โฮจิมินห์,แพ็กเกจโฮจิมินห์,ราคาทัวร์โฮจิมินห์,โฮจิมินห์-นาตรัง,โฮจิมินห์-มุยเน่,โฮจิมินห์-เขมร,โฮจิมินห์-ลาว,โฮจิมินห์-ไทย,โฮจิมินห์-ฮอยอัน,เวียดนามใต้-กลาง,เวียดนามใต้-เหนือ,โฮจิมินห์-ดาลัด,โฮจิมินห์เมืองธุรกิจ,ไซ่ง่อนเจริญที่สุดในเวียดนาม,โฮจิมินห์เมืองแห่งอุตสาหกรรมของเวียดนาม,โฮจิมินห์-กู๋จี,โฮจิมินห์-วุงตาว,โฮจิมินห์-เวียดนามใต้,โฮจิมินห์-นาตรัง,โฮจิมินห์มีตลาดเบนถันใหญ่ที่สุด,โฮจิมินห์ต้องไปล่องแม่น้ำไซ่ง่อน,ไซ่ง่อนเวียดนามใต้,โฮจิมินห์-วุงตาว,โฮจิมินห์กูจี,โฮจิมินห์-สามเหลี่ยมแม่น้ำโขง,ไซ่ง่อน-ดาลัด,          
                6 วัน โฮจิมินห์ ( เวียดนามใต้ ) - ดาลัด ( ดาลัท )

                โทร 089-9246304 , 087-5149753 , 02-8867018-9   ติดต่อ : พี่ปอง

                                  Email : MSN : jenchai624@hotmail.com


ไซ่ง่อน-กู๋จี,ไซ่ง่อน-วุงตาว,แม่น้ำไซ่ง่อน,เวียดนามใต้มีโฮจิมินห์,ทัวร์เวียดนามใต้,โฮจิมินห์-ตลาดเบนถัน,โฮจิมินห์-ไชน่าทาวน์,โฮจิมินห์-วัดเทียวหาว,โฮจิมินห์-ไปรษณีย์กลาง,โฮจิมินห์-รถติดมาก,โฮจิมินห์-จราจรจลาจล,โฮจิมินห์-เมืองธุรกิจของเวียดนามใต้,เวียดนามใต้ชาดังอะสิโต๊ด,อนุสาวรีย์โฮจิมินห์,เวียดนามใต้มีโบสถ์นอตเตอดาม,ดาลัดเมืองดอกไม้ที่เวียดนามใต้,    
รวม ไทย รวมจีน  รวมลาว รวมเวียดนาม รวมพม่า  รวม กัมพูชา รวมมาเลย์เซีย รวมฮ่องกง    

สมุดเยี่ยม กระดานหัวเราะ รวมภาพการท่องเที่ยว หน้าหลัก รวมกระดาน ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9  
ซื้อ-ขาย กระดานเที่ยว 1 พูด - คุย -สอบถาม สมัครสตาฟ Thaiview คมชัดลึก ข่าวสด ไทยรัฐ เดลินิวส์  
หาเพื่อน กระดานเที่ยว 2 ขาย - ดาวน์ ติดต่อเรา รวมภาพการท่องเที่ยว เพลง / กระปุก Juke box คาราโอเกะ    

 

 
สามเหลี่ยมแม่น้ำโขงในเวียดนามใต้,เวียดนามใต้สาวสวยกว่า,โฮจิมินห์สาวน่ารักกว่าฮานอย,เวียดนามใต้อาหารอร่อยกว่าทางฮานอย,ชาเวียดนามใต้รสชาติไม่ขม,เวียดนามใต้มีชาบัวหิมะด้วย,มุยเน่ที่เวียดนามใต้,ดาลัดที่เวียดนามใต้,หุบเขาแห่งความรักในเวียดนามใต้,
ชีวิตความเป็นอยู่ของเวียดนามใต้
ไซ่ง่อนก็โฮจิมินห์นี่เอง,ไซ่ง่อนเมืองเอกของเวียดนามใต้,ไซ่ง่อนเมืองหลวงเก่าในอดีต,ไซ่ง่อนเมืองทางใต้ของเวียดนาม,ไซ่งอ่นชื่อเมืองของเวียดนาม,ๆไซ่งอ่นมีแม่น้ำไซ่ง่อนด้วย
ชุดประจำชาติของเวียดนาม
โฮจิมินห์,แพ็กเกจโฮจิมินห์,ราคาทัวร์โฮจิมินห์,โฮจิมินห์-นาตรัง,โฮจิมินห์-มุยเน่,โฮจิมินห์-เขมร,โฮจิมินห์-ลาว,โฮจิมินห์-ไทย,โฮจิมินห์-ฮอยอัน,เวียดนามใต้-กลาง,เวียดนามใต้-เหนือ,โฮจิมินห์-ดาลัด,โฮจิมินห์เมืองธุรกิจ,ไซ่ง่อนเจริญที่สุดในเวียดนาม,โฮจิมินห์เมืองแห่งอุตสาหกรรมของเวียดนาม,โฮจิมินห์-กู๋จี,โฮจิมินห์-วุงตาว,โฮจิมินห์-เวียดนามใต้,โฮจิมินห์-นาตรัง,โฮจิมินห์มีตลาดเบนถันใหญ่ที่สุด,โฮจิมินห์ต้องไปล่องแม่น้ำไซ่ง่อน,ไซ่ง่อนเวียดนามใต้,โฮจิมินห์-วุงตาว,โฮจิมินห์กูจี
 
