เขาสก (กุ้ยหลินเมืองไทย) สุราษฎร์ธานี

                                       www.programtour.com

                            Email / Chat /   jenchai624@hotmail.com,jenchai624@yahoo.com

                        ทัวร์เขาสก โทร 089-9246304 , 087-5149753, 02-9481866, 02-9482065 

 

 

    เขาสก สุราษฎร์ธานี สนุกสุดสบาย

 

          

    เขาสกและกุ้ยหลินไทยมีรายละเอียดการท่องเที่ยว

 

 

   เขาสก 1 A เที่ยว 2 วัน 1 คืน   ( แนวสบาย ๆ )

 

  ชมเขื่อน - ล่องแพไม้ไผ่ - ถ้ำประการัง -ชมกุ้ยหลิน - ถ้ำสิงขร - ร.ร ฝึกลิง - กรมหลวงฯ

     เขาสก 1 B เที่ยว 2 วัน 1 คืน  ( แนวลุย ๆ )     ชมเขื่อน - ถ้ำน้ำทะลุ - กุ้ยหลิน -ถ้ำสิงขร - ร.ร ฝึกลิง - กรมหลวงฯ
     เขาสก 2 A เที่ยว 3 วัน 2 คืน   ( แนวสบาย ๆ )     เหมือน เขาสก1 A เพิ่ม - กิจกรรมเลี้ยงหอยที่ฟาร์มสเตย์ - ทานหอยสด ๆหลายชนิด
    เขาสก 2 B เที่ยว 3 วัน 2 คืน   ( แนวลุย ๆ )     เหมือน เขาสก1 B เพิ่ม ตามหาดอกบัวผุด ที่ อุทยานเขาสก
    เขาสก 2 C เที่ยว 3 วัน 2 คืน   ( แนวสบาย ๆ )     เหมือน เขาสก1 A เพิ่ม รายการนั่งเรือคยัค ชมทิวทัศน์ และ นั่งช้าง ชมวิถีชีวิต

                  เขาสกมีโปรแกรมพิเศษ เฉพาะกิจ       

                  เขาสก 4 A  4 วัน 2 บรรยากาศ เขาสก น้ำจืด ควบ ดำน้ำทะเล ดูปลาและประการังที่หมู่เกาะชุมพร     

                  เขาสก 4 B  4 วัน ทริป เขาสก เที่ยวเขื่อนน้ำจืด ชมถ้ำประการัง ควบ ดำน้ำ ดูปลาทะเล ที่ เกาะ มัตตรา    

