-23....22,900.-TW_INP

ทัวร์เกาหลี ปลายปี 2556

 

โซรัคซาน เกาะนามิ 12-16, 19-23....22,900.-TW_INP

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ โซรัคซาน 5 วัน

 

13-17...21,900._8B_ST

ทัวร์เกาหลี บินบิสสิเนสแอร์

 

15-19...19,900._8B_ST

ทัวร์เกาหลี บินบิสสิเนสแอร์

 

18-22, 19-23, 20-24.........23,900.-LJ_KVT

ทัวร์เกาหลี หน้าหนาวแบบที่ 2 บินไปกับจินแอร์

 

21-25, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31.....28,900.-LJ_KVT

ทัวร์เกาหลี หน้าหนาว บินไปกับจินแอร์

 

โซรัคซาน เกาะนามิ 24-28....23,900.-TW_INP

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ โซรัคซาน 5 วัน

 

24-28...22,900._8B_ST

ทัวร์เกาหลี บินบิสสิเนสแอร์

 

24-28, 26-30....23,900.-TW_INP

ทัวร์เกาหลี ปลายปี 2556

 

26-30.........25,900.-LJ_KVT

ทัวร์เกาหลี หน้าหนาวแบบที่ 2 บินไปกับจินแอร์

 

27-31....27,900.-TW_INP

ทัวร์เกาหลี ปลายปี 2556

 

โซรัคซาน เกาะนามิ 28 ธค-01 มค.57....29,900.-TW_INP

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ โซรัคซาน 5 วัน

 

28 ธค-01 มค.57.....30,900.-LJ_KVT

ทัวร์เกาหลี หน้าหนาว บินไปกับจินแอร์

 

28 ธค-01 มค.57....29,900.-TW_INP

ทัวร์เกาหลี ปลายปี 2556

 

29 ธค-02 มค.57.....30,900.-LJ_KVT

ทัวร์เกาหลี หน้าหนาว บินไปกับจินแอร์

 

30 ธค-03 มค.57.........25,900.-LJ_KVT

ทัวร์เกาหลี หน้าหนาวแบบที่ 2 บินไปกับจินแอร์

 

30 ธต-03 มค.57..27,900._8B_ST

ทัวร์เกาหลี บินบิสสิเนสแอร์

 

30 ธค-03 มค.57....29,900.-TW_INP

ทัวร์เกาหลี ปลายปี 2556

 

31 ธค-04 มค.57.........25,900.-LJ_KVT

ทัวร์เกาหลี หน้าหนาวแบบที่ 2 บินไปกับจินแอร์

 

 

 

มค.57

 

 

 

ทัวร์เกาหลี 27-31.....17,900_8B_ST

ทัวร์เกาหลี ปี 2557

 

 

 

 

 

 

กพ.57

 

 

 

 

ทัวร์เกาหลี 01-05, 08-12, 17-21, 20-24, 21-25.....17,900_8B_ST

ทัวร์เกาหลี ปี 2557

  ทัวร์เกาหลี 01-05, 04-08, 08-12, 11-15......18,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี เดือนกุมภาพันธ์ 2557
  ทัวร์เกาหลี 02-06, 03-07, 09-13......17,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี เดือนกุมภาพันธ์ 2557
  ทัวร์เกาหลี 05-09, 06-10, 07-11......19,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี เดือนกุมภาพันธ์ 2557
  ทัวร์เกาหลี 10-14,16-20, 17-21......17,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี เดือนกุมภาพันธ์ 2557
  ทัวร์เกาหลี 12-16, 13-17, 14-18......19,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี เดือนกุมภาพันธ์ 2557
  ทัวร์เกาหลี 15-19, 18-22, 22-26......18,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี เดือนกุมภาพันธ์ 2557
  ทัวร์เกาหลี 19-23, 20-24, 21-25......19,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี เดือนกุมภาพันธ์ 2557
  ทัวร์เกาหลี 23-27, 24-28......17,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี เดือนกุมภาพันธ์ 2557

 

ทัวร์เกาหลี 25 กพ-01 มีค.57.....17,900_8B_ST

ทัวร์เกาหลี ปี 2557

  ทัวร์เกาหลี 25 กพ.-01 มีค.57....18,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี เดือนกุมภาพันธ์ 2557
  ทัวร์เกาหลี 26 กพ-02 มีค.57......19,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี เดือนกุมภาพันธ์ 2557
  ทัวร์เกาหลี 27 กพ-03 มีค.57......19,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี เดือนกุมภาพันธ์ 2557
  ทัวร์เกาหลี 28 กพ-04 มีค.57......20,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี เดือนมีนาคม 2557

 

 

 

 

 

 

มีค.57

 

 

 

  ทัวร์เกาหลี   01-05, 04-08, 08-12, 11-15......19,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี เดือนมีนาคม 2557

 

ทัวร์เกาหลี 02-06, 03-07, 09-13, 10-14.....17,900_8B_ST

ทัวร์เกาหลี ปี 2557

  ทัวร์เกาหลี   02-06, 03-07, 09-13, 10-14......18,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี เดือนมีนาคม 2557
  ทัวร์เกาหลี   04-08, 08-12, 11-15......19,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี เดือนมีนาคม 2557
  ทัวร์เกาหลี 05-09, 06-10, 07-11......20,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี เดือนมีนาคม 2557
  ทัวร์เกาหลี  12-16, 13-17, 14-18, 15-19......20,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี เดือนมีนาคม 2557

 

ทัวร์เกาหลี 16-20, 24-28, .....17,900_8B_ST

ทัวร์เกาหลี ปี 2557

  ทัวร์เกาหลี   16-20, 17-21, 23-27, 24-28......19,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี เดือนมีนาคม 2557
  ทัวร์เกาหลี  18-22, 22-26, 25-29......20,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี เดือนมีนาคม 2557
  ทัวร์เกาหลี   29 มีค-02 เมย.57......20,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี เดือนมีนาคม 2557

 

ทัวร์เกาหลี 30 มีค.- 03 เมย.574.....17,900_8B_ST

ทัวร์เกาหลี ปี 2557

  ทัวร์เกาหลี   30 มีค-03 เมย.57......19,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี เดือนมีนาคม 2557

 

 

 

 

 

 

เมย.57

 

 

 

  ทัวร์เกาหลี 01-05.......................19,900 บาท_LJ_KVT ทัวร์เกาหลี เมษายน 2557

 

ทัวร์เกาหลี ควบเซี่ยงไฮ้ 6 วัน 10-15......32,900_MU_LT

ทัวร์เกาหลี เซี่ยงไฮ้ 2557

 

ทัวร์เกาหลี 12-16 ....31,900_KE_KVT

ทัวร์เกาหลี 2557

 

ทัวร์เกาหลี 21-25.......................20,900 บาท_LJ_KVT

ทัวร์เกาหลี เมษายน 2557

 

เที่ยวเกาหลี 23-27...............21,900_TW_INP

ทัวร์เกาหลี บินไปกับ t ' way

  เที่ยวเกาหลี 30 เมย-04 พค.57...............21,900_TW_INP ทัวร์เกาหลี บินไปกับ t ' way
  เกาหลี 30 เมย-04 พค.57......21,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2557

 

 

 

 

 

 

พค.57

 

 

 

  เกาหลี 01-05, 09-13......21,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2557
  เกาหลี 02-09, 07-11, 08-12......20,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2557

 

เกาหลี 01-05, 09-13....22,900_TW_INP

ทัวร์เกาหลี บินไปเดือนพฤษภาคม 2557

  เกาหลี 03-07, 04-08, 06-10....19,900_TW_INP ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2557
  เกาหลี 03-07, 10-14, 11-15....19,900_TW_INP ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2557
  เกาหลี 12-16, 14-18, 15-19, 16-20....18,900_TW_INP ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2557
  เกาหลี 13-17, 17-21, 18-22, 19-23,.....17,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2557
  เกาหลี 20-24, 24-28, 25-29, 26-30,27-31,.....17,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2557

 

เกาหลี 21-25...............20,900_TW_INP

ทัวร์เกาหลี บินไปเดือนพฤษภาคม 2557

  เกาหลี 21-25, 22-26,23-27....18,900_TW_INP ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2557

 

เกาหลี 28 พค-01 มิย.........20,900_TW_INP

ทัวร์เกาหลี บินไปเดือนพฤษภาคม 2557

 

เกาหลี 28 พค-01 มิย.57...18,900_TW_INP

ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2557

 

เกาหลี 29 พค-02 มิย.57...18,900_TW_INP

ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2557

  เกาหลี 30 พค-03 มิย.57...18,900_TW_INP ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2557
     

 

 
 


ทัวร์เกาหลี ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ

วัดวาวูจองซา, หอคอยโซลทาวเวอร์, เทดดี้แบร์, ตลาดทงเดมุน
เกาะนามิ, เอเวอร์แลนด์, หมู่บ้านโพรวอง, ป้อมฮาวองชอง

 
   
  มีค.58
     
  ทัวร์เกาหลี แสนจะถูก บิน เอเซียแปซิฟิก 7-11, 14-18, 21-25...12900_HB_TFH ทัวร์เกาหลี แสนจะถูก บิน เอเซียแปซิฟิก
  ทัวร์เกาหลี ถูกจริง ไฟต์แรกบินเอเซียแปซิฟิก แอตแลนติค 17-21...13900_HB_TFH ทัวร์เกาหลี ถูกจริง
  โปรแกรมทัวร์เกาหลี เกาะนามิ 18-22, 20-24, 21-25.....18900_JF_TFH โปรแกรมทัวร์เกาหลี เกาะนามิ
  ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย 18-22.....18900_JF_TFH ทัวร์เกาหลี ปีใหม่ 2558
  ทัวร์เกาหลี ถูกที่สุด 23-27, 24-28....15900_JF_TFH ทัวร์เกาหลี ถูกที่สุด
  ทัวร์เกาหลี ถูกที่สุด 25-29, 27-31....15900_JF_TFH ทัวร์เกาหลี ถูกที่สุด
  ทัวร์เกาหลี ถูกที่สุด 28 มีค - 01 เมย.58....15900_JF_TFH ทัวร์เกาหลี ถูกที่สุด
  ทัวร์เกาหลี แสนจะถูก บิน เอเซียแปซิฟิก 28 มีค -01 เมย.58.......12900_HB_TFH ทัวร์เกาหลี แสนจะถูก บิน เอเซียแปซิฟิก
  ทัวร์เกาหลี ถูกที่สุด 30 มีค - 03 เมย.58....15900_JF_TFH ทัวร์เกาหลี ถูกที่สุด
  ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย 31 มีค-04 เมย.58.....17900_JF_TFH. ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย
     
   
  เมย.58
     
  ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย 01-05, 03-07, 04-08.....19900_JF_TFH. ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย
  ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย 06-10, 07-11.....19900_JF_TFH. ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย
  ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย 08-12 .....20900_JF_TFH. ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย
  ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน นามิ 08-12....23900_JF_TFH ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน นามิ
  ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย 10-14.....29900_JF_TFH. ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย
  ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน นามิ 10-14, 13-17....30900_JF_TFH ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน นามิ
  ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย 11-15.....30900_JF_TFH. ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย
  ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน นามิ 11-15....31900_JF_TFH ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน นามิ
  ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย 13-17.....29900_JF_TFH. ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย
  ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย 14-18.....25900_JF_TFH. ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย
  ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย 15-19.....25900_JF_TFH. ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย
  ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน นามิ 14-18, 15-19....28900_JF_TFH ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน นามิ
  ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย 17-21.....24900_JF_TFH. ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย
  ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน นามิ 17-21....25900_JF_TFH ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน นามิ
  ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย 18-22.....23900_JF_TFH. ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย
  ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย 20-24, 21-25.....19900_JF_TFH. ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย
  ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย 22-26, 24-28.....20900_JF_TFH. ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย
  ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย 25-29.....19900_JF_TFH. ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย
  ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย 27 เมย-01 พค58.....17900_JF_TFH. ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย
  ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย 29 เมย - 03 พค.58.....21900_JF_TFH. ทัวร์เกาหลี บิน เจ๊ทเอเซีย
     
