ดาลัดทางตอนใต้ของเวียดนาม,ดาลัดไปควบเขมรได้,ดาลัดขึ้นเครื่องบินมาลงโฮจิมินห์,ดาลัดมารถเข้าไซ่ง่อนได้,ดาลัดมีชมน้ำตก,ดาลัดเมืองในฝันของคนฝรั่งเศส,ดาลัดมีหุบเขาแห่งความรัก,ดาลัดที่ๆคนเวียดนามก่อนแต่งงานต้องไปเยือน,ดาลัดมีตลาดดาลัดน่าไปช๊อปปิ้งมาก,ดาลัดมีชาอาทิสโซ่ขายเยอะมาก,ดาลัดกาแฟดังมาก,ดาลัดเต็มไปด้วแก้วมังกร,

เที่ยวดาลัดในเวียดนามใต้-โฮจิมินห์ 5 วัน

กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ ( เครื่องบิน ) และ โฮจิมินห์-ดาลัท-โฮจิมินห์ ( รถยนต์ )

โทร 089-9246304 , 087-5149753 , 02-9481866, 02-9482065 ติดต่อ :พีปอง

         Email : MSN : jenchai624@hotmail.com,jenchai624@yahoo.comดาลัดมุยเน่,ดาลัด-มุยเน่,ดาลัด-ไซ่ง่อน,ดาลัด-โฮจิมินห์,ดาลัดเวียดนามใต้,ดาลัด-นาตรัง,ดาลัดเมืองดอกไม้สวย,ดาลัดมีน้ำตกใหญ่,ดาลัดมีบ้านรังนก,ดาลัดมีชมพระราชวังฤดูร้อน,ดาลัดขึ้นกระเช้าชมวิว ดาลัดมีเจดีย์เตวียนลาม,ดาลัดหนาวเย็นทั้งปี,ดาลัดเมืองโรแมนติก,ดาลัดธรรมชาติน่าอยู่มาก,ดาลัดมีให้ชมที่เวียดนามใต้,ดาลัดต้องควบทะเลทรายมุยเน่,ดาลัดไปจากไซ่ง่อน,ดาลัดมาทางโฮจิมินห์,ดาลัดน่ายลเสียจริงๆ,ดาลัดตระหว่านตาที่เวียดนามใต้,ดาลัดยอดฮิตที่สุดในเวียดนามใต้ ดาลัดเด่นสง่าในสายตาชาวโลก,ดาลัดหนาวสะท้านกาย,ดาลัดเมืองที่มีโรงแรมไม่ต้องติดแอร์,ดาลัดนั่งรถรางชมน้ำตกดาทันลา,ดาลัดดอกไม้หนาวสะพรั่ง,ดาลัดที่เวียดนามใต้ต้องไม่พลาด ดาลัดทางตอนใต้ของเวียดนาม,ดาลัดไปควบเขมรได้,ดาลัดขึ้นเครื่องบินมาลงโฮจิมินห์,ดาลัดมารถเข้าไซ่ง่อนได้,ดาลัดมีชมน้ำตก,ดาลัดเมืองในฝันของคนฝรั่งเศส,ดาลัดมีหุบเขาแห่งความรัก ดาลัดเมืองในหมอก,ดาลัดอากาศเย็นจัด,ดาลัดเต็มไปด้วยไม้ดอกเมืองหนาว,เวียดนามใต้ที่ดาลัดสวยมาก,ไปเวียดนามสัมผัสทะเลทรายมุยเน่,มุยเน่หาดทรายขาวที่เวียดนามใต้,นาตรังที่เวียดนามใต้,นาตรังทะเลแสนสวย ดาลัดมุยเน่,ดาลัด-มุยเน่,ดาลัด-ไซ่ง่อน,ดาลัด-โฮจิมินห์,ดาลัดเวียดนามใต้,ดาลัด-นาตรัง,ดาลัดเมืองดอกไม้สวย,ดาลัดมีน้ำตกใหญ่,ดาลัดมีบ้านรังนก,ดาลัดมีชมพระราชวังฤดูร้อน ดาลัดขึ้นกระเช้าชมวิว,ดาลัดมีเจดีย์เตวียนลาม,ดาลัดหนาวเย็นทั้งปี,ดาลัดเมืองโรแมนติก,ดาลัดธรรมชาติน่าอยู่มาก,ดาลัดมีให้ชมที่เวียดนามใต้,ดาลัดต้องควบทะเลทรายมุยเน่ ดาลัดไปจากไซ่ง่อน,ดาลัดมาทางโฮจิมินห์,ดาลัดน่ายลเสียจริงๆ,ดาลัดตระหว่านตาที่เวียดนามใต้,ดาลัดยอดฮิตที่สุดในเวียดนามใต้,ดาลัดเด่นสง่าในสายตาชาวโลก,ดาลัดหนาวสะท้านกาย,ดาลัดเมืองที่มีโรงแรมไม่ต้องติดแอร์,ดาลัดนั่งรถรางชมน้ำตกดาทันลา,ดาลัดดอกไม้หนาวสะพรั่ง,ดาลัดที่เวียดนามใต้ต้องไม่พลาด,    
รวม ไทย รวมจีน  รวมลาว รวมเวียดนาม รวมพม่า  รวม กัมพูชา รวมมาเลเ้ซีย รวมฮ่องกง    