                  เขาสก 6 A  6 วัน สำหรับ คนมีวันหยุดยาวถึง เที่ยว เขาสก สุราษฎร์และชุมพร     

  เขาสก-สุราษฎร์ธานี,เขาสกกุ้ยหลินไทย,เขาสกที่เขื่อนรัชชประภา,เขาสกชมกุ้ยหลินเมืองไทย,เขาสกลงเรือที่หน้าเขื่อนเชี่ยวหลาน,เขาสกต้องไปนอนแพในเขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสกไปจากสนามบินสุราษฎร์,เขาสกต้องทัวร์ของสมปอง,เขาสกไปกับสมปองทัวร์,เขาสกล่องเรือหางยาวเข้าไปในเขื่อนเชี่ยวหลาน,เขาสกควบชุมพร,เขาสกไปต่อดำน้ำที่ชุมพร,เขาสกเหมือนกุ้ยหลินที่จีน,เขาสกสุราษฎร์ธานี,เขาสกชมถ้ำปะการัง เขาสกรอท่านมาเยือน,เขาสกกับอุทยานเขาสก,เขาสกชมธรรมชาติสวยมาก,เขาสกขี่ช้างล่องไพร,เขาสกพายเรือแคนนู,เขาสกมีดอกบัวผุดยักษ์,เขาสกในเขื่อนเชี่ยวหลาน,เขาสกพักเรือนพักของการไฟฟ้า,เขาสกมีอาหารอร่อยที่แพเรือนพักริมน้ำ,เขาสกเปี่ยมด้วยธรรมชาติ เขาสกควบชุมพร,เขาสกไปต่อดำน้ำที่ชุมพร,เขาสกเหมือนกุ้ยหลินที่จีน,เขาสกสุราษฎร์ธานี,เขาสกชมถ้ำปะการัง,เขาสก-ถ้ำน้ำทะลุ,เขาสกพักแพนางไพร,เขาสกไปได้ทุกฤดูกาล,เขาสกชมดอกบัวผุด,เขาสกมีน้ำตกหลากหลาย เขาสก-สุราษฎร์ธานี,เขาสกกุ้ยหลินไทย,เขาสกที่เขื่อนรัชชประภา,เขาสกนั่งเรือชมกุ้ยหลินไทย,เขาสกลงเรือที่หน้าเขื่อนเชี่ยวหลาน,เขาสกต้องไปนอนแพในเขื่อนเชี่ยวหลาน,เขาสกไปจากสนามบินสุราษฎร์,เขาสกต้องทัวร์ของสมปอง,เขาสกไปกับสมปองทัวร์,เขาสกล่องเรือหางยาวเข้าไปในเขื่อนเชี่ยวหลาน

 

