เชียงราย - ตองยี - อินเล

3 วัน พม่าบิน กับ Yangon airway 

สมปอง ทัวร์ ( พี่ปอง )  ใบอนุญาต ประกอบธุรกิจ การท่องเที่ยว เลขที่ 11 / 05588

โทร 02-8867018-9 , 089-9246304 , 087-5149753 ติดต่อ พี่ปอง

Email : msn : jenchai624@hotmail.com

 
กรุงเทพฯ-ไทยแลนด์-ภูเก็ต-ระยอง-สุราษฎร์-พัทยา-ชุมพร-ระนอง-กระบี่-พังงา จีนปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ฮ่องกงใต้หวันคุนหมิงกุ้ยหลิน เวียงจันทน์ไปหลวงพระบางไปคอนพเพ็งหลี่ผีต่อวัดพู ฮานอย-ฮอยอัน-โฮจิมินห์-ไซ่ง่อน พม่าชเวดากองเชียงตุงเมืองลาพระะาตุอินแขวน พนมเปญเมืองหลวงเขมรมีเสียมเรียบเป็นเมืองเก่านครวัดนครธม    

รวม ไทย-BKK

 

รวมจีน

 

 รวมลาว

 

รวมเวียดนาม

 

รวมพม่า

 

 รวม กัมพูชา-PNH

 

รวมมาเลเซีย

 

รวมฮ่องกง-HKG

 

   
     
   
  หน้าหลัก  
   
  รวม ไทย  
   
  รวมเวียดนาม  
   
   รวมลาว  
   
  รวมพม่า  
   
  รวมจีน  
   
  รวม กัมพูชา  
  ทัวร์มาเลย์เซียไปรถตู้,ทัวร์มาเลย์เซียไปรถบัส,ทัวร์มาเลย์เซียไปเครื่องบิน,ทัวร์มาเลย์เซียไปกับพี่ปอง,ทัวร์มาเลย์เซียไปกับสมปองทัวร์,ทัวร์มาเลย์เซียไปแบบสบาย,ทัวร์มาเลย์เซียไปแบบเกินคุ้ม,ทัวร์มาเลย์เซียไปแบบประหยัด,  
  รวมมาเลเซีย  
   
  รวมฮ่องกง  
   
  หน้าหลัก  
   
  อินเดีย  
   
  สิงคโปร์  
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

    รวมภาพที่ผ่านมา

 
     
 

 
  หน้าหลัก ของเรา  
  Email :enchai624@hotmail.com  
  โทร 089-9246304  
  โทร 087-5149753  
  โทร 02-8867018-9  
  โทร 02-94818866 / 1  
     
  โปรแกรมภายในประเทศ  
     
  เขาสก-กุ้ยหลิน - 3,900  
  ทำบุญ 9 วัด - 700  
 

เกาะเต่า -นางยวน-3900

 
  หมู่เกาะสุรินทร์-4,900  
  อาดัง-ราวี-หลีเป๊ะ-4,900  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

                          

เปิดโลก รัฐฉาน ประเทศพม่า

เชียงราย –  ทะเลสาบอินเล – เมืองตองยี

2 คืน 3 วัน โดยสายการบิน Yangon Airways


 

ตองยี        หรือตองจี เมืองหลวงของรัฐฉาน  ตั้งอยู่บนยอดเขาตองยี ที่มีความสูงถึง 1800 เมตร

มีป่าไม้หนาแน่นมองจากยอดเขาลงมาจะเห็นทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบอินเล

ตองยี จะมีตลาดที่หมุนเวียนกันจัดทุกห้าวัน แต่ละแห่งจะมีชาวเขาเผ่าต่าง ๆ

แต่งกายด้วยชุดประจำเผ่าสีสันสดใสมาค้าขายกัน น่าไปสัมผัสยิ่ง

ทะเลสาบอินเล   มีพื้นที่กว้างขวางถึง  158        ตารางกิโลเมตร   มีชุมชนชาวอินตาตั้งอยู่มากกว่า   200 แห่ง