สมุดเยี่ยม กระดานหัวเราะ รวมภาพการท่องเที่ยว หน้าหลัก รวมกระดาน ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9  
ซื้อ-ขาย กระดานเที่ยว 1 พูด - คุย -สอบถาม สมัครสตาฟ Thaiview คมชัดลึก ข่าวสด ไทยรัฐ เดลินิวส์  
หาเพื่อน กระดานเที่ยว 2 ขาย - ดาวน์ ติดต่อเรา รวมภาพการท่องเที่ยว เพลง / กระปุก Juke box คาราโอเกะ    

 
ดาลัดไปจากไซ่ง่อน,ดาลัดมาทางโฮจิมินห์,ดาลัดน่ายลเสียจริงๆ,ดาลัดตระหว่านตาที่เวียดนามใต้,ดาลัดยอดฮิตที่สุดในเวียดนามใต้,ดาลัดเด่นสง่าในสายตาชาวโลก,ดาลัดหนาวสะท้านกาย,ดาลัดเมืองที่มีโรงแรมไม่ต้องติดแอร์,ดาลัดนั่งรถรางชมน้ำตกดาทันลา,ดาลัดดอกไม้หนาวสะพรั่ง,ดาลัดที่เวียดนามใต้ต้องไม่พลาด,
โบสถ์ นอตเตอดาม ที่ โฮจิมินห์ (ไซ่ง่อน )
ดาลัดทางตอนใต้ของเวียดนาม,ดาลัดไปควบเขมรได้,ดาลัดขึ้นเครื่องบินมาลงโฮจิมินห์,ดาลัดมารถเข้าไซ่ง่อนได้,ดาลัดมีชมน้ำตก,ดาลัดเมืองในฝันของคนฝรั่งเศส,ดาลัดมีหุบเขาแห่งความรัก
อุโมงค์กู๋จี ที่ โฮจิมินห์-เวียดนามใต้
ดาลัดที่ๆคนเวียดนามก่อนแต่งงานต้องไปเยือน,ดาลัดมีตลาดดาลัดน่าไปช๊อปปิ้งมาก,ดาลัดมีชาอาทิสโซ่ขายเยอะมาก,ดาลัดกาแฟดังมาก,ดาลัดเต็มไปด้วแก้วมังกร,ดาลัดเมืองในหมอก,ดาลัดอากาศเย็นจัด,ดาลัดเต็มไปด้วยไม้ดอกเมืองหนาว,เวียดนามใต้ที่ดาลัดสวยมาก,
ตลาดเบนถัน ที่ โฮจิมินห์-เวียดนามใต้
มุยเน่ยอดทะเลทรายแห่งเอเซีย,มุยเน่พลาดไม่ได้เด็ดขาด,มุยเน่ควบด่าลัดถึงจะดี,มุยเน่หนึ่งทะเลทรายในเวียดนาม,มุยเน่มีทะเลทรายให้เลือกสองแบบ,มุยเน่ทะเลทรายขาว,มุยเน่ทะเลทรายแดง,ไปมุยเน่ไม่ผิดหวัง,เที่ยวมุยเน่แล้วอยากกลับมาอีก,ทัวร์มุยเน่ต้องสมปองทัวร์,ทัวร์เวียดนามต้องมีมุยเน่,เที่ยวมุยเน่ต้องมีดาลัดด้วย,ไปลื่นสไลด์กันที่มุยเน่,เทียวมุยเน่ทะเลทรายขาวสวยมาก,ไปมุยเน่ต้องห้ามพลาดทะเลทรายขาว,ภาพมุยเน่ยอดทะเลทราย,ทัวร์มุยเน่ชมยอดทะเลทรายขาว,ไปมุยเน่นั่งรถจิ๊บบนทะเลทราย,เที่ยวมุยเน่ขัยเอทีวีกันหน่อยลุยทะเลทราย,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 