 
เขาสกเดินป่าชมธรรมชาติ,เขาสกมาพักสุราษฎร์,เขาสกไปต่อสวนโมกข์,เขาสกรับที่สถานีรถไฟ,เขาสกไปทางรถ,เขาสกไปทางรถไฟ,เขาสกไปทางเครื่องบิน,เขาสกไปเครื่องบินต่อรถ,เขาสกน่าไปเดินป่าจัง,เขาสกที่ทุกคนหมายมั่นจะไปเยือน,เขาสกควบเที่ยวสุราษฎร์,
   เขาสกที่สุราษฎร์หาหอยแมลงภู่ยักษ์ กินกันดีใหม?
เขื่อนเชี่ยวหลานในสุราษฎร์ธานี,เขื่อนเชี่ยวหลานก็คือเขื่อนรัชชประภา,เขื่อนเชี่ยวหลานมีธรรมชาติตระการตา,เขื่อนเชี่ยวหลานนั่งเรือชมกุ้ยหลิน,เขื่อนเชี่ยวหลานเรียกอีกอย่างว่ารัชชประภา,เขื่อนเชี่ยวหลานผลิตกระแสไฟฟ้า,เขื่อนเชี่ยวหลานกักน้ำไว้ใช้ในชลประทาน,เขื่อนเชี่ยวหลานมีอาณาเขตกว้างขวาง,เขื่อนเชี่ยวหลานติดกับอุทยานเขาสก
    เขาสกไปทานหอยนางรม สด ๆ หรือ สุกๆ ดี ที่ฟาร์มสเตย์ สุราษฎร์
เขื่อนเชี่ยวหลานหรือเขื่อนรัชชประภาที่น้อยคนจะรู้,เขื่อนเชี่ยวหลานน่าไปถ่ายภาพมาก,เขื่อนเชี่ยวหลานจุดนัดหมายของทัวร์ครั้งนี้,เขื่อนเชี่ยวหลานมีเรือมารอรับนักท่องเที่ยวมากมาย,เขื่อนเชี่ยวหลานรอทุกท่านอยู่,เขื่อนเชี่ยวหลานไม่เคยขาดนักท่องเที่ยว,เขื่อนเชี่ยวหลานอากาศดี,เขื่อนเชี่ยวหลานที่นักท่องเที่ยวต่างไม่พลาดที่จะถ่ายภาพ,เขื่อนเชี่ยวหลานจุดเริมต้นสู่กุ้ยหลิน,
  เขาสก-ถ้ำขมิ้นในอุทยานเขาสก
,เขื่อนรัชชประภาไม่ไกลจากสนามบินสุราษฎร์นัก,เขื่อนรัชชประภาใกล้บ้านตาขุน,เขื่อนรัชชประภาที่น้อยคนจะรู้จักชื่อนี้,เขื่อนรัชชประภาที่สราษฎร์,เขื่อนรัชชประภาอยู่ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  เขาสกในสุราษฎร์มีน้ำตกสวย
เขื่อนรัชชประภาชื่อเป็นทางการของเขื่อนเชี่ยวหลาน,เขื่อนรัชชประภาเป็นที่มาของกุ้ยหลินเมืองไทย,เขื่อนรัชชประภาอยู่ที่สุราษฎร์ธานี,เขื่อนรัชชประภาแข็งแรงมากรับน้ำได้ไม่น้อย,เขื่อนรัชชประภากับเขื่อนเชี่ยวหลานเป็นอันเดียวกัน,เขื่อนรัชชประภาจะทำให้ท่านประทับใจ
  เขาสกมีน้ำตกมากมายให้ชมดู
เขื่อนรัชชประภาไม่ไกลจากสนามบินสุราษฎร์นัก,เขื่อนรัชชประภาใกล้บ้านตาขุน,เขื่อนรัชชประภาที่น้อยคนจะรู้จักชื่อนี้,เขื่อนรัชชประภาที่สราษฎร์,เขื่อนรัชชประภาอยู่ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  เขาสกไปชมถ้ำดูหินงอกหินย้อย
กุ้ยหลินไทยควบดำน้ำชุมพร,กุ้ยหลินควบเขาสก,กุ้ยหลินอยู่ใกล้เขาสก,กุ้ยหลินต่อถ้ำปะการัง,กุ้ยหลินไปมุดถ้ำน้ำทะลุ,กุ้ยหลินกลางทะเลสาบในเขื่อนเชี่ยวหลาน,กุ้ยหลินรอท่านมาเยือน,กุ้ยหลินสวยไม่สร่างที่เขื่อนเชี่ยวหลาน