   
  พค.58
     
  ทัวร์เกาหลี 4 วัน 14-17, 21-24.....15,900_Nok scoot_PBT ทัวร์เกาหลี 4 วัน
     
  มิย.58
  ทัวร์เกาหลี 5 วัน  3-7 , 10-14, 17-21....16,900_TW_INP ทัวร์เกาหลี 5 วัน บิน TW
  ทัวร์เกาหลี 5 วัน  24-28...........16,900_TW_INP  
  กค.58
  ทัวร์เกาหลี 5 วัน  1-5, 8-12....16,900_TW_INP ทัวร์เกาหลี 5 วัน บิน TW
  ทัวร์เกาหลี 5 วัน  15-19....16,900_TW_INP ทัวร์เกาหลี 5 วัน บิน TW
  ทัวร์เกาหลี 5 วัน  22-26.....16,900_TW_INP ทัวร์เกาหลี 5 วัน บิน TW
     
  สค.58
  ทัวร์เกาหลี 5 วัน  5-9..........16,900_TW_INP ทัวร์เกาหลี 5 วัน บิน TW
  ทัวร์เกาหลี 5 วัน  19-23......16,900_TW_INP ทัวร์เกาหลี 5 วัน บิน TW
  ทัวร์เกาหลี 5 วัน  26-30......16,900_TW_INP ทัวร์เกาหลี 5 วัน บิน TW
     
     

 

 

 
 


ทัวร์เกาหลี ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ

วัดวาวูจองซา, หอคอยโซลทาวเวอร์, เทดดี้แบร์, ตลาดทงเดมุน
เกาะนามิ, เอเวอร์แลนด์, หมู่บ้านโพรวอง, ป้อมฮาวองชอง

                     
 

 

 

 

เมย.57

 

 

 

  ทัวร์เกาหลี 01-05.......................19,900 บาท_LJ_KVT ทัวร์เกาหลี เมษายน 2557

 

ทัวร์เกาหลี ควบเซี่ยงไฮ้ 6 วัน 10-15......32,900_MU_LT

ทัวร์เกาหลี เซี่ยงไฮ้ 2557

 

ทัวร์เกาหลี 12-16 ....31,900_KE_KVT

ทัวร์เกาหลี 2557

 

ทัวร์เกาหลี 21-25.......................20,900 บาท_LJ_KVT

ทัวร์เกาหลี เมษายน 2557

 

เที่ยวเกาหลี 23-27...............21,900_TW_INP

ทัวร์เกาหลี บินไปกับ t ' way

  เที่ยวเกาหลี 30 เมย-04 พค.57...............21,900_TW_INP ทัวร์เกาหลี บินไปกับ t ' way
  เกาหลี 30 เมย-04 พค.57......21,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2557

 

 

 

 

 

 

พค.57

 

 

 

  เกาหลี 01-05, 09-13......21,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2557
  เกาหลี 02-09, 07-11, 08-12......20,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2557

 

เกาหลี 01-05, 09-13....22,900_TW_INP

ทัวร์เกาหลี บินไปเดือนพฤษภาคม 2557

  เกาหลี 03-07, 04-08, 06-10....19,900_TW_INP ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2557
  เกาหลี 03-07, 10-14, 11-15....19,900_TW_INP ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2557
  เกาหลี 12-16, 14-18, 15-19, 16-20....18,900_TW_INP ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2557
  เกาหลี 13-17, 17-21, 18-22, 19-23,.....17,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2557
  เกาหลี 20-24, 24-28, 25-29, 26-30,27-31,.....17,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2557

 

เกาหลี 21-25...............20,900_TW_INP

ทัวร์เกาหลี บินไปเดือนพฤษภาคม 2557

  เกาหลี 21-25, 22-26,23-27....18,900_TW_INP ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2557
  ทัวร์เกาหลี 27-31.......19}900_TW_SVH ทัวร์เกาหลี พฤษภาคม 2557

 

เกาหลี 28 พค-01 มิย.........20,900_TW_INP

ทัวร์เกาหลี บินไปเดือนพฤษภาคม 2557

 

เกาหลี 28 พค-01 มิย.57...18,900_TW_INP

ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2557

 

เกาหลี 29 พค-02 มิย.57...18,900_TW_INP

ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2557

  เกาหลี 30 พค-03 มิย.57...18,900_TW_INP ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2557
     

 

 

 

มิย.57

 

 

 

  เกาหลี ราคาถูกมาก 01-05, 02-06,08-12, 10-14.....13,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี มิถุนายน 2557
  ทัวร์เกาหลี วันพิเศษ 04-08, 05-09, 07-11......14,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี มิถุนายน 2557

 

เกาหลีราคาประหหยัด 13-17, 14-18, .....14,900_8B_SVH

ทัวร์เกาหลี มิถุนายน 2557

  ทัวร์เกาหลี วันพิเศษ 19-23, 20-24......14,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี มิถุนายน 2557
  เกาหลี ราคาถูกมาก 22-26, 23-27.....13,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี มิถุนายน 2557

 

เกาหลีราคาประหหยัด 16-20, 17-21, 23-27.....17,900_8B_SVH

ทัวร์เกาหลี มิถุนายน 2557

 

ทัวร์เกาหลี วันพิเศษ 25-29, 26-30......14,900_8B_SVH

ทัวร์เกาหลี มิถุนายน 2557

  เกาหลีราคาประหหยัด 28 กค-02 สค.57.....14,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี มิถุนายน 2557
  เกาหลีราคาประหหยัด 29 มิย-03 กค.57.....13,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี มิถุนายน 2557

 

 

 

 

 

 

สค.57

 

 

 

  ทัวร์เกาหลี โปรตกใจ 31 สค.-04 กย.57.....13,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี กันยายน 2557
     

 

 

 

กย.57

 

 

 

  ทัวร์เกาหลี โปรตกใจ 02.-06, 03-07.....13,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี กันยายน 2557
  ทัวร์เกาหลี แซปเว่อร์ 05-09, 06-10....14,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี แซปเว่อร์
  ทัวร์เกาหลี โปรตกใจ 08.-12, 15-19.....13,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี กันยายน 2557
  ทัวร์เกาหลี แซปเว่อร์ 11-15, 12-16....14,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี แซปเว่อร์
  ทัวร์เกาหลี แซปเว่อร์ 09-13, 14-18....15,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี แซปเว่อร์
  ทัวร์เกาหลี แซปเว่อร์ 18-22, 20-24....16,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี แซปเว่อร์

 

ทัวร์เกาหลี love-love 30 กย-04 ตค.57....17,900_8B_SVH

ทัวร์เกาหลี love-love

  ทัวร์เกาหลี ใบไม้เปลี่ยนสี 30 กย-04 ตค.57....17,900_8B_ST ทัวร์เกาหลี ใบไม้เปลี่ยนส
     

 

 

 

ตค.57

 

 

 

 

ทัวร์เกาหลี love-love 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 07-11...18,900_8B_SVH

ทัวร์เกาหลี love-love

  ทัวร์เกาหลี ใบไม้เปลี่ยนสี 01-05, 02-06, 03-07, 07-11....18,900_8B_ST ทัวร์เกาหลี ใบไม้เปลี่ยนส
  ทัวร์เกาหลี ใบไม้เปลี่ยนสี 04-08, 05-09, 06-10....17,900_8B_ST ทัวร์เกาหลี ใบไม้เปลี่ยนส
  ทัวร์เกาหลี love-love 05-09, 06-10, ....17,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี love-love
  ทัวร์เกาหลี love-love 08-12,09-13, 10-14...19,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี love-love
  ัวร์เกาหลี ใบไม้เปลี่ยนสี 08-12, 09-13, 10-14....19,900_8B_ST ทัวร์เกาหลี ใบไม้เปลี่ยนส
  ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ โซรัคซาน 09-13......19,900_ZE_ST ัวร์เกาหลี เกาะนามิ โซรัคซาน
  ทัวร์เกาหลี love-love 11-15, 12-16, 13-17...19,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี love-love
  ัวร์เกาหลี ใบไม้เปลี่ยนสี 11-15, 12-16, 13-17...18,900_8B_ST ทัวร์เกาหลี ใบไม้เปลี่ยนส
  ัทัวร์เกาหลี love-love 14-18, 15-19...20,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี love-love
  ัทัวร์เกาหลี ใบไม้เปลี่ยนสี 14-18, 18-22, 19-23, 20-24....19,900_8B_ST ทัวร์เกาหลี ใบไม้เปลี่ยนส
  ัวร์เกาหลี เกาะนามิ โซรัคซาน 17-21, 24-28...21,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ โซรัคซาน
  ทัวร์เกาหลี ใบไม้เปลี่ยนสี 21-25, 23-27....21,900_8B_ST ทัวร์เกาหลี ใบไม้เปลี่ยนส
  ทัวร์เกาหลี ใบไม้เปลี่ยนสี 22-26....23,900_8B_ST ทัวร์เกาหลี ใบไม้เปลี่ยนส
  ทัวร์เกาหลี ใบไม้เปลี่ยนสี 24-28....20,900_8B_ST ทัวร์เกาหลี ใบไม้เปลี่ยนส
  โปรแกรมเกาหลี เกาะนามิ วัดวาจองซา  23-27, 24-28, 25-29....20,900_8B_SVH โปรแกรมเกาหลี เกาะนามิ วัดวาจองซา
  ทัวร์เกาหลี ใบไม้เปลี่ยนสี 25-29, 26-30] 27-31....19,900_8B_ST ทัวร์เกาหลี ใบไม้เปลี่ยนส
  โปรแกรมเกาหลี เกาะนามิ วัดวาจองซา  26-30, 27-31....19,900_8B_SVH โปรแกรมเกาหลี เกาะนามิ วัดวาจองซา
  โปรแกรมเกาหลี เกาะนามิ วัดวาจองซา  28 ตค-01 พย.57....20,900_8B_SVH โปรแกรมเกาหลี เกาะนามิ วัดวาจองซา
  ทัวร์เกาหลี ใบไม้เปลี่ยนสี 29 ตค-02 พย.57....20,900_8B_ST ทัวร์เกาหลี ใบไม้เปลี่ยนส
  โปรแกรมเกาหลี เกาะนามิ วัดวาจองซา  29 ตค-02 พย.57....20,900_8B_SVH โปรแกรมเกาหลี เกาะนามิ วัดวาจองซา
  ัทัวร์เกาหลี เกาะนามิ โซรัคซาน 30 ตค-03 พย.57...21,900_8B_SVH ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ โซรัคซาน
  ทัวร์เกาหลี ใบไม้เปลี่ยนสี 30 ตค-03 พย.57....20,900_8B_ST ทัวร์เกาหลี ใบไม้เปลี่ยนส
  โปรแกรมเกาหลี เกาะนามิ วัดวาจองซา  30 ตค-03 พย.57....20,900_8B_SVH โปรแกรมเกาหลี เกาะนามิ วัดวาจองซา
  รายการทัวร์เกาหลี 31 ตค - 04 พย.57......19,900_8B_SVH รายการทัวร์เกาหลี
     

 

 

 

พย.57

 

 

 

  รายการทัวร์เกาหลี 05-09, 06-10, 07-11......19,900_8B_SVH รายการทัวร์เกาหลี

 

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ โซรัคซาน 06-10, 20-24......19,900_ZE_ST

ัวร์เกาหลี เกาะนามิ โซรัคซาน

  รายการทัวร์เกาหลี   11-15, 15-19, 18-22, 22-26, 25-29......18,900_8B_SVH รายการทัวร์เกาหลี
  รายการทัวร์เกาหลี 12-16, 13-17, 14-18......19,900_8B_SVH รายการทัวร์เกาหลี
  รายการทัวร์เกาหลี  19-23, 20-24, 21-25......19,900_8B_SVH รายการทัวร์เกาหลี
  รายการทัวร์เกาหลี  26-30......19,900_8B_SVH รายการทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ โซรัคซาน 28 พย-02 ธค.57......19,900_ZE_ST ัวร์เกาหลี เกาะนามิ โซรัคซาน
  รายการทัวร์เกาหลี 28 พย-02 ธค.57......19,900_8B_SVH รายการทัวร์เกาหลี
  รายการทัวร์เกาหลี   29 พย-03 ธค.57......18,900_8B_SVH รายการทัวร์เกาหลี
     
