ฮานอย:เดียนเบียนฟู:เวียดนาม:24          


      5 วันหลวงพระบาง (ลาวเหนือ ) ฮานอย (เวียดนามเหนือ )

หลวงพระบาง(มรดกโลก)-พระธาตุพูสี-น้ำตกตาดกวางสี-ฮานอย-ล่องอ่าวฮาลองเบย(มรดกโลก)์

โทร 089-9246304 , 087-5149753 , 02-8867018-9   ติดต่อ : พี่ปอง

Email : MSN : jenchai624@hotmail.com


ฮานอย:เดียนเบียนฟู:เวียดนาม:23    
รวม ไทย-BKK รวมจีน  รวมลาว รวมเวียดนาม รวมพม่า  รวม กัมพูชา-PNH รวมมาเลเซีย รวมฮ่องกง-HKG    

สมุดเยี่ยม กระดานหัวเราะ หน้าหลัก ภูสอยดาว รวมภาพการท่องเที่ยว ลำพูน เขาหลวง ล่องน้ำเข็ก    
ซื้อ-ขาย กระดานเที่ยว 1 สมัครสตาฟ โอโละโกร ครั้งแรกที่ไปเวียดนาม ภูทอก ทีลอเร ล่องแพพะโต๊ะ    
หาเพื่อน กระดานเที่ยว 2 เกาะเต่า แหลมสน ไต่ระห่าหน้าผา ลำคลองงู วังเวียง น้ำตกเจ็ดคต    
Thaiview ข่าวบุญ-กุศล ป่าสตูล ยอดคินาบารู ป่าซับลังกา ผีตาโขน ลำคลองงู มาเลย์-สิงคโปร    
               
 

 

 

 

NV-5/7

5 วัน หลวงพระบาง-ฮานอย-ล่องอ่าวฮาลองเบย์

โปรแกรมพิเศษ หลวงพระบาง-ฮานอย-กรุงเทพฯ
หลวงพระบาง-พระธาตุพูสี-วัดเชียงทอง-ถ้ำติ่ง-ตลาดมืด-พิพิธภัณฑ์เจ้ามหาชีวิต-น้ำตกตาดกวางสี ฯลฯ
ฮานอย-ล่องอ่าวฮาลองเบย์ -จัตุรัสบาร์ดิงห์-หุ่นกระบอกน้ำ-เจดีย์เสาเดียว-ถนนการค้า 36 สาย-พิพิธภัณฆ์ลุงโฮ ฯลฯ

ส่วนใหญ่ทั่วไปจะไม่มีขายโปรแกรมนี้
นี่เป็นโปรแกรมพิเศษ สำหรับหลวงพระบาง(ลาวเหนือ) ต่อไปยังฮานอย เวียดนามเหนือ


เรื่อง ขอเสนอ ราคา ทัวร์ จำนวน 12 คน ๆละ 27,800 บาท
หากจำนวนคนน้อยกว่านี้ โทรมาสอบถามก่อนนะครับ
รวมอาหาร- ที่พัก – ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ – ค่าโดยสาร ต่าง ๆ – ฯลฯ
สรุป – เตรียมเงิน ซื้อของ และ ของทานเล่น เท่านั้น นอกนั้น เราจัดให้แบบครบแล้ว

วันแรก............
10.50 น. เครื่องบิน ออกจาก กรุงเทพฯ – ลาว หลวงพระบาง ( สายการบิน ลาว )
12.30 น. ถึงสนามบิน หลวงพระบาง ไกด์ จะมารอรับ และ นำส่ง โรงแรม ที่พัก
และพารับประทาน อาหารกลางวัน ( 1 )
จากนั้น จะพาไปชมวัดเชียงทอง ( มรดกโลก ) ที่ใครมาหลวงพระบาง ต้องมาเยือน
จะพาไปชมวัดต่าง ๆ เช่น วัดวิชุน – วัด พระธาตุหมากโม – วัดใหม่พูมาราม
17.00 น. พาขึ้นไปกราบนมัสการ พระธาตุพูสี ต้องเดินขึ้นไปบน ยอดเขา
สามารถชมเมืองหลวงพระบางได้รอบๆ ตรงบริเวณนี้
และมาชมพระอาทิตย์ตก สวยงามมากเป็นจุดชมวิวที่วิเศษทีเดียว
พาไปทาน อาหารค่ำ ( 2 ) จากนั้น ปล่อยอิสระ ตามอัธยาศัย