มีการใช้เท้าพายเรือ (ขาเดียว) ที่หาชมได้ยากยิ่ง มีการทำเกษตรกรรมสวนลอยน้ำ (Floating Garden) ปลูกพืชผักเลี้ยงชาวพม่าได้ทั้งประเทศ

กำหนดการเดินทาง  

 
หมายเหตุ   รับส่ง เชียงราย เช่น สนามบินเชียงราย หรือโรงแรม ในเชียงราย หรือจุดนัดหมายในเชียงราย

 

  วันแรก   เชียงราย – ท่าขี้เหล็ก – HEHO – ยอง ชเว - อินเล


10.00 น

 


รับคณะ ณ  ท่าอากาศยานเชียงราย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ อ.แม่สาย 


11.00 น.

 


เดินทางถึงแม่สาย นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน 


12.00 น.

 


หลังอาหาร นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง เรียบร้อยแล้ว

เดินทางสู่สนามบินท่าขี้เหล็ก 


14.20 น.

 


ออกเดินทางสู่สนามบิน Heho โดยสายการบินย่างกุ้งแอร์เวย์

เที่ยวบินที่  HK 728  (Via Kyainge Tong )


16.00 น.

 


ถึงสนามบินเฮโฮ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองยอง ชเว โดยรถปรับอากาศ

ระยะทาง 35 กม.ระหว่างทาง นำท่านชมวัด SHWE YAN PHE

ซึ่งแปลว่าสมปรารถนามีอายุ 115 ปี สร้างโดยเจ้าฟ้าไทยใหญ่ 


17.00 น.

 


เดินทางถึงเมืองยอง ชเว (Nyuang Shwe) หลังจากนั้นนำท่านนั่งสาม

ล้อพม่า หรือภาษาพม่าเรียกว่าไซก้า (Saika)

ชมเมืองยอง ชเว  (Nyuan Shwe) ยามเย็น ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพม่า

และชนกลุ่มต่าง ๆ ของรัฐฉาน มาก  ถึง 35 ชนเผ่า

ซึ่งในประเทศพม่ามีมากกว่า 135 เชื้อชาติ และเจดีย์เก่าแก่ประจำเมืองยองชเว

แล้วนำท่านลงเรือเพื่อเดินทางไปสู่ทะเลสาบอินเล

นำท่านลงเรือยนต์  (ลำละ5-6 ท่าน) มีชูชีพสำหรับทุกท่านเพื่อความปลอดภัย


19.00 น.

 


รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ฯ 

จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย พักที่โรงแรม   ในทะเลสาบอินเล 

 

    วันสอง     ทะเลสาบอินเล – ชนพื้นเมือง - ชาวอินตา

 

07.00 น.

 

 

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าพร้อมสัมผัสความสดชื่นของอากาศยามเช้า


08.00 น

 


นำคณะลงเรือ ชมความงามของทะเลสาบอินเล ชมวิถีชีวิตของชาวอินตา   (ลูกแห่งทะเลสาบอินเล)

ที่อาศัยอยู่รอบ ๆ ทะเลสาบ นำท่านไปชมตลาดเช้าของชาวอินตา ซึ่งจะมีอยู่หลายแห่งหมุนเวียนกันไป

เรียกว่า FIVE DAYS MARKET จะเป็นศูนย์รวมของชนเผ่าต่างๆ ขนของจากดอย ใส่เกวียนมาขายกันในตลาดแห่งนี้

ซึงท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นท่านจะได้ผ่านหมู่บ้านชาวประมง,หมู่บ้านผลิตเครื่องเงิน,

เครื่องทอง, โรงงานตีมีดแบบโบราณโดยวิธีเผาไฟ ท่านจะได้สัมผัสกับวิธีการหาปลาแบบชาวอินตา

โดยใช้เท้าพายเรือขาเดียว และนำท่านไปนมัสการพระบัวเข็ม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่แกะจากไม้จันทน์ อายุนับพันปี