  ธค.57
  ทัวร์เกาหลี หน้าหนาว 04-08, 05-09......25,900_ZE_ST ทัวร์เกาหลี หน้าหนาว
  ทัวร์เกาหลี หน้าหนาว 24-28, ......25,900_ZE_ST ทัวร์เกาหลี หน้าหนาว
  ทัวร์เกาหลี หน้าหนาว 30 ธค- 03 มค.58.....30,900_ZE_ST ทัวร์เกาหลี หน้าหนาว
  ทัวร์เกาหลี หน้าหนาว 31ธค- 04 มค.58.....30,900_ZE_ST ทัวร์เกาหลี หน้าหนาว
     
  มค.58
  ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ วาจองซา เอเวอร์แลนด์  1-5......25,900_8B_SKLG ทัวร์เกาหลี ปีใหม่ 2558
     

 

 

 กรุ๊ปส่วนตัวไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ /  สอบถาม / จอง / โอนเงิน       
         
 
ทัวร์เกาหลี  03-07, 08-12, 15-19 พค.56 = 26,900.- EC ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  16-19 พค.56 = 17,900.- EC ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  22-26, 23-27 พค.56 = 27,900.- EC ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  06-10, 13-17, 19-23, 26-30 มิย..56 = 26,900.- EC ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  01-05, 04-08, 08-12, 11-15, 22-26, 25-29, มิย..56 = 17,500.- OB ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  02-06, 10-14, 16-20, 17-21, 23-27 , มิย..56 = 16,900.- OB ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  05-09, 07-11, 13-17, 14-18, 19-23, 20-24 มิย..56 = 17,900.- OB ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  12-16, 13-17, 14-18 มิย..56 = 14,900.- NST ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  19-23, 20-24, 21-25 , 26-30 มิย..56 = 14,900.- NST ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  27 มิย..- 01 กค., 28 มิย..- 02 กค.56= 14,900.- NST ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี   28 มิย -02 กค..56 = 17,900.- OB ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี   03-07, 04-08, 05-09 กค 56.......15,900.- NST ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  04-08, 05-09, 10-14 กค..56 = 26,900.- EC ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี   10-14, 11-15, 12-16, 17-21 กค 56.......15,900.- NST ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี   18-22 กค 56.......16,900.- NST ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  18-22, 19-23, 25-29, 26-30 กค..56 = 26,900.- EC ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2556
   
         

 

 

 กรุ๊ปส่วนตัวไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ /  สอบถาม / จอง / โอนเงิน       
         
 
ทัวร์เกาหลี -อินชอน  14-18, 15-19, 19-23 ,20-24 , 21-25 , 22-26. กพ.56 = 20,900 บาท SP เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง 27 กพ - 03 มีค.56 = 21,900.- PBT
   
 
ทัวร์เกาหลี -อินชอน  26 ก.พ.- 02 มี.ค., 27 ก.พ.- 03 มี.ค,, 28 ก.พ.- 04 กพ.56 = 20,900 บาท SP เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี -เซี่ยงไฮ้   27 กพ - 04 มีค..56 28,900 บาท LT ทัวร์เกาหลี-เซี่ยงไฮ้ กับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน 02-06, 05-09, 09-13 มีค.56 = 21,900.- ST
   
 
ทัวร์เกาหลี 01-05 มีค.56 = 20,900.- RCO ทัวร์เกาหลี เดือน มีนาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี 02-06, 03-07, 04-08 มีค.56 = 19,900.- RCO ทัวร์เกาหลี เดือน มีนาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี 05-09, 08-12, 12-16 , 15-19, 22-26, 26-30 มีค.56 = 20,900.- RCO ทัวร์เกาหลี เดือน มีนาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี 06-10, 07-11 มีค.56 = 21,900.- RCO ทัวร์เกาหลี เดือน มีนาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี 09-13, 10-14, 11-15 มีค.56 = 19,900.- RCO ทัวร์เกาหลี เดือน มีนาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน 10-14, 11-15, 17-21, 18-22 มีค.56 = 20,900.- ST
   
 
ทัวร์เกาหลี 13-17, 14-18 มีค.56 = 21,900.- RCO ทัวร์เกาหลี เดือน มีนาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี 14-18 มีค.56 = 20,900.- INP ทัวร์เกาหลี บิน TW
   
 
ทัวร์เกาหลี 16-20, 17-21, 18-22 มีค.56 = 19,900.- RCO ทัวร์เกาหลี เดือน มีนาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน 19-23, 23-27 มีค.56 = 21,900.- ST
   
 
ทัวร์เกาหลี 20-24, 21-25, 27-31 มีค.56 = 20,900.- INP ทัวร์เกาหลี เดือน มีนาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี 20-24, 21-25 มีค.56 = 21,900.- RCO ทัวร์เกาหลี เดือน มีนาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี 23-27, 24-28, 25-29 มีค.56 = 19,900.- RCO ทัวร์เกาหลี เดือน มีนาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน 24-28, 25-29  มีค.56 = 20,900.- ST
   
 
ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน 26-30  มีค.56 = 21,900.- ST
   
 
ทัวร์เกาหลี  27-31 มีค.56 = 21,900.- RCO ทัวร์เกาหลี เดือน มีนาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  28 มีค.- 01 เมย.56 = 21,900.- RCO ทัวร์เกาหลี เดือน มีนาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี 28 มีค - 01 เมย..56 = 20,900.- INP ทัวร์เกาหลี เดือน มีนาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน 29  มีค - 02 เมย..56 = 22,900.- ST
   
 
ทัวร์เกาหลี  29 มีค.- 02 เมย.56 = 20,900.- RCO ทัวร์เกาหลี เดือน มีนาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  30 มีค.- 03 เมษ 56 = 19,900.- RCO ทัวร์เกาหลี เดือน มีนาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  31 มีค.- 04 เมษ 56 = 23,900.- RCO ทัวร์เกาหลี เดือน เมษายน 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  01.- 05, 02-06, 03-07 เมษ 56 = 23,900.- RCO ทัวร์เกาหลี เดือน เมษายน 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  04-08, 05-09, 10-14 เมษ 56 = 26,900.- RCO ทัวร์เกาหลี เดือน เมษายน 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี 04-08, เมย..56 = 23,900.- INP ทัวร์เกาหลี เดือน เมษายน 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  06-10, 07-11, 08-12, 09-13 15-19 เมษ 56 = 23,900.- RCO ทัวร์เกาหลี เดือน เมษายน 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  10-14, 14-18 เมษ 56 = 26,900.- RCO ทัวร์เกาหลี เดือน เมษายน 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  11-15, 12-16 เมย..56 = 27,900.- INP ทัวร์เกาหลี วันสงกรานต์ ปี 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  11-15, 12-16, เมษ 56 = 29,900.- RCO ทัวร์เกาหลี เดือน เมษายน 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  13-17 เมษ 56 = 28,900.- RCO ทัวร์เกาหลี เดือน เมษายน 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24 เมษ 56 = 23,900.- RCO ทัวร์เกาหลี เดือน เมษายน 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  17-21, 25-28 เมย..56 = 22,900.- INP ทัวร์เกาหลี เดือน เมษายน 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 26-30 เมษ 56 = 23,900.- RCO ทัวร์เกาหลี เดือน เมษายน 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  27 เมษ -01 พค.56 = 23,900.- RCO ทัวร์เกาหลี เดือน เมษายน 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  28 เมษ -02 พค.56 = 23,900.- RCO ทัวร์เกาหลี เดือน เมษายน 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  29 เมษ -03 พค.56 = 23,900.- RCO ทัวร์เกาหลี เดือน เมษายน 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  30 เมษ -04 พค.56 = 23,900.- RCO ทัวร์เกาหลี เดือน เมษายน 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  03-07, 08-12, 15-19 พค.56 = 26,900.- EC ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  16-19 พค.56 = 17,900.- EC ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  22-26, 23-27 พค.56 = 27,900.- EC ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  06-10, 13-17, 19-23, 26-30 มิย..56 = 26,900.- EC ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  01-05, 04-08, 08-12, 11-15, 22-26, 25-29, มิย..56 = 17,500.- OB ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  02-06, 10-14, 16-20, 17-21, 23-27 , มิย..56 = 16,900.- OB ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  05-09, 07-11, 13-17, 14-18, 19-23, 20-24 มิย..56 = 17,900.- OB ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี   28 มิย -02 กค..56 = 17,900.- OB ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  04-08, 05-09, 10-14 กค..56 = 26,900.- EC ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  18-22, 19-23, 25-29, 26-30 กค..56 = 26,900.- EC ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2556
   
         

 

 
 

ทัวร์เกาหลี ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ
วัดวาวูจองซา, หอคอยโซลทาวเวอร์, เทดดี้แบร์, ตลาดทงเดมุน เกาะนามิ, เอเวอร์แลนด์, หมู่บ้านโพรวอง, ป้อมฮาวองชอง
 
 
มิย.56
 
 
06-10, 13-17, 19-23, 26-30 มิย..56 = 26,900.- EC 
ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2556
 
01-05, 04-08, 08-12, 11-15, 22-26, 25-29...17,500.- OB  
ทัวร์เกาหลี เดือนพฤษภาคม 2556
 
กค.56 
 
 
02-06......14,500.- 8B-OB     
ทัวร์เกาหลี บินบิสสิเนส แอร์
 
04-08, 05-09......14,900.- 8B-OB 
ทัวร์เกาหลี บินบิสสิเนส แอร์
 
05-09......14,900 บาท 7C-PBT  
ทัวร์เกาหลี เดือนกรกฎาคม 2556
 
07-11,......15,900.- 8B-OB  
ทัวร์เกาหลี บินบิสสิเนส แอร์
 
08-12, 10-14, 13-17......16,900.- 8B-OB  
ทัวร์เกาหลี บินบิสสิเนส แอร์
 
11-15......17,900.- 8B-OB  
ทัวร์เกาหลี บินบิสสิเนส แอร์
 
17-21, 24-28....22,900.- KE_EC
ทัวร์เกาหลี บินโคเรียน แอร์ไลน์
 
26-30......18,900.- 8B-OB  
ทัวร์เกาหลี บินบิสสิเนส แอร์
 
31 กค -04 สค.56....22,900.- KE_EC
ทัวร์เกาหลี บินโคเรียน แอร์ไลน์
     
 
สค.56
 
 
10-14........20,900.- 7C_ST
ทัวร์เกาหลี บิน 7C
 
11-15....16,900 บาท TW_PBT
ทัวร์เกาหลี บิน TW
 
14-18, 21-25....22,900.- KE_EC
ทัวร์เกาหลี บินโคเรียน แอร์ไลน์
 
28 สค. -01 กย..56....22,900.- KE_EC
ทัวร์เกาหลี บินโคเรียน แอร์ไลน์
     
 
กย.56
 
 
04-08, 11-15, 18-22, 25-29....22,900.- KE_EC
ทัวร์เกาหลี บินโคเรียน แอร์ไลน์
 
06-10.......17,900 บาท TW_PBT
ทัวร์เกาหลี เดือนกันยายน 2556
 
ตค.56  
 
 
01-05, 02-06, 04-08, 08-12.....23,900.-LJ_KVT
ทัวร์เกาหลี บินไปกับ จินแอร์
 
02-06, 09-13, 16-20, 23-27, ....22,900.- KE_EC
ทัวร์เกาหลี บินโคเรียน แอร์ไลน์
 
03-07, 05-09, 10-14, 12-16, 21-25, 24-28...22,900.-LJ_KVT
ทัวร์เกาหลี 5 วัน บินจินแอร์
 