วันสอง...........
หลังอาหารเช้า ( 3 ) พาลงเรือล่องไปตามแม่น้ำโขง เพื่อไป....
ชม บ้านช่างไห แหล่ง ต้มเหล้า และ ขายผลิตภัณท์ จากฝีมือชาวบ้าน เช่น สิ่งทอ , ของที่ระลึก ต่าง ๆ
ชม ถ้ำติ่ง ที่ๆ รวบรวมพระจำนวนมาก ไว้ภายในถ้ำ และ
อดีต เป็น สถานที่ศักดิ์สิทธ์ ที่พระเจ้าแผ่นดิน จะมาทำพิธีกรรมต่าง ๆ ภายในถ้ำแห่งนี้
มีทั้งหมด 2 ถ้ำ คือ ถ้ำบน และ ถ้ำล่าง
ชม บ้าน ช่างค้อง ( หากมีเวลาพอ )
ช๊อปปิ้งกับแหล่งสินค้า ภูมิปัญญาชาวบ้าน มากมาย เช่น กระดาษสา , สิ่งทอ ผ้าใหม ต่าง ๆ ฯลฯ

เที่ยง – รับประทานอาหารกลางวัน ( 4 ) หลังอาหาร จะพาไป ....
น้ำตกตาดกวางสี  น้ำตกใหญ่และสวยที่สุด ของหลวงพระบาง น้ำใสแจ๋ว ไปเลย
ที่นี่เป็นที่รวบรวมสัตว์ป่า เอาไว้มากมาย รอบ ๆ บริเวณ นี้ สามารถเดินชม ดูได้
หากใครคิดจะว่ายน้ำ ให้เตรียมชุดที่ใส่ลงไปด้วย
หลังจาก relax กัน พอสมควรแก่เวลา ก็จะพา กลับมา ทานอาหารค่ำ ( 5 )
จากนั้น ก็ จะพาไปยัง แหล่งที่ทุกคนที่มาเยี่ยมหลวงพระบาง ต้องมาเยือนเช่นกัน ตลาดมืด นั่นเอง
ปล่อย อิสระ ช๊อปปิ้ง กันให้เต็มที่  จากน้ำ นำส่ง กลับ ที่พัก โรงแรม

วันสาม...........
ตื่นแต่เช้าพาไป ใส่บาตร พระ สัก 300 รูป รับรองประทับใจไม่รู้ลืม
พระเดินมาอย่างเป็นระเบียบ อีกทั้งประชาชนชาวลาว จะมานั่งเรียงราย รอ ๆใส่บาตร เป็นทางยาว มากเลย เพราะนี่เป็นประเพณีของเขาที่ต้องทำทุกวัน  หลังเสร็จจากทำบุญ จะพาไปชมวิถีคนลาวยามเช้า ท ี่ตลาดเช้า
และ พาไป.....รับประทาน อาหารเช้า กัน  ( 6 )
หลังอาหาร จะพาไปชม พิพิธภัณท์ – พระราชวังเก่า –แวะชมร้านขายเครื่องเงิน
พาทานอาหาร เที่ยง  ( 7 ) จากนั้น จะนำส่ง ทุกคน สู่สนามบิน หลวงพระบาง
13.45 น. เครื่องบิน ลาว บิน ออกจากหลวงพระบาง สู่ ฮานอย เวียดนามเหนือ
14.25 น. ถึง สนามบิน นอยไบ  จะมีไกด์ เวียดนาม พูดไทยได้ไปรับ และ นำทุกคน สู่เมือง ฮาลอง
ระหว่างทางไป ฮาลอง – แวะซื้อสินค้า คนพิการ -
ทานอาหารค่ำ ( 8 ) พาชมตลาดนัดริมทะเล
พักผ่อนตามอัธยาศัย – นอนโรงแรม 3  ดาว