ใบอนุญาต ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 11 / 05588

ทัวร์ดาลัด

โฮจิมินห์-ดาลัด บิน Air asia

แอร์เอเซีย จะไปรอบเช้าหรือบ่าย เลือกเอาครับ

ขาไป
FD 3720   : 07.50 - 09.15 - BKK– SGN
FD  3724  : 15.55 - 17.25 - BKK– SGN 

ขากลับ
FD 3725 : 09.45 -11.15 - SGN - BKK
FD 3725 : 17.50 -19-15 - SGN - BKK


5 วัน
 ดาลัด - โฮจิมินห์- กู๋จี  

การจองทัวร์ดาลัด / การติดต่อ / สอบถาม / Msn / Email     ทัวร์โฮจิมินห์ควบกู๋จี,ทัวร์โฮจิมินห์ควบดาลัด,ทัวร์ไซ่ง่อน,ทัวร์เวียดนามใต้

จองทัวร์ดาลัด แบบผสมรวมกันไป มีกำหนดเดินทาง ทัวร์โฮจิมินห์,ทัวร์ไซ่ง่อน,ทัวร์ดาลัด,ทัวร์มุยเน่,ทัวร์เวียดนามใต้

ภาพเที่ยวดาลัด ที่เวียดนามใต้ ตัวอย่างการเดินทาง ทัวร์โฮจิมินห์,ทัวร์ไซ่ง่อน,ทัวร์ดาลัด,ทัวร์มุยเน่,ทัวร์เวียดนามใต้

 

วันแรก กรุงเทพฯ – นครโฮจิมินห์


13.00 น. พร้อมคณะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สายการบิน Air Asia

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเดินทาง

15.55 น. ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ โดยเที่ยวบินที่ FD  3724

17.25 น. ถึง สนามบินนานาชาติ ตัน เซิน หยัด นครโฮจิมินห์ หลังจากผ่านพีธีการตรวจคนเข้าเมือง

แล้วนำท่านชม นครโฮจิมินห์ อดีตเมืองที่เป็นสมรภูมิแห่งสงครามและมีการปกครองแบบสังคมนิยม

แต่ ณ. ปัจจุบันได้รับการขนานนามว่า “ ปารีสแห่งตะวันออก ”

นครแห่งนี้ได้รับการออกแบบการวางผังเมืองจากนครปารีส ในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้า มาปกครอง

19.00น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นได้เวลาสมควรเดินทางกลับที่พักโรงแรมระดับ 3 ดาว


วันที่สอง โฮจิมินห์ – ดาลัด

ช่วงเช้า - รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรมที่พัก
 
จากนั้นเดินทางออกจากโฮจิมินห์  เดินทางไป ดาลัท กัน  ระหว่าง แวะชม สวน ส่วยเตียน Soui Tien Park