  เขาสก-อุทยานเขาสก สุราษฎร์
กุ้ยหลินเล่นน้ำจืดต่อเล่นน้ำทะลที่หมู่เกาะชุมพร,กุ้ยหลินอยู่สุราษฎร์,กุ้ยหลินทางรถไฟ,กุ้ยหลินทางรภ,กุ้ยหลินทางเครื่องบิน,กุ้ยหลินน่าเยือนสักเพียงใด,กุ้ยหลินไหนเหนือกว่ากัน,กุ้ยหลินจีน,กุ้ยหลินไทย,กุ้ยหลินช่างงามเกินบรรยาย,
 เขาสกไปชม ดอกบัวผุดที่เขาสกสุราษฎร์
กุ้ยหลินไทยควบดำน้ำชุมพร,กุ้ยหลินควบเขาสก,กุ้ยหลินอยู่ใกล้เขาสก,กุ้ยหลินต่อถ้ำปะการัง,กุ้ยหลินไปมุดถ้ำน้ำทะลุ,กุ้ยหลินกลางทะเลสาบในเขื่อนเชี่ยวหลาน,กุ้ยหลินรอท่านมาเยือน,กุ้ยหลินสวยไม่สร่างที่เขื่อนเชี่ยวหลาน
  เขาสกไปชมทิวทัศน์หน้าสันเขื่อน เชี่ยวหลาน สุราษฎร์
เขาสก-ถ้ำน้ำทะลุ,เขาสกพักแพนางไพร,เขาสกไปได้ทุกฤดูกาล,เขาสกชมดอกบัวผุด,เขาสกมีน้ำตกหลากหลาย,เขาสกรอท่านมาเยือน,เขาสกกับอุทยานเขาสก
 เขาสก ที่เขื่อนรัชชประภา ที่สุราษฎร์
,เขาสกชมธรรมชาติสวยมาก,เขาสกขี่ช้างล่องไพร,เขาสกพายเรือแคนนู,เขาสกมีดอกบัวผุดยักษ์,เขาสกในเขื่อนเชี่ยวหลาน,เขาสกพักเรือนพักของการไฟฟ้า,เขาสกมีอาหารอร่อยที่แพเรือนพักริมน้ำ,เขาสกเปี่ยมด้วยธรรมชาติ,เขาสกเดินป่าชมธรรมชาติ
  เขาสกกุ้ยหลินไทยในเขาสกล่ะ
เขาสกมาพักสุราษฎร์,เขาสกไปต่อสวนโมกข์,เขาสกรับที่สถานีรถไฟ,เขาสกไปทางรถ,เขาสกไปทางรถไฟ,เขาสกไปทางเครื่องบิน,เขาสกไปเครื่องบินต่อรถ,เขาสกน่าไปเดินป่าจัง,เขาสกที่ทุกคนหมายมั่นจะไปเยือน,เขาสกควบเที่ยวสุราษฎร์,เขาสกกุ้ยหลินไทย
  เขาสก สบายๆๆที่ เชื่อนเชี่ยวหลาน
เขื่อนเชี่ยวหลานในสุราษฎร์ธานี,เขื่อนเชี่ยวหลานก็คือเขื่อนรัชชประภา,เขื่อนเชี่ยวหลานมีธรรมชาติตระการตา,เขื่อนเชี่ยวหลานนั่งเรือชมกุ้ยหลิน,เขื่อนเชี่ยวหลานเรียกอีกอย่างว่ารัชชประภา,
  เขาสกกับวิวสวยมากหน้าเขื่อนเชียวหลาน สุราษฎร์
เขื่อนเชี่ยวหลานผลิตกระแสไฟฟ้า,เขื่อนเชี่ยวหลานกักน้ำไว้ใช้ในชลประทาน,เขื่อนเชี่ยวหลานมีอาณาเขตกว้างขวาง,เขื่อนเชี่ยวหลานติดกับอุทยานเขาสก,เขื่อนเชี่ยวหลานหรือเขื่อนรัชชประภาที่น้อยคนจะรู้,เขื่อนเชี่ยวหลานน่าไปถ่ายภาพมาก
     เขาสกต้องนั่งเรือภายในเขื่อนเชี่ยวหลาน
,เขื่อนเชี่ยวหลานจุดนัดหมายของทัวร์ครั้งนี้,เขื่อนเชี่ยวหลานมีเรือมารอรับนักท่องเที่ยวมากมาย,เขื่อนเชี่ยวหลานรอทุกท่านอยู่,เขื่อนเชี่ยวหลานไม่เคยขาดนักท่องเที่ยว,เขื่อนเชี่ยวหลานอากาศดี,เขื่อนเชี่ยวหลานที่นักท่องเที่ยวต่างไม่พลาดที่จะถ่ายภาพ,เขื่อนเชี่ยวหลานจุดเริมต้นสู่กุ้ยหลิน,
  เขาสกมีอะไรให้ชมเยอะแยะ
 