วันที่สี่...........
ทานอาหารเช้า ( 9 ) พาไปล่องอ่าวฮาลองเบย์ – ชมถ้ำเทียนกุง – และ วิถีชาวเรือ –
ชมเกาะแก่งมากกว่า 3,000 เกาะ – ชมเรือสำเภาที่ล่องอยู่กลางทะเล
ทานอาหารกลางวันบนเรือ - ( 10 )
หลังจากล่องอ่าว ฮาลองเบย์ เสร็จ เราจะพากลับมายังเมือง ฮานอย พาชม เจดีย์ Tranh Coc เจดีย์เก่าแก่กว่าพันปี -  พาทานอาหารค่ำ –ทานไอศกรีม ตรังเตี่ยน - ชมหุ่นกระบอกน้ำ แห่งเดียวในโลก
จากนั้นพาส่ง โรงแรม 3 ดาว

วันที่ห้า...........
เช้า - ทานอาหารเช้าที่โรงแรม ( 11 ) - ไป City Tour –
พิพิธภัณท์ลุงโฮ – เจดีย์เสาเดียว – จัตุรัสบาร์ดิงห์ – สุสานลุงโฮ -
วิหารวรรณกรรม มหาวิทยาลัยแห่งแรก ของเวียดนาม
ทานอาหารเที่ยง ( 12 )
ช๊อปปิ้ง กันให้เต็มที่ที่ตลาดดงชวน  – เดินชมถนนการค้า 36 สาย  -
ทานอาหารค่ำ ( 13 )
นำ ส่งไปสนามบิน นอยไบ ให้ทันก่อน 21.05 น. เที่ยวบิน FD 3705
 
จบโปรแกรม

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

หมายเหตุ

ราคาที่โชว์ในตารางด้านล่างนี้

 • ราคาที่โชว์ในตารางด้านล่างนี้
  รวมตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ - หลวงพระบาง( ไกด์รับที่สนามบินหลวงพระบาง )
  ราคาตั๋วไม่แน่นอน ราคาขึ้นอยู่กับวันเวลาที่ท่านเดินทาง
  หากท่านเดินทางไม่ตรงกับวันสำคัญ หรือวันหยุดราชการ ราคาตั๋วเครื่องบินจะถูก
 • รวมตั๋วเครื่องบิน จากหลวงพระบาง-ฮานอย ( ไกด์รับที่สนามบินนอยไบ )
 • รวมตั๋วเครื่องบิน จากฮานอย - กรุงเทพฯ

  ดูราคาตารางราคาทัวร์ข้างล่างเลยครับ ( ่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  จะมีไกด์ไป รับที่สนามบินที่โฮจิมินห์
  รับและส่งให้เรียบร้อย


จำนวนคน 02-03 04-07 08-11 12-15 มากกว่า 20 คน
โรงแรม 3 ดาว คนละ         โทรมาสอบถาม
โรงแรม 4 ดาว คนละ         โทรมาสอบถาม

 

          Hotels

หลวงพระบาง

เวียดนาม

3star

 


 • อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
  - ค่าพาหนะที่ใช้เดินทางท่องเที่ยว
  - ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืนตามที่ระบุในรายการเดินทาง
  - ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
  - ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
  - ค่าภาษีสนามบินเวียดนาม 14  USD
  - ค่าภาษีสนามบินเวียดนาม 700 บาท
  - ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายไทย


 • อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
                               
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้
  - ค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่มตามอัตรา
  - ค่าวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 2,500 บาท
  - ค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากค่าเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยที่เพิ่มขึ้น
  - ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

 • เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง  ส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วันทำการ
  - หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งาน ไม่ต่ำกว่า  6 เดือน

 • กรุณาส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน ทำการ

 • คณะ 15 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วย

 • เงื่อนไขการให้บริการ

  การจอง       
  มัดจำท่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

  การยกเลิก   

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน                        คืนเงินทั้งหมด
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป               เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000.- บาท
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน                 เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
  ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน             เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
  **ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ
  การันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT
  จะไม่มีการคืนเงิน หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ**


  PACKAGE TOUR:   .................. บาท /  คน  ( กรณี กรุ๊ป 10-15 คน )

  ราคารวมตั๋วไปกลับ แอร์เอเซีย.........บาท / คน ( กรณี กรุ๊ป 10-15 คน )

 

 

เวียดนามเหนือ-กลาง-ใต้
06 วัน ฮานอย-ฮอยอัน-โฮจิมินห์
07 วัน ฮานอย-ฮอยอัน-โฮจิมินห์
08 วัน ฮานอย-ฮอยอัน-โฮจิมินห์