ช่วงบ่าย – รับประทานอาหารกลางวัน   ระหว่างทาง  

จากนั้นเดินทางกันต่อ แล้วจะมีแวะสวนกาแฟ แวะทาน กาแฟสไตล์เวียดนามกันสักหน่อย

ช่วงเย็น – เดินทางถึง เมืองดาลัท  แวะรับประทานอาหาค่ำ

หลังอาหาร พาเข้าพัก ในโรงแรม   ระดับ 3 ดาว


วันที่สาม โฮจิมินห์ - ดาลัต – เที่ยวรอบเมืองดาลัด

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้าอันแสนสดใส พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้า พาชมเมืองดาลัต ซึ่งเป็นเมืองที่ถูกห้อมล้อมโดยขุนเขาที่เขียวขจี

เต็มไปด้วยป่าสน ทะเลสาบ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับจะสุกเหลืองอร่าม สวยงามไปทั้งขุนเขา

ความสวยงามและสงบร่มเย็นของดาลัตนี้เองที่ทำให้ครั้งหนึ่งฝรั่งเศสมีโครงการที่จะสถาปนาให้...

ดาลัตเป็นเมืองหลวงของสหพันธ์รัฐอินโดจีน ที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส เมื่อราวปลายศตวรรษที่ 19

ดาลัด ได้รับสมญานามว่า เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลินิรันดร 

และเป็นที่รู้จักกันในเรื่องของสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง ที่ชวนให้นึกถึงประเทศฝรั่งเศส

ด้วยการออกแบบของบ้านพักตากอากาศที่น่าอบอุ่นที่มีขนาดต่างกันไปท่ามกลางแมกไม้และทิวเขา

เมืองดาลัดได้กลายเป็นสถานที่หลบร้อนของนักท่องเที่ยว

และยังเป็นแหล่งเพาะปลูกดอกไม้นานาพันธุ์ ทั้งสายพันธุ์ในประเทศและต่างประเทศ

ที่แข่งกันออกดอกส่งกลิ่นหอมตลอดทั้งปี เมืองดาลัดยังเป็นที่นิยมของคู่รักที่เพิ่งแต่งงานใหม่จะมาฮันนีมูนกันที่นี่ 

นำท่านชมสภาพบ้านเรือนและตัวเมืองดาลัด ชมสิ่งปลูกสร้างสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หุบเขาแห่งความรัก สัมผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนติก

โอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธุ์ และทะเลสาบ

ซึ่งอดีตเคยเป็นป่าที่พระเจ้าเบ๋าได่เคยทรงใช้เป็นที่ล่าสัตว์ 

พบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สื่อถึงความรักต่าง ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีมากมาย

ณ เนินเขาแห่งนี้  สัมผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนติก โอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธุ์

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ สวนพฤกษศาสตร์ดาลัดที่อยู่ตรงข้ามสนามกอล์ฟที่สวยที่สุดในเวียดนาม

สร้างขึ้นโดยกษัตริย์เป๋าได๋ บนเนื้อที่ที่กว้างใหญ่ ท่านจะพบกับดอกไม้ นานา พันธุ์โดยเฉพาะดอกไม้เมืองหนาว

เป็นสถานที่ที่รวบรวมพรรณไม้ของเมืองดาลัด ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ต้น กล้วยไม้ และผักเมืองหนาว 

เนื่องจากอากาศที่นี่นหาวเย็นตลอดทั้งปีนี่เองทำให้สภาพอากาศเหมาะสม

ทำให้ดอกไม้ต่าง ๆ มีขนาดใหญ่โต และสวยงามยิ่งนัก

ชื่นชมกับดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ท่ามกลางบรรยากาศที่แสนร่มรื่น

ที่นี่ได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองแห่งดอกไม้ ที่มีดอกไม้บานสะพรั่งตลอดทั้งปี