โฮจิมินห์-สามเหลี่ยมแม่น้ำโขง,ไซ่ง่อน-ดาลัด,ไซ่ง่อน-กู๋จี,ไซ่ง่อน-วุงตาว,แม่น้ำไซ่ง่อน,เวียดนามใต้มีโฮจิมินห์,ทัวร์เวียดนามใต้,โฮจิมินห์-ตลาดเบนถัน,โฮจิมินห์-ไชน่าทาวน์,โฮจิมินห์-วัดเทียวหาว,โฮจิมินห์-ไปรษณีย์กลาง,โฮจิมินห์-รถติดมาก,โฮจิมินห์-จราจรจลาจล,โฮจิมินห์-เมืองธุรกิจของเวียดนามใต้,เวียดนามใต้ชาดังอะสิโต๊ด,อนุสาวรีย์โฮจิมินห์,เวียดนามใต้มีโบสถ์นอตเตอดาม,ดาลัดเมืองดอกไม้ที่เวียดนามใต้,สามเหลี่ยมแม่น้ำโขงในเวียดนามใต้,เวียดนามใต้สาวสวยกว่า,โฮจิมินห์สาวน่ารักกว่าฮานอย,เวียดนามใต้อาหารอร่อยกว่าทางฮานอย
 
,ชาเวียดนามใต้รสชาติไม่ขม,เวียดนามใต้มีชาบัวหิมะด้วย,มุยเน่ที่เวียดนามใต้,ดาลัดที่เวียดนามใต้,หุบเขาแห่งความรักในเวียดนามใต้,ไซ่ง่อนก็โฮจิมินห์นี่เอง,ไซ่ง่อนเมืองเอกของเวียดนามใต้,ไซ่ง่อนเมืองหลวงเก่าในอดีต,ไซ่ง่อนเมืองทางใต้ของเวียดนาม,ไซ่ง่อนชื่อเมืองของเวียดนาม,ไซ่ง่อนมีแม่น้ำไซ่ง่อนด้วย,เวียดนามใต้-สามเหลี่ยมแม่น้ำโขง,โฮจิมินห์-ไซ่ง่อน,โฮจิมินห์-กู๋จี,โฮจิมินห์-วุงตาว,โฮจิมินห์-วัดเทียนหาว
 
โฮจิมินห์-ดาลัด,โฮจิมินห์-พิพิธภัณฑ์สงคราม,โฮจิมินห์-นาตรัง,โฮจิมินห์-นอตเตอดาม,โฮจิมินห์-ไปรษณีย์โบราณ,ไซ่ง่อน-ตลาดเบนถัน,เวียดนามใต้-กัมพูชา,เวียดนามใต้ควบลาวใต้,เวียดนามใต้ควบเขมร,เวียดนามใต้มีแม่น้ำไซ่ง่อน,เวียดนามใต้กับโฮจิมินห์,ทัวร์เวียดนามใต้,ทัวร์โฮจิมินห์,เที่ยวเวียดนามใต้,เวียดนามใต้กับแอร์เอเชีย,ไปเวียดนามใต้กับเวียดนามแอร์ไลน์,เวียดนามกับแอร์ฟรานซ์,
 
ไปเวียดนามใต้อาหารอร่อย,ล่องแม่น้ำไซ่ง่อน,เวียดนามใต้มีไชน่าทาวน์ด้วย,ไปวัยดนามใต้ต้องไม่พลาดดาลัด,ดาลัทเมืองในหมอก,ดาลัทอากาศเย็นจัด,ดาลัดเต็มไปด้วยไม้ดอกเมืองหนาว,เวียดนามใต้ที่ดาลัดสวยมาก,ไปเวียดนามสัมผัสทะเลทรายมุยเน่,มุยเน่หาดทรายขาวที่เวียดนามใต้,นาตรังที่เวียดนามใต้,นาตรังทะเลแสนสวย,นาตรังสวรรค์บนดิน,เวียดนามใต้เจริญที่สุด,โฮจิมินห์เมืองเอกของเวียดนามใต้,
 
โฮจิมินห์รัฐบุรุษที่เวียดนามทั้งประเทศยกย่อง,ส่าวเวียดนามใต้สวยกว่าทุกภาคของเวียดนาม,โฮจิมินห์เมืองชุลมุน,รถติดมากที่โฮจิมินห์,เวียดนามเจริญที่สุดที่เวียดนามใต้,โรงแรมที่เวียดนามใต้,รถมากที่เวียดนาม,จราจรยุ่งเหยิงที่เวียดนามใต้,เมืองโฮจิมินห์ก็วุ้นวายไม่น้อย,ภาษาเวียดนามใต้ฟังยากกว่าทุกภาค,ภาษาเวียดนามใต้เสียงแข็งๆ,เมืองโฮจิมินห์เป็นชุมชนแออัด,มุยเน่หาดขาวโพลนมากที่เวียดนามใต้,มุยเน่-ดาลัด,ดาลัด-นาตรัง,นาตรัง-ดานัง,นาตรัง-มุยเน่,มุยเน่-โฮจิมินห์,โฮจิมินห์-หมีทอ,โฮจิมินห์-ชาวเขมร,ไปเวียดนามใต้เล่นน้ำทะเลที่วุงตาว,
มอเตอร์ไซด์คับคั่งที่เวียดนาม
พระราชวังฤดูร้อนที่ดาลัด,สวนพฤษศาตร์ไม้เมืองหนาวที่เวียดนามใต้อยู่ที่ดาลัด,ฃาอร่อยที่เวียดนามใต้,ฃาอาสิโต๊ดรสดีที่เวียดนามใต้,ไปเวียดนามใต้อย่าพลาดซื้อฟองเต้าหู้,ดาลัดมีน้ำตกดาลันทา,ขึ้นกระเช้าชมวิวที่ดาลัด,สวรรค์ของคนเวียดนามใต้อยู่ที่ดาลัด,
 