เวียดนามเหนือ
3 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์
4 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์-นิงห์บิงห์
4 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์-เจดีย์หอม
4 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์-เดียนเบียนฟู
4 วัน ฮานอย-ซาปา
4 วัน ฮานอย-ซาปา-นิงห์บิงห์ ( เช้ากลับเช้า )
5 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์-ซาปา
5 วัน ฮานอย-ซาปา ( เช้ากลับเช้า )
5 วัน ฮานอย-ซาปา-ฮาลองเบย์ ( เช้ากลับเช้า )
5 วัน ฮานอย-ซาปา-นิงหฺบิงห์-ฮาลองบก ( เช้ากลับเช้า)
5 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์-เจดียหอม
5 วัน หลวงพระบาง(ลาว)-ฮานอย (เวียดนาม)
6 วัน นครพนม-ฮานอย
6 วัน นครพนม-ฮานอย-ฮาลองเบย์
ุุ6 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์-นิงห์บิงห์-ซาปา
6 วัน มุกดาหาร-ถ้ำพองยา-ฮาลองเบย์
6 วันมุกดาหาร-ถ้ำพองยา-ฮาลองเบย์ 2
7 วัน นคมพนม-ฮานอย-ฮาลองเบย์-ฮาลองบก


เวียดนามเหนือ-เวียดนามกลาง
เวียดนามกลาง-เวียดนามเหนือ
เลือกไปไหนก่อนก็ได้แค่สลับการเดินทาง
5 วัน มุกดาหาร-ถ้ำพองยา-ฮานอย
5 วัน ดานัง-ฮอยอัน-ฮานอย-ฮาลองเบย์
6 วัน ดานัง-ฮอยอัน-ฮานอย-ฮาลองเบย์
6 วัน ดานัง-ฮอยอัน-เว้-ฮานอย-ฮาลองเบย์
7 วัน มุกดาหาร-ถ้ำพองยา-ฮานอย-ฮาลองเบย์
7 วัน นครพนม-ฮานอย-ฮาลองเบย์-นิงห์บิงห์
7 วัน นครพนม-ถ้ำพองยา-ฮานอย
7 วัน มุกดาหาร-ฮอยอัน-ฮานอย-ฮาลองเบย์
8 วัน ฮานอย-ฮอยอัน

เวียดนามกลาง
3 วัน ดานัง -ฮอยอัน
4 วัน ดานัง -ฮอยอัน แบบที่ 1
5 วัน มุกดาหาร-ฮอยอัน แบบที่ 1
5 วัน ฮอยอัน แบบที่ 2
6 วัน มุกดาหาร-ถ้ำพองยา-ฮอยอัน
6 วัน ฮอยอัน แบบที่ 2
7 วัน มุกดาหาร-ถ้ำพองยา-ฮอยอัน
7 วัน ฮอยอัน แบบที่ 2
8 วัน นครพนม-ฮานอย-เบย์-บก-เจดีย์หอม

เวียดนามกลาง-เวียดนามใต้
เวียดนามใต้-เวียดนามกลาง
เลือกไปไหนก่อนก็ได้แค่สลับการเดินทาง
05 วัน ดานัง-ฮอยอัน-โฮจิมินห์ (ไซ่ง่อน)
06 วัน ฮอยอัน-โฮจิมินห์ (ไซ่ง่อน)
08 วันไซ่ง่อน-นาตรัง-ฮอยอัน-มุกดาหาร
10 วัน ไซ่ง่อน-ดาลัด-ฮอยอัน-มุกดาหาร

เวียดนามใต้
3 วัน ไซ่ง่อน แบบที่ 1
3 วัน ไซ่ง่อน แบบที่ 2
3 วัน โฮจิมินห์ แบบที่ 3
4 วัน โฮจิมินห์-วุงตาว
4 วัน โฮจิมินห์-แม่น้ำโขง-วุงตาว
5 วัน โฮจิมินห์-ดาลัด
ุ6 วัน โฮจิมินห์-ดาลัด-นาตรัง
6-8 วัน อุบล-คอนพะเพ็ง-หลี่ผี-ดาลัด-ไซ่ง่อน