 

รายละเอียด การท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ในการเดินทางไป เขาสก ยังมีให้ชม   

   
  เขาสก 1A เที่ยว 2 วัน 1 คืน ( แนวสะบาย ๆ )
  คืนแรก 20.00 น.เจอกันตามที่นัดหมาย หรือ ที่ปั๊ม ปตท สนามเป้า
   
  เขาสก วันแรก
  06.00 น. เช้า ทานอาหารที่บ้านตาขุน ขนมปัง - ใข่ดาว หรือ อาหารตามสั่ง
  08.00 น. ถึงเขื่อน รัชชประภา ( เขื่อนเชี่ยวหลาน ) ถ่ายรูป กันที่เขื่อน กับ วิวอันแสนสวย
  09.00 น ลงเรือหางยาว ล่องไปตามลำน้ำ นั่งเรือสู่ที่พัก แพเชี่ยวหลานจังเกิ้ลราฟท์
  12.00 น ทานอาหารเที่ยง กัน บนแพ
  13.00 น. ออกเดินป่า..ศึกษาพันธุ์พืชพันธุ์ไม้หายาก
  13.30 น. ล่องแพไม้ไผ่ ขึ้นชมความงดงามของถ้ำปะการัง
  16.00 น. กลับถึงแพที่พัก ปล่อยอิสระ เล่นน้ำ ตามอัธยาศัย พายเรือแคนนูดุนกเงือก
  18.00 น. รับประทานอาหารเย็นท่ามกลางบรรยากาศบนแพกลางขุนเขา
  .............พร้อมด้วยอาหารเมนูพิเศษ เพื่อเพิ่มอรรถรสในมื้ออาหารของท่าน
  20.00 น ปล่อยอิสระ ก่อนส่งท่านนอนหลับฝันดีเคียงคู่กับธรรมชาติ
   
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  เขาสก วันที่สอง
  06.00 น. ทาน อาหาร เช้า ปล่อยให้อิสระ เล่นน้ำ พายเรือ กันให้สนุก กับบรรยากาศยามเช้า
  07.30 น พาเดินทางชม กุ้ยหลิน ยามเช้า ที่สวยจนยากจะบรรยาย
  10.30 น. ส่งถึงฝั่ง ที่ เขื่อน รัชชประภา
  11.30 น. พาชมถ้ำสิงขร
  12.30 น. ทานอาหารเที่ยง
  15.30 น. พาชมโรงเรียนฝึกหัดลิง
  17.00 น. กราบกรมหลวงชุมพร
  18.00 น. ทานอาหารทะเล ที่ร้านชื่อดังของเมืองชุมพร
  21.00 น. ถึงตลาดนัด หัวหิน ปล่อย Relax จับจ่ายใช้สอย ตามสะดวก
  00.30 น ถึง กรุงเทพฯ
   
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  โปรแกรมที่ 1B เที่ยว 2 วัน 1 คืน   ( แนวลุย ๆ )
   
  คืนแรก 20.00 น.เจอกันตามที่นัดหมาย หรือ ที่ปั๊ม ปตท สนามเป้า
   
  เขาสก / วันแรก
  06.00 น. เช้า ทานอาหารที่บ้านตาขุน ขนมปัง - ใข่ดาว หรือ อาหารตามสั่ง
  08.00 น. ถึงเขื่อน รัชชประภา ( เขื่อนเชี่ยวหลาน ) ถ่ายรูป กันที่เขื่อน กับ วิวอันแสนสวย
  09.00 น ลงเรือหางยาว ล่องไปตามลำน้ำ นั่งเรือสู่ที่พัก แพโตนเตย
  12.00 น ทานอาหารเที่ยง กัน บนแพ
  13.00 น. ออกเดินป่า สู่ถ้ำน้ำทะลุ คนที่ไปต้องรักการเดินทางแนวนี้ เดินลำบากสักหน่อย
  14.30 น. ถึงถ้ำน้ำทะลุ เดินลุยน้ำ ฝ่ากระแสน้ำ คนที่ว่ายน้ำไม่เป็นให้ขอเสื้อชูชีพ ไว้ก่อน
  16.30 น. กลับถึงแพที่พัก ปล่อยอิสระ เล่นน้ำ ตามอัธยาศัย พายเรือแคนนูดุนกเงือก
  18.00 น. รับประทานอาหารเย็นท่ามกลางบรรยากาศบนแพกลางขุนเขา
  20.00 น ปล่อยอิสระ ก่อนส่งท่านนอนหลับฝันดีเคียงคู่กับธรรมชาติ
   