หุบเขาแห่งความรักที่ดาลัดในเวียดนามใต้,คิดถึงสาวเวียดนามใต้,เสน่ห์สาวเวียดนามใต้,ชาเยี่ยมยอดที่เวียดนามใต้,หนุ่มเวียดนามไม่หล่อแต่สาวเวียดนามสวยมาก,เวียดนามใต้มอเตอร์ไซด์เยอะมาก,เวียดนามใต้ลูกดกมากกว่าทุกภาค,อาหารเวียดนามใต้สุดยอดของความอร่อย,พระเวียดนามดูแปลกๆ,ภาษาเวียดนามใต้ฟังยากมาก,บินไปเวียดนามใต้,
 
แม่ค้าที่เวียดนามจะใส่หมวกโนนลา

 

 
โบสถ์นอตเตอดามที่ ไซ่ง่อน

 

 

 

โปรแกรมพิเศษ โฮจิมินห์-ไซ่ง่อน ( เวียดนามใต้ )  6 วัน

โฮจิมินห์(ไซ่ง่อน) - ดาลัด - แม่น้ำโขง

ส่วนใหญ่ทั่วไปจะไม่มีขายโปรแกรมนี้

นี่เป็นโปรแกรมพิเศษ สำหรับเวียดนามใต้

นั่งเครื่องบินไปลงโฮจิมินห์(ไซ่ง่อน) กลับกรุงเทพฯ ทางเครืองบิน

แต่โปรแกรมของเรานั้นก็ไม่ธรรมดาจริง ๆ อีกนั่นแหละ 555

สำหรับ คนที่สามารถเดินทางร่วมกับคนอื่นได้ จองด่วน รวมก๊วนกันไป

การจองทัวร / การติดต่อ / สอบถาม / Msn / Email        

 • เวียดนาม แอร์ไลน์ ออกบินทุกวัน
  VN-850 – 14.00 - 15.30 PM. - BKK– SGN  1,2, 3,4, 5, 6, 7
  VN-851 – 11.35 - 15.30 PM. - SGN --BKK  1,2, 3,4, 5, 6, 7

 • แอร์เอเซีย บิน เฉพาะ จันทร์ , พุธ , ศุกร์ , อาทิตย์
  FD  3724 – 15.55 - 17.25 . - BKK– SGN  1, 3, 5, 7 
  FD  3725 - 17.55  - 19.25  - SGN --BKK  1, 3, 5, 7
วันแรก กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ โดยสายการบิน แอร์เอเซีย

11.30 น. ทุกคนควรไปถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิ

15.55 น. AIR ASIA เที่ยวบิน FD  3724 –บินออกจากสุวรรณภูมิ

17.25  น. ถึงสนามบิน ตัน เซิน นึก Tan Son Nhat ไกด์เวียดนามพูดไทยได้มารับ

18.30 น. พารับประทานอาหารค่ำ ฟังเพลงบนเรือ ( 1 ) ล่องไปตามแม่น้ำ ไซ่ง่อน 

21.00 น. ส่งโรงแรมที่พัก ระดับ 3 ดาว ที่ เมืองโฮจิมินห์


วันที่สอง :  อุโมงค์ใต้ดิน กู๋จี

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ( 2 )  ที่โรงแรม

08.00 น. เดินทางออกจากโฮจิมินห์ ประมาณ สัก 1.30 ชั่วโมง สู๋ อุโมงค์ กู๋จี

กู๋จี อุโมงค์ใต้ดิน ที่ลึกลับ และมีระยะทาง มากกกว่า 200 กิโลเมตร 

อุโมงค์ที่ใช้ในการสู้รบกับอเมริกา มีทางขึ้นลงนับไม่ถ้วนและยากแก่การค้นหาทางเข้าออก เป็นอย่างยิ่ง

เพราะมีการพรางตาในหลายรูปแบบมากชาวเวียดกง

ขุดขึ้นมาขนาดพอดีตัวในสมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกัน

รวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศ ที่ชาวเวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้

อุโมงค์ที่เป็นทั้งหลุมหลบภัยและพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ของทหารเวียดนาม

ซึ่งเป็นวิธีที่ทหารเวียดนามใช้เป็นที่หลบระเบิดเชื้อเพลิงหรือนาปาล์ม

จนสามารถเอาชนะทหารอเมริกาได้โดยใช้อุโมงค์นี้

อุโมงค์ซึ่งสามารถจุคนได้กว่า 100,000 คนและมีความยาวถึง 270 กม.

ประกอบไปด้วยห้องนอน ห้องบัญชาการ, ห้องประชุม, สนามฝึกทหาร อันเป็นเมืองใต้ดิน

ซึ่งแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจในการสร้างอุโมงค์เพื่อเอาชนะทหารอเมริกัน

บ่าย – พาไปทานอาหารกลางวัน ( 3 )  

จากนั้นจะพา ทุกท่าน กลับไปยัง โฮจิมินห์

ชม  พิพิธภัณฑ์สงครามมีการนำสิ่งของเพื่อจัดแสดงให้ได้ชม อาทิเช่น  รถถังอเมริกา  อาวุธของทหารราบ 