07-11...19,900.8B_ST
ทัวร์เกาหลี บินบิสสิเนสแอร์ 
 
06-10, 13-17, 1418, 27-31.....22,900.-8B_ST
ทัวร์เกาหลี บินเดือนตุลาคม 2556
 
08-12...20,900.8B_ST
ทัวร์เกาหลี บินบิสสิเนสแอร์ 
 
12-16, 15-19, 20-24, 21-25, 26-30 ....23,900.-8B_ST
ทัวร์เกาหลี บินเดือนตุลาคม 2556
 
09-13, 10-14, 11-15, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, ....24,900.-8B_ST
ทัวร์เกาหลี บินเดือนตุลาคม 2556
 
09-13, 11-15, 16-20, 19-23....24,900.-LJ_KVT
ทัวร์เกาหลี บินไปกับ จินแอร์
 
10-14....21,900.-8B_ST
ทัวร์เกาหลี บินบิสสิเนสแอร์
 
12-16, 13-17....20,900.-8B_ST
ทัวร์เกาหลี บินบิสสิเนสแอร์
 
22-26, 23-27, 24-28, 25-29 ....24,900.-8B_ST
ทัวร์เกาหลี บินเดือนตุลาคม 2556
 
27-31...22,900.8B_ST
ทัวร์เกาหลี บินบิสสิเนสแอร์ 
 
29 ตค-02 พย.56....24,900.-LJ_KVT
ทัวร์เกาหลี บินไปกับ จินแอร์
 
30 ตค.- 03 พย.56, ....22,900.- KE_EC
ทัวร์เกาหลี บินโคเรียน แอร์ไลน์
 
30 ตค-03 พย.56....24,900.-LJ_KVT
ทัวร์เกาหลี บินไปกับ จินแอร์
 
30 ตค-04 พย.56...22,900.-LJ_KVT
ทัวร์เกาหลี 5 วัน บินจินแอร์
 
31.ตค- 04 พย.56..23,900.8B_ST
ทัวร์เกาหลี บินบิสสิเนสแอร์ 
 
พย.56   
 
 
01-05, 06-10.....23,900.8B_ST
ทัวร์เกาหลี บินบิสสิเนสแอร์ 
 
 04-08, 10-14, 24-28....21,900.8B_ST
ทัวร์เกาหลี บินบิสสิเนสแอร์ 
 
05-09.......22,900.8B_ST
ทัวร์เกาหลี บินบิสสิเนสแอร์ 
 
06-10, 13-17, ....22,900.- KE_EC
ทัวร์เกาหลี บินโคเรียน แอร์ไลน์
 
09-13.., 19-23....20,900.-8B_ST
ทัวร์เกาหลี บินบิสสิเนสแอร์
 
11-15, 17-21, 18-22, 25-29......19,900.-8B_ST
ทัวร์เกาหลี บินบิสสิเนสแอร์
 
16-20....10,900_8B_SVH
ทัวร์เกาหลี บินบิสสิเนสแอร์
 
17-21..11,900_TW_INP
ทัวร์เกาหลี ถูกๆ
 
29 พย-03 ธค.56......20,900.-8B_ST
ทัวร์เกาหลี บินบิสสิเนสแอร์
 
30 ธค-04 ธค.56...20,900._8B_ST
ทัวร์เกาหลี บินบิสสิเนสแอร์
 
ธค.56
 
 
01-05, 05-09, 07-11, 12-16,14-18....23,900.-LJ_KVT
ทัวร์เกาหลี หน้าหนาวแบบที่ 2 บินไปกับจินแอร์
 
01-05 , 02-06, 09-13...19,900._8B_ST
ทัวร์เกาหลี บินบิสสิเนสแอร์
 
03-07,06-10, 10-14, 11-15, 13-17, 17-21.....25,900.-LJ_KVT
ทัวร์เกาหลี หน้าหนาว บินไปกับจินแอร์
 
12-16, 19-23....22,900.-TW_INP
ทัวร์เกาหลี ปลายปี 2556
 
โซรัคซาน เกาะนามิ 12-16, 19-23....22,900.-TW_INP
ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ โซรัคซาน 5 วัน
 
13-17...21,900._8B_ST
ทัวร์เกาหลี บินบิสสิเนสแอร์
 
15-19...19,900._8B_ST
ทัวร์เกาหลี บินบิสสิเนสแอร์
 
18-22, 19-23, 20-24.........23,900.-LJ_KVT
ทัวร์เกาหลี หน้าหนาวแบบที่ 2 บินไปกับจินแอร์
 
21-25, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31.....28,900.-LJ_KVT
ทัวร์เกาหลี หน้าหนาว บินไปกับจินแอร์
 
โซรัคซาน เกาะนามิ 24-28....23,900.-TW_INP
ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ โซรัคซาน 5 วัน
 
24-28...22,900._8B_ST
ทัวร์เกาหลี บินบิสสิเนสแอร์
 
24-28, 26-30....23,900.-TW_INP
ทัวร์เกาหลี ปลายปี 2556
 
26-30.........25,900.-LJ_KVT
ทัวร์เกาหลี หน้าหนาวแบบที่ 2 บินไปกับจินแอร์
 
27-31....27,900.-TW_INP
ทัวร์เกาหลี ปลายปี 2556
 
โซรัคซาน เกาะนามิ 28 ธค-01 มค.57....29,900.-TW_INP
ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ โซรัคซาน 5 วัน
 
28 ธค-01 มค.57.....30,900.-LJ_KVT
ทัวร์เกาหลี หน้าหนาว บินไปกับจินแอร์
 
28 ธค-01 มค.57....29,900.-TW_INP
ทัวร์เกาหลี ปลายปี 2556
 
29 ธค-02 มค.57.....30,900.-LJ_KVT
ทัวร์เกาหลี หน้าหนาว บินไปกับจินแอร์
 
30 ธค-03 มค.57.........25,900.-LJ_KVT
ทัวร์เกาหลี หน้าหนาวแบบที่ 2 บินไปกับจินแอร์
 
30 ธต-03 มค.57..27,900._8B_ST
ทัวร์เกาหลี บินบิสสิเนสแอร์
 
30 ธค-03 มค.57....29,900.-TW_INP
ทัวร์เกาหลี ปลายปี 2556
 
31 ธค-04 มค.57.........25,900.-LJ_KVT
ทัวร์เกาหลี หน้าหนาวแบบที่ 2 บินไปกับจินแอร์
 
 

 

 

 กรุ๊ปส่วนตัวไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ /  สอบถาม / จอง / โอนเงิน       
         
 
ทัวร์เกาหลี // winter ski  19-23, 21-25, 22-26, 26-30 ธค,55 = 21,900.WWT เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี -อินชอน  19-23 , 20-24, 21-25 , 22-26, 23-27 , 24-28 , 25-29 ธค.55 20,900 บาท SP เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี-อินชอน   26-30 ธ.ค.56 ... 24,900 บาท SP เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี  27-31 ธ.ค. ม.ค, 28 ธ.ค. – 1 ม.ค} 30 ธ.ค.- 03 ม.ค} 31 ธ.ค.- 04 ม.ค.56... 28,900 บาท SP เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี // winter ski  28 ธค,- 01 มค.56 = 27,900.WWT เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี // winter ski  29 ธค,- 02 มค.56 = 27,900.WWT เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี -เซี่ยงไฮ้   28 ธค. - 02 มค.56 35,900 บาท LT เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี -อินชอน  29 ธค. - 02 มค.56 29,900 บาท SP เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี 30 ธค. - 03 มค.56 = 31,000.- APT
   
 
ทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง 02 -06, 11-15 มค.56 = 21,900.- PBT
   
 
ทัวร์เกาหลี -อินชอน  02-05 ,03-07, 04-08 , 08-12, 09-13,10-14 มค.56 20,900 บาท SP เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี -เซี่ยงไฮ้   09 14, 23-28 มค.56 28,900 บาท LT ทัวร์เกาหลี-เซี่ยงไฮ้ กับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี -อินชอน  11-15 ,15-19 , 16-20, 17-21, 18-22, มค.56 20,900 บาท SP เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
touch korea   16-20, , 23-27 มค.56 ........... 21,900 บาท OB เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
touch korea   18-22, , 25-29 มค.56 ........... 20,900 บาท OB เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี -อินชอน  22-26, 23-27 ,24-28, 25-29 มค.56 = 20,900 บาท SP เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
touch korea   30 มค - 03 กพ..56 ........... 21,900 บาท OB เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี -อินชอน  05-09 , 06-10, 07-11, 08-12, 12-16,13-17 กพ.56 = 20,900 บาท SP เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
touch korea   01-05, 08-12, 15-19 กพ.56 ........... 20,900 บาท OB เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง 08 -12, กพ.56 = 23,900.- PBT
   
 
touch korea   06-10, 13-17, 20-24 กพ.56 ........... 21,900 บาท OB เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี -เซี่ยงไฮ้   13-18 กพ.56 28,900 บาท LT ทัวร์เกาหลี-เซี่ยงไฮ้ กับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี -อินชอน  14-18, 15-19, 19-23 ,20-24 , 21-25 , 22-26. กพ.56 = 20,900 บาท SP เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง 27 กพ - 03 มีค.56 = 21,900.- PBT
   
 
ทัวร์เกาหลี -อินชอน  26 ก.พ.- 02 มี.ค., 27 ก.พ.- 03 มี.ค,, 28 ก.พ.- 04 กพ.56 = 20,900 บาท SP เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี -เซี่ยงไฮ้   27 กพ - 04 มีค..56 28,900 บาท LT ทัวร์เกาหลี-เซี่ยงไฮ้ กับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน 02-06, 05-09, 09-13 มีค.56 = 21,900.- ST
   
 
ทัวร์เกาหลี 01-05 มีค.56 = 20,900.- RCO ทัวร์เกาหลี เดือน มีนาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี 02-06, 03-07, 04-08 มีค.56 = 19,900.- RCO ทัวร์เกาหลี เดือน มีนาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี 05-09, 08-12, 12-16 , 15-19, 22-26, 26-30 มีค.56 = 20,900.- RCO ทัวร์เกาหลี เดือน มีนาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี 06-10, 07-11 มีค.56 = 21,900.- RCO ทัวร์เกาหลี เดือน มีนาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี 09-13, 10-14, 11-15 มีค.56 = 19,900.- RCO ทัวร์เกาหลี เดือน มีนาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน 10-14, 11-15, 17-21, 18-22 มีค.56 = 20,900.- ST
   
 
ทัวร์เกาหลี 13-17, 14-18 มีค.56 = 21,900.- RCO ทัวร์เกาหลี เดือน มีนาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี 16-20, 17-21, 18-22 มีค.56 = 19,900.- RCO ทัวร์เกาหลี เดือน มีนาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน 19-23, 23-27 มีค.56 = 21,900.- ST
   
 
ทัวร์เกาหลี 20-24, 21-25 มีค.56 = 21,900.- RCO ทัวร์เกาหลี เดือน มีนาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี 23-27, 24-28, 25-29 มีค.56 = 19,900.- RCO ทัวร์เกาหลี เดือน มีนาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน 24-28, 25-29  มีค.56 = 20,900.- ST
   
 
ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน 26-30  มีค.56 = 21,900.- ST
   
 
ทัวร์เกาหลี  27-31 มีค.56 = 21,900.- RCO ทัวร์เกาหลี เดือน มีนาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  28 มีค.- 01 เมย.56 = 21,900.- RCO ทัวร์เกาหลี เดือน มีนาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน 29  มีค - 02 เมย..56 = 22,900.- ST
   
 
ทัวร์เกาหลี  29 มีค.- 02 เมย.56 = 20,900.- RCO ทัวร์เกาหลี เดือน มีนาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  30 มีค.- 03 เมษ 56 = 19,900.- RCO ทัวร์เกาหลี เดือน มีนาคม 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  31 มีค.- 04 เมษ 56 = 23,900.- RCO ทัวร์เกาหลี เดือน เมษายน 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  01.- 05, 02-06, 03-07 เมษ 56 = 23,900.- RCO ทัวร์เกาหลี เดือน เมษายน 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  04-08, 05-09, 10-14 เมษ 56 = 26,900.- RCO ทัวร์เกาหลี เดือน เมษายน 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  06-10, 07-11, 08-12, 09-13 15-19 เมษ 56 = 23,900.- RCO ทัวร์เกาหลี เดือน เมษายน 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  10-14, 14-18 เมษ 56 = 26,900.- RCO ทัวร์เกาหลี เดือน เมษายน 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  11-15, 12-16, เมษ 56 = 29,900.- RCO ทัวร์เกาหลี เดือน เมษายน 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  13-17 เมษ 56 = 28,900.- RCO ทัวร์เกาหลี เดือน เมษายน 2556
   