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  เขาสก / วันที่สอง
  06.00 น. ทาน อาหาร เช้า ปล่อยให้อิสระ เล่นน้ำ พายเรือ กันให้สนุก กับบรรยากาศยามเช้า
  07.30 น พาเดินทางชม กุ้ยหลิน ยามเช้า ที่สวยจนยากจะบรรยาย
  10.30 น. ส่งถึงฝั่ง ที่ เขื่อน รัชชประภา
  11.30 น. พาชมถ้ำสิงขร
  12.30 น. ทานอาหารเที่ยง
  15.30 น. พาชมโรงเรียนฝึกหัดลิง
  17.00 น. กราบกรมหลวงชุมพร
  18.00 น. ทานอาหารทะเล ที่ร้านชื่อดังของเมืองชุมพร
  21.00 น. ถึงตลาดนัด หัวหิน ปล่อย Relax จับจ่ายใช้สอย ตามสะดวก
  00.30 น ถึง กรุงเทพมหานคร
   
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  เขาสก  2 A เที่ยว 3 วัน 2 คืน ( แนวสะบาย )
   
  คืนแรก 20.00 น.เจอกันตามที่นัดหมาย หรือ ที่ปั๊ม ปตท สนามเป้า
   
  เขาสก / วันแรก
  06.00 น. เช้า ทานอาหารที่บ้านตาขุน ขนมปัง - ใข่ดาว หรือ อาหารตามสั่ง
  08.00 น. ถึงเขื่อน รัชชประภา ( เขื่อนเชี่ยวหลาน ) ถ่ายรูป กันที่เขื่อน กับ วิวอันแสนสวย
  09.00 น ลงเรือหางยาว ล่องไปตามลำน้ำ นั่งเรือสู่ที่พัก แพเชี่ยวหลานจังเกิ้ลราฟท์
  12.00 น ทานอาหารเที่ยง กัน บนแพ
  13.00 น. ออกเดินป่า..ศึกษาพันธุ์พืชพันธุ์ไม้หายาก
  13.30 น. ล่องแพไม้ไผ่ ขึ้นชมความงดงามของถ้ำปะการัง
  16.00 น. กลับถึงแพที่พัก ปล่อยอิสระ เล่นน้ำ ตามอัธยาศัย พายเรือแคนนูดุนกเงือก
  18.00 น. รับประทานอาหารเย็นท่ามกลางบรรยากาศบนแพกลางขุนเขา
  .............พร้อมด้วยอาหารเมนูพิเศษ เพื่อเพิ่มอรรถรสในมื้ออาหารของท่าน
  20.00 น ปล่อยอิสระ ก่อนส่งท่านนอนหลับฝันดีเคียงคู่กับธรรมชาติ
   
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  เขาสก / วันสอง
  06.00 น. ทาน อาหาร เช้า ปล่อยให้อิสระ เล่นน้ำ พายเรือ กันให้สนุก กับบรรยากาศยามเช้า
  07.30 น พาเดินทางชม กุ้ยหลิน ยามเช้า ที่สวยจนยากจะบรรยาย
  10.30 น. ส่งถึงฝั่ง ที่ เขื่อน รัชชประภา
  12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงในตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ก่อนออกเดินทางไปฟาร์มสเตย์
  14.00 น  ถึงฟาร์มสเตย์เช็คอินเข้าที่พัก
  15.00 น  ออกมาพบกับกิจกรรมการสาธิตการเลี้ยงหอยนางรมจากฟาร์ม
  18.00 น. อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดๆนานาชนิดท่ามกลางบรรยากาศกลางทะเลอ่าวบ้านดอน
   
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  เขาสก / วันที่สาม
  06.00 น. บริการอาหารเช้า (ข้าวต้มซีฟู๊ด)
  08.00 น  สนุกสนานกับกิจกรรมของฟาร์ม คราดหอยแครง ตกปลา
  12.00 น. ทานอาหารเที่ยง
  13.00 น เก็บสัมภาระ กลับเข้าฝั่ง
  14.30 น ซื้อของฝาก แถวสุราษฎร์
  15.30 น พาชม โรงเรียนฝึกลิง
  17.00 น กราบกรมหลวงชุมพร
  18.00 น. ทานอาหารทะเล ชื่อดัง ของเมืองชุมพร
  21.00 น. ถึงตลาดนัด หัวหิน ปล่อย Relax จับจ่ายใช้สอย ตามสะดวก
  00.30 น ถึง กรุงเทพมหานคร
   