ภาพถ่ายการกระทำทารุณในสงครามเวียดนามของพวกทหารอเมริกัน 

และเครื่องกิโยตินดั้งเดิมของฝรั่งเศสที่ถูกนำมาใช้ที่เวียดนามในศตรวรรษที่  20 

เครื่องประหารนี้ถูกนำมาใช้มากในช่วงปี ค.ศ. 1959 - 1960 

ชมวัดเทียนหาวอันเป็นที่เคารพบูชาของชาวเวียดนามเชื้อสายจีน

วัดเทียนห่าว  อยู่ในเขตไชน่าทาวน์ หรือที่เรียกกันว่าจั่วบ่า 

เป็นวัดจีนสร้างอุทิศให้กับแม่พระผู้คุ้มครองชาวเรือโดยชาวพุทธกวางตุ้ง 

และที่แห่งนี้มักมีสตรีเข้าไปสักการะบ่อย ๆ

ส่วนใหญ่แล้วมักนำเครื่องเซ่นไปถวายไว้บนแท่นบูชาของสตรีแห่งสวรรค์

ซึ่งมีรูปปั้นสามองค์ของเทียนเห่า  ตั้งอยู่ด้านหลังของวัด

มีการเผากระดาษแก้บนในเตาใหญ่ทางขวามือของแท่นบูชา 
ในบรรดาแท่นบูชาอื่น ๆ นั้นมีอยู่แท่นหนึ่งที่สร้างอุทิศให้กับการคุ้มครองสตรีและเด็กทารกที่เกิดใหม่

ส่วนอีกแท่นหนึ่งสร้างอุทิศให้แก่สตรีที่เป็นหมันหรือหญิงที่ไม่สามารถมีบุตรได้ 

รูปปั้นกระเบื้องเคลือบ และเรือจำลองที่เตือนให้ระลึกถึงการเดินทางมาถึงของชาวจีนจากกวางตุ้ง

นับเป็นสิ่งที่น่าสนใจของวัดแห่งนี้ เย็น – พาทานอาหารค่ำ ( 4 )  

ปล่อยอิสระ ตามอัธยาศัย    นอนพัก โรงแรม ระดับ 3 ดาว

 

วันที่สาม :  โฮจิมินห์ – ดาลัด

เช้า – ทานอาหารที่โรงแรม  จากนั้นเราจะเดินทางออกจากเมือง ไปยัง ดาลัด  

ระหว่างทาง แวะชม สวนสาธาณะ Suoi Tien มาสูดอากาศ เปลี่ยนอิริยาบท ถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึก กันสักหน่อย

บ่าย – ทานอาหารกลางวัน  จากนั้นจะเดินทางกันต่อๆ ไป ครับ

15.30 น. แวะ สวนฟาร์ม กาแฟ มาลองลิ้มชิมรส กันสักหน่อย  พร้อม ถ่ายภาพ บรรยากาศเยี่ยมครับ

17.30 น. ถึง เมืองดาลัด   พาเข้าเช็คอิน โรงแรม ระดับ 3 ดาว

18.30 น.  พาทาน อาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร  

หลังอาหาร ปล่อยอิสระ เดินเที่ยวชมเมือง ดาลัด ยามราตรี กันครับ


วันที่สี่  เที่ยวเมืองดาลัด เมืองแห่งความรักและดอกไม้

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้าอันแสนสดใส พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้า พาชมเมืองดาลัต ซึ่งเป็นเมืองที่ถูกห้อมล้อมโดยขุนเขาที่เขียวขจี

เต็มไปด้วยป่าสน ทะเลสาบ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับจะสุกเหลืองอร่าม สวยงามไปทั้งขุนเขา

ความสวยงามและสงบร่มเย็นของดาลัตนี้เองที่ทำให้ครั้งหนึ่งฝรั่งเศสมีโครงการที่จะสถาปนาให้...

ดาลัตเป็นเมืองหลวงของสหพันธ์รัฐอินโดจีน ที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส เมื่อราวปลายศตวรรษที่ 19

ได้รับสมญานามว่า เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลินิรันดร และเป็นที่รู้จักกันในเรื่องของสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง ที่ชวนให้นึกถึงประเทศฝรั่งเศส

ด้วยการออกแบบของบ้านพักตากอากาศที่น่าอบอุ่นที่มีขนาดต่างกันไปท่ามกลางแมกไม้และทิวเขา

เมืองดาลัดได้กลายเป็นสถานที่หลบร้อนของนักท่องเที่ยว

และยังเป็นแหล่งเพาะปลูกดอกไม้นานาพันธุ์ ทั้งสายพันธุ์ในประเทศและต่างประเทศ ที่แข่งกันออกดอกส่งกลิ่นหอมตลอดทั้งปี 

เมืองดาลัดยังเป็นที่นิยมของคู่รักที่เพิ่งแต่งงานใหม่จะมาฮันนีมูนกันที่นี่ 

นำท่านชมสภาพบ้านเรือนและตัวเมืองดาลัด ชมสิ่งปลูกสร้างสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หุบเขาแห่งความรัก สัมผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนติก โอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธุ์ และทะเลสาบ

ซึ่งอดีตเคยเป็นป่าที่พระเจ้าเบ๋าได่เคยทรงใช้เป็นที่ล่าสัตว์ พบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สื่อถึงความรักต่าง ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีมากมาย   ณ เนินเขาแห่งนี้ 

สัมผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนติก โอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธุ์   จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่.......