 
ทัวร์เกาหลี  15-19 เมษ 56 = 23,900.- RCO ทัวร์เกาหลี เดือน เมษายน 2556
   
         

 

 

 

 กรุ๊ปส่วนตัวไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ /  สอบถาม / จอง / โอนเงิน       
         
 
ทัวร์เกาหลี //  1-4, 8-11 สค.55 = 16,900.- PBT
   
 
ทัวร์เกาหลี  31 ตค.- 04 พย.55 = 19,900.- WWT
   
 
ทัวร์เกาหลี 07-11, 14-18, 21-25 พย..55 = 19,900.- WWT
   
 
ทัวร์เกาหลี 23-27 พย 55 16,900 บาท PBT
   
 
ทัวร์เกาหลี  28 พย - 02 ธค...55 = 19,900.- WWT
   
 
ทัวร์เกาหลี // winter ski  01-05, 5-9, 8-12, 12-16, 14-18, 15-19, , ธค,55 = 21,900.WWT เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี //   winter in korea 6-10, ธค,55 = 27,900.RJT เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี // winter ski  07-11 ธค,55 = 22,900.WWT เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี  Pro korea 69-13, 11-15  ธค,55 = 17,900-18,900 .SVH เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี -อินชอน  13-17 ,14-18 , 15-19 , 16-20 , 17-21 18-22 ธค.55 20,900 บาท เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี // winter ski  19-23, 21-25, 22-26, 26-30 ธค,55 = 21,900.WWT เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี -อินชอน  19-23 , 20-24, 21-25 , 22-26, 23-27 , 24-28 , 25-29 ธค.55 20,900 บาท SP เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี-อินชอน   26-30 ธ.ค.56 ... 24,900 บาท SP เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี  27-31 ธ.ค. ม.ค, 28 ธ.ค. – 1 ม.ค} 30 ธ.ค.- 03 ม.ค} 31 ธ.ค.- 04 ม.ค.56... 28,900 บาท SP เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี // winter ski  28 ธค,- 01 มค.56 = 27,900.WWT เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี // winter ski  29 ธค,- 02 มค.56 = 27,900.WWT เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี -เซี่ยงไฮ้   28 ธค. - 02 มค.56 35,900 บาท LT เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี -อินชอน  29 ธค. - 02 มค.56 29,900 บาท SP เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี 30 ธค. - 03 มค.56 = 31,000.- APT
   
 
ทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง 02 -06, 11-15 มค.56 = 21,900.- PBT
   
 
ทัวร์เกาหลี -อินชอน  02-05 ,03-07, 04-08 , 08-12, 09-13,10-14 มค.56 20,900 บาท SP เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี -เซี่ยงไฮ้   09 14, 23-28 มค.56 28,900 บาท LT ทัวร์เกาหลี-เซี่ยงไฮ้ กับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี -อินชอน  11-15 ,15-19 , 16-20, 17-21, 18-22, มค.56 20,900 บาท SP เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี -อินชอน  22-26, 23-27 ,24-28, 25-29 มค.56 = 20,900 บาท SP เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี -อินชอน  05-09 , 06-10, 07-11, 08-12, 12-16,13-17 กพ.56 = 20,900 บาท SP เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง 08 -12, กพ.56 = 23,900.- PBT
   
 
ทัวร์เกาหลี -เซี่ยงไฮ้   13-18 กพ.56 28,900 บาท LT ทัวร์เกาหลี-เซี่ยงไฮ้ กับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี -อินชอน  14-18, 15-19, 19-23 ,20-24 , 21-25 , 22-26. กพ.56 = 20,900 บาท SP เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง 27 กพ - 03 มีค.56 = 21,900.- PBT
   
 
ทัวร์เกาหลี -อินชอน  26 ก.พ.- 02 มี.ค., 27 ก.พ.- 03 มี.ค,, 28 ก.พ.- 04 กพ.56 = 20,900 บาท SP เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี -เซี่ยงไฮ้   27 กพ - 04 มีค..56 28,900 บาท LT ทัวร์เกาหลี-เซี่ยงไฮ้ กับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน 02-06, 05-09, 09-13 มีค.56 = 21,900.- ST
   
 
ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน 10-14, 11-15, 17-21, 18-22 มีค.56 = 20,900.- ST
   
 
ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน 19-23, 23-27 มีค.56 = 21,900.- ST
   
 
ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน 24-28, 25-29  มีค.56 = 20,900.- ST
   
 
ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน 26-30  มีค.56 = 21,900.- ST
   
 
ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน 29  มีค - 02 เมย..56 = 22,900.- ST
   
         

 

 

 

 กรุ๊ปส่วนตัวไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ /  สอบถาม / จอง / โอนเงิน       
         
 
ทัวร์เกาหลี //   1-5, 4-8, 8-12, 11-15, 15-19, 18-22, 22-26, 25-29 กค.55 = 16,555.- PBT
   
 
ทัวร์เกาหลี //  04-08 กค.55 = 19,900.- IFT
   
 
เกาหลี // 05-09, 06-10, 07-11 กค.55 = 15,900.- OB ทัวร์เกาหลีชั้นยอด
   
 
เกาหลี // 07-11, 10-14, 14-18 15-19 , 17-21 , 21-25 , 23-27, 24-28 กค.55 = 14,900.- SVH ทัวร์เกาหลีชั้นยอด
   
 
ทัวร์เกาหลี //  11-15, 18-22, 25-29 กค.55 = 20,900.- IFT
   
 
ทัวร์เกาหลี //  18-21 กค.55 = 13,000.- PBT
   
 
ทัวร์เกาหลี // shock deal  25-29 กค.55 = 17,900.- KE
   
 
ทัวร์เกาหลี // double shock  20-24 กค.55 = 18,900.- KE
   
 
ทัวร์เกาหลี //   29 กค.- 02 สค.55 = 17,000.- PBT
   
 
ทัวร์เกาหลี //  1-4, 8-11 สค.55 = 16,900.- PBT
   
 
ทัวร์เกาหลี //  1-5, 8-12, สค.55 = 19,900.- IFT
   
 
ทัวร์เกาหลี // double shock  05-09 สค.55 = 19,900.- KE
   
 
ทัวร์เกาหลี //  13-17, สค.55 = 13,900.- WDT
   
 
ทัวร์เกาหลี //  5-9, 6-10, 12-16, 13-17, 19-23, 20-24, 26-30, 27-31 สค.55 = 17,900.- SVH
   
 
ทัวร์เกาหลี //  3-7, 15-19, 16-20, 17-21, , 22-26, 23-27, 24-28 สค.55 = 19,900.- SVH
   
 
ทัวร์เกาหลี // double shock  11-15, 15-19 สค.55 = 19,900.- KE
   
 
ทัวร์เกาหลี //  15-19 22-26, สค.55 = 20,900.- IFT
   
 
ทัวร์เกาหลี // double shock  17-21 สค.55 = 24,900.- KE
   
 
ทัวร์เกาหลี // zap jeed 19-23, 20-24, 21-25 สค.55 = 13,900.- SVH
   
 
ทัวร์เกาหลี // promotion 19-23, 20-24, 21-25 สค.55 = 14,900.- OB
   
 
ทัวร์เกาหลี extream  22-26, สค.55 = 18,900.- BTV
   
 
ทัวร์เกาหลี // zap jeed 22-26, 23-27,  24-28, 25-29, 26-30 สค.55 = 15,900.- SVH
   
 
ทัวร์เกาหลี // promotion 23-27, 24-28, 25-29 , 26-30, 27-31 สค.55 = 15,900.- OB
   
 
ทัวร์เกาหลี // double shock  24-28 สค.55 = 24,900.- KE
   
 
ทัวร์เกาหลี //  29 สค - 02 กันยายน 2555 > 17,000 บาท PBT
   
 
ทัวร์เกาหลี //  29, สค.- 02 กย.55 = 20,900.- IFT
   
 
ทัวร์เกาหลี extream  29, สค.- 02 กย.55 = 18,900.- BTV
   
 
ทัวร์เกาหลี // wander  01-05, 02-06, 03-07, 04-08, กย..55 = 15,900.- OB
   
 
ทัวร์เกาหลี // double shock  04-08 กย..55 = 19,900.- KE
   
 
ทัวร์เกาหลี // wander  05-09, 06-10, 07-11, กย..55 = 16,900.- OB
   
 
ทัวร์เกาหลี extream  5-9, 6-10, 12-16, 13-17, 19-23, 20-24, 26-30 กย..55 = 18,900.- BTV
   
 
ทัวร์เกาหลี //   5-9, 12-16, 19-23, 26-30 กย.55 = 20,900.- IFT
   
 
ทัวร์เกาหลี // wander  08-12, 09-13, 10-14, 11-15, กย..55 = 15,900.- OB
   
 
ทัวร์เกาหลี shock price  19-23, 20-24, 21-25 กย.55 = 17,900.- GIT
   
 
ทัวร์เกาหลี extream  11-15, 18-22, 25-29, กย.55 = 17,900.- BTV
   
 
ทัวร์เกาหลี // double shock  11-15, 18-22, 25-29 กย..55 = 19,900.- KE
   
 
ทัวร์เกาหลี // wander  12-16, 13-17, 14-18, กย..55 = 16,900.- OB
   
 
ทัวร์เกาหลี // wander  15-19, 18-22, 22-26, 25-29, กย..55 = 19,900.- OB
   
 
ทัวร์เกาหลี // wander  16-20, 17-21, กย..55 = 18,900.- OB
   
 
ทัวร์เกาหลี shock price  22-26, 23-27, 24-28, 25-29 กย.55 = 16,900.- GIT
   
 
ทัวร์เกาหลี // wander  23-27, 24-28, กย..55 = 18,900.- OB
   
 
ทัวร์เกาหลี shock price  26-30 กย.55 = 17,900.- GIT
   
 
ทัวร์เกาหลี extream  27 กย.- 01 ตค.55 = 18,900.- BTV
   
 
ทัวร์เกาหลี shock price  27 กย -01 ตค.55 = 17,900.- GIT
   
 
ทัวร์เกาหลี shock price  28 กย -02 ตค.55 = 17,900.- GIT
   
 
ทัวร์เกาหลี shock price  29 กย -02 ตค.55 = 16,900.- GIT
   
 
ทัวร์เกาหลี // big bonud  29, กย.- 02 ตค.55 = 16,900.- WDT
   
 
ทัวร์เกาหลี // wander  29, กย.- 03 ตค.55 = 19,900.- OB
   
 
ทัวร์เกาหลี // double shock  2-6, 9-13, 16-20, 23-27 ตค..55 = 21,900.- KE
   
 
ทัวร์เกาหลี extream  4-8, 5-9, 10-14, 26-30 ตค.55 = 24,900.- BTV
   
   
ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน  12-15 ตค.55 = 13,900.- PBT
   
 
ทัวร์เกาหลี extream  17-21 ตค.55 = 25,900.- BTV
   
 
ทัวร์เกาหลี  17-21, 24-28 ตค.55 = 19,900.- WWT
   
 
ทัวร์เกาหลี extream  18-22, 20-24, 24-28 ตค.55 = 26,900.- BTV
   
 
ทัวร์เกาหลี //   19-23, 24-28 ตค.55 = 25,900.- RJT เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี extream  19-23 ตค.55 = 26,900.- BTV
   
 
ทัวร์เกาหลี //   1-5, 7-11, 8-12, 14-18, 15-19, 21-25, 22-26,, ตค.55 = 20,900.- SVH เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี extream  20-24, ตค.55 = 25,900.- BTV
   