เดิมมีขนาดเพียง 5 ซ.ม.แต่ด้วยศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนได้มาปิดทองจนมีขนาดใหญ่กว่าเดิมถึง 6 เท่า

เที่ยง

 

รับประทานอาหารกลางวัน บนภัตตาคารกลางทะเลสาบ (Floating Garden )  พร้อมสัมผัสกับวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบ


บ่าย

 


นำท่านล่องเรือต่อไปยังศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองของชาวอินตา ชมการทอผ้าไหม, ผ้าฝ้าย ลวดลาย ต่าง ๆ ที่สวยงาม

ยิ่งที่หมู่บ้านอินปอค่อน น่าซื้อเป็นของที่ระลึก  หลังจากนั้นเดินทางกลับไปหมู่บ้านผลิตบุหรี่พื้นเมือง

และสวนลอยน้ำ   (Floating Garden) ที่ปลูกผักมากมาย

เช่น พริก, ผักกาด, มะเขือเทศ ในจำนวนมากพอที่จะเลี้ยงคนพม่าทั้งประเทศได้

หลังจากนั้นนำท่านไป Nga-Phe-Kyanng Monastary เป็นสำนักสงฆ์ที่รวบรวมพระพุทธรูปสำคัญ ๆ ไว้เป็นจำนวนมาก

เป็นวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถาน ประกอบด้วยเสาไม้สักถึง 654 ต้น สร้างในปี ค.ศ. 1205 สมัยพระเจ้ามินดง

และชมแมวกระโดดลอดบ่วงซึ่งได้รับการฝึกมาอย่างดีจากพระวัดนี้เพื่อโชว์ให้นักท่องเที่ยวโดยฉพาะ

ได้เวลาสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ

 

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ฯ  จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย  พักที่โรงแรม  ในทะเลสาบอินเล 

 

   วันที่สาม - ทะเลสาบอินเล – ท่าขี้เหล็ก – แม่สาย – เชียงราย

 

05.30 น.

 

 

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ของทะเลสาบอินเลยามเช้า

หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางกลับ สู่เมือง ยองเชว

แล้วมุ่งหน้าสู่ เมืองตองยี เมืองหลวงแห่งรัฐฉาน ตั้งอยู่บนยอดเขาตองยี

นำท่านไปนมัสการ เจดีย์ สุระมะณี ( SURAMANEE PAGPDA) ซึ่งเลียนแบบมาจาก ANANDA TEMPLE จากเมืองพุกาม

แล้วนำท่านไปชมพิพิธภัณฑ์ชาวฉาน ซึ่งรวบรวมไว้ซึ่ง ประวัติศาสตร์ความเป็นมาในอดีตของชาวรัฐฉาน

ซึ่งมีการปกครองโดยระบอบเจ้าฟ้าในหัวเมืองต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ชาวฉาน

ชาวปะโอ ชาวปะหล่อง ชาวดะนุ ชาวอินตา ชาวไตเผ่าต่างๆ ฯลฯ  ก่อนที่จะตกเป็นของพม่าในที่สุด

หลังจากนั้นอิสสระให้ท่านช้อบปิ้งตลาดเมืองตองยี ได้เวลาสมควรเดินทางต่อสู่สนามบินเฮโฮ

12.30 น.

 

บินลัดฟ้าสู่สนามบินท่าขี้เหล็ก โดย Yangon Airways   เที่ยวบินที่ HK 717 (Via Mandalay)

(บริการอาหารกล่องบนเครื่อง)

15.05 น.