  ----------------------------------------------------------------------
   
  เขาสก 2 B เที่ยว 3 วัน 2 คืน ( แนวลุย ๆ )
   
  เขาสก // คืนแรก 20.00 น.เจอกันตามที่นัดหมาย หรือ ที่ปั๊ม ปตท สนามเป้า
   
  เขาสก // วันแรก
  06.00 น. เช้า ทานอาหารที่บ้านตาขุน ขนมปัง - ใข่ดาว หรือ อาหารตามสั่ง
  08.00 น. ถึงเขื่อน รัชชประภา ( เขื่อนเชี่ยวหลาน ) ถ่ายรูป กันที่เขื่อน กับ วิวอันแสนสวย
  09.00 น  ลงเรือหางยาว ล่องไปตามลำน้ำ นั่งเรือสู่ที่พัก แพโตนเตย
  12.00 น ทานอาหารเที่ยง กัน บนแพ
  13.00 น. เตรียมไฟฉาย ออกเดินป่า สู่ถ้ำน้ำทะลุ คนที่ไปต้องรักการเดินทางแนวนี้ เดินลำบากสักหน่อย
  14.30 น. ถึงถ้ำน้ำทะลุ เดินลุยน้ำ ฝ่ากระแสน้ำ คนที่ว่ายน้ำไม่เป็นให้ขอเสื้อชูชีพ ไว้ก่อน
  16.30 น. กลับถึงแพที่พัก ปล่อยอิสระ เล่นน้ำ ตามอัธยาศัย พายเรือแคนนูดุนกเงือก
  18.00 น. รับประทานอาหารเย็นท่ามกลางบรรยากาศบนแพกลางขุนเขา
  20.00 น ปล่อยอิสระ ก่อนส่งท่านนอนหลับฝันดีเคียงคู่กับธรรมชาติ
   
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  เขาสก // วันสอง
  06.00 น. ทาน อาหาร เช้า ปล่อยให้อิสระ เล่นน้ำ พายเรือ กันให้สนุก กับบรรยากาศยามเช้า
  07.30 น พาเดินทางชม view point ก่อนถึงจุดชมวิว ควรสวมถุงมือ
  10.30 น. ดู กุ้ยหลิน ยามเช้า ที่สวยจนยากจะบรรยาย
  11.30 น. ส่งถึงฝั่ง ที่ เขื่อน รัชชประภา
  12.30 น. ทานอาหารเที่ยง
  14.30 น. พาชมถ้ำสิงขร
  16.00 น เข้าอุทยานแห่งชาติ เขาสก ปล่อยอิสระ เลือกที่จะไปเที่ยวชม น้ำตกต่าง ๆ
  18.00 น เข้า เรือนพัก
  19.00 น ทาน อาหาร ค่ำ
  20.00 น ปล่อยอิสระ พักผ่อน ตามอัธยาศัย
   
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  เขาสก // วันที่สาม
  07.00 น. ทานอาหารเช้า กัน
  08.00 น สอบถามเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ก่อนว่า มีดอกบัวผุด หรือ ป่าว ? หากมี เรา ก็เดินกันเลย
  ...............หากไม่มีให้ดู เราจะชม ถ้ำแก้ว หรือ ถ้ำปลา ใช้เวลาเดินสัก 2 ชั่วโมง
  ...............กรณีไม่ไหว ต้องการสะบายกว่านั้น ก็จะขึ้นรถ ไปยังวัดสวนโมกข์ ไม่ก็ โรงเรียนฝึกลิงต่อจ้า
  12.00 น. ทานข้าวกล่อง ที่พกพากันไปจาก เรือนพัก ต้องเอาไปทานระหว่างทาง ไม่มีร้านขายของในป่าน่ะ
  15.30 น. พาชมโรงเรียนฝึกหัดลิง
  17.00 น. กราบกรมหลวงชุมพร
  18.00 น. ทานอาหารทะเล ที่ร้านชื่อดังของเมืองชุมพร
  21.00 น. ถึงตลาดนัด หัวหิน ปล่อย Relax จับจ่ายใช้สอย ตามสะดวก
  00.30 น ถึง กรุงเทพญ มหานคร
   