จากนั้นนำท่านชม พระราชวังตากอากาศของกษัตริย์ เป๋าได่ พระราชวังที่สร้างขึ้นบนเนินเขา

ชมห้องพักต่าง ๆ เช่น ห้องนอน / ห้องทำงาน / ห้องนั่งเล่น

ที่มีการตกแต่งอย่างลงตัว ผสมผสานระหว่างตะวันออกกับตะวันตก

สัมผัสกับบรรยากาศที่แสนจะเย็นสบายพร้อมวิวที่สวยงามรอบ ๆ ตัวพระราชวังตากอากาศ

ทานอาหารกลางวัน  แล้ว เดินทางกลับมาที่โรงแรม มานั่ง รถเคเบิ้ล คาร์ ที่ สถานี กระเช้าไฟฟ้า 

เพื่อนำท่านขึ้นเคเบิลคาร์ ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองดาลัดได้ทั้งเมือง 

ท่านสามารถมองเห็นทะเลสาบพาราไดซ์ เป็นทะเลสาบสีเขียวมรกตที่รายล้อมด้วยความร่มรื่นของทิวสน 

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเตวียนลาม (Tuyen Lam)

ทะเลสาบสวรรค์อันเงียบสงบท่ามกลางขุนเขาน้อยใหญ่ ตื่นตาตื่นใจไปกับทิวสน ซึ่งเป็นสนพันธุ์ที่หาดูได้ยาก

จากนั้นนำท่านนมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดตรึกลาม สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1993

เป็นวัดพุทธนิกายเซนที่ตั้งอยู่บนเนินเขา วัดนี้สร้างอยู่บนเนินเขาเหนือทะเลสาบเตวียนลาม

แวดล้อมไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นานาพันธุ์  

นำท่านนั่ง กระเช้าไฟฟ้า ที่ทันสมัยและปลอดภัยที่สุดของประเทศเวียดนาม

ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองดาลัดจากมุมสูงอันแสนโรแมนติกซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาอันสวยงาม

จากนั้นนำท่านชม Crazy House หรือบ้านต้นไม้ 

บ้านพิศวงที่รอคอยให้ทุกท่านได้มาสัมผัส สร้างขึ้นโดยการเลียนแบบธรรมชาติ 

จากนั้นนั่งรถไฟกลับมาแวะ น้ำตก ( Datanla waterfall ) แล้วพาไปช๊อปปิ้ง 

หลังจากนั้นจะพาไปทาน อาหารค่ำ   แล้วจะปล่อยอิสระ ตามอัธยาศัย


วันที่สี – ดาลัท - โฮจิมินห์ – ตลาดนัด เบนถัน

ช่วงเช้า  – รับประทานอาหาร เช้า ที่ โรงแรม 

หลังจากนั้นเดินทางกลับมาที่ เมืองโฮจิมินห์

13.00 น. – รับประทานอาหาร ระหว่างทาง

15.00 น. - ถึง เมือง โฮจิมินห์ พาเข้าชมสินค้าหัตถกรรม

นำท่านชม โบสถ์นอตเตอร์ดาม และ กรมไปรษณีย์ ของ เวียดนามใต้ ศิลปะ สใตล์ ล้ำลึกมาก

แวะชมวัดเทียนหาว แล้วเดินทางเข้า สู่ ย่านไชน่าทาวน์อันเป็นที่อยู่ของชาวจีนที่มาพักอาศัยอยู่ช้านาน

ชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของ ชาวเวียดนามแบบดั้งเดิม  

18.00 น. ทานอาหารค่ำ ล่องไปตามแม่น้ำ ไซ่ง่อน

20.00 น. ปล่อยอิสระ ตามอัธยาศัย

 

วันที่ห้า –  โฮจิมินห์ – อุโมงค์ค์ กู่จี – ตลาด เบนถัน - กรุงเทพฯ

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อันแสนสดใส พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สาย นำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ขกู๋จี

ชมอุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีตัวในสมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกัน

รวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศที่ชาวเวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้

ซึ่งในอดีตเคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ถึง 80,000 คน ในระหว่างการเกิดสงคราม

และยังเคยใช้เป็นที่บัญชาการทางทหารและเป็นหลุมหลบภัย ซึ่งมีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร

และอุโมงค์นี้ยังสามารถทะลุออกสู่แม่น้ำไซง่อนได้อีกด้วย พร้อมชมภาพถ่ายและวิดีโอของเหตุการณ์จริง

ในช่วงของการเกิดสงคราม จากนั้นนำท่านเดินทางกลับนครโฮจิมินห์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชม อดีตทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเคยเป็นกองบัญชาการทางทหารสมัยสงคราม

และห้องรับรองแขกบ้านแขกเมือง และชมห้องต่าง ๆ ที่ได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหรา

นำท่านสู่ โบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศส

โดยสร้างเพื่อให้เป็นโบสถ์ประจำเมืองไซ่ง่อนและได้สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรั่งเศส

ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันตกปัจจุบันใช้เป็นหอสวดมนต์สำหรับผู้ที่เป็นคริสต์ศาสนิกชน

ให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก  แวะช๊อปปิ้ง กันที่ตลาดเบนถัน

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร ค่ำ นำ ทุกท่าน สู่สนามบิน

17.50 น.  Air Asia  เที่ยวบิน FD  3725  บินออกจาก โฮจิมินห์

19.15 น.ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

จบรายการทัวร์

 

          Hotels

Hochiminh

 

3star

Caesar, Dong Khanh,
Ky Hoa, Dai Nam

Thien Hong,
Dong Khanh

 


อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

-ค่าตั๋วเครื่องบินเส้นทาง กรุงเทพฯ–โฮจิมิ นห์ – กรุงเทพฯ

- ค่าพาหนะที่ใช้เดินทางท่องเที่ยว

- ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืนตามที่ระบุในรายการเดินทาง

- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ

- ค่าภาษีสนามบินเวียดนาม 14  USD

- ค่าภาษีสนามบินเวียดนาม 700 บาท

- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายไทย

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
                                

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่่ไม่ได้ระ บุไว้

- ค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่มตามอัตรา

- ค่าวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 2,500 บาท

- ค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากค่าเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยที่เพิ่มขึ้น

- ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง  ส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วันทำการ

- หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งาน ไม่ต่ำกว่า  6 เดือน

กรุณาส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน ทำการ

เงื่อนไขการให้บริการ

การจอง       

มัดจำท่านละ 10,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

สนใจในการจอง

โอนเงินมัดจำ ในการจอง ทัวร์ คนละ 10,000 บาท

ชำระส่วนที่เหลือให้หมดก่อน 15 วัน ของวันเดินทาง

โอนมาที่  ธนาคารใด ธนาคารหนึ่ง   ในนาม สมปอง เจนชัยจิตรวนิช

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา สี่แยกวังหิน  บัญชีกระแสรายวัน  เลขที่บัญชี 2140013280

ธนาคาร กสิกรไทย สาขา รัชดา-ห้วยขวาง  ในบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 089-1069251

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาย่อย เซ็นทรัลปิ่นเกล้า  บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 183-2 10718-9

ธนาคาร กรุงเทพ สาขาย่อย เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า   บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 095-0-20209-3


หลังการโอนเงิน

กรุณา ส่งหลักฐานต่างๆ ที่แจ้งไว้ด้านล่างนี้  มาที่............