 

เดินทางถึงสนามบินท่าขี้เหล็ก ให้เวลาในการช้อปปิ้งในตลาดการค้าชายแดนท่าขี้เหล็ก


17.00 น

 


นำท่านเดินทางสู่จังหวัดเชียงราย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

หมายเหตุ   การเข้าออกทางชายแดน  ต้องขออนุญาตพิเศษ จึงต้องส่งเอกสารครบ ก่อนเดินทาง 25 วันเท่านั้น

 

พิเศษ จากเรา

 • ถ่ายภาพบันทึกให้มากกว่า 1,500 ภาพ แจก เป็น ซีดี ให้คนละ 1 แผ่น

 • รายการทัวร์ทั่วไป city tour  ของเราจัดคงตามรูปแบบของทัวร์ทั่วไป 

  แต่เราได้มีการเพิ่มรายละเอียดปลีกย่อยเข้าไปอีกมากมายให้สังเกตในรายละเอียดได้เลย

 • น้ำดื่มไม่มีให้แค่เพียงที่ร้านอาหารเท่านั้น ระหว่างเดินทางเรามีจัดให้

 • เที่ยวมากกว่าลึกกว่า  สำผัสถึงเวียดนามมากกว่า

 • มีไกด์พูดไทย ได้ มาบริการให้

 • อาหาร ครบ ทุกมื้อ ระหว่างอยู่เวียดนาม

 • สัมผัส ของหวาน ของทานเล่น ในแบบฉบับเวียดนามท้องถิ่นมีมาให้ชิม

 • ราคาที่นำเสนอพิเศษสุดกว่าที่อื่น แต่มากด้วยคุณภาพกว่ามากมาย

 • เราประกันอุบัติเหตุการเดินทางให้ คนละ 1,000,000 บาท

 • เราแจกหมวก ให้คนละ 1 ใบ

 • แจก กระเป๋าห้อยคอ

 • แจก พัดมือถือ คนละ 1 อัน  555

 •  แจก ยาหม่องน้ำ 1 ขวด

อัตราค่าบริการ            

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ๆ ละ                                                          บาท 
  

เด็ก 2-12 ขวบพักรวมกับผู้ใหญ่ (เสริมเตียง)                                     บาท

เด็ก 2-12 ขวบพักรวมกับผู้ใหญ่ (ไม่เสริมเตียง)                                 บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ                                                                      บาท

 

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ท่าขี้เหล็ก-ตองยี-ท่าขี้เหล็ก, ค่าภาษีสนามบินพม่า

 • ค่ารถบริการท่องเที่ยวตลอดรายการ, ค่าที่พัก, ค่าอาหารระดับมาตรฐานตามรายการ

 •  ไกด์ท้องถิ่นที่มีความชำนาญคอยดูแลท่านตลอดการเดินทาง

 • ค่าวีซ่าเข้าพม่า คนละ 810 บาท

 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการ

 • ค่า special permit เข้าออกทางชายแดน ท่านละ 25 USD

 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ1,000,000บาท

  ค่ารักษาพยาบาล(Accident Medical expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท

  และการประกันความรับผิดชอบส่วนบุคคล(personal Liability) วงเงินท่านละ 200,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม       

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ, สิ่งของเกินน้ำหนัก 20 กก. - ทิปไกด์ท้องถิ่น

 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  นอกเหนือรายการที่ระบุ - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

สิ่งที่ควรเตรียมไป 

 • สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, รองเท้าผ้าใบ, หมวก, ไฟฉาย
      
 • ระบบไฟฟ้าไม่มีความแน่นอนจึงต้องเตรียมพร้อมเสมอ

 • ยารักษาโรค รวมทั้งคนรู้ใจ

เอกสารในการยื่นขอวีซ่า    

 • พาสปอร์ต ที่มีอายุเหลือใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ,

 • รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว  2 ใบ  (รูปสี)

การจอง

 • โอนเงินมัดจำการเดินทาง คนละ 10,000 บาท มาที่ 

  นายสมปอง เจนชัยจิตรวนิช  บัญชีกระแสรายวัน  ธนาคารใด ธนาคารหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  ธ.กสิกรไทย สาขา รัชดา-ห้วยขวาง  บัญชีเลขที่  0891069251