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  เขาสก 2 C เที่ยว 3 วัน 2 คืน ( แนวสบาย ๆ )
   
  เขาสก // คืนแรก 20.00 น.เจอกันตามที่นัดหมาย หรือ ที่ปั๊ม ปตท สนามเป้า
   
  เขาสก // วันแรก
  06.00 น. เช้า ทานอาหารที่บ้านตาขุน ขนมปัง - ใข่ดาว หรือ อาหารตามสั่ง
  08.00 น. ถึงอุทยาน เขาสก เช็คอิน เข้าที่พัก ที่ รีสอร์ท เขาสก
  12.00 น ทานอาหารกลางวัน
  13.00 น เดินทางไปสนุกสนานกับกิจกรรมการล่องเรือแคนู ชมธรรมชาติของแม่น้ำคลองสก
  17.30 น. กลับสู่ที่พัก อาบน้ำแต่งตัว พักผ่อน
  18.30 น รับประทานอาหารค่ำ ท่ามกลางบรรยากาศที่แสนอบอุ่นและเป็นธรรมชาติ
  20.00 น.พักผ่อนนอนหลับ อย่างเป็นสุข
   
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  เขาสก // วันที่สอง
  06.30 น ทานอาหารเช้า
  08.00 น. พาไป เดินทางไปนั่งช้าง สัมผัสธรรมชาติของป่าและน้ำตก
  10.30 น เดินทางสู่ เขื่อน รัชชประภา
  12.00 น ทานอาหารเที่ยง บนสันเขื่อน เชี่ยวหลาน
  13.00 น นั่งเรือหางยาว สู่ แพ เชียวหลาน จังเกิ้ลราฟท์
  15.30 น ปล่อยให้เล่นน้ำ พายเรือคยัก หน้าเรือนพัก ดูนกเงือก
  18.00 น. ทานอาหารค่ำ ท่ามกลางบรรยากาศบนแพกลางสายน้ำและขุนเขา
  20.00 น. พักผ่อน หลับนอน กลางอ้อมกอดของขุนเขา
   
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  เขาสก // วันที่สาม
  06.30 น ตื่นเช้ารับอรุณของวันใหม่ ด้วยเสียงร้องของสัตว์นานาชนิด
  07.00 น. ทานอาหารเช้าข้าวต้มสูตรเด็ด กับกาแฟหรือโอวัลตินร้อนๆ เพิ่มพลังและความอบอุ่น
  08.00 น. นำท่านชม ศึกษาธรรมชาติของป่าดงดิบชื้นที่สำคัญของภาคใต้
  09.00 น. พาชม พันธุ์พืช - สัตว์ป่าและ
  10.30 น. ล่องแพไม้ไผ่ ขึ้นชมความงดงามของถ้ำปะการัง
  12.00 น. ทานอาหารเที่ยง
  13.00 น เก็บสัมภาระพร้อมลงเรือกลับฝั่ง
  13.30 น. แวะชมทัศนียภาพ หน้าผาหินปูนที่งดงาม “ สมญานามกุ้ยหลินเมืองไทย ”
  15.30 น. ไปโรงเรียนฝึกลิง
  17.00 น. กราบกรมหลวงชุมพร
  18.00 น. ทานอาหารทะเล ดังที่สุด ของชุมพร
  21.00 น. ถึงตลาดนัด หัวหิน ปล่อย Relax จับจ่ายใช้สอย ตามสะดวก
  00.30 น ถึง กรุงเทพ มหานคร
   
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------