  • Fax 02-9481866, 02-9482065  รอสัญญาณ แฟกต์

  • หรือ สแกนหลักฐาน ส่งมาที่ อีเมล์   jenchai624@hotmail.com

  • สำเนาการโอนเงิน

  • เบอร์โทรติดต่อกลับ ของ ผู้จอง และเพื่อนร่วมทาง

  • กำหนดวันเดินทาง / ทริปที่ไป / วันเดินทาง

  • หากไปต่างประเทศ ขอสำเนาพาสปอต

  • สำเนาบัตรประชาชน กรณี ยังไม่มีพาสปอตในขณะนั้น ( ใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน )

 

สมปอง ทัวร์ /

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 11 / 05588

Website : www.programtour.com

Email : jenchai624@hotmail.com

Chat : msn : jenchai624@hotmail.com

Chat : Skype : jenchai624

Office 1 : : ตลิ่งชัน  02-8867018-9

Office 2 :  รามอินทรา :  02-9481866, 02-9482065

Mobile :   ไทย :  089-9246304, 087-5149753,

Mobile :    เวียดนาม  : 091-6003612


 

การยกเลิก   

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน                        คืนเงินทั้งหมด

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป               เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000.- บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน                 เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์

ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน             เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

**ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ

การันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้

รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT

จะไม่มีการคืนเงิน หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ**

PACKAGE TOUR:   .................. บาท /  คน  ( กรณี กรุ๊ป 10-15 คน )

ราคารวมตั๋วไปกลับ แอร์เอเซีย.........บาท / คน ( กรณี กรุ๊ป 10-15 คน )

เดินทาง ทุกวัน

เฉพาะตั๋วเครื่องบิน ทั่วไป ประมาณ 7,000-8,000 บาท ในวันปกติทั่วไป

กรณีซื้อตั๋วเครื่องบินเองดูราคาข้างล่างเลยครับรับที่สนาม บินที่โฮจิมินห์

การจองทัวร์เวียดนามใต้ / การติดต่อ / สอบถาม / Msn / Email     ทัวร์โฮจิมินห์ควบกู๋จี,ทัวร์โฮจิมินห์ควบดาลัด,ทัวร์ไซ่ง่อน,ทัวร์เวียดนามใต้

จองทัวร์โฮจิมินห์ แบบผสมรวมกันไป มีกำหนดเดินทาง ทัวร์โฮจิมินห์,ทัวร์ไซ่ง่อน,ทัวร์ดาลัด,ทัวร์มุยเน่,ทัวร์เวียดนามใต้

ภาพเที่ยวเวียดนามใต้ ตัวอย่างการเดินทาง ทัวร์โฮจิมินห์,ทัวร์ไซ่ง่อน,ทัวร์ดาลัด,ทัวร์มุยเน่,ทัวร์เวียดนามใต้

 

 

      

        เที่ยวทั่วไทย

  ทะเล-เกาะ-ดำน้ำดูปลาและประการัง
 . 2 วัน เกาะทะลุ , เกาะสิงห์
 . 3 วัน เกาะทะลุ-หมู่เกาะชุมพร
 . 3 วัน เกาะเต่า - ชุมพร

 4 วัน เขาสก-ดำน้ำเกาะชุมพร
 .
4 วัน เขาสก-ดำน้ำเกาะมัตตรา
 . 4 วัน เกาะสุรินทร
 . 4 วัน เกาะหลีเป๊ะ-ถ้ำมรกต-กระดาน
 . 4 วัน เกาะ อาดัง-ราวี-ตระรุเตา

  ทะเล เล่นน้ำ ชมธรรมชาติ
 
3 วัน น้ำตกร้อน กระบี่
 . 
3 วัน ทะเลแหวก กระบี่
 . 
เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน
 . 
เชียงใหม่ - เชียงราย
 . 
เชียงใหม่-เชียงราย
 .
 
ทำบุญ 9 วัด อยุธยา
 . เข้าวัดได้บุญ สุขใจได้เที่ยว
 . 
อัพเดทสุขภาพ
 .
 ข่าวกิจกรรม 

 

 

  - เชียงของ -คุนหมิง 10 วัน
 - เชียงของ - กุ้ยหลิน
 - เชียงของ - กุ้ยหลิน
 - เชียงของ - จิวไจ่โกว
 - เชียงของ -
 - คุนหมิง 3 วัน -เครื่องบิน