 
ทัวร์เกาหลี //   2-6, 6-10, 9-13, 13-17, 16-20, 20-24, 23-27, 27-31 , ตค.55 = 21,900.- SVH เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี //  04-08, 10-14, 24-28, 26-30 ตค.55 > 22,900 บาท PBT
   
 
ทัวร์เกาหลี // double shock  30 ตค.- 03 พย..55 = 21,900.- KE
   
 
ทัวร์เกาหลี  31 ตค.- 04 พย.55 = 19,900.- WWT
   
 
ทัวร์เกาหลี 07-11, 14-18, 21-25 พย..55 = 19,900.- WWT
   
 
ทัวร์เกาหลี 23-27 พย 55 16,900 บาท PBT
   
 
ทัวร์เกาหลี  28 พย - 02 ธค...55 = 19,900.- WWT
   
 
ทัวร์เกาหลี // winter ski  01-05, 5-9, 8-12, 12-16, 14-18, 15-19, , ธค,55 = 21,900.WWT เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี //   winter in korea 6-10, ธค,55 = 27,900.RJT เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี // winter ski  07-11 ธค,55 = 22,900.WWT เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี // winter ski  19-23, 21-25, 22-26, 26-30 ธค,55 = 21,900.WWT เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี // winter ski  28 ธค,- 01 มค.56 = 27,900.WWT เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี // winter ski  29 ธค,- 02 มค.56 = 27,900.WWT เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี 30 ธค. - 03 มค.56 = 31,000.- APT
   
 
ทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง 02 -06, 11-15 มค.56 = 21,900.- PBT
   
 
ทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง 08 -12, กพ.56 = 23,900.- PBT
   
 
ทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง 27 กพ - 03 มีค.56 = 21,900.- PBT
   
         

 

ทัวร์เกาหลีทีระบุวันที่เดินทางเอาไว้    ทัวร์เกาหลีที่ไม่เหมือนใคร

 

 กรุ๊ปส่วนตัวไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ /  สอบถาม / จอง / โอนเงิน       
         
 
ทัวร์เกาหลี //   1-5, 4-8, 8-12, 11-15, 15-19, 18-22, 22-26, 25-29 กค.55 = 16,555.- PBT
   
 
ทัวร์เกาหลี //  04-08 กค.55 = 19,900.- IFT
   
 
เกาหลี // 05-09, 06-10, 07-11 กค.55 = 15,900.- OB ทัวร์เกาหลีชั้นยอด
   
 
เกาหลี // 07-11, 10-14, 14-18 15-19 , 17-21 , 21-25 , 23-27, 24-28 กค.55 = 14,900.- SVH ทัวร์เกาหลีชั้นยอด
   
 
ทัวร์เกาหลี //  11-15, 18-22, 25-29 กค.55 = 20,900.- IFT
   
 
ทัวร์เกาหลี //  18-21 กค.55 = 13,000.- PBT
   
 
ทัวร์เกาหลี // shock deal  25-29 กค.55 = 17,900.- KE
   
 
ทัวร์เกาหลี // double shock  20-24 กค.55 = 18,900.- KE
   
 
ทัวร์เกาหลี //  1-4, 8-11 สค.55 = 16,900.- PBT
   
 
ทัวร์เกาหลี //  1-5, 8-12, สค.55 = 19,900.- IFT
   
 
ทัวร์เกาหลี // double shock  05-09 สค.55 = 19,900.- KE
   
 
ทัวร์เกาหลี //  13-17, สค.55 = 13,900.- WDT
   
 
ทัวร์เกาหลี //  5-9, 6-10, 12-16, 13-17, 19-23, 20-24, 26-30, 27-31 สค.55 = 17,900.- SVH
   
 
ทัวร์เกาหลี //  3-7, 15-19, 16-20, 17-21, , 22-26, 23-27, 24-28 สค.55 = 19,900.- SVH
   
 
ทัวร์เกาหลี // double shock  11-15, 15-19 สค.55 = 19,900.- KE
   
 
ทัวร์เกาหลี //  15-19 22-26, สค.55 = 20,900.- IFT
   
 
ทัวร์เกาหลี // double shock  17-21 สค.55 = 24,900.- KE
   
 
ทัวร์เกาหลี extream  22-26, สค.55 = 18,900.- BTV
   
 
ทัวร์เกาหลี // double shock  24-28 สค.55 = 24,900.- KE
   
 
ทัวร์เกาหลี //  29 สค - 02 กันยายน 25555 > 17,000 บาท PBT
   
 
ทัวร์เกาหลี //  29, สค.- 02 กย.55 = 20,900.- IFT
   
 
ทัวร์เกาหลี extream  29, สค.- 02 กย.55 = 18,900.- BTV
   
 
ทัวร์เกาหลี //   29 กค.- 02 สค.55 = 17,000.- PBT
   
 
ทัวร์เกาหลี // double shock  04-08 กย..55 = 19,900.- KE
   
 
ทัวร์เกาหลี extream  5-9, 6-10, 12-16, 13-17, 19-23, 20-24, 26-30 กย..55 = 18,900.- BTV
   
 
ทัวร์เกาหลี //   5-9, 12-16, 19-23, 26-30 กย.55 = 20,900.- IFT
   
 
ทัวร์เกาหลี extream  11-15, 18-22, 25-29, กย.55 = 17,900.- BTV
   
 
ทัวร์เกาหลี // double shock  11-15, 18-22, 25-29 กย..55 = 19,900.- KE
   
 
ทัวร์เกาหลี extream  27 กย.- 01 ตค.55 = 18,900.- BTV
   
 
ทัวร์เกาหลี // double shock  2-6, 9-13, 16-20, 23-27 ตค..55 = 21,900.- KE
   
 
ทัวร์เกาหลี extream  4-8, 5-9, 10-14, 26-30 ตค.55 = 24,900.- BTV
   
 
ทัวร์เกาหลี extream  17-21 ตค.55 = 25,900.- BTV
   
 
ทัวร์เกาหลี extream  18-22, 20-24, 24-28 ตค.55 = 26,900.- BTV
   
 
ทัวร์เกาหลี //   19-23, 24-28 ตค.55 = 25,900.- RJT เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี extream  19-23 ตค.55 = 26,900.- BTV
   
 
ทัวร์เกาหลี //   1-5, 7-11, 8-12, 14-18, 15-19, 21-25, 22-26,, ตค.55 = 20,900.- SVH เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี extream  20-24, ตค.55 = 25,900.- BTV
   
 
ทัวร์เกาหลี //   2-6, 6-10, 9-13, 13-17, 16-20, 20-24, 23-27, 27-31 , ตค.55 = 21,900.- SVH เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี //  04-08, 10-14, 24-28, 26-30 ตค.55 > 22,900 บาท PBT
   
 
ทัวร์เกาหลี // double shock  30 ตค.- 03 พย..55 = 21,900.- KE
   
 
ทัวร์เกาหลี //   winter in korea 6-10, ธค,55 = 27,900.RJT เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
         
         

 

ทัวร์เกาหลีทีระบุวันที่เดินทางเอาไว้    ทัวร์เกาหลีที่ไม่เหมือนใคร

 

 กรุ๊ปส่วนตัวไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ /  สอบถาม / จอง / โอนเงิน       
         
 
ทัวร์เกาหลี //  03-07, 05-09, 12-16, 19-23 มิย.55 = 18,900.- FA
   
 
ทัวร์เกาหลี //  04-08, 10-14, 11-15, 17-21, 18-22 , 24-28, 25-29 มิย.55 = 17,900.- FA
   
 
ทัวร์เกาหลี //  06-10, 07-11, 08-12, 13-17, 14-18, 15-19 มิย.55 = 19,900.- FA
   
 
ทัวร์เกาหลี //  06-10, 13-17, มิย.55 = 16,900.- IFT
   
 
ทัวร์เกาหลี //  14-18 ,มิย.55 พค 55 = 15,000.- PBT ทัวร์เกาหลีชั้นยอด
   
 
ทัวร์เกาหลี //  19-23, 23-29, มิย.55 = 13,900.- FA
   
 
ทัวร์เกาหลี //  20-24, มิย.55 = 16,555.- PBT
   
 
ทัวร์เกาหลี //  20-24, มิย.55 = 17,900.- IFT
   
 
ทัวร์เกาหลี //  20-24, 21-25, 22-26, 23-27, มิย.55 = 19,900.- FA
   
 
ทัวร์เกาหลี //  27 มิย.- 01 กค.55 = 19,900.- FA
   
 
ทัวร์เกาหลี //  27 มิย -. 01 กค.55 = 17,900.- IFT
   
 
ทัวร์เกาหลี //  27, มิย.- 01 กค.55 = 16,555.- PBT
   
 
ทัวร์เกาหลี //  28 มิย.- 02 กค.55 = 19,900.- FA
   
 
ทัวร์เกาหลี //  29 มิย.- 03 กค.55 = 19,900.- FA
   
 
ทัวร์เกาหลี //   1-5, 4-8, 8-12, 11-15, 15-19, 18-22, 22-26, 25-29 กค.55 = 16,555.- PBT
   
 
ทัวร์เกาหลี //  04-08 กค.55 = 19,900.- IFT
   
 
เกาหลี // 05-09, 06-10, 07-11 กค.55 = 15,900.- OB ทัวร์เกาหลีชั้นยอด
   
 
เกาหลี // 07-11, 10-14, 14-18 15-19 , 17-21 , 21-25 , 23-27, 24-28 กค.55 = 14,900.- SVH ทัวร์เกาหลีชั้นยอด
   
 
ทัวร์เกาหลี //  11-15, 18-22, 25-29 กค.55 = 20,900.- IFT
   
 
ทัวร์เกาหลี //  1-5, 8-12, สค.55 = 19,900.- IFT
   
 
ทัวร์เกาหลี //  5-9, 6-10, 12-16, 13-17, 19-23, 20-24, 26-30, 27-31 สค.55 = 17,900.- SVH
   
 
ทัวร์เกาหลี //  3-7, 15-19, 16-20, 17-21, , 22-26, 23-27, 24-28 สค.55 = 19,900.- SVH
   
 
ทัวร์เกาหลี //  15-19 22-26, สค.55 = 20,900.- IFT
   
 
ทัวร์เกาหลี //  29, สค.- 02 กย.55 = 20,900.- IFT
   
 
ทัวร์เกาหลี //   29 กค.- 02 สค.55 = 16,555.- PBT
   
 
ทัวร์เกาหลี //   5-9, 12-16, 19-23, 26-30 กย.55 = 20,900.- IFT
   
 
ทัวร์เกาหลี //   19-23, 24-28 ตค.55 = 25,900.- RJT เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี //   1-5, 7-11, 8-12, 14-18, 15-19, 21-25, 22-26,, ตค.55 = 20,900.- SVH เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
 
ทัวร์เกาหลี //   2-6, 6-10, 9-13, 13-17, 16-20, 20-24, 23-27, 27-31 , ตค.55 = 21,900.- SVH เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
         
         
         

 

 กรุ๊ปส่วนตัวไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ /  สอบถาม / จอง / โอนเงิน       
         
 
ทัวร์เกาหลี //  23-26, มี.ค. 55 big thanks = 18,900.- KE ทัวร์เกาหลีชั้นยอด
   
 
ทัวร์เกาหลี //  4-8 ,11-15 , 18-22 , 25-29  มีค 55   saving spring = 24,900.- DR ทัวร์เกาหลีชั้นยอด
   
 
ทัวร์เกาหลี //  2-6, 9-13 ,16-20, 23-27  มีค 55 // 30 มีค-03 เมย 55  saving spring = 26,900.- DR
   
 
ทัวร์เกาหลี //  09-13, 16-20, 23-27 มี.ค. 55 fresh = 23,900.- KE ทัวร์เกาหลีชั้นยอด
   