สวนพฤกษศาสตร์ดาลัดที่อยู่ตรงข้ามสนามกอล์ฟที่สวยที่สุดในเวียดนามสร้างขึ้นโดยกษัตริย์เป๋าได๋

บนเนื้อที่ที่กว้างใหญ่ ท่านจะพบกับดอกไม้ นานา พันธุ์โดยเฉพาะดอกไม้เมืองหนาว

เป็นสถานที่ที่รวบรวมพรรณไม้ของเมืองดาลัด ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ต้น กล้วยไม้ และผักเมืองหนาว 

เนื่องจากอากาศที่นี่นหนาวเย็นตลอดทั้งปีนี่เองทำให้สภาพอากาศเหมาะสมทำให้ดอกไม้ต่าง ๆ มีขนาดใหญ่โต และสวยงามยิ่งนัก

ชื่นชมกับดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ท่ามกลางบรรยากาศที่แสนร่มรื่น

ที่นี่ได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองแห่งดอกไม้ ที่มีดอกไม้บานสะพรั่งตลอดทั้งปี

จากนั้นนำท่านชม พระราชวังตากอากาศของกษัตริย์ เป๋าได่ พระราชวังที่สร้างขึ้นบนเนินเขา

ชมห้องพักต่าง ๆ เช่น ห้องนอน / ห้องทำงาน / ห้องนั่งเล่น ที่มีการตกแต่งอย่างลงตัว ผสมผสานระหว่างตะวันออกกับตะวันตก

สัมผัสกับบรรยากาศที่แสนจะเย็นสบายพร้อมวิวที่สวยงามรอบ ๆ ตัวพระราชวังตากอากาศ

ทานอาหารกลางวัน  แล้ว เดินทางกลับมาที่โรงแรม มานั่ง รถเคเบิ้ล คาร์ ที่ สถานี กระเช้าไฟฟ้า เพื่อนำท่านขึ้นเคเบิลคาร์ 

ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองดาลัดได้ทั้งเมือง ท่านสามารถมองเห็นทะเลสาบพาราไดซ์

เป็นทะเลสาบสีเขียวมรกตที่รายล้อมด้วยความร่มรื่นของทิวสน 

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเตวียนลาม (Tuyen Lam) ทะเลสาบสวรรค์อันเงียบสงบท่ามกลางขุนเขาน้อยใหญ่ 

ตื่นตาตื่นใจไปกับทิวสน ซึ่งเป็นสนพันธุ์ที่หาดูได้ยาก

จากนั้นนำท่านนมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดตรึกลาม สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1993

เป็นวัดพุทธนิกายเซนที่ตั้งอยู่บนเนินเขา วัดนี้สร้างอยู่บนเนินเขาเหนือทะเลสาบเตวียนลาม

แวดล้อมไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นานาพันธุ์   นำท่านนั่ง กระเช้าไฟฟ้า ที่ทันสมัยและปลอดภัยที่สุดของประเทศเวียดนาม

ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองดาลัดจากมุมสูงอันแสนโรแมนติกซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาอันสวยงาม

จากนั้นนำท่านชม Crazy House หรือบ้านต้นไม้ หรือ บ้านการ์ตูน 

บ้านพิศวงที่รอคอยให้ทุกท่านได้มาสัมผัส สร้างขึ้นโดยการเลียนแบบธรรมชาติ  

จากนั้นนั่งรถไฟกลับมาแวะ น้ำตก ( Datanla waterfall ) แล้วพาไปช๊อปปิ้ง 

หลังจากนั้นจะพาไปทาน อาหารค่ำ   แล้วจะปล่อยอิสระ ตามอัธยาศัย นอนโรงแรมระดับ 3 ดาว

วันที่ห้า  ดาลัด   – โฮจิมินห์

เช้า – ทานอาหารที่โรงแรม เดินทางออกจากเมืองดาลัด ไปยังเมืองโฮจิมินห์

ทานอาหารกลางวันระหว่างทาง แวะชมสินค้าจาก  ร้านค้าหัตถกรรม   ให้เลือกหาซื้อของถูกใจ

และ  ชมวิถีชีวิตชองคนที่อยู่ใน   ไชน่าทาวน์ แล้วพาเยี่ยม โบสถ์ นอตเตอดาม  โบสถ์หลังคาสูง ที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศส

ซึ่งเป็นโบสถ์คริสต์ที่ใหญ่และสวยงามตั้งอยู่ในกลางเมืองไซง่อน หรืออีกชื่อหนึ่งชาวเวียดนามเรียกว่า  หย่า เถ่อ ดึ๊ก บ่า  หรือโบสถ์เจ้าแม 

และชมอนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าของศาลากลาง ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสด้วยเช่นกัน

อิสระ ถ่ายภาพอนุสาวรีย์วีรชน ณ จัตุรัสกลางใจเมือง

ชมอดีตทำเนียบประธานาธิบดี (เวียดนามใต้) ที่สร้างด้วยความสลับซับซ้อน

มีห้องใต้ดินซึ่งใช้เป็นศูนย์บัญชาการรบและสถานที่หลบภัยในสมัยสงครามเวียดนาม

เป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ใช้เป็นกองบัญชาการทหาร

ชมห้องประชุมผู้นำคนสำคัญ และห้องจัดเลี้ยงต่างๆ รวมไปถึงห้องที่ใช้รับรองแขกต่างบ้านต่างเมือง

และนำชมห้องบัญชาการลับต่างๆ ภายในทำเนียบ

ชม  สำนักงานไปรษณีย์ โบราณ เก่าแก่ สร้างด้วยศิลปะเฉพาะทาง

จากนั้น นำไปทาน อาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร

หลังอาหาร  นำส่ง ที่พัก โรงแรม ระดับ 3 ดาว  ปล่อยอิสระ ตามอัธยาศัย


วันที่ หก ...... เที่ยวสามเหลี่ยมแม่น้ำโขง – ตลาดเบนถัน – สนามบิน

07.00 น. ทานอาหารเช้า ที่โรงแรม

หลังอาหารพาทุกท่านเดินทางสู่ สามเหลี่ยมแม่น้ำโขง ไปยัง  My Tho 

พาชมวิถีชีวิต คนชนบท ที่อยู่นอกเมือง  เต็มไปด้วยรวงข้าว

ลงเรือล่องไปตามแม่น้ำโขง แวะเกาะเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยผลไม้มากมาย  ที่  Thoi Son  