  ธ. กรุงศรีอยุธยา สาขา สี่แยกวังหิน  บัญชีเลขที่  2140013280

หลังการจอง    ส่งรายละเอียดต่างๆ ดัง ต่อไปนี้ มาที่ FAX    02-9481866  กด 0

 • สำเนา พาสปอต ที่มีอายุเหลือ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 • แจ้ง ชื่อ ผู้จอง / เบอร์โทรติดต่อกลับ / วันเดินทางที่เลือก / สถานที่ ๆ จะไป

 • รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว  2 ใบ

สนใจ สอบถาม รายละเอียด ติดต่อได้เลย

ขอบคุณที่ให้ความสนใจมานะครับ

สมปอง ทัวร์ ( พี่ปอง )

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 11 / 05588

Website : www.programtour.com

Email : jenchai624@hotmail.com

Chat : msn : jenchai624@hotmail.com

Chat : Skype : jenchai624

Office 1 : ประเทศไทย : 02-8867018-9 (ตลิ่งชัน)

Office 2 : ประเทศไทย :  02-9481866 กด 1 หรือ 0  (รามอินทรา )

Mobile :  มือถือ ไทย :  089-9246304, 087-5149753,

Mobile :  มือถือ เวียดนาม  : 091-6003612

 

 

     
   รวมพล คนร่วมแจม และ จอย กรุ๊ป  
 


 
ทัวร์พม่า-ย่างกุ้ง,ทัวร์พม่า-ย่างกุ้ง,ทัวร์พม่า-อินแขวน,ทัวร์พม่า-อินเล,ทัวร์พม่า-ชเวดากอง,ทัวร์พม่า-มัณฑเลย์,ทัวร์พม่า-หงสาวดี,ทัวร์พม่า-เชียงตุง,ทัวร์พม่า-เมืองลา,ทัวร์พม่าทางแม่สาย,ทัวร์พม่าทางเครื่องบิน,ทัวร์พม่าทางรถ,ทัวร์พม่าทางระนอง,ทัวร์พม่าทางแม่สอด,ทัวร์พม่าจากรุงเทพฯ,ทัวร์พม่า-ย่างกุ้ง,ทัวร์พม่ากับพี่ปอง,ทัวรพม่ากับสมปองทัวร์,ทัวร์พม่าทางตาก, 3 วัน บินย่างกุ้ง - พระธาตุอินแขวน-ชเวดากอง เที่ยวทั่วเมืองพม่ากับสมปองทัวร์,มาพม่าต้องเยี่ยมชเวดากอง,ไปพม่าทางแม่สายแวะเยี่ยมชมเชียงตุง,เที่ยวพม่า-อินเลแสนประทับใจ,มัณฑเลย์เมืองในพม่า,พุกามในพม่าดินแดนที่บุเรงนองเคยประทับ,ไปพม่าเที่ยวเมืองย่างกุ้ง,ประเทศพม่าที่มีย่างกุ้งเป็นเมืองหลวง,
     
เที่ยวพม่าทางเชียงราย,เที่ยวพม่าทางเชียงราย,เที่ยวพม่าทางเชียงใหม่,เที่ยวพม่าทางแม่สอด,เที่ยวพม่าทางแม่สาย,เที่ยวพม่าทางเครื่องบิน,เที่ยวพม่าทางรถ,เที่ยวพม่าทางระนอง,เที่ยวพม่าทางเชียงราย,เที่ยวพม่าทางแอร์เซีย,เที่ยวพม่าทางทัวร์พี่ปอง,เที่ยวพม่าทางด่านแม่สาย,เที่ยวพม่าทางตราด, 3 วัน บินเชียงราย-เชียงตุง-เมืองลา
     