 
ทัวร์เกาหลี //  14-18, 21-25, 27-31 มี.ค. 55 big bonus = 21,900.- KE
   
 
ทัวร์เกาหลี // 16-19, 23-26 มีค.55 >> 17,000 บาท PBT
   
 
ทัวร์เกาหลี //  28 มี.ค.-1 เม.ย. 55 yes korea = 26,900.- KE
   
 
ทัวร์เกาหลี //  1-5, 8-12, 20-24, 22-26 เมย,55 saving spring = 27,900.- DR ทัวร์เกาหลีชั้นยอด
   
 
ทัวร์เกาหลี //  03-07, 17-21, 24-28 เม.ย.. 55 big bonus = 22,900.- KE
   
 
ทัวร์เกาหลี //  04-08, เม.ย. 55 = 24,000.- t'way _ PBT ทัวร์เกาหลีชั้นยอด
   
 
ทัวร์เกาหลี //  04-08, 05-09 เม.ย. 55 fresh = 25,900.- KE
   
 
ทัวร์เกาหลี // 04-08, 05-09 เม.ย.55 yes korea = 27,900.- KE ทัวร์เกาหลีชั้นยอด
   
 
ทัวร์เกาหลี // 04-08, 05-09 เม.ย.55 // 23,900.- RJT
   
 
เกาหลี // 05-09 เม.ย.55 spring korea = 26,900.- OB ทัวร์เกาหลีชั้นยอด
   
 
ทัวร์เกาหลี //  06-10 เมย 55  saving spring = 28,900.- DR
   
 
ทัวร์เกาหลี // 07-10, เม.ย.55 big thank = 19,900.- KE ทัวร์เกาหลีชั้นยอด
   
 
ทัวร์เกาหลี // 08-12, 09-13, 10-14 เม.ย.55 spring korea = 24,900.- OB
   
 
ทัวร์เกาหลี //  10-14, 14-18, 20-24, 26-30 เม.ย. 55 fresh = 24,900.- KE ทัวร์เกาหลีชั้นยอด
   
 
ทัวร์เกาหลี //  12-16 เม.ย. 55 fresh = 32,900.- KE
   
 
ทัวร์เกาหลี //  11-15, เม.ย. 55 = 26,900.- t'way_PBT ทัวร์เกาหลีชั้นยอด
   
 
ทัวร์เกาหลี //  11-15, 13-17 เม.ย. 55 fresh = 31,900.- KE
   
 
ทัวร์เกาหลี // 11-15, 13-17 เม.ย.55 yes korea = 33,900.- KE ทัวร์เกาหลีชั้นยอด
   
 
ทัวร์เกาหลี // 11-15, เม.ย.55 spring korea = 29,900.- OB
   
 
ทัวร์เกาหลี //  12-16 เม.ย. 55 fresh = 32,900.- KE ทัวร์เกาหลีชั้นยอด
   
 
ทัวร์เกาหลี // 12-16 เม.ย.55 yes korea = 34,900.- KE
   
 
ทัวร์เกาหลี // 12-16 เม.ย.55 spring korea = 30,900.- OB ทัวร์เกาหลีชั้นยอด
   
 
ทัวร์เกาหลี // 13-17 เม.ย.55 spring korea = 29,900.- OB
   
 
ทัวร์เกาหลี // 14-18, 25-29 เม.ย..55 yes korea = 26,900.- KE ทัวร์เกาหลีชั้นยอด
   
 
ทัวร์เกาหลี // 16-20 เมย.55 >> 24,900.- KT
   
 
ทัวร์เกาหลี //  27 เม.ย - 01 พค..55 เมย,55 saving spring = 27,900.- DR ทัวร์เกาหลีชั้นยอด
   
 
ทัวร์เกาหลี // 27 เม.ย - 01 พค..55 // 23,900.- RJT
   
 
ทัวร์เกาหลี // 27 เม.ย - 01 พค..55 yes korea = 27,900.- KE ทัวร์เกาหลีชั้นยอด
   
 
ทัวร์เกาหลี //  27 เม.ย - 01 พค..55 , 03-07, 04-08 พค.55 fresh = 25,900.- KE
   
 
ทัวร์กาหลี //  28 เมย - 02 พค. 55 pro saving spring = 22,900.- DR ทัวร์เกาหลีชั้นยอด
   
 
ทัวร์เกาหลี //  30 เมย - 04 พค. 55 feel good = 20,900.- OB
   
 
ทัวร์เกาหลี //  01-05, 08-12, 12-16, 15-19,22-26,26-30 พค 55 feel good = 20,900.- OB ทัวร์เกาหลีชั้นยอด
   
 
ทัวร์เกาหลี //  13-17,16-20, 17-21, 18-22, 20-24, 23-27 , 24-28, 25-29, 27-31 พ.ค. 55 = 19,900.- ST
   
 
ทัวร์เกาหลี //  02-06, 04-08, 05-109 09-13,10-14,11-15 พค 55 feel good = 21,900.- OB ทัวร์เกาหลีชั้นยอด
   
 
ทัวร์เกาหลี //  01-05, 08-12, 15-19, 22-26 พ.ค. 55 big bonus = 21,900.- KE
   
 
ทัวร์เกาหลี //  02-06, 11-15, 18-22, 25-29 พค.55 fresh = 23,900.- KE ทัวร์เกาหลีชั้นยอด
   
  เวียดนามที่หลายประเทศต่างเฝ้ามอง
ทัวร์เกาหลี //  07-11, 13-17, 14-18, 20-24, 21-25, 27-31 พค 55 feel good = 19,900.- OB
   
 
ทัวร์เกาหลี //  16-20, 17-21, 18-22, 23-27, 24-28, พค 55 feel good = 21,900.- OB ทัวร์เกาหลีชั้นยอด
   
 
ทัวร์เกาหลี // 03-07, 04-08 พ.ค..55 yes korea = 27,900.- KE
   
 
ทัวร์เกาหลี //  25-29 พ.ค. 55 = 16,900.- SK ทัวร์ไตหวันของพี่ปอง
   
 
ทัวร์เกาหลี //  28 พค.- 01 ,มิย.55 พค 55 feel good = 19,900.- OB
   
 
ทัวร์เกาหลี //  28 พค.- 01 ,มิย.55 พค 55 feel good = 18,900.- OB ทัวร์เกาหลีชั้นยอด
   
 
ทัวร์เกาหลี //  29 พค.- 02 ,มิย.55 feel good = 20,900.- OB
   
 
ทัวร์เกาหลี //  31 พค.- 04 มิย 55, 01-05 มิย. 55 fresh = 25,900.- KE ทัวร์เกาหลีชั้นยอด
   
 
ทัวร์เกาหลี //  30 พ.ค.- 03 มิย.55 = 19,900.- ST
   
 
ทัวร์เกาหลี //  03-07, 05-09, 12-16, 19-23 มิย.55 = 18,900.- FA
   
 
ทัวร์เกาหลี //  04-08, 10-14, 11-15, 17-21, 18-22 , 24-28, 25-29 มิย.55 = 17,900.- FA
   
 
ทัวร์เกาหลี //  06-10, 07-11, 08-12, 13-17, 14-18, 15-19 มิย.55 = 19,900.- FA
   
 
ทัวร์เกาหลี //  06-10, 13-17, มิย.55 = 16,900.- IFT
   
 
ทัวร์เกาหลี //  14-18 ,มิย.55 พค 55 = 15,000.- PBT ทัวร์เกาหลีชั้นยอด
   
 
ทัวร์เกาหลี //  19-23, 23-29, มิย.55 = 13,900.- FA
   
 
ทัวร์เกาหลี //  20-24, มิย.55 = 16,555.- PBT
   
 
ทัวร์เกาหลี //  20-24, มิย.55 = 17,900.- IFT
   
 
ทัวร์เกาหลี //  20-24, 21-25, 22-26, 23-27, มิย.55 = 19,900.- FA
   
 
ทัวร์เกาหลี //  27 มิย.- 01 กค.55 = 19,900.- FA
   
 
ทัวร์เกาหลี //  27 มิย -. 01 กค.55 = 17,900.- IFT
   
 
ทัวร์เกาหลี //  27, มิย.- 01 กค.55 = 16,555.- PBT
   
 
ทัวร์เกาหลี //  28 มิย.- 02 กค.55 = 19,900.- FA
   
 
ทัวร์เกาหลี //  29 มิย.- 03 กค.55 = 19,900.- FA
   
 
ทัวร์เกาหลี //   1-5, 4-8, 8-12, 11-15, 15-19, 18-22, 22-26, 25-29 กค.55 = 16,555.- PBT
   
 
ทัวร์เกาหลี //  04-08 กค.55 = 19,900.- IFT
   
 
เกาหลี // 05-09, 06-10, 07-11 กค.55 = 15,900.- OB ทัวร์เกาหลีชั้นยอด
   
 
ทัวร์เกาหลี //  11-15, 18-22, 25-29 กค.55 = 20,900.- IFT
   
 
ทัวร์เกาหลี //  1-5, 8-12, สค.55 = 19,900.- IFT
   
 
ทัวร์เกาหลี //  15-19 22-26, สค.55 = 20,900.- IFT
   
 
ทัวร์เกาหลี //  29, สค.- 02 กย.55 = 20,900.- IFT
   
 
ทัวร์เกาหลี //   29 กค.- 02 สค.55 = 16,555.- PBT
   
 
ทัวร์เกาหลี //   5-9, 12-16, 19-23, 26-30 กย.55 = 20,900.- IFT
   
 
ทัวร์เกาหลี //   19-23, 24-28 ตค.55 = 25,900.- RJT เกาหลีกับสมปองทัวร์
   
         
         

 

 

ทัวร์เกาหลียินดีต้อนรับ

ทัวร์เกาหลีทีระบุวันที่เดินทางเอาไว้    ทัวร์เกาหลีที่ไม่เหมือนใคร

 กรุ๊ปส่วนตัวไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ /  สอบถาม / จอง / โอนเงิน     ทัวร์เวียดนาม-ตลาดดองฮา  
         
  เวียดนามทนทายาด เกาหลี ควบ เซี่ยงไฮ้ 6 วัน    
  เวียดนามควบต่อไปหลวงพระบาง,หลวงพระบางควบต่อไปเวียดนาม
1-6 , 8-13 , 15-20 , 22-27 กพ 55 > > 28,900 บาท LT เวียดนามพร้อมรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
 
  เวียดนามเจริญรุดหน้าเร็วกว่าไทยแล้วเหรอ เกาหลี ควบ เซี่ยงไฮ้ 5 วัน    
  เวียดนามมหาวิทยาลัยเวียดนามไม่กี่แห่ง,เวียดนามเปี่ยมด้วยสุสานเวียดนาม,เวียดนามมีป่าช้าเวียดนามไม่น้อย,เวียดนามที่จะไปสามเหลี่ยมแม่น้ำโขงอยู่ในเวียดนามใต้,เวียดนามควบต่อไปหลวงพระบาง,หลวงพระบางควบต่อไปเวียดนาม
4-8 , 11-15 , 18-22 , 25-29 มค.55 > > 26,900 บาท LT เวียดนามเก่งจริงๆ
 
  เวียดนามมีนักศึกษาเวียดนามเรียนเก่งๆทั้งนั้น,เวียดนามมีโรงแรมเวียดนามมากมายมหาศาล,เวียดนามมีโรงเรียนเวียดนามน้อยมาก,เวียดนามควบต่อไปหลวงพระบาง,หลวงพระบางควบต่อไปเวียดนาม
1-5 , 8-12 , 15-19 , 22-26 กพ 55 > > 26,900 บาท LT เวียดนามเก่งจริงๆ
 
  เวียดนามกาแฟดังมาก เกาหลี ควบ ปักกิ่ง 6 วัน    
  เวียดนามไม่น้อยหน้า
4-9 , 11-16 , 18-23 , 25-30 มค. 55 > > 28,900 บาท LT เวียดนามสุดยอดท่องเที่ยวเอเซีย
 
  เวียดนามชนเวียดนาม
1-6 , 8-13 , 15-20 , 22-27  กพ. 55 > > 28,900 บาท LT เวียดนามสุดยอดท่องเที่ยวเอเซีย
 