- กระทรวงการต่างประเทศ
- วีซ่าเวียดนาม
-
วีซ่าเวียดนามออนไลน์-1
- สถานทูตไทยในเวียดนาม
- วีซ่าเวียดนามออนไลน์-2
- บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม
- การลงทุนในเวียดนาม
- โฮจิมินห์ร่วมหุ้นอาเชี่ยน
- มหาบุรุษแห่งเวียดนาม
- มรดกของโฮจิมินห์
- เวียดนามกับหนองคาย
- เวียดนามแซงไทยจริงหรอ
- ไทยชวนลงทุนในเวียดนาม
-เวียดนามพร้อมเป็นคนกลาง
- คนต่างด้าวจะไปเวียดนาม
- พันธมิตรเวียดนาม
- รับจ้างทำวีซ่าเวียดนาม
- เวียดนามสร้างชาติ
- แผนที่เวียดนาม
- สงครามเวียดนาม
- จราจรวุ่นวายของเวียดนา
- วิชาอาชีพครูเวียดนาม
- ปิ๊งรักที่ฮานอย
- ชีวิตของโฮจิมินห์
- ฮานอยน้ำท่วม
-
ภาษาเวียดนามวันละคำ

ภาพทัวร์เวียดนามเหนือ-ฮานอย
ไปฮานอยกับคนในกระทรวงการท่องเที่ยว ตอนที่ 1-6  คลิก
ตอนที่ 7-10 คลิกที่นี่เลย
เที่ยวฮานอยเวียดนามเหนือกับคุณสมชาย ตอนที่ 1-4  คลิก
ตอนที่ 5-8 คลิกที่นี่
ภาพเวียดนาม กรุ๊ป 15-18 พค ฮานอย-ฮาลอง ตอนที่ 1-4  คลิก
ต่อตอนที่ 5 -8 ได้เลย คลิก
ภาพ ไปเวียดนามกับอีซูซุ ตังปักสมนาคุณลูกค้าพาไปฮานอย
ภาพเจดีย์เสาเดียวที่ฮานอย
ฮานอยกับวัด เก่าแก่โบราณ วัด - Ouan Thanh Temple
ฮานอยแสนหวาน
ภาพทะเลสาปคืนดาบที่ฮานอย
ไอสกรีมบันลือโลกที่เวียดนามในฮานอย
ไอสกรีมชุลมุนในฮานอย
ฮานอยมีเจดียหอมอีกแห่งหนึ่ง
ถนน 36 สาย ที่ฮานอย กับ คาราโอเกะเพลงไทย

 ภาพทัวร์ เวียดนามกลาง ฮอยอัน
ภาพไปฮอยอันกับคณะครูเกษียณ 114 ชีวิต ตอนที่ 1-7
ตอนที่ 8-16 คลิกที่นี่
ภาพฮอยอันของคณะครูหรรษา 40 คน จากกำแพงแสน
ภาพไปเวียดนามกลางของ อาจาริย์ นก
ภาพเวียดนามกลางไปอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนกับ อ.เอมอร
ภาพถ้ำพองยาที่เวียดนามพร้อมพายุ จาก น้อง เจน
ภาพฮอยอันทริปปีใหม่ ของ คุณตุ๊ก + คุณ ผ่องศร
ชมภาพเวียตนามกลาง -ฮอยอัน 1000 ภาพ ยุคแรก ๆ
ภาพท่องเที่ยวฮอยอัน - ถ้ำพองยา- เว้ จาก พี่ปอง
โหด..มันส์...ฮา .สู่ฮอยอัน จาก น้องพร
มาดูภาพฮอยอันทริป 07-13 ธ.ค กันจ้า
ภาพถ้ำพองยามรดกโลกเวียดนาม จาก..กล้อง เจ้า เอ๋
ทัวร์ฮอยอันตามคำขอของกลุ่มพิจิตร
ทัวร์ไปเวียดนามตะลุยช๊อปปิ้งกับเหล่านักช๊อป ตัวยง
ภาพของแปลกเวียดนามที่หาดูได้ยากในประเทศไทย
ทัวร์ฮอยอันมากมาย  เมื่อ 7-13 ก.ค ที่ผ่านมา
ภาพไปทานอาหารเวียดนามกันให้สะใจกับอาหารรสดี
ทัวร์ภาพถ้ำพองยาของเวียดนาม - เว้ กับกิติมา+เจ้าเว่อร์
ฮอยอันวันสงกรานต์กับน้องพร
ฮอยอันน้องพรสัมผัสลูกทัวร์ใจดี
ฮอยอันกับน้องพรวันตรุษจีน
สามศิลปินชื่อดังของเวียดนาม
ฮอยอันไปกับแป้งตอนที่ 1
ตอนที่ 2 คลิก
สงกรานต์ไปเวียดนาม
ชมเมืองเว้ที่เวียดนามกลาง
ทัวร์เวียดนามสิ้นปีของพร
ฮอยอันวันสุดท้ายครูร้อยกว่าชีวิตจำใจจาก
ตลาดดองบาใหญ่ที่สุดในเวียดนามกลาง
บ้านทำหมวกและทำธูปที่เวียดนามกลาง
พิพิธภัณฑ์จามที่เวียดนามในเมืองดานัง
ยอดเขาไฮวานของเวียดนามหนาวสั่นไปตามๆกัน
เวียดนามมีมังกรยักษ์ทีดานัง
ฮอยอันสะเทือนเพราะครูมาเป็นร้อย