หลังจากที่ได้เห็นความเป็นอยู่ของคนที่นี่แล้วก็จะพาไปทดสอบฝีมือการซื้อของกันสักหน่อยลองไป 

ต่อรองสินค้ากัน ที่ ร้านค้าขายจำพวก หัตถกรรม งานฝีมือที่ทำจากมือจริงๆๆกันสักหน่อย  555 

แล้วไปหาประสบการณ์ใหม่พายเรือแจวล่องไปตามลำคลอง ใต้เงาต้นปาล์ม จำนวนมาก  ชมวิถีของคนที่อยู่ริมน้ำ

บ่าย – พาไปทานอาหารกลางวัน  แล้วเดินทางกลับสู่ โฮจิมินห์

พาทุกท่านช๊อปปิ้งสินค้านานาชนิด และ ถูกสุดๆ ที่ตลาดเบนถัน

หาซื้อของฝากญาติสนิทมิตรสหายเป็นตลาดสินค้าพื้นเมือง

เช่น รองเท้า, คริสตัล , กระเป๋า , ของที่ระลึก, สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ , หมูยอรสเลิศที่มีชื่อของเวียดนาม ผลไม้ตามฤดูกาล

16.00 น. รับประทานอาหารค่ำ 

17.50 น.  Air Asia  เที่ยวบิน FD  3725  บินออกจาก โฮจิมินห์

19.15 น.ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

จบรายการทัวร์

ราคาที่โชว์ในตารางด้านล่างนี้
ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ - โฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ ( รับที่สนามบิน ตัน เซิน นึก )

 • ราคาที่โชว์ในตารางด้านล่างนี้
  ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ - โฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ ( รับที่สนามบิน ตัน เซิน นึก )
  เพราะราคาตั๋วไม่แน่นอน ราคาขึ้นอยู่กับวันเวลาที่ท่านเดินทาง
  หากท่านเดินทางไม่ตรงกับวันสำคัญ หรือวันหยุดราชการ ราคาตั๋วเครื่องบินจะถูก
 • เฉพาะตั๋วเครื่องบิน ทั่วไป ประมาณ 7,000-8,000 บาท ในวัีันปกติทั่วไป
  แต่ราคาจะเป็น 10,000 ขึ้นไป หากตรงวันหยุดสำคัญ และ ใกล้วันเวลาที่ท่านจะเดินทาง
  การจองล่วงหน้าสัก 2 เดือน จะได้ราคาท่ถูกที่สุด

  กรณีซื้อตั๋วเครื่องบินเอง หรือจะให้เราซื้อให้ก็ได้นะครับ
  ดูราคาตารางราคาทัวร์ข้างล่างเลยครับ ( ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  จะมีไกด์ไป รับที่สนามบินที่โฮจิมินห์
  รับและส่งให้เรียบร้อย


จำนวนคน 02-03 04-07 08-11 12-15 มากกว่า 20 คน
โรงแรม 3 ดาว คนละ         โทรมาสอบถาม
โรงแรม 4 ดาว คนละ         โทรมาสอบถาม

 

          Hotels

Hochiminh

 

3star

Caesar, Dong Khanh,
Ky Hoa, Dai Nam

Thien Hong,
Dong Khanh

 • อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
  - ค่าพาหนะที่ใช้เดินทางท่องเที่ยว
  - ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืนตามที่ระบุในรายการเดินทาง
  - ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
  - ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
  - ค่าภาษีสนามบินเวียดนาม 14  USD
  - ค่าภาษีสนามบินเวียดนาม 700 บาท
  - ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายไทย


 • อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  -
  ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการบินแอรื เอเซียเส้นทาง กรุงเทพฯ–โฮจิมินห์–กรุงเทพฯ                                  
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้
  - ค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่มตามอัตรา
  - ค่าวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 2,500 บาท
  - ค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากค่าเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยที่เพิ่มขึ้น
  - ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

 • เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง  ส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วันทำการ
  - หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งาน ไม่ต่ำกว่า  6 เดือน

 • กรุณาส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน ทำการ

 • คณะ 15 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วย

 • เงื่อนไขการให้บริการ

  การจอง       
  มัดจำท่านละ 10,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

  การยกเลิก   

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน                        คืนเงินทั้งหมด
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป               เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000.- บาท
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน                 เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
  ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน             เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
  **ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ
  การันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT
  จะไม่มีการคืนเงิน หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ**


  PACKAGE TOUR:   .................. บาท /  คน  ( กรณี กรุ๊ป 10-15 คน )

  ราคารวมตั๋วไปกลับ แอร์เอเซีย.........บาท / คน ( กรณี กรุ๊ป 10-15 คน )

 

 

เวียดนามเหนือ-กลาง-ใต้
06 วัน ฮานอย-ฮอยอัน-โฮจิมินห์
07 วัน ฮานอย-ฮอยอัน-โฮจิมินห์
08 วัน ฮานอย-ฮอยอัน-โฮจิมินห์

เวียดนามเหนือ
3 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์
4 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์-นิงห์บิงห์
4 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์-เจดีย์หอม
4 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์-เดียนเบียนฟู
4 วัน ฮานอย-ซาปา
5 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์-ซาปา
5 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์-เจดียหอม
5 วัน หลวงพระบาง(ลาว)-ฮานอย (เวียดนาม)
6 วัน นครพนม-ฮานอย
6 วัน นครพนม-ฮานอย-ฮาลองเบย์
ุุ6 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์-นิงห์บิงห์-ซาปา
6 วัน มุกดาหาร-ถ้ำพองยา-ฮาลองเบย์
6 วันมุกดาหาร-ถ้ำพองยา-ฮาลองเบย์ 2
7 วัน นคมพนม-ฮานอย-ฮาลองเบย์-ฮาลองบก


เวียดนามเหนือ-เวียดนามกลาง
เวียดนามกลาง-เวียดนามเหนือ
เลือกไปไหนก่อนก็ได้แค่สลับการเดินทาง
5 วัน มุกดาหาร-ถ้ำพองยา-ฮานอย
5 วัน ดานัง-ฮอยอัน-ฮานอย-ฮาลองเบย์
6 วัน ดานัง-ฮอยอัน-ฮานอย-ฮาลองเบย์
6 วัน ดานัง-ฮอยอัน-เว้-ฮานอย-ฮาลองเบย์
7 วัน มุกดาหาร-ถ้ำพองยา-ฮานอย-ฮาลองเบย์
7 วัน นครพนม-ฮานอย-ฮาลองเบย์-นิงห์บิงห์
7 วัน นครพนม-ถ้ำพองยา-ฮานอย
7 วัน มุกดาหาร-ฮอยอัน-ฮานอย-ฮาลองเบย์
8 วัน ฮานอย-ฮอยอัน

เวียดนามกลาง
3 วัน ดานัง - ฮอยอัน
4 วัน ดานัง - ฮอยอัน แบบที่ 1
5 วัน มุกดาหาร-ฮอยอัน แบบที่ 1
5 วัน ฮอยอัน แบบที่ 2
6 วัน มุกดาหาร-ถ้ำพองยา-ฮอยอัน
6 วัน ฮอยอัน แบบที่ 2
7 วัน มุกดาหาร-ถ้ำพองยา-ฮอยอัน
7 วัน ฮอยอัน แบบที่ 2
8 วัน นครพนม-ฮานอย-เบย์-บก-เจดีย์หอม

เวียดนามกลาง-เวียดนามใต้
เวียดนามใต้-เวียดนามกลาง
เลือกไปไหนก่อนก็ได้แค่สลับการเดินทาง
05 วัน ดานัง-ฮอยอัน-โฮจิมินห์ (ไซ่ง่อน)
06 วัน ฮอยอัน-โฮจิมินห์ (ไซ่ง่อน)
08 วันไซ่ง่อน-นาตรัง-ฮอยอัน-มุกดาหาร
10 วัน ไซ่ง่อน-ดาลัด-ฮอยอัน-มุกดาหาร

เวียดนามใต้
3 วัน ไซ่ง่อน แบบที่ 1
3 วัน ไซ่ง่อน แบบที่ 2
3 วัน โฮจิมินห์ แบบที่ 3
4 วัน โฮจิมินห์-วุงตาว
4 วัน โฮจิมินห์-แม่น้ำโขง-วุงตาว
5 วัน โฮจิมินห์-ดาลัด
ุ6 วัน โฮจิมินห์-ดาลัด-นาตรัง
6-8 วัน อุบล-คอนพะเพ็ง-หลี่ผี-ดาลัด-ไซ่ง่อน
6 วัน กัมพูชา-เสียมเรียบ-ดาลัด-โฮจิมินห์ ไปรถกลับเครื่องบิน
7 วัน กัมพูชา-เสียมเรียบ-ดาลัด-โฮจิมินห์ ไปรถกลับเครื่องบิน
7 วัน กท-กัมพูชา-เวียดนามใต้
8 วัน โฮจิมินห์-กัมพูชา-มุยเน่-ดาลัด
8 วัน โฮจิมินห์-กัมพูชา-มุยเน่-ดาลัด

ทะเล-เกาะ-ดำน้ำดูปลาและประการัง
 . 2 วัน เกาะทะลุ , เกาะสิงห์
 . 3 วัน เกาะทะลุ-หมู่เกาะชุมพร
 . 3 วัน เกาะเต่า - ชุมพร

 4 วัน เขาสก-ดำน้ำเกาะชุมพร
 .
4 วัน เขาสก-ดำน้ำเกาะมัตตรา
 . 4 วัน เกาะสุรินทร
 . 4 วัน เกาะหลีเป๊ะ-ถ้ำมรกต-กระดาน
 . 4 วัน เกาะ อาดัง-ราวี-ตระรุเตา

  ทะเล เล่นน้ำ ชมธรรมชาติ
 
3 วัน น้ำตกร้อน กระบี่
 . 
3 วัน ทะเลแหวก กระบี่
 . 
เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน
 . 
เชียงใหม่ - เชียงราย
 . 
เชียงใหม่-เชียงราย
 .
 