ย่างกุ้ง-ชเวดากอง,ย่างกุ้ง-อินแขวน,ย่างกุ้ง-พุกาม,ย่างกุ้ง-หงสาวดี,ย่างกุ้งกับแอร์เอเซีย,ย่างกุ้ง-บุเรงนอง,ย่างกุ้ง-มัณฑเลย์,ย่างกุ้ง-เมืองหลวงพม่า,ย่างกุ้ง-เทพทันใจ,ย่างกุ้ง-พม่า,ทัวร์ย่างกุ้ง,ทัวร์มัณฑเลย์ในพม่า,ทัวร์พุกามเที่ยวอดีตพม่า,ย่างกุ้ง-อินเล, 3 วัน กท-เชียงราย-อินเล-ตองยี
     
     
     
4 วัน บินย่างกุ้ง-พระธาตุอินแขวน-ชวดากอง
     

4 วัน บินย่างกุ้ง-ชเวดากอง-พระธาตุอินแขวน / milk

 


 
4 วัน ย่างกุ้ง-พระธาตุอินทร์แขวนและ ชเวดากอง / pb
     
4 วัน เจดีย์ชเวดากอง- มัณฑเลย์ ไปกลับ-เครื่องบิน
     
4 วัน ย่างกุ้ง-ชเวดากอง-อินทร์แขวน - PG / indo
     
     
     
5 วัน กท-เชียงราย-ตองยี-อินเล / รถ-รถ
     
5 วัน ย่างกุ้ง-ชเวดากอง-พระธาตุอินแขวน-มัณฑเลย์
     
5 วัน เชียงราย-เชียงตุง-เมืองลา / ไปกลับ-รถ
     
5 วัน ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑเลย์-อินเล
     
            
     
  7 วัน พม่า-เชียงตุง-เมืองลา - จีน 12 ปันนา
     
     
     
     
 


 
     
     
     
     
           เที่ยวพม่า เดินทาง จาก ระนอง  
     
     
     
     
   เที่ยว บินไป พม่า เดินทางจากจังหวัดต่างๆ  
     
  คนเชียงใหม่ บิน ไปเที่ยว พม่า -ย่างกุ้ง กับ สายการบิน บากัน  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

     
           เที่ยวพม่า เดินทาง จาก กรุงเทพฯ  
 


3 วัน บินย่างกุ้ง - พระธาตุอินแขวน-ชเวดากอง

3 วัน บินเชียงราย-เชียงตุง-เมืองลา

3 วัน กท-เชียงราย-อินเล-ตองยี

 
 


4 วัน บินย่างกุ้ง-พระธาตุอินแขวน-ชวดากอง

4 วัน บินย่างกุ้ง-ชเวดากอง-พระธาตุอินแขวน / milk

4 วัน ย่างกุ้ง-พระธาตุอินทร์แขวนและ ชเวดากอง / pb

4 วัน เจดีย์ชเวดากอง- มัณฑเลย์ ไปกลับ-เครื่องบิน

4 วัน ย่างกุ้ง-ชเวดากอง-อินทร์แขวน -บินบางกอกแอร์เวย์ / indo

 

 
 


5 วัน กท-เชียงราย-ตองยี-อินเล / รถ-รถ

5 วัน บินย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง- พระธาตุอิงแขวน - มัณฑเลย์

5 วัน เชียงราย-เชียงตุง-เมืองลา / ไปกลับ-รถ

 
 

 

7 วัน พม่า-เชียงตุง-เมืองลา - จีน 12 ปันนา

 
     
             เที่ยวพม่า เดินทาง จาก เชียงราย  
 
3 วัน  เชียงราย-ท่าขี้เหล็ก-ตองยี-อินเล
 
  4 วัน  
  5 วัน  
  6 วัน  
     
           เที่ยวพม่า เดินทาง จาก ระนอง  
  3 วัน  
  4 วัน  
  5 วัน  
     
            เที่ยว พม่า เดินทาง จาก แม่สอด  
     
  คลิกเพื่อขยายภาพ  
     
   
     
   
     
  ภาพ:Shwedagon-Pano.jpg  
     
   
     
   
     
  ภาพ:Shwedagon-Pano.jpg  
     
  คลิกเพื่อขยายภาพ  
     
   
     
   
     
   
     
   
     
  ภาพ:Shwedagon-Pano.jpg