 

ทะเล-เกาะ-ดำน้ำดูปลาและประการัง
 . 2 วัน เกาะทะลุ , เกาะสิงห์
 . 3 วัน เกาะทะลุ-หมู่เกาะชุมพร
 . 3 วัน เกาะเต่า - ชุมพร

 4 วัน เขาสก-ดำน้ำเกาะชุมพร
 .
4 วัน เขาสก-ดำน้ำเกาะมัตตรา
 . 4 วัน เกาะสุรินทร
 . 4 วัน เกาะหลีเป๊ะ-ถ้ำมรกต-กระดาน
 . 4 วัน เกาะ อาดัง-ราวี-ตระรุเตา

  ทะเล เล่นน้ำ ชมธรรมชาติ
 
3 วัน น้ำตกร้อน กระบี่
 . 
3 วัน ทะเลแหวก กระบี่
 . 
เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน
 . 
เชียงใหม่ - เชียงราย
 . 
เชียงใหม่-เชียงราย
 .
 
ทำบุญ 9 วัด อยุธยา
 . เข้าวัดได้บุญ สุขใจได้เที่ยว
 . 
อัพเดทสุขภาพ
 .
 ข่าวกิจกรรม

 . 3 วัน เกาะทะลุ-หมู่เกาะชุมพร
 . 3 วัน เกาะเต่า - ชุมพร
 4 วัน เขาสก-ดำน้ำเกาะชุมพร
 .
4 วัน เกาะสุรินทร

 

ทะเล-เกาะ-ดำน้ำดูปลาและประการัง
 . 2 วัน เกาะทะลุ , เกาะสิงห์
 . 3 วัน เกาะทะลุ-หมู่เกาะชุมพร
 . 3 วัน เกาะเต่า - ชุมพร

 4 วัน เขาสก-ดำน้ำเกาะชุมพร
 .
4 วัน เขาสก-ดำน้ำเกาะมัตตรา
 . 4 วัน เกาะสุรินทร
 . 4 วัน เกาะหลีเป๊ะ-ถ้ำมรกต-กระดาน
 . 4 วัน เกาะ อาดัง-ราวี-ตระรุเตา

  ทะเล เล่นน้ำ ชมธรรมชาติ
 
3 วัน น้ำตกร้อน กระบี่
 . 
3 วัน ทะเลแหวก กระบี่
 . 
เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน
 . 
เชียงใหม่ - เชียงราย
 . 
เชียงใหม่-เชียงราย
 .
 
ทำบุญ 9 วัด อยุธยา
 . เข้าวัดได้บุญ สุขใจได้เที่ยว
 . 
อัพเดทสุขภาพ
 .
 ข่าวกิจกรรม

 . 3 วัน เกาะทะลุ-หมู่เกาะชุมพร
 . 3 วัน เกาะเต่า - ชุมพร
 4 วัน เขาสก-ดำน้ำเกาะชุมพร
 .
4 วัน เกาะสุรินทร

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - เชียงของ -คุนหมิง 10 วัน
 - เชียงของ - กุ้ยหลิน
 - เชียงของ - กุ้ยหลิน
 - เชียงของ - จิวไจ่โกว
 - เชียงของ -
 - คุนหมิง 3 วัน -เครื่องบิน