  เวียดนามประจักษ์พลังสามัคคีเวียดนามมีกำลังใจจากประชาชนที่สู้ๆ เวียดนามกำเนิดคนเวียดนามอีกมากมายเวัยดนามตัวอย่างพลังสามัคคี เวียดนามมีสาวสวยมากด้วยเสน่ห์ เวียดนามสู้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดิน เวียดนามดินแดนที่ไปแล้วอยากไปอีก เวียดนามที่รุดหน้าเร็วมากในภูมิภาคนี้ เวียดนามไม่รอเพื่อนบ้านเลย เวียดนามตะโกนร้องไชโย  
  เวียดนามงามสมเป็นมรดกโลก หมู่บ้านฝรั่งเศส - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน - พระราชวังเคียงบ็อค - เกาะนามิ – เล่นสกี
ไร่สตอเบอร์รี่-วัดวาวูจองซา - ป้อมฮวาซอง มรดกโลก - โรงเรียนสอนทำกิมจิ
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - คล้องกุญแจคู่รัก ณ Seoul Tower - ศูนย์โสม
Amethyst - Cosmetics Shop - ช้อปปิ้งสุดมันส์ - เมียงดง – ทงแทมุน
   
  เวียดนามไปชมถนน36สาย,เวียดนามปลูกข้าวมากมาย,เที่ยวเวียดนามกับพี่ปอง,เวียดนามมีสาวเวียดนามผอมบางเต็มไปหมด,ภาษาเวียดนามหัดยาก,เวียดนามไปทานแหนมเนืองที่เวียดนามกันเถอะ,เวียดนามมีกาแฟเวียดนามรสเยี่ยม,เวียดนามฮาลองเบย์,เวียดนามทัวร์,หลวงพระบางทัวร์,เวียดนามทัวร์ควบไปหลวงพระบาง,หลวงพระบางทัวร์ควบไปเวียดนาม
25-29 มค > > 24,900 บาท FA เวียดนามเก่งมาก
 
  เวียดนามมีธงชาติเวียดนามที่มีดาวเป็นสัญลักษณ์,เวียดนามมีลุงโฮเป็นวีรบุรุษ,ไปเวียดนามล่องอ่าวฮาลองเบย์,เวียดนาม-นิงห์บิงห์,เวียดนาม-เจดีย์หอม,เวียดนาม-เกาะคาสบา,เวียดนามทัวร์,หลวงพระบางทัวร์,เวียดนามทัวร์ควบไปหลวงพระบาง,หลวงพระบางทัวร์ควบไปเวียดนาม
1-5, 15-19 กพ > > 24,900 บาท FA เวียดนามปกครองแบบคอมมูนิสต์
 
  เวียดนามสู้ฝรั่งเศสในอดีตมาแบบโชกโชน เกาะนามิ – ไร่สตรอเบอร์รี่ปลอดสารพิษ–Kimchi School – เล่นสกีที่ ลานสกียางจิ – วังฮวาซองแฮกุง –
ตลาดทงแดมุน – ศูนย์โสมรัฐบาล – คอสเมติก เซ็นเตอร์ – พระราชวังถ๊อกซูงกุง – หอคอยโซลทาวเวอร์ –
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านนัมซาน – สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์–ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง – คลองชองเกชอน –
Duty Free Shop ตลาดเมียงดง –โคเรีย ซุเปอร์มาร์เกต
   
  เวียดนามไปล่องเรือในนิงห์บิงห์ที่เวียดนาม,เวียดนามเหนือกับซาปา,สัมผัสเวียดนามกับถ้ำพองยา,เวียดนามเที่ยวอุโมงค์วินห์มอคที่เวียดนามกลาง,เวียดนามเต็มเปี่ยมด้วยสาวเวียดนามสวยๆ,เวียดนามมีแม่ค้าเวียดนามแก่ๆมากเลย,เวียดนามมีร้านค้าในเวียดนามมากมาย,เวียดนามทัวร์,หลวงพระบางทัวร์,เวียดนามทัวร์ควบไปหลวงพระบาง,หลวงพระบางทัวร์ควบไปเวียดนาม
18– 22 มค.55, > > 33,500 บาท FSK เวียดนามยอดนิยมดูวัฒนะรรมที่ฮอยอัน
 
  เวียดนามชวนทุกท่านมาเยือน,ดเวียดนามเปิถนนการค้าที่เวียดนาม,เวียดนามเหนือมีต๋ามก๊กที่เวียดนาม,เวียดนามมีถ้ำพองยาที่โดงโหยในเวียดนาม,เวียดนามทัวร์,หลวงพระบางทัวร์,เวียดนามทัวร์ควบไปหลวงพระบาง,หลวงพระบางทัวร์ควบไปเวียดนาม
4-8, 11-15, 25-29 มค.55 > > 30,500 บาท FSK เวียดนามท่องเที่ยวคลอดแล้ว
 
  เที่ยวเวียดนามกับทัวร์เวียดนามของพี่ปองสิ,เวียดนามผ่านทางเวียงจันทน์,เวียดนามบินไปทางอุบล,นครพนมไปเวียดนามได้,มุกดาหารสู่เวียดนามกลาง,เวียดนามกลางมีอุโมงค์วิงห์มอคที่เวียดนาม,เวียดนามมีตลาดใหญ่มากที่ดองบา,เวียดนามมีแผนที่ให้ดู,เวียดนามทัวร์,หลวงพระบางทัวร์,เวียดนามทัวร์ควบไปหลวงพระบาง,หลวงพระบางทัวร์ควบไปเวียดนาม
1-5, 8-12 กพ 55 > > 30,500 บาท FSK เวียดนามแดนอมตะ
 
  เวียดนามที่หลายประเทศต่างเฝ้ามอง
เกาหลี /   7-11, 10-14 มค.55 > > 20,900.- FA เวียดนามท่องเที่ยวพาชิมอาหารพื้นเมือง
   
  เวียดนามที่หลายประเทศต่างเฝ้ามอง
เกาหลี /  15-19, 21-25 มค.55 > > 21,900.- TB เวียดนามท่องเที่ยวพาชิมอาหารพื้นเมือง
   
  เวียดนามpnofh;p]ec-h'9y;gv'
เกาหลี / 25-29 มค.55 > > 21,900.- ST เวียดนามท่องเที่ยวพาชิมอาหารพื้นเมือง
   
  เวียดนามที่หลายประเทศต่างเฝ้ามอง
เกาหลี / 26-30 มค.55 >> 22,900.- TB เวียดนามท่องเที่ยวพาชิมอาหารพื้นเมือง
   
  เวียดนามที่หลายประเทศต่างเฝ้ามอง
เกาหลี /  29 มค - 02 กพ.55 > > 20,900.- TB เวียดนามท่องเที่ยวพาชิมอาหารพื้นเมือง
   
  เวียดนามที่หลายประเทศต่างเฝ้ามอง
เกาหลี // 01-05, 02-06, 08-12, 09-13, 15-19, 16-20, 17-21, 23-27 กพ.55 > > 22,900.- TB เวียดนามท่องเที่ยวพาชิมอาหารพื้นเมือง
   
  เวียดนามตัวอย่างการรบแบบกองโจร
เกาหลี / 15-19 , 22-26 กพ .55 > > 21,900.- ST เวียดนามท่องเที่ยวพาชิมอาหารพื้นเมือง
   
  เวียดนามศตรูของสหรัฐในอดีต
เกาหลี // 3-7 ,10-14 , 17-21,25-28 ก.พ. 55 > > > >24,900 บาท KE เวียดนามท่องเที่ยวพาชิมอาหารพื้นเมือง
 
  เวียดนามที่หลายประเทศต่างเฝ้ามอง
เกาหลี // 04-08, 07-11, 11-15, 14-18, 18-22, 19-23, 25-29 กพ.55 > > 21,900.- TB เวียดนามท่องเที่ยวพาชิมอาหารพื้นเมือง
   
  เวียดนามทัวร์ยอดนิยมของคนไทยทั้งประเทศ
เกาหลี / 26 กพ-01 มีค.55 // 27 กพ-02 มีค.55> > 19,900.- ST เวียดนามท่องเที่ยวพาชิมอาหารพื้นเมือง
   
  เวียดนามกำลังพัฒนาแบบก้าวกระโดด
เกาหลี // 2-6 , 7-11 มี.ค. 55 > > > >24,900 บาท KE เวียดนามชาอร่อย
 
  เวียดนามเจ้าเสน่ห์ชวนไปเที่ยวเวียดนาม
เกาหลี // 4-8, 5-9, 6-10, 11-15, 12-16 , มค.55 > > 21,900.- FA เวียดนามท่องเที่ยวพาชิมอาหารพื้นเมือง
   
  เวียดนามที่หลายประเทศต่างเฝ้ามอง      


ทัวร์เกาหลีน้อมเชิญทุกท่าน

ทัวร์เกาหลีทีระบุวันที่เดินทางเอาไว้    ทัวร์เกาหลีที่ไม่เหมือนใคร

 กรุ๊ปส่วนตัวไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ /  สอบถาม / จอง / โอนเงิน     ทัวร์เวียดนาม-ตลาดดองฮา  
         
       
  เวียดนามทนทายาด เกาหลี ควบ เซี่ยงไฮ้ 6 วัน    
  เวียดนามควบต่อไปหลวงพระบาง,หลวงพระบางควบต่อไปเวียดนาม
14-19 , 21-26 ธค. > > 28,900 บาท LT เวียดนามพร้อมรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
 
  เวียดนามมีรองเท้าเวียดนามถูกๆ,เวียดนามมีหมวกเวียดนามน่าซื้อ,เวียดนามต้องซื้อชาเวียดนามไม่ควรพลาด,เวียดนามมีสัญลักษณ์เวียดนามดาวเหลือง,เวียดนามทั้งประเทศสาวเวียดนามก้นไม่เด้ง,เวียดนามมีชิคโค่เป็นเอกลักษณ์ของเขา,เวียดนามบ้าฟุตบอลสุดๆ,เวียดนามควบต่อไปหลวงพระบาง,หลวงพระบางควบต่อไปเวียดนาม,
27 ธค - 01 มค,55, 28 ธค- 02 มค,55, 30 ธค - 04 ม.ค 55 > > 31,900 บาท LT เวียดนามพร้อมรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
 
  เวียดนามมีรัฐบาลเวียดนามออกคำสั่ง,เวียดนามมีโรงแรมเวียดนามสะอาดสวยๆ,เวียดนามมีกาแฟเวียดนามG7ดังมาก,เวียดนามชอบทานฟองเต้าหู้เวียดนามไม่แพงเลย,เวียดนามควบต่อไปหลวงพระบาง,หลวงพระบางควบต่อไปเวียดนาม
4-9 , 11-16 , 18-23 , 25-30 มค.55 > > 28,900 บาท LT เวียดนามพร้อมรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
 
  เวียดนามที่ดานังในเวียดนามกลาง,เวียดนามกับพิพิธภัณฑ์จามที่เวียดนามกลาง,เวียดนามกลางน้ำอ้อยสูตรพิเศษในเวียดนาม,เวียดนามมีส้มแสนอร่อยของเวียดนาม,เวียดนามควบต่อไปหลวงพระบาง,หลวงพระบางควบต่อไปเวียดนาม
1-6 , 8-13 , 15-20 , 22-27 กพ 55 > > 28,900 บาท LT เวียดนามพร้อมรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
 
  เวียดนามเจริญรุดหน้าเร็วกว่าไทยแล้วเหรอ เกาหลี ควบ เซี่ยงไฮ้ 5 วัน    
  เวียดนามกับทะเลทรายมุยเน่ที่เวียดนามใต้,เวียดนามมีเมืองดาลัดที่เวียดนามใต้,เวียดนามมีหุบเขาแห่งความรักในเวียดนามใต้,เวียดนามมีพระราชวังไดโนยที่เวียดนามกลาง,เวียดนามมีไคดินทร์เป็นสุสานโบราณที่เวียดนาม,เวียดนามควบต่อไปหลวงพระบาง,หลวงพระบางควบต่อไปเวียดนาม
1-5 , 8-12 , 15-19 , 22-26 ธค.> > 26,900 บาท LT เวียดนามเก่งจริงๆ