ทำบุญ 9 วัด อยุธยา
 . เข้าวัดได้บุญ สุขใจได้เที่ยว
 . 
อัพเดทสุขภาพ
 .
 ข่าวกิจกรรม

 -กระทรวงการต่างประเทศ
- วีซ่าเวียดนาม
-
วีซ่าเวียดนามออนไลน์-1
- สถานทูตไทยในเวียดนาม
- วีซ่าเวียดนามออนไลน์-2
- บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม
- การลงทุนในเวียดนาม
- โฮจิมินห์ร่วมหุ้นอาเชี่ยน
- มหาบุรุษแห่งเวียดนาม
- มรดกของโฮจิมินห์
- เวียดนามกับหนองคาย
- เวียดนามแซงไทยจริงหรอ
- ไทยชวนลงทุนในเวียดนาม
-เวียดนามพร้อมเป็นคนกลาง
- คนต่างด้าวจะไปเวียดนาม
- พันธมิตรเวียดนาม
- รับจ้างทำวีซ่าเวียดนาม
- เวียดนามสร้างชาติ
- แผนที่เวียดนาม
- สงครามเวียดนาม
- จราจรวุ่นวายของเวียดนา
- วิชาอาชีพครูเวียดนาม
- ปิ๊งรักที่ฮานอย
- ชีวิตของโฮจิมินห์
- ฮานอยน้ำท่วม
-
ภาษาเวียดนามวันละคำ

ภาพทัวร์เวียดนามเหนือ-ฮานอย
ไปฮานอยกับคนในกระทรวงการท่องเที่ยว ตอนที่ 1-6  คลิก
ตอนที่ 7-10 คลิกที่นี่เลย
เที่ยวฮานอยเวียดนามเหนือกับคุณสมชาย ตอนที่ 1-4  คลิก
ตอนที่ 5-8 คลิกที่นี่
ภาพเวียดนาม กรุ๊ป 15-18 พค ฮานอย-ฮาลอง ตอนที่ 1-4  คลิก
ต่อตอนที่ 5 -8 ได้เลย คลิก
ภาพ ไปเวียดนามกับอีซูซุ ตังปักสมนาคุณลูกค้าพาไปฮานอย
ภาพเจดีย์เสาเดียวที่ฮานอย
ฮานอยกับวัด เก่าแก่โบราณ วัด - Ouan Thanh Temple
ฮานอยแสนหวาน
ภาพทะเลสาปคืนดาบที่ฮานอย
ไอสกรีมบันลือโลกที่เวียดนามในฮานอย
ไอสกรีมชุลมุนในฮานอย
ฮานอยมีเจดียหอมอีกแห่งหนึ่ง
ถนน 36 สาย ที่ฮานอย กับ คาราโอเกะเพลงไทย

 ภาพทัวร์ เวียดนามกลาง ฮอยอัน
ภาพไปฮอยอันกับคณะครูเกษียณ 114 ชีวิต ตอนที่ 1-7
ตอนที่ 8-16 คลิกที่นี่
ภาพฮอยอันของคณะครูหรรษา 40 คน จากกำแพงแสน
ภาพไปเวียดนามกลางของ อาจาริย์ นก
ภาพเวียดนามกลางไปอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนกับ อ.เอมอร
ภาพถ้ำพองยาที่เวียดนามพร้อมพายุ จาก น้อง เจน
ภาพฮอยอันทริปปีใหม่ ของ คุณตุ๊ก + คุณ ผ่องศร
ชมภาพเวียตนามกลาง -ฮอยอัน 1000 ภาพ ยุคแรก ๆ
ภาพท่องเที่ยวฮอยอัน - ถ้ำพองยา- เว้ จาก พี่ปอง
โหด..มันส์...ฮา .สู่ฮอยอัน จาก น้องพร
มาดูภาพฮอยอันทริป 07-13 ธ.ค กันจ้า
ภาพถ้ำพองยามรดกโลกเวียดนาม จาก..กล้อง เจ้า เอ๋
ทัวร์ฮอยอันตามคำขอของกลุ่มพิจิตร
ทัวร์ไปเวียดนามตะลุยช๊อปปิ้งกับเหล่านักช๊อป ตัวยง
ภาพของแปลกเวียดนามที่หาดูได้ยากในประเทศไทย
ทัวร์ฮอยอันมากมาย  เมื่อ 7-13 ก.ค ที่ผ่านมา
ภาพไปทานอาหารเวียดนามกันให้สะใจกับอาหารรสดี
ทัวร์ภาพถ้ำพองยาของเวียดนาม - เว้ กับกิติมา+เจ้าเว่อร์
ฮอยอันวันสงกรานต์กับน้องพร
ฮอยอันน้องพรสัมผัสลูกทัวร์ใจดี
ฮอยอันกับน้องพรวันตรุษจีน
สามศิลปินชื่อดังของเวียดนาม
ฮอยอันไปกับแป้งตอนที่ 1
ตอนที่ 2 คลิก
สงกรานต์ไปเวียดนาม
ชมเมืองเว้ที่เวียดนามกลาง
ทัวร์เวียดนามสิ้นปีของพร
ฮอยอันวันสุดท้ายครูร้อยกว่าชีวิตจำใจจาก
ตลาดดองบาใหญ่ที่สุดในเวียดนามกลาง
บ้านทำหมวกและทำธูปที่เวียดนามกลาง
พิพิธภัณฑ์จามที่เวียดนามในเมืองดานัง
ยอดเขาไฮวานของเวียดนามหนาวสั่นไปตามๆกัน
เวียดนามมีมังกรยักษ์ทีดานัง
ฮอยอันสะเทือนเพราะครูมาเป็นร้อย

 . 3 วัน เกาะทะลุ-หมู่เกาะชุมพร
 . 3 วัน เกาะเต่า - ชุมพร
 4 วัน เขาสก-ดำน้ำเกาะชุมพร
 .
4 วัน เกาะสุรินทร
 .
 .


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - เชียงของ -คุนหมิง 10 วัน
 - เชียงของ - กุ้ยหลิน
 - เชียงของ - กุ้ยหลิน
 - เชียงของ - จิวไจ่โกว
 - เชียงของ -
 - คุนหมิง 3 วัน -เครื่องบิน