โฮจิมินห์:ไซ่ง่อน:เวียดนามใต้:ดาลัด:วุงตาว:          
           
     5 วัน โฮจิมินห์ ( เวียดนามใต้ ) - ดาลัด ( ดาลัท )

               โทร 089-9246304 , 087-5149753 , 02-9481866 กด 1 / 0 , 02-8867018-9   ติดต่อ : พี่ปอง

                                  Email : MSN : jenchai624@hotmail.com


รวมเวียดนามใต้:โฮจิมินห์:ไซ่ง่อน:เวียดนามใต้:ดาลัด:วุงตาว:    
รวม ไทย รวมจีน  รวมลาว รวมเวียดนาม รวมพม่า  รวม กัมพูชา รวมมาเลเ้ซีย รวมฮ่องกง    

สมุดเยี่ยม กระดานหัวเราะ รวมภาพการท่องเที่ยว หน้าหลัก รวมกระดาน ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9  
ซื้อ-ขาย กระดานเที่ยว 1 พูด - คุย -สอบถาม สมัครสตาฟ Thaiview คมชัดลึก ข่าวสด ไทยรัฐ เดลินิวส์  
หาเพื่อน กระดานเที่ยว 2 ขาย - ดาวน์ ติดต่อเรา รวมภาพการท่องเที่ยว เพลง / กระปุก Juke box คาราโอเกะ    

 

 
โฮจิมินห์:ไซ่ง่อน:เวียดนามใต้:ดาลัด:วุงตาว:;b5u=u;b9
ชีวิตความเป็นอยู่ของเวียดนามใต้
โฮจิมินห์:ไซ่ง่อน:เวียดนามใต้:ดาลัด:วุงตาว:lk;g;upfok,
ชุดประจำชาติของเวียดนาม
โฮจิมินห์:ไซ่ง่อน:เวียดนามใต้:ดาลัด:วุงตาว:
 
โฮจิมินห์:ไซ่ง่อน:เวียดนามใต้:ดาลัด:วุงตาว:
 
โฮจิมินห์:ไซ่ง่อน:เวียดนามใต้:ดาลัด:วุงตาว:
 
โฮจิมินห์:ไซ่ง่อน:เวียดนามใต้:ดาลัด:วุงตาว:
 
 
โฮจิมินห์:ไซ่ง่อน:เวียดนามใต้:ดาลัด:วุงตาว:มอเตอร์ไซดืเพียบ
มอเตอร์ไซด์คับคั่งที่เวียดนาม
โฮจิมินห์:ไซ่ง่อน:เวียดนามใต้:ดาลัด:วุงตาว:วัดจีน
 
โฮจิมินห์:ไซ่ง่อน:เวียดนามใต้:ดาลัด:วุงตาว:เบนถัง
 
โฮจิมินห์:ไซ่ง่อน:เวียดนามใต้:ดาลัด:วุงตาว:ชาวบ้าน
แม่ค้าที่เวียดนามจะใส่หมวกโนนลา
โฮจิมินห์:ไซ่ง่อน:เวียดนามใต้:ดาลัด:วุงตาว:ท่าเรือ

 

โฮจิมินห์:ไซ่ง่อน:เวียดนามใต้:ดาลัด:วุงตาว:
 
โฮจิมินห์:ไซ่ง่อน:เวียดนามใต้:ดาลัด:วุงตาว:โบสถ์
โบสถ์นอตเตอดามที่ ไซ่ง่อน
โฮจิมินห์:ไซ่ง่อน:เวียดนามใต้:ดาลัด:วุงตาว:

 

 

 

เวียดนามใต้-โฮจิมินห์-ดาลัท

5 วัน บินไปกับ-แอร์ เอเซีย

สำหรับ คนที่สามารถเดินทางร่วมกับคนอื่นได้ จองด่วน รวมก๊วนกันไป

การจองทัวร / การติดต่อ / สอบถาม / Msn / Email        

ขาไปมีบินสองเที่ยว
FD 3720 เวลาบิน 07.45 - 09.15 น.
FD 3724 เวลาบิน 15.55 - 17.25 น.

ขากลับ มี สองเที่ยว
FD 3721 เวลาบิน 09.45 -11.10 น.
FD 3725 เวลาบิน 17.55 - 19.25 น.

วันแรก กรุงเทพฯ – นครโฮจิมินห์

13.00น. พร้อมคณะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สายการบิน Air Asia

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเดินทาง

15.55น. ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ โดยเที่ยวบินที่ FD  3724

17.25น. ถึง สนามบินนานาชาติ ตัน เซิน หยัด นครโฮจิมินห์ หลังจากผ่านพีธีการตรวจคนเข้าเมือง

แล้วนำท่านชม นครโฮจิมินห์ อดีตเมืองที่เป็นสมรภูมิแห่งสงครามและมีการปกครองแบบสังคมนิยม

แต่ ณ. ปัจจุบันได้รับการขนานนามว่า “ ปารีสแห่งตะวันออก ”

นครแห่งนี้ได้รับการออกแบบการวางผังเมืองจากนครปารีส ในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้า มาปกครอง

19.00น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นได้เวลาสมควรเดินทางกลับที่พักโรงแรมระดับ 3 ดาว

วันที่สอง โฮจิมินห์ – ดาลัด

ช่วงเช้า - รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรมที่พัก 

จากนั้นเดินทางออกจากโฮจิมินห์  เดินทางไป ดาลัด กัน 

ระหว่าง แวะชม สวน ส่วยเตียน Soui Tien Park

ช่วงบ่าย – รับประทานอาหารกลางวัน   ระหว่างทาง  

จากนั้นเดินทางกันต่อ แล้วจะมีแวะสวนกาแฟ แวะทาน กาแฟสไตล์เวียดนามกันสักหน่อย

ช่วงเย็น – เดินทางถึง เมืองดาลัท  แวะรับประทานอาหาค่ำ

หลังอาหาร พาเข้าพัก ในโรงแรม   ระดับ 3 ดาว

วันที่สาม โฮจิมินห์ - ดาลัต – เที่ยวรอบเมืองดาลัด

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้าอันแสนสดใส พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้า พาชมเมืองดาลัด ซึ่งเป็นเมืองที่ถูกห้อมล้อมโดยขุนเขาที่เขียวขจี

เต็มไปด้วยป่าสน ทะเลสาบ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับจะสุกเหลืองอร่าม สวยงามไปทั้งขุนเขา

ความสวยงามและสงบร่มเย็นของดาลัตนี้เองที่ทำให้ครั้งหนึ่งฝรั่งเศสมีโครงการที่จะสถาปนาให้..
.
ดาลัตเป็นเมืองหลวงของสหพันธ์รัฐอินโดจีน ที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส เมื่อราวปลายศตวรรษที่ 19

ได้รับสมญานามว่า เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลินิรันดร และเป็นที่รู้จักกันในเรื่องของสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง

ที่ชวนให้นึกถึงประเทศฝรั่งเศส ด้วยการออกแบบของบ้านพักตากอากาศที่น่าอบอุ่น

ที่มีขนาดต่างกันไปท่ามกลางแมกไม้และทิวเขา

เมืองดาลัดได้กลายเป็นสถานที่หลบร้อนของนักท่องเที่ยว

และยังเป็นแหล่งเพาะปลูกดอกไม้นานาพันธุ์ ทั้งสายพันธุ์ในประเทศและต่างประเทศ

ที่แข่งกันออกดอกส่งกลิ่นหอมตลอดทั้งปี 

เมืองดาลัดยังเป็นที่นิยมของคู่รักที่เพิ่งแต่งงานใหม่จะมาฮันนีมูนกันที่นี่ 

นำท่านชมสภาพบ้านเรือนและตัวเมืองดาลัด ชมสิ่งปลูกสร้างสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หุบเขาแห่งความรัก สัมผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนติก

โอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธุ์ และทะเลสาบ

ซึ่งอดีตเคยเป็นป่าที่พระเจ้าเบ๋าได่เคยทรงใช้เป็นที่ล่าสัตว์ 

พบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สื่อถึงความรักต่าง ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีมากมาย

ณ เนินเขาแห่งนี้  สัมผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนติก โอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธุ์

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ สวนพฤกษศาสตร์ดาลัด ที่อยู่ตรงข้ามสนามกอล์ฟที่สวยที่สุดในเวียดนาม

สร้างขึ้นโดยกษัตริย์เป๋าได๋ บนเนื้อที่ที่กว้างใหญ่ ท่านจะพบกับดอกไม้ นานา พันธุ์โดยเฉพาะดอกไม้เมืองหนาว

เป็นสถานที่ที่รวบรวมพรรณไม้ของเมืองดาลัด

ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ต้น กล้วยไม้ และผักเมืองหนาว  เนื่องจากอากาศที่นี่หนาวเย็นตลอดทั้งปีนี่เอง 

ทำให้สภาพอากาศเหมาะสมทำให้ดอกไม้ต่าง ๆ มีขนาดใหญ่โต และสวยงามยิ่งนัก

ชื่นชมกับดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ

ท่ามกลางบรรยากาศที่แสนร่มรื่น ที่นี่ได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองแห่งดอกไม้

ที่มีดอกไม้บานสะพรั่งตลอดทั้งปี

จากนั้นนำท่านชม พระราชวังตากอากาศของกษัตริย์ เป๋าได่ พระราชวังที่สร้างขึ้นบนเนินเขา

ชมห้องพักต่าง ๆ เช่น ห้องนอน / ห้องทำงาน / ห้องนั่งเล่น

ที่มีการตกแต่งอย่างลงตัว ผสมผสานระหว่างตะวันออกกับตะวันตก

สัมผัสกับบรรยากาศที่แสนจะเย็นสบายพร้อมวิวที่สวยงามรอบ ๆ ตัวพระราชวังตากอากาศ

ทานอาหารกลางวันแล้ว เดินทางมานั่ง รถเคเบิ้ล คาร์ ที่ สถานี กระเช้าไฟฟ้า 

เพื่อนำท่านขึ้นเคเบิลคาร์  ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองดาลัดได้ทั้งเมือง 

ท่านสามารถมองเห็นทะเลสาบพาราไดซ์ เป็นทะเลสาบสีเขียวมรกตที่รายล้อมด้วยความร่มรื่นของทิวสน 

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเตวียนลาม (Tuyen Lam)

ทะเลสาบสวรรค์อันเงียบสงบท่ามกลางขุนเขาน้อยใหญ่

ตื่นตาตื่นใจไปกับทิวสน ซึ่งเป็นสนพันธุ์ที่หาดูได้ยาก

จากนั้นนำท่านนมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดตรึกลาม สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1993

เป็นวัดพุทธนิกายเซนที่ตั้งอยู่บนเนินเขา วัดนี้สร้างอยู่บนเนินเขาเหนือทะเลสาบเตวียนลาม

แวดล้อมไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นานาพันธุ์  

นำท่านนั่ง กระเช้าไฟฟ้า ที่ทันสมัยและปลอดภัยที่สุดของประเทศเวียดนาม

ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองดาลัดจากมุมสูงอันแสนโรแมนติกซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาอันสวยงาม

จากนั้นนำท่านชม Crazy House หรือบ้านต้นไม้
 
บ้านพิศวงที่รอคอยให้ทุกท่านได้มาสัมผัส สร้างขึ้นโดยการเลียนแบบธรรมชาติ 

จากนั้นนั่งรถไฟเหาะลงมาชม น้ำตก ( Datanla waterfall ) แล้วพาไปช๊อปปิ้ง 

หลังจากนั้นจะพาไปทาน อาหารค่ำ   แล้วจะปล่อยอิสระ ตามอัธยาศัย


วันที่สี – ดาลัท - โฮจิมินห์

ช่วงเช้า  – รับประทานอาหาร เช้า ที่ โรงแรม 

หลังจากนั้นเดินทางกลับมาที่ เมืองโฮจิมินห์

13.00 น. – รับประทานอาหาร ระหว่างทาง

15.00 น. - ถึง เมือง โฮจิมินห์ พาเข้าชมสินค้าหัตถกรรม

นำท่านชม โบสถ์นอตเตอร์ดาม และ กรมไปรษณีย์ ของ เวียดนามใต้ ศิลปะ สใตล์ ล้ำลึกมาก

แวะชมวัดเทียนหาว แล้วเดินทางเข้า สู่ ย่านไชน่าทาวน์อันเป็นที่อยู่ของชาวจีนที่มาพักอาศัยอยู่ช้านาน

ชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของ ชาวเวียดนามแบบดั้งเดิม

18.00 น. ทานอาหารค่ำ ล่องไปตามแม่น้ำ ไซ่ง่อน

20.00 น. ปล่อยอิสระ ตามอัธยาศัย

 

วันที่ห้า –  โฮจิมินห์ – อุโมงค์ค์ กู่จี – ตลาด เบนถัน - กรุงเทพฯ

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อันแสนสดใส พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สาย นำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ขกู๋จี ชมอุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีตัว

ในสมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกัน

รวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศ ที่ชาวเวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้

ซึ่งในอดีตเคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ถึง 80,000 คน ในระหว่างการเกิดสงคราม

และยังเคยใช้เป็นที่บัญชาการทางทหารและเป็นหลุมหลบภัย ซึ่งมีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร

และอุโมงค์นี้ยังสามารถทะลุออกสู่แม่น้ำไซง่อนได้อีกด้วย

พร้อมชมภาพถ่ายและวิดีโอของเหตุการณ์จริงในช่วงของการเกิดสงคราม

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับนครโฮจิมินห์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชม อดีตทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเคยเป็นกองบัญชาการทางทหารสมัยสงคราม

และห้องรับรองแขกบ้านแขกเมือง และชมห้องต่าง ๆ ที่ได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหรา

นำท่านสู่ โบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศส

โดยสร้างเพื่อให้เป็นโบสถ์ประจำเมืองไซ่ง่อนและได้สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรั่งเศส

ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันตกปัจจุบันใช้เป็นหอสวดมนต

์สำหรับผู้ที่เป็นคริสต์ศาสนิกชนให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

และแวะไปช๊อปปิ้ง กันที่ตลาดใหญ่ที่สุด ของที่นี่ ตลาดเบนถัน นั่นเอง ใครไม่ได้มาถือว่ามาไม่ถึง

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร ค่ำ นำ ทุกท่าน สู่สนามบิน

17.50 น.  Air Asia  เที่ยวบิน FD  3725  บินออกจาก โฮจิมินห์

19.15 น.ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

จบรายการทัวร์

 

สนใจ การเดินทาง ติดต่อ สมปองทัวร์ 

46/3  ถนนสวนผัก ซอย 4 แขวง / เขต ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

ใบอนุญาต เลขที่ 11 / 05588

www.programtour.com

Email : jenchai624@hotmail.com

Chat : msn : jenchai624@hotmail.com

Chat : Skype : jenchai624

Office 1 : ตลิ่งชัน  : 02-8867018-9

Office 2 : รามอินทรา  :  02-9481866 กด 1 หรือ 0 

Mobile :  ไทย :  089-9246304, 087-5149753,

Mobile :  เวียดนาม  : 091-6003612

 


 


 

 

 

 

 

เวียดนามเหนือ-กลาง-ใต้
06 วัน ฮานอย-ฮอยอัน-โฮจิมินห์
07 วัน ฮานอย-ฮอยอัน-โฮจิมินห์
08 วัน ฮานอย-ฮอยอัน-โฮจิมินห์

เวียดนามเหนือ
3 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์
4 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์-นิงห์บิงห์
4 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์-เจดีย์หอม
4 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์-เดียนเบียนฟู
4 วัน ฮานอย-ซาปา
5 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์-ซาปา
5 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์-เจดียหอม
5 วัน หลวงพระบาง(ลาว)-ฮานอย (เวียดนาม)
6 วัน นครพนม-ฮานอย
6 วัน นครพนม-ฮานอย-ฮาลองเบย์
ุุ6 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์-นิงห์บิงห์-ซาปา
6 วัน มุกดาหาร-ถ้ำพองยา-ฮาลองเบย์
6 วันมุกดาหาร-ถ้ำพองยา-ฮาลองเบย์ 2
7 วัน นคมพนม-ฮานอย-ฮาลองเบย์-ฮาลองบก


เวียดนามเหนือ-เวียดนามกลาง
เวียดนามกลาง-เวียดนามเหนือ
เลือกไปไหนก่อนก็ได้แค่สลับการเดินทาง
5 วัน มุกดาหาร-ถ้ำพองยา-ฮานอย
5 วัน ดานัง-ฮอยอัน-ฮานอย-ฮาลองเบย์
6 วัน ดานัง-ฮอยอัน-ฮานอย-ฮาลองเบย์
6 วัน ดานัง-ฮอยอัน-เว้-ฮานอย-ฮาลองเบย์
7 วัน มุกดาหาร-ถ้ำพองยา-ฮานอย-ฮาลองเบย์
7 วัน นครพนม-ฮานอย-ฮาลองเบย์-นิงห์บิงห์
7 วัน นครพนม-ถ้ำพองยา-ฮานอย
7 วัน มุกดาหาร-ฮอยอัน-ฮานอย-ฮาลองเบย์
8 วัน ฮานอย-ฮอยอัน

เวียดนามกลาง
3 วัน ดานัง - ฮอยอัน
4 วัน ดานัง - ฮอยอัน แบบที่ 1
5 วัน มุกดาหาร-ฮอยอัน แบบที่ 1
5 วัน ฮอยอัน แบบที่ 2
6 วัน มุกดาหาร-ถ้ำพองยา-ฮอยอัน
6 วัน ฮอยอัน แบบที่ 2
7 วัน มุกดาหาร-ถ้ำพองยา-ฮอยอัน
7 วัน ฮอยอัน แบบที่ 2
8 วัน นครพนม-ฮานอย-เบย์-บก-เจดีย์หอม

เวียดนามกลาง-เวียดนามใต้
เวียดนามใต้-เวียดนามกลาง
เลือกไปไหนก่อนก็ได้แค่สลับการเดินทาง
05 วัน ดานัง-ฮอยอัน-โฮจิมินห์ (ไซ่ง่อน)
06 วัน ฮอยอัน-โฮจิมินห์ (ไซ่ง่อน)
08 วันไซ่ง่อน-นาตรัง-ฮอยอัน-มุกดาหาร
10 วัน ไซ่ง่อน-ดาลัด-ฮอยอัน-มุกดาหาร

เวียดนามใต้
3 วัน ไซ่ง่อน แบบที่ 1
3 วัน ไซ่ง่อน แบบที่ 2
3 วัน โฮจิมินห์ แบบที่ 3
4 วัน โฮจิมินห์-วุงตาว
4 วัน โฮจิมินห์-แม่น้ำโขง-วุงตาว
5 วัน โฮจิมินห์-ดาลัด
ุ6 วัน โฮจิมินห์-ดาลัด-นาตรัง
6-8 วัน อุบล-คอนพะเพ็ง-หลี่ผี-ดาลัด-ไซ่ง่อน
6 วัน กัมพูชา-เสียมเรียบ-ดาลัด-โฮจิมินห์ ไปรถกลับเครื่องบิน
7 วัน กัมพูชา-เสียมเรียบ-ดาลัด-โฮจิมินห์ ไปรถกลับเครื่องบิน
7 วัน กท-กัมพูชา-เวียดนามใต้
8 วัน โฮจิมินห์-กัมพูชา-มุยเน่-ดาลัด
8 วัน โฮจิมินห์-กัมพูชา-มุยเน่-ดาลัด

ทะเล-เกาะ-ดำน้ำดูปลาและประการัง
 . 2 วัน เกาะทะลุ , เกาะสิงห์
 . 3 วัน เกาะทะลุ-หมู่เกาะชุมพร
 . 3 วัน เกาะเต่า - ชุมพร

 4 วัน เขาสก-ดำน้ำเกาะชุมพร
 .
4 วัน เขาสก-ดำน้ำเกาะมัตตรา
 . 4 วัน เกาะสุรินทร
 . 4 วัน เกาะหลีเป๊ะ-ถ้ำมรกต-กระดาน
 . 4 วัน เกาะ อาดัง-ราวี-ตระรุเตา

  ทะเล เล่นน้ำ ชมธรรมชาติ
 
3 วัน น้ำตกร้อน กระบี่
 . 
3 วัน ทะเลแหวก กระบี่
 . 
เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน
 . 
เชียงใหม่ - เชียงราย
 . 
เชียงใหม่-เชียงราย
 .
 
ทำบุญ 9 วัด อยุธยา
 . เข้าวัดได้บุญ สุขใจได้เที่ยว
 . 
อัพเดทสุขภาพ
 .
 ข่าวกิจกรรม

 -กระทรวงการต่างประเทศ
- วีซ่าเวียดนาม
-
วีซ่าเวียดนามออนไลน์-1
- สถานทูตไทยในเวียดนาม
- วีซ่าเวียดนามออนไลน์-2
- บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม
- การลงทุนในเวียดนาม
- โฮจิมินห์ร่วมหุ้นอาเชี่ยน
- มหาบุรุษแห่งเวียดนาม
- มรดกของโฮจิมินห์
- เวียดนามกับหนองคาย
- เวียดนามแซงไทยจริงหรอ
- ไทยชวนลงทุนในเวียดนาม
-เวียดนามพร้อมเป็นคนกลาง
- คนต่างด้าวจะไปเวียดนาม
- พันธมิตรเวียดนาม
- รับจ้างทำวีซ่าเวียดนาม
- เวียดนามสร้างชาติ
- แผนที่เวียดนาม
- สงครามเวียดนาม
- จราจรวุ่นวายของเวียดนา
- วิชาอาชีพครูเวียดนาม
- ปิ๊งรักที่ฮานอย
- ชีวิตของโฮจิมินห์
- ฮานอยน้ำท่วม
-
ภาษาเวียดนามวันละคำ

ภาพทัวร์เวียดนามเหนือ-ฮานอย
ไปฮานอยกับคนในกระทรวงการท่องเที่ยว ตอนที่ 1-6  คลิก
ตอนที่ 7-10 คลิกที่นี่เลย
เที่ยวฮานอยเวียดนามเหนือกับคุณสมชาย ตอนที่ 1-4  คลิก
ตอนที่ 5-8 คลิกที่นี่
ภาพเวียดนาม กรุ๊ป 15-18 พค ฮานอย-ฮาลอง ตอนที่ 1-4  คลิก
ต่อตอนที่ 5 -8 ได้เลย คลิก
ภาพ ไปเวียดนามกับอีซูซุ ตังปักสมนาคุณลูกค้าพาไปฮานอย
ภาพเจดีย์เสาเดียวที่ฮานอย
ฮานอยกับวัด เก่าแก่โบราณ วัด - Ouan Thanh Temple
ฮานอยแสนหวาน
ภาพทะเลสาปคืนดาบที่ฮานอย
ไอสกรีมบันลือโลกที่เวียดนามในฮานอย
ไอสกรีมชุลมุนในฮานอย
ฮานอยมีเจดียหอมอีกแห่งหนึ่ง
ถนน 36 สาย ที่ฮานอย กับ คาราโอเกะเพลงไทย

 ภาพทัวร์ เวียดนามกลาง ฮอยอัน
ภาพไปฮอยอันกับคณะครูเกษียณ 114 ชีวิต ตอนที่ 1-7
ตอนที่ 8-16 คลิกที่นี่
ภาพฮอยอันของคณะครูหรรษา 40 คน จากกำแพงแสน
ภาพไปเวียดนามกลางของ อาจาริย์ นก
ภาพเวียดนามกลางไปอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนกับ อ.เอมอร
ภาพถ้ำพองยาที่เวียดนามพร้อมพายุ จาก น้อง เจน
ภาพฮอยอันทริปปีใหม่ ของ คุณตุ๊ก + คุณ ผ่องศร
ชมภาพเวียตนามกลาง -ฮอยอัน 1000 ภาพ ยุคแรก ๆ
ภาพท่องเที่ยวฮอยอัน - ถ้ำพองยา- เว้ จาก พี่ปอง
โหด..มันส์...ฮา .สู่ฮอยอัน จาก น้องพร
มาดูภาพฮอยอันทริป 07-13 ธ.ค กันจ้า
ภาพถ้ำพองยามรดกโลกเวียดนาม จาก..กล้อง เจ้า เอ๋
ทัวร์ฮอยอันตามคำขอของกลุ่มพิจิตร
ทัวร์ไปเวียดนามตะลุยช๊อปปิ้งกับเหล่านักช๊อป ตัวยง
ภาพของแปลกเวียดนามที่หาดูได้ยากในประเทศไทย
ทัวร์ฮอยอันมากมาย  เมื่อ 7-13 ก.ค ที่ผ่านมา
ภาพไปทานอาหารเวียดนามกันให้สะใจกับอาหารรสดี
ทัวร์ภาพถ้ำพองยาของเวียดนาม - เว้ กับกิติมา+เจ้าเว่อร์
ฮอยอันวันสงกรานต์กับน้องพร
ฮอยอันน้องพรสัมผัสลูกทัวร์ใจดี
ฮอยอันกับน้องพรวันตรุษจีน
สามศิลปินชื่อดังของเวียดนาม
ฮอยอันไปกับแป้งตอนที่ 1
ตอนที่ 2 คลิก
สงกรานต์ไปเวียดนาม
ชมเมืองเว้ที่เวียดนามกลาง
ทัวร์เวียดนามสิ้นปีของพร
ฮอยอันวันสุดท้ายครูร้อยกว่าชีวิตจำใจจาก
ตลาดดองบาใหญ่ที่สุดในเวียดนามกลาง
บ้านทำหมวกและทำธูปที่เวียดนามกลาง
พิพิธภัณฑ์จามที่เวียดนามในเมืองดานัง
ยอดเขาไฮวานของเวียดนามหนาวสั่นไปตามๆกัน
เวียดนามมีมังกรยักษ์ทีดานัง
ฮอยอันสะเทือนเพราะครูมาเป็นร้อย


  

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 . 3 วัน เกาะทะลุ-หมู่เกาะชุมพร
 . 3 วัน เกาะเต่า - ชุมพร
 4 วัน เขาสก-ดำน้ำเกาะชุมพร
 .
4 วัน เกาะสุรินทร
 .
 .


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - เชียงของ -คุนหมิง 10 วัน
 - เชียงของ - กุ้ยหลิน
 - เชียงของ - กุ้ยหลิน
 - เชียงของ - จิวไจ่โกว
 - เชียงของ -
 - คุนหมิง 3 วัน -เครื